logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Події

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Тематично-просвітницька лекція із представниками Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством (UAACP) та патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери».

За сприяння кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права в рамках відзначення «Всесвітнього дня прав споживачів» в КНТЕУ 19 березня 2021 відбулася тематично-просвітницька онлайн-лекція на тему «Роль інтелектуальної власності в суспільстві та її вплив на споживачів» за участі  представниками Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством та патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери».

Захід відкрила Перший проректор з науково-педагогічної роботи КНЕТУ, доктор технічних наук, професор Притульська Наталія Володимирівна.

У рамках заходу Вероніка Березанська, Крістіна Горопай та Лариса Севастьянова розповіли студентам про умови виготовлення та небезпечність контрафактної продукції для здоров’я споживачів, а також приділили увагу процесу боротьби із правопорушеннями у сфері Інтелектуальної власності. Під час заходу лектори надали багато корисних порад та присутніх із результатами роботи правоохоронних органів України в цьому напрямку.

За сприяння в організації проведення лекції КНТЕУ висловлює окрему подяку керівнику відділу реклами та зв’язків із громадськістю компанії «Пахаренко і партнери» Березанській Вероніці та спеціалісту зі зв’язків із громадськістю Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством Севастьяновій Ларисі.

Засідання групи забезпечення освітнього ступеня «бакалавр» спеціалізації «Фінансове право»

18 та 22 лютого 2021 відбулись засідання групи забезпечення освітнього ступеня «бакалавр» спеціалізації «Фінансове право» зі студентами 1-3 курсів. В засіданнях взяли участь Сударенко О.В. – гарант освітнього ступеня «бакалавр» спеціалізації «Фінансове право», Андріїв В.В. – член групи забезпечення; Гуржій А.В. – член групи забезпечення; Пустовіт Ю.Ю. – член групи забезпечення; Сенченко Л.В. – член групи забезпечення; Севастьяненко О.В. – член групи забезпечення.
Під час зустрічей обговорювалися питання: про стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого «бакалаврського» рівня вищої освіти та освітньо-професійні програми; про реалізацію права студентів на обрання вибіркових дисциплін. Зі студентами другого та третього курсів обговорили питання щодо дотримання принципів академічної доброчесності при написанні курсових та наукових робіт.

На зустрічі 18.02.2021 – присутні 31 особа

На зустрічі 22.01.2021 –присутні 21 особа

Он-лайн школа «Методика викладання галузевих юридичних дисциплін приватно-правового сегменту»

З 3 по 6 листопада 2020 р. професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Дараганова Ніна Володимирівна брала участь у роботі он-лайн школи «Методика викладання галузевих юридичних дисциплін приватно-правового сегменту», яка була проведена у межах проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини», що впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Під час роботи цієї школи були розглянуті питання щодо: особливостей проведення лекційного процесу в режимі он-лайн, ефективного використання он-лайн технологій під час викладання у дистанційному та змішаному режимах; найкращих практик викладання права та удосконалення процесу навчання студентів; організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів; використання тестового методу контролю тощо.

Цей тренінг сприятиме удосконаленню знань та навичок щодо сучасної методики та організації викладання, а також допоможе адаптуватися до сьогоднішніх викликів викладання правових дисциплін, які пов’язані зі зростанням ролі дистанційної освіти, особливо у період карантинних обмежень.

    

Вебінар із суддею Окружного адміністративного суду м.Києва Балась Т.П.

За сприянням викладачів кафедри Пустовіт Ю.Ю. та Запотоцької О.В, з нагоди святкування "Дня юриста" для груп 6,7,10,11, 20 3 курсу ФМТП  10 жовтня 2020 року було проведено суддею Окружного адміністративного суду м.Києва Балась Т.П. вебінар на тему: «Суб'єкти адміністративного права».
Тема вебінару була надзвичайно актуальною і цікавою для студентів, які напередоні опанувати зазначену тему в рамках вивчення курсу «Адміністративне право і процес». Під час зазначеного вебінару лектором було розкрито ключові процесуальні питання, а саме:

 • сторони в адміністративному процесі;
 • процесуальні права та обов'язки сторін;
 • заміна неналежної сторони;
 • треті особи;
 • процесуальне правонаступництво.

Також, студенти мали змогу спілкування з суддею щодо питань практичного застосування норм КАСУ.
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права та студенти 3 курсу 6,7, 10, 11 груп ФМТП щиро вдячні Балась Т.П. за цікавий вебінар.

     

Зустріч із доктором  Адамом Якушевичем, Університет Казимира Великого м. Бидгощ, Польща

21 вересня 2020 року об 11:30 за ініціативи завідувача кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржія Тараса Олександровича та доцента кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій Анни Валеріїівни  та за участтю завідувача кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Мазаракі Наталії Анатоліївнидоцента кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Запотоцької Олени Василівни, старшого викладача кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Дерунець Наталії Олександрівни та старшого викладача кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Іващенко Дар'ї Євгенівни відбулося он-лайн засідання групи забезпечення освітнього ступеню "доктор філософії" із шановним доктором  Адамом Якушевичем, Університет Казимира Великого м. Бидгощ, Польща (dr. Adam JakuszewiczKazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland) з приводу обговорення та перейняття європейського досвіду організації навчання в аспірантурі, зокрема німецької та польської моделей здобуття ступеню доктора філософії.

Відкрите заняття з правознавства у ЗОШ №220

10 грудня 2019 року, у рамках Всеукраїнського уроку з права, студенти 4 курсу спеціальності «Правознавство» Григоренко Інна, Самойленко Андрій, Усенко Ольга та Юшков Богдан під керівництвом доцента кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ Шевченко О.В. провели відкрите заняття з правознавства у ЗОШ №220 Голосіївського району м. Києва. Студенти виступили перед учнями 9 та 10 класів з доповідями про права дитини та їх законодавче закріплення.

     

Суддею Окружного адміністративного суду м.Києва Гарник Кирилом Юрійовичем
було проведено відкриту лекцію 

За сприянням кафедри, для груп 9,10,11 3 курсу ФМТП  05 грудня 2019 року було проведено суддею Окружного адміністративного суду м.Києва Гарник Кирилом Юрійовичем, в залі судових засідань (М-300), відкриту лекцію на тему: «Етика поведінки у судовому засіданні».
Тема відкритої лекції була надзвичайно актуальною і цікавою для студентів, які майже закінчили вивчення курсу «Адміністративне право і процес»: Під час зазначеної лекції лектором було розкрито ключові процесуальні питання, а саме:

 • порядок відкриття провадження в адміністративній справі;
 • зміст стадії підготовки справи до судового розгляду;
 • порядок проведення попереднього судового засідання;
 • стадія судового розгляду адміністративної справи та її особливості;
 • етика поведінки сторін у судовому засіданні на всіх стадіях розгляду адміністративної справи.

Також, студенти мали змогу спілкування з суддею щодо питань практичного застосування норм КАСУ.
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права та студенти 3 курсу 9, 10, 11 груп щиро вдячні Кирилу Юрійовичу за цікаву лекцію і діалог, який виник за наслідками розглянутих питань в рамках лекції.

    

4 грудня 2019 року в Київському окружному адміністративному суді відбувся захист випускових кваліфікаційних робіт за спеціальністю 081, спеціалізації "Фінансове право". Головуючий - Щавінський Віталій Романович заступник Голови Київського окружного адміністративного суду.

    

3 грудня 2019 року в Київському окружному адміністративному суді відбувся захист випускових кваліфікаційних робіт за спеціальністю 081, спеціалізації "Фінансове право". Головуючий - Щавінський Віталій Романович заступник Голови Київського окружного адміністративного суду.

     

Визначено переможців І туру Всеукраїнської олімпіади з Правознавства

Правові кафедри Факультету міжнародної торгівлі та права 25 листопада 2019 р. провели перший тур Всеукраїнської олімпіади з «Правознавства» серед студентів спеціальності 081 «Право». В олімпіаді брали участь 95студентів 3-4 курсів освітнього ступеня «бакалавр» та 1 курсу – «магістр». Олімпіада проводилась у формі тестування. Студентам були запропоновані до вирішення тестові завдання з дисциплін: Теорія держави і права; Конституційне право; Кримінальне право; Кримінальний процес; Цивільне право; Цивільний процес; Господарське право; Господарський процес; Фінансове право; Трудове право; Право соціального забезпечення; Адміністративне право і процес; Інтелектуальне право; Муніципальне право; Міжнародне приватне право; Міжнародний захист прав людини.

