logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ОС "ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"

Нормативні документи 

Навчальний  план  2020                                        Освітньо-наукова програма 2020                                   Робочий навчальний план 2020

Рецензії до ОНП (рецензія 1, рецензія 2)

Елементи начально-методичного забезпечення дисциплін фахового спрямування

Програми:
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Іноземна мова академічного спілкування
Філософський світогляд ХХІ століття
Науковий текст
Методологія науково-правових досліджень
Педагогіка вищої освіти
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Національні та міжнародна правові системи
Ораторське мистецтво
Інформаційні технології у наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Правове забезпечення наукових досліджень
Захист економічних прав у Європейському суді з прав людини
Методичні основи викладання юридичних дисциплін
Філософія права
Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки

Робочі програми:
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Іноземна мова академічного спілкування
Філософський світогляд ХХІ століття
Науковий текст
Методологія науково-правових досліджень
Педагогіка вищої освіти
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Національні та міжнародна правові системи
Ораторське мистецтво
Інформаційні технології у наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Правове забезпечення наукових досліджень
Захист економічних прав у Європейському суді з прав людини
Методичні основи викладання юридичних дисциплін
Філософія права
Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки

Плани наукових семінарів:
Приватні і публічні інтереси в юридичному процесі
Правові засади публічного адміністрування економіки
Вітчизняне право в умовах глобалізації
Теорія і практика юридичної кваліфікації

Силабуси:
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Іноземна мова академічного спілкування
Філософський світогляд ХХІ століття
Науковий текст
Методологія науково-правових досліджень
Педагогіка вищої освіти
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Національні та міжнародна правові системи
Ораторське мистецтво
Інформаційні технології у наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Правове забезпечення наукових досліджень
Захист економічних прав у Європейському суді з прав людини
Методичні основи викладання юридичних дисциплін
Філософія права
Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки

АРХІВ:
Освітньо-наукова програма 2016
Навчальний план 2016
Робочий навчальний план 2016

Робочі програми 2016 
Іноземна мова
Філософський світогляд ХХІ століття
Методологія науковоих досліджень
Бібліографія
Коректура та редагування наукових текстів
Сучасні економічні теорії
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Ораторське мистецтво
Педагогіка вищої освіти
Державне управління
Деліктологія
Інформаційні технології у наукових дослідженнях
Міжнародна статистика
Правове забезпечення наукових досліджень
Статистичні методи аналізу та прогнозування

Плани наукових семінарів 2016
Актуальні питання адміністративного права та процесу
Актуальні питання інформаційного права
Актуальні питання фінансового права
Актуальні проблеми публічного адміністрування
 


 

08.04.2020
42772
2418
остання редакція 15.09.2020
42772