logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

ФІНАНСОВЕ ПРАВО (БАКАЛАВР)

адміністративного, фінансового та інформаційного права


Спеціальність  081 "ПРАВО"

Офіційна назва освітньої програми

«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

  • Орієнтація на професійну підготовку конкурентоспроможного кваліфікованого фахівця у сфері права, зокрема, публічної фінансової діяльності;
  • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у юридичні сфері;
  • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та шеститижнева практична підготовка впродовж четвертого року навчання на підприємствах, установах, організаціях, юрисдикційних державних органах та інших суб’єктах господарювання.
 ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Обов’язкові компоненти ОП

Іноземна мова за професійним спрямуванням

24

Критичне мислення

6

Історія держави і права

6

Теорія держави і права

12

Інформаційні технології в юридичній практиці

6

Конституційне право

6

Адміністративне право і процес

12

КР з адміністративного права і процесу

Трудове право

6

Кримінальне право

6

Цивільне право

6

Право Європейського Союзу

6

Кримінальне процесуальне право

6

Цивільне процесуальне право

6

Банківське право

6

Міжнародне публічне право

6

Міжнародне приватне право

6

Господарське право

6

Службове право

6

Фінансове право

12

КР з фінансового право

Міжнародний захист прав людини

6

Господарське процесуальне право

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

162

Вибіркові компоненти ОП[1]

Юридичні практикуми

Практикум з кримінального права України

6

Практикум з нормотворчої діяльності

6

Практикум з сімейного права

6

Практикум з трудового права

6

Практикум із порядку звернення до Європейського суду з прав людини

6

Практикум із права інтелектуальної власності

6

Практичний курс з кримінального процесуального права України

6

Складання адміністративно-процесуальних документів та модельний судовий процес

6

Складання господарсько-правових документів

6

Складання господарсько-процесуальних документів та модельний судовий процес

6

Складання цивільно-процесуальних документів та модельний судовий процес

6

Цивільні договори (практичний курс)

6

Правничі дисципліни

Аграрне право

6

Адвокатура

6

Адміністративні послуги і договори

6

Виконавчий процес

6

Врегулювання страхових збитків

6

Державне право зарубіжних країн

6

Доказування в цивільному процесі

6

Гендер і право

6

Екологічне право

6

Етичні вимоги правничої професії

6

Житлове право

6

Земельне право

6

Інтелектуальна власність

6

Інформаційне право

6

Історія адвокатури

6

Історія вчень про державу і право

6

Консюмерське право

6

Криміналістика

6

Нотаріат

6

Організація та ведення юридичного бізнесу

6

Основи римського права

6

Правове регулювання банкрутства

6

Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності

6

Сімейне право

6

Страхове право

6

Судові та правоохоронні органи України

6

Фінансове право в умовах діджиталізації

6

Юридична деонтологія

6

Дисципліни економічного спрямування

Аудит

6

Бухгалтерський облік

6

Економіка підприємства

6

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

6

Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності 

6

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

6

Організація зовнішньоторговельних операцій

6

Світовий ринок товарів та послуг

6

Фінанси, гроші та кредит (каф. банківської справи)

6

Дисципліни соціально-гуманітарного спрямування

Логіка

6

Ораторське мистецтво

6

Переклад юридичних текстів

6

Психологія

6

Психологія бізнесу

6

Психологія ділового спілкування

6

Психологія іміджу

6

Філософія

6

Юридична лінгвістика

6

Дисципліна вільного вибору здобувача

На підставі положень ст.62 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі можуть вибирати навчальні дисципліни з інших освітніх програм[2]

6

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

Практична підготовка

Практична підготовка 1

6

Практична підготовка 2

6

Разом

12

Атестація

Підготовка до атестаційного екзамену та атестація

6

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

12.07.2022
477544
1604
остання редакція 20.07.2022
477544