logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Оголошеннявсі

ФІНАНСОВЕ ПРАВО (МАГІСТР)

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Магістерська програма зі спеціальності Фінансове право.

                                             

Офіційна назва освітньої програми

«Фінансове право»

Освітній ступінь

Магістр

(Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці)

Особливості освітньої програми

Програма підготовлена на професійну підготовку конкурентоспроможного кваліфікованого професіонала у сфері права, зокрема публічної фінансової діяльності.

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для правового забезпечення фінансової діяльності; практична підготовка в юридичних підрозділах державних і недержавних органів, установ та інших суб’єктів господарювання.

Школа прикладної юриспруденції забезпечує досягнення інтегральних результатів навчання для професійної діяльності шляхом опанування сучасними прийомами та методами, навичками самостійної роботи, оперативного реагування на зміни чинного законодавства, виховання потреби систематичної актуалізації своїх знань та творчого їх застосування.

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові дисципліни

Кількість кредитів

Податкове право

6

Правове регулювання фінансового контролю

6

Міжнародне фінансове право

6

Судове вирішення податкових спорів

6

Бюджетне право

6

Школа прикладної юриспруденції (практична підготовка)

18

Практична підготовка

12

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист

3

Підготовка до ЄДКІ

3

Вибіркові дисципліни

Адвокатська діяльність

6

Адміністративне судочинство

6

Альтернативні способи вирішення спорів

6

Вирішення трудових спорів

6

Гендерно-орієнтоване бюджетування

6

Державний аудит

6

Державне управління та регулювання економіки

6

Електронне правосуддя

6

Засоби забезпечення виконання зобовязань в нотаріальному процесі /

6

Захист прав в Європейському суді з прав людини

6

Правове регулювання трансфертного ціноутворення

6

Виконавчий процес

6

Міжнародне інвестиційне право

6

Митне право

6

Нормотворча діяльність

6

Організація боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями

6

Право внутрішнього ринку Європейського Союзу

6

Право міжнародних договорів

6

Правове забезпечення корпоративної безпеки

6

Правові засади соціального страхування

6

Професійно-практична підготовка

6

Тлумачення актів законодавства України про оподаткування

6

Тлумачення правових актів 

6

Філософія права

6

Юридична психологія

6

Юридичне супроводження інвестиційних проєктів

6

ІТ-право

6

                              

12.07.2022
477544
1139
остання редакція 20.07.2022
477544