logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Партнери програми

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Міністерство юстиції України, партнер програми з 2017 року 

Нинішня юридична практика формує запит на фахівця, підготовленого не тільки теоретично, але й практично. Роботодавцю потрібен фахівець, здатний вирішувати професійні завдання одразу, без довготривалого “втягування” чи “перенавчання”. Потрібен фахівець, який одразу підсилить колектив, а не стане його тимчасовим баластом. Зростити такого спеціаліста можна тільки в умовах якнайшвидшої розробки професійних стандартів правничої освіти, професіоналізації освітніх програм, тісної взаємодії правничих шкіл і роботодавців.

Верховна Рада України, партнер програми з 2020 року 

Майбутнім юристам слід знати про багатогранність своєї професії. Це не тільки класичний набір «суддя, адвокат, прокурор, нотаріус», а й безмежний в потенціалі напрямок юридичної аналітики. Власне результатом праці юридичних аналітиків є публічна політика, яка формується та реалізується в нашій державі. Такі фахівці, як правило, окрім вищої юридичної освіти здобувають досвід наукової роботи у сфері права. Це дає можливість реалізувати себе на державній службі в парламенті, уряді, інституціях президента, де не лише можна прогнозувати розвиток правової системи країни, а й змінювати її, втілюючи прогресивні реформи.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, партнер програми з 2020 року

Інновації та цифровізація продовжують трансформувати глобальні ринки та бізнес, а тому студенти-юристи повинні оволодіти набором навичок, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів та їхніх фірм у цілому. Інновації в юридичній освіті призводять до появи нових курсів та програм, які відповідають складності глобального ландшафту та довзоляють залучати студентів до оволодіння інструментами та методами, необхідними для процвітання в епоху цифрових технологій. Разом з тим, такі програми не повинні нехтувати здобуттям юристами основних компетенцій, якими завжди була відома професія, та розглядати технології виключно як спосіб подальшого розширення навичок. Адже, щоб залишатися конкурентоспроможними у мінливому комерційному середовищі, студенти-правники повинні підходити до навчання як до діяльності протягом усього життя та постійно вдосконалювати свої знання та компетенції.  

Дослідницька служба Верховної Ради України, партнер програми з 2023 року

У світлі постійно зростаючої складності правових проблем та їх міжнародного характеру, взаємодія між закладами вищої освіти та науковими інституціями набуває особливої ваги. Така співпраця дозволяє не тільки забезпечити високий рівень підготовки майбутніх юристів, але й  розробляти інноваційні підходи до вирішення актуальних проблем нормотворчої, правозастосовної та правозахисної діяльності. Поглиблення партнерства між науковцями та освітянами є важливою передумовою підвищення якості освітніх програм підготовки юристів, динамічної розбудови вітчизняних правничих шкіл, успішної реалізації завдань державної правової політики. 

Окружний адміністративний суд міста Києва, партнер програми з 2017 року

Фахівці правознавці, досконально знайомі з юридичними науками, чинним законодавством і маючи практичну діяльністю в області права, завжди були затребувані в цивілізованому суспільстві. Причина гранично проста - цивілізоване суспільство прагне регулювати всі свої внутрішні і зовнішні взаємини, керуючись загальноприйнятими правилами, порядками і нормами - законами, а так як наша людська практика взаємин постійно зростає і досить багатогранна, то і законів, що регламентують їх потрібно все більше і більше. Розібратися в цьому всьому "порядку" простій, не пов’язаній з юриспруденцією людині, все частіше і частіше стає не під силу. На допомогу приходять кваліфіковані юристи. Підготовка фахівців, здатних успішно вирішувати найскладніші та найвідповідальніші завдання, – надважлива місія сучасної юридичної освіти. Цю місію освітяни і роботодавці, науковці і практики реалізують спільними зусиллями, результатом яких є створення інноваційних освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії з права. 

Асоціація адвокатів України, партнер програми з 2022 року

Підтримувати сучасне студентство означає інвестувати в високорозвинену українську державу в майбутньому, оскільки молодь – це головне поле сучасних фінансових і духовних вкладень. Студентство – це потенційна інтелектуальна, політична, економічна і мистецька еліта суспільства і від того, які ціннісні орієнтації сформуються у студентства сьогодні, багато в чому буде залежати перспектива розвитку української держави у майбутньому. Студентство – це майбутні вчені, архітектори, художники, інженери, вчителі, викладачі, лікарі, юристи та інші. Серед сучасної студентської молоді знаходяться майбутні держчиновники, депутати, міністри і президент країни. Іншими словами, студентство – це майбутня інтелігенція, серед якої і майбутнє юридичної професії, яку Асоціація адвокатів України прагне активно підтримувати, створюючи майданчики для комунікації, обміну знаннями та досвідом, допомагаючи в організації стажувань та працевлаштування.

Український альянс по боротьбі з підробками та піратством (УАПП), партнер програми з 2021 року 

Жоден студент-юрист - і особливо студент, який збирається провести принаймні частину своєї кар’єри в юридичній фірмі чи внутрішньому юридичному відділі — не повинен завершити навчання без базового розуміння інструментів, які використовують менеджери для оцінки можливостей та ризиків у бізнесі. Серед компетенцій, якими повинен володіти сучасний юрист, є фінансова грамотність, економіка підприємства, визначення ринку, конкурентна стратегія, ланцюги поставок та оцінка ризиків. Саме бізнес-навички дозволять підтримувати власну професійну конкурентоспроможність, краще розуміти бізнес клієнта, керувати власною організацією.

25.08.2022
477544
390
остання редакція 05.04.2023
477544