Журі постановило визнати переможцями таких студентів:
1. Самсоненко Назар Миколайович 1 курсу 5 групи ФМТП
2. Дьоміна Вероніка Андріївна 4 курсу 14 групи ФМТП
Данилюк Степан Михайлович 4 курсу 14 групи ФМТП
3. Іванченко Анна Сергіївна 4 курсу 12 групи ФМТП
Пономаренко Дмитро Романович 4 курсу 12 групи ФМТП
Видолоб Анна Іванівна 4 курсу 14 групи ФМТП.

Заступником Голови Київського окружного адміністративного суду Щавінським Віталієм Романовичем
проведено відкриту лекцію

14 листопада, за сприянням кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, для груп 9,10,11 3 курсу ФМТП була проведена відкрита лекція заступником Голови Київського окружного адміністративного суду Щавінським Віталієм Романовичем в ауд. Л-103 на 3-4 парі.
Тема лекції: «Сучасний стан розвитку вітчизняної системи адміністративного судочинства». Під час відкритої лекції були висвітлені такі питання:
ключові завдання та принципи здійснення адміністративного судочинства;
поняття та ознаки адміністративного спору;
система адміністративних судів;
напрями розвитку адміністративного судочинства в Україні.
За наслідками лекції студенти мали змогу задати Віталію Романовичу питання, які для них стали цікавим під час вивчення дисципліни. Особлива увага студентів була приділена «адвокатській монополії», «розумним строкам розгляду судових справ», «справам, які належать до категорії спеціальних», «прокуратурі, позивачу в адміністративних справах».

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права та студенти 3 курсу 9, 10, 11 груп щиро вдячна Віталію Романовичу за цікаву лекцію і діалог, який виник за наслідками розглянутих питань в рамках лекції.

    

Команда 11 групи 3 курсу ФМТП під назвою «Правнича мафія» прийняла участь у першому турі судових дебітів з адміністративного судочинства

24 жовтня 2019 року, під керівництвом доцента кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Пустовіт Ю.Ю., команда 11 групи 3 курсу ФМТП під назвою «Правнича мафія» прийняла участь у першому турі судових дебітів з адміністративного судочинства.
Перший тур полягав у письмовому вирішенні фабули дебатів, яку команда отримала від організаційного комітету.
Судові дебати з адміністративного судочинства – це дводенні змагання команд з участі у судовому засіданні в порядку адміністративного судочинства у якості позивача чи відповідача за наперед визначеними фабулами.
Команда успішно пройшла до другого туру (півфінал та фінал), який відбудеться 15-16 листопада в Шостому апеляційному адміністративному суді.

  

Екскурсія у Верховну Раду України

21 жовтня 2019 року, за сприянням старшого викладача кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права  Севастьяненко О.В. та за погодженням із керівництвом Апарату Верховної Ради України було організовано екскурсію до Верховної Ради України для студентів 4 курсу ФМТП Київського національного торговельно-економічного універсітета.
Учасники екскурсії ознайомилися з приміщеннями Верховної Ради України, її архітектурною спадщиною. Оглянули чудові картини, що прикрашають стіни, приміщення балкону, з якого видно робочі міста народних обранців. Велику зацікавленість викликала картина О.Кулакова «Державотворення», на якій зображені депутати Верховної Ради України, історичні особи, які брали участь у державотворенні на різних етапах боротьби за незалежність України та державний символ – великий прапор у центрі картини. Окрім того, мали змогу побувати у сесійній залі парламенту, де ухвалюються закони України, а також завітали до кулуарів Верховної Ради України, де проходять брифінги народних депутатів.
Усі присутні пізнали для себе багато цікавих нових фактів, що пов’язують історію нашої держави і сьогодення роботи Верховної Ради України.
Студенти та викладачі факультету Міжнародної торгівлі та права КНТЕУ  висловлюють слова щирої вдячності за цікаву та змістовну екскурсію до Верховної Ради України.

   

Заступником голови, суддею-речником Шостого адміністративного апеляційного суду
Мєзєнцевим Євгенієм Ігоровичем
проведено відкриту лекцію

17 жовтня 2019 року, за сприянням доцента кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Пустовіт Ю.Ю., для груп 9,10,11 3 курсу ФМТП було проведено відкриту лекцію заступником голови, суддею-речником Шостого адміністративного апеляційного суду Мєзєнцевим Євгенієм Ігоровичем.
Тема лекції: «Розгляд адміністративних справ пов’язаних з правами біженців». Під час відкритої лекції було висвітлено ряд ключових питань з приводу прав біженців на Україні, а саме:

 • конвенційні ознаки визнання біженцем;
 • умови при яких особа не може бути визнана біженцем;
 • відмінність справ про біженців від інших категорій справ (на прикладі «Шкали доведеності»).

Також під час лекції Євгенієм Ігоровичем було розкрито умови поділу апеляційних адміністративних судів на округи та вимоги до кандидатів на посаду судді.
Особливу протягом лекції було приділено канонічним рішенням ЄСПЛ (RC vs SWE, Якубов vs RUS) та справам із особистої практики судді (№826/4803/14 від 15.09.2014р., №826/6847/17 від 26.06.2017р., №826/13833/17 від 31.07.2018 р.).

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права та студенти 3 курсу 9, 10, 11 груп щиро вдячна Євгенію Ігоровичу за цікаву лекцію і діалог, який виник за наслідками розглянутих питань в рамках лекції.

     

Студенти КНТЕУ відвідали НБУ

9 жовтня  студенти КНТЕУ  разом зі старшим викладачем кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Севастьяненко Оленою Володимирівною відвідали Національний банк України. Для студентів була проведена цікава екскурсія до Музею грошей та історичною будівлею НБУ, яка дала можливість дізнатися багато цікавої нової інформації про діяльність центрального банку країни та його історію, відчути атмосферу роботи банку. Окрім екскурсії студентам було проведено лекцію представником НБУ, завдяки якій студенти дізнались про основні функції та завдання центрального банку.

   

Зустріч із представниками Join Research Centre

Представники кафедри Запотоцька О.В. та Гуржій А.В. взяли участь у зустрічі  фокус-груп зі стейкхолдерами для визначення проблемних питань у сфері трансферу технологій та охорони права інтелектуальної власності.
Зустріч відбулась у рамках візиту делегації трансферу технологій та охорони права інтелектуальної власності Об’єднаного дослідницького центру Європейської Комісії (Join Research Centre – JRC) в Міністерстві освіти і науки України.
Підчас зустрічі обговорювались перспективи діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні: компетенція, порядок та строки формування, зарубіжний досвід розгляду спорів в сфері трансферу технологій та охорони права інтелектуальної власності, посилення відповідальності за порушення прав інтелектуальною власністю, актуальні тенденції правового регулювання патентного права.

  

Завідувач кафедри Гуржій Тарас Олександрович та доцент кафедри Гуржій Анна Валеріївна провели низку лекційних занять з польськими студентами

Викладачі кафедри (Гуржій Т.О., Гуржій А.В.), на запрошення Університету Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща), провели низку лекційних занять з польськими студентами. В ході занять були широко висвітлені нормативні і практичні аспекти захисту інформаційних прав людини в країнах ЄС. Особливу увагу під час проведення лекцій було приділено впливу європейського законодавства про захист персональних даних на діяльність публічної адміністрації та приватних комерційних структур. На прикладі Великобританії, Німеччини, Польщі, Франції та інших країн-членів ЄС розглянуто сучасні юридичні реалії функціонування інформаційних мереж та електронних систем пошуку, розробки програмних продуктів, електронного маркетингу, інформаційного забезпечення управлінської та підприємницької діяльності.
У рамках спільної зустрічі представники КНТЕУ та Університету Казимира Великого обговорили перспективи розвитку наукового співробітництва, зокрема, подання спільної заявки на реалізацію проекту ERASMUS. 

  

Студенти КНТЕУ гідно здобули перемогу на студентсько-курсантському форумі «STUDIO ВЕСНА 2019»!

Команда студентів-правників за сприяння кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (тренери – викладачі кафедри О.В.Корольков та А.В.Гуржій) взяла участь у масштабному форумі «STUDIO ВЕСНА 2019», який проходив в Інституті Кримінально-виконавчої служби за підтримки Міністерства юстиції України та Пенітенціарної асоціації України.
Змагання проходило у два етапи і передбачало участь у науково-практичній конференції «Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє», проведення серії інтелектуальних конкурсів, розв’язання завдань з теорії держави та права, конкурс з безпеки життєдіяльності «Надання першої допомоги» та ін.

Вітаємо наших студентів правників з черговою перемогою!

     

Вітаємо учасників олімпіади з “Правознавства”

В Запоріжжі одинадцятого квітня на базі юридичного факультету Запорізького Націогального Університету розпочався ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Правознавство» у 2018/2019 н. р. Цього разу свої знання в різних галузях права демонстрували 119 учасників із 46 вітчизняних закладів вищої освіти. Наш університет на заході представляли четвертокурсники Самсоненко Назар, Кубрак Аліна та Ковальчук Юлія.
В жюрі працювала старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права к.ю.н. Запотоцька Олена Василівна!
Учасникам необхідно було продемонструвати свої знання в різних галузях і дати відповіді на 200 запитань. За результатами першого туру 41 учасник пройшов до другого етапу.
За рузультатами наша команда посіласа 21 місце, а в індивідуальному турі Самсоненко Назар зайняв 26 місце.  

    

Студенти КНТЕУ здобули перемогу в Правничому брейн-рингу

За сприяння кафедри адміністративного, фінансового, інформаційного права та кафедри міжнародного публічного права представники КНТЕУ взяли участь в Правничому брейн-рингу серед студентів-іноземців, який відбувся в Національному авіаційному університеті.
 Команду КНТЕУ представили студенти ФМТП:

 • Шахбазова Ельвіна
 • Ціпле Іонел
 • Абушова Белла

Тематика брейн-рингу охопила широкий комплекс питань адміністративного, цивільного, кримінального, господарського, трудового та земельного права. Продемонструвавши високий рівень теоретичної і практичної підготовки, наші студенти в напруженій боротьбі вибороли почесне ІІ місце та були нагороджені кубком і грамотою.

Тренер команди – Гуржій Анна Валеріївна, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права.

Вітаємо з перемогою!

    

Студенти КНТЕУ відвідали НБУ

22 березня студенти КНТЕУ  разом зі старшим викладачем кафедри Севастьяненко Оленою Володимирівною відвідали Національний банк України. Для студентів була проведена цікава екскурсія до Музею грошей та історичною будівлею НБУ, яка дала можливість дізнатися багато цікавої нової інформації про діяльність центрального банку країни та його історію, відчути атмосферу роботи банку. Окрім екскурсії студентам було проведено лекцію представником НБУ, завдяки якій студенти дізнались про основні функції та завдання центрального банку. Ця екскурсія була особливою, адже саме в цей період в НБУ проходив Global Money Week – щорічна глобальна ініціатива, що включає акції та заходи по всьому світу.

   

Студенти КНТЕУ у Верховній Раді України

18 березня студенти КНТЕУ, разом зі старшим викладачем кафедри Севастьяненко Оленою Володимирівною, відвідали Верховну Раду України. Студентам були продемонстровані кулуари, зона для брифінгу та сесійна зала Верховної Ради. Вражаючою та пізнавальною була екскурсія завдяки професіоналізму екскурсовода, що супроводжувала студентів. Особливо цікавим було побачити на власні очі те, що можемо спостерігати лише по телебаченню. У ході екскурсії студенти мали змогу отримати не лише масив корисної інформації, ознайомитися зі значущими документами, дізнатися історію створення українського парламенту, а й оцінити неймовірний інтер'єр, унікальні і важливі для держави цінності, такі як, Конституція України, український прапор, картина "Державотворення".

    

«Я купую справжнє! Я не купую підробок!».

Під такими гаслами пройшла зустріч представників Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством зі студентами та працівниками КНТЕУ в рамках відзначення «Всесвітнього дня прав споживачів», організована за сприяння кафедри адміністративного фінансового та інформаційного права.

Голова комісії з питань інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції ІСС Ukraine, координатор з підтримки громадських проектів Українського альянсу з питань боротьби з підробками та піратством Вероніка Березанська та юристи ППФ «Пахаренко і Партнери» Безкоровайна Олена, Кірік Анна, Севостьянова Лариса презентували просвітницьку акцію «Я купую справжнє! Я не купую підробок!», присвячену актуальним питанням реалізації та захисту прав інтелектуальної власності.

Участь в акції взяли понад 300 осіб, серед яких студенти, викладачі та гості КНТЕУ. Всі учасники отримали можливість не тільки збагатити свої знання і поспілкуватися з провідними юристами-практиками, а й оглянули експозицію підробок виїзного Музею Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством.

КНТЕУ висловлює вдячність за співпрацю Вероніці Березанській та Севостьяновій Ларисі!

    

Відбулася зустріч студентів  КНТЕУ з доктором філософії у галузі економіки (PhD), магістром права (Мерілендський Університет, США), Валлє Вірою Олександрівною

За сприяння кафедри відбулась відкрита лекція доктора філософії у галузі економіки (PhD), магістра права (Мерілендський Університет, США), Валлє Віри Олександрівни на тему: «Таємниці юридичної професії».
У ході зустрічі були висвітлені актуальні аспекти роботи юриста в державному секторі, у бізнесі та в громадянському суспільстві. Особливу увагу було приділено питанню: «Як юрист може змінити Україну!»
Висловлюємо вдячність Валлє Вірі Олександрівні за неймовірно цікаве заняття та творчі подарунки студентам!

      

Фахівці Міністерства юстиції України долучились до проведення Всеукраїнського тижня права в КНТЕУ

5 грудня 2018 року в рамках Всеукраїнського тижня права з ініціативи кафедри адміністративного, інформаційного та фінансового права та кафедри міжнародного публічного права Катерина Бєлощук, в.о. заступника начальника управління правового співробітництва з міжнародними організаціями Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України прочитала лекцію на тему «ЄС: перемоги, виклики, перспективи».
Участь у заході взяли студенти спеціальності «Міжнародне право» та «Право», викладачі факультету міжнародної торгівлі та права.

 

Зустріч студентів ФМТП 4 курсу 7 групи із заступником голови Київського окружного адміністративного суду д.ю.н. Щавінським Віталієм Романовичем та Радником міністра юстиції України к.ю.н. Усенко Романом Анатолійовичем

04.12.2018 року за сприяння начальника кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права д.ю.н. професора Гуржія Тараса Олександровича у рамках навчального процесу була проведена зустріч студентів ФМТП 4 курсу 7 групи із заступником голови Київського окружного адміністративного суду д.ю.н. Щавінським Віталієм Романовичем та Радником міністра юстиції України к.ю.н. Усенко Романом Анатолійовичем.
У своєму виступі Віталій Романович акцентував увагу на проблематиці діяльності суддів в Україні, а саме  рівня довіри громадськості до діяльності суддів. Віталієм Романовичем було зазначено, що, на жаль, нині у суддівській галузі має місце недобір кадрів, а ті судді, що працюють, значно перевантажені справами. Далі акцент було зміщено на діяльність ЗМІ щодо висвітлення діяльності суддів. На думку Віталія Романовича, формування довіри громадськості до суддів з боку ЗМІ пов’язано з кваліфікацією журналістів та рівнем їх обізнаності щодо конкретних судових справ.
Далі слово взяв Роман Анатолійович, який наголосив на тому, що Міністерство юстиції України  має багато напрямів діяльності. Найбільш актуальними була визначена нормотворча діяльність та експертиза проектів підзаконних актів. Також до компетенції Міністерства юстиції віднесено реєстрацію актів, наприклад реєстрація шлюбу. Особливу увагу Роман Анатолійович приділив  пенітенціарній діяльності, а саме питанню впровадження в Україні приватних в’язниць.
Після закінчення доповідей студенти ставили запитання. Гостру  дискусію викликала тема щодо проведення ЗНО у студентів юридичних спеціальностей.

   

Студенти Факультету міжнародної торгівлі та права взяли участь
у ІІ Всеукраїнському студентському турнірі з судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції

Студенти Факультету міжнародної торгівлі та права у супроводі старших викладачів кафедри Запотоцької О.В. та Пустовіт Ю.Ю. взяли участь у ІІ Всеукраїнському студентському турнірі з судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції.
Захід проводився у стінах Верховного суду. Студенти мали можливість відчути себе у ролі судді, адвоката, позивача та відповідача. Спостерігали за судовим процесом у спеціально облаштованій  кімнаті, познайомились зі справжніми суддями, отримали корисні поради та вибороли 5-те місце серед України.
Суддя - Дадіані Тамара Зурабівна, студентка 2 курсу, заступник голови Факультету міжнародної торгівлі та права
Адвокат позивача - Лисенко В’ячеслав Сергійович, студент 3 курсу
Адвокат відповідача – Шахбазова Ельвіна Сафаятівна, студентка 2 курсу,  Президент Правничого клубу
Позивач 1 - Вашко Яна Ігорівна, студентка 2 курсу
Позивач 2 – Щерба Віолетта Ігорівна, студентка 2 курсу, член Правничого клубу
Відповідач – Сива Діана Юріївна, студентка 2 курсу, член Правничого клубу
Секретар – Цимбал Ірина Миколаївна, студентка 2 курсу

    

 

Зустріч з міністром юстиції

Студенти  Правничого клубу разом зі старшим викладачем кафедри Запотоцькою О.В.  відвідали Київський національний університет ім. Тараса Шевченко, де у переддень Дня студента відбулась зустріч Міністра юстиції з студентами провідних закладів освіти, які готують випускників за спеціальністю «Право».
Міністр юстиції розповів студентам про реформу системи державного управління та її приведення до найкращих європейських зразків.
«Ми наближаємося до стандартів Європейського Союзу. Ми є активними учасниками реформи державного управління, яку визнано однією з найбільш успішних серед тих реформ, які ми запроваджуємо в партнерстві з колегами з Євросоюзу. Вже зараз в Мін’юсті створено перші 4 директорати», - сказав очільник Мін’юсту.
Він запросив студентів проходити практику та стажування в Міністерстві юстиції та його управліннях у регіонах.
«Запрошуємо студентів третього і вище курсів з достатнім рівнем знань і мотивацією заповнити в нашому Онлайн будинку юстиції анкету або звернутись до нас через офіційну сторінку Мін’юсту в ФБ. Ми завжди раді вітати амбітних фахівців у нашій молодій Команді», - резюмував Павло Петренко.
На зустрічі також були присутні Генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України  Власюк В.В.; Генеральний Директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Зайченко Ю. І.; Генеральний директор
Директорату правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів Черногоренко І.Л. Кожен з них під час свого виступу мотивував студентів до навчання, участі в активному студентському та громадському житті, брати участь у міжнародних грантах на освіту та мріяти без меж.
Студенти мали можливість поставити запитання міністру, хочеться відзначити студентів Брагинця Данила, Шахбазову Ельвіну та Очкіна Дмитра, які зразу проявили активність та поставили міністру цікаві питання щодо реформування правоохоронних органів, діяльності нотаріатів та адвокатської діяльності.

     

Студенти, за сприянням кафедри, зустрілись 
з заступником голови Окружного адміністративного суду м. Києва 
Щавінським Віталієм Романовичем

16.11.2018 року відбулась зустріч студентів КНТЕУ з заступником голови Окружного адміністративного суду м.Києва Щавінським Віталієм Романовичем. Під час зустрічі суддею було розкрито багато актуальних питань в рамках теми зустрічі «Обмеження на право на мирні зібрання», а саме:
- конституційні норми, які регламентують право громадян на мирні зібрання;
- нормативно-правове забезпечення прав громадян на мирні зібрання в Україні;
- мета, завдання, функції мирних зібрань в Україні та закордоном;
- розуміння поняття «завчасне повідомлення» органів державної влади про намір проведення мирного зібрання в Україні;
- огляд судової практики про розгляд позовів щодо заборони проведення мирних зібрань в Україні;
- огляд судової практики Європейського суду з прав людини про розгляд позовів щодо заборони проведення мирних зібрань.
Протягом зустрічі студенти задавали багато питань судді і отримували повні компетентні відповіді щодо питань, які більш глибоко цікавили студентів.
Студенти КНТЕУ вдячні Віталію Романовичу Щавінському за дуже цікаву і пізнавальну зустріч!

      

Студенти за сприянням кафедри  зустрілись з заступником голови
Шостого апеляційного адміністративного суду, суддею-спікером,
колишнім членом Ради суддів України Євгеном Ігоровичем Мєзєнцевим

09.11.2018 року відбулась зустріч студентів КНТЕУ з заступником голови Шостого апеляційного адміністративного суду, суддею-спікером, колишнім членом Ради суддів України Євгеном Ігоровичем Мєзєнцевим. Під час зустрічі суддею було розкрито багато актуальних питань, а саме:
- судова система України;
- мета вивчення системи судоустрою;
- юрисдикція 6 апеляційного адміністративного суду;
- основа діяльності суду – здійснення правосуддя;
- структура забезпечення розгляду судової справи;
- хто забезпечує розгляд справ;
- електронний суд;
- корисні інформаційні ресурси.
Протягом зустрічі студенти задавали багато питань судді і отримували повні компетентні відповіді щодо питань, які більш глибоко цікавили студентів.
Також студентам була проведена інтерактивна екскурсія по судам Сполучених Штатів Америки. В рамках інтерактивної екскурсії студенти ознайомились з судовою системою, юрисдикцією, принципами діяльності судів Сполучених Штатів Америки.
Студенти КНТЕУ вдячні Євгену Ігоровичу Мєзєнцеву за дуже цікаву і пізнавальну зустріч!

    

Викладачі кафедри доцент Гуржій А.В. та старший викладач Запотоцька О.В. відвідали Десяту міжнародну виставку «Інноватика в сучасній освіті»

Сьогодення ставить перед викладачами вищих навчальних нові виклики, відповідати на які можливо, лише використовуючи новітні методики викладання та обмінюючись досвідом з колегами. 
Саме тому викладачі кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ доцент Гуржій А.В. та старший викладач Запотоцька О.В. відвідали Десяту міжнародну виставку «Інноватика в сучасній освіті», на якій  широко представлені інноваційні досягнення галузі освіти.
Відвідування такого заходу дає можливість для обговорення освітніх проектів, конструктивного спілкування між виробниками сучасних технологій та їх безпосередніми користувачами, професійне інформаційне поле для ділових контактів із розвитку науково-технічних досліджень, академічного обміну викладачами, обговорення аспектів упровадження сучасних технологій в навчальний процес.
Під час проведення презентацій, майстер-класів, дискусійних панелей обговорювались ключові питання інноваційного розвитку національної освітньої системи, основні напрями удосконалення системи освіти України та її входження як рівноправного партнера у європейське освітнє та наукове співтовариство, впровадження нових форм і технологій науково-освітньої діяльності, налагодження тісної співпраці з закордонними освітніми партнерами, участі в міжнародних наукових програмах і проектах, демонструватимуться інноваційні розробки закладів освіти, наукових установ і підприємств.

   

Студенти разом із викладачем Севастьяненко О.В. відвідали Верховну Раду України.

Екскурсія до Верховної Ради розпочалась із коридору - музею історії. В ньому були представлені проекти будівлі Верховної Ради від різних архітекторів середини ХХ століття.

Далі екскурсовод запросила студентів до так званих «кулуарів». Там студенти отримали змогу на власні очі побачити прапор української державності, який було внесено народними депутатами України першого скликання до зали засідань Верховної Ради України 24 серпня 1991 року. Також  мали змогу поглянути на картину відомого художника О.Г. Кулакова під назвою «Державотворення», яка є почесним символом успішної боротьби за українську незалежність. А неподалік від неї розташовувалась ще одна українська святиня – ікона Святої Покрови – символу та оберегу українських козаків, незламності їх духу. Надалі студентам було запропоновано відвідати майбутній музей Верховної Ради України, який згодом буде введено в дію, та присісти за ті «круглі» столи, за якими вирішувались найважливіші для країни рішення.

І на останок екскурсії студенти дочекались того, чого найбільше хотіли – відвідин самого залу засідань ВРУ. Екскурсовод ознайомила нас з його історією та розповіла про сьогоднішню роботу. І на останок студенти мали змогу сфотографуватися на згадку про відвідини будівлі українського Парламенту.

Студенти вдячні за гостинність Верховній Раді України та екскурсоводу Людмилі Іванівні за надзвичайно цікаву подорож стінам українського Дому.

   

Студенти разом із викладачем Севастьяненко О.В. відвідали будинок Уряду. 

За сприяння  кафедри  студенти разом із викладачем Севастьяненко О.В. відвідали будинок Уряду. 
Екскурсія до Кабінету міністрів України розпочалась із музею історії.
В першу чергу, студентів вразив антураж приміщень: портрети всіх прем᾽єр - міністрів України починаючи з 1917 року і до сьогодення, безліч нагород та відзнак, раритетні фотокартки процесів творення української дипломатії. Все це було підкріплено періодичною можливістю присісти за столи, за якими сиділи видані вітчизняні політичні діячі та підписувались історичні для нашої держави документи.
Студентів приємно здивував зал музею, в якому були розташовані подарунки голів та високих представників інших держав, кожен з яких відображав культуру та традиції їх народу. Від історичної частини екскурсії потім екскурсанти перейшли до огляду сучасних залів та приміщень КМУ. Почали з місця, де робляться найважливіші звернення високих політичних діячів до народу – прес-центрів КМУ. Далі перейшли до огляду самих залів засідання Уряду. Не варто приховувати, ця частина екскурсії була найцікавішою, адже всі мали змогу на власні очі побачити місце, де приймