logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Науковий юридичний клуб "Правова позиція"

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Клуб функціонує в студентському середовищі нашого Університету для задоволення інтересу молоді до сучасних проблем права і правових інститутів, а також формування позиції у майбутніх фахівців-правознавців до права як механізму безконфліктної реалізації інтересів кожного у сучасному світі.

Метою діяльності клубу є цілеспрямована робота з формування високого рівня правосвідомості та правової культури учасників, поширення правових знань та правової інформації, залучення студентів та аспірантів до науково-дослідницької роботи у галузі права.

Запрошуємо до співпраці представників усіх верств освітнього та наукового середовища.

Науковий керівник – д.ю.н., проф., професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Віктор Васильович Мушенок
v.mushenok@knute.edu.ua 
+380673900499

Студентський координатор – студентка 3 курсу ФМТП Вікторія Охріменко
v.okhrymenko.fmtp.081.20@knute.edu.ua
+380997394119

09.02.2023
477544
452
остання редакція 09.02.2023
477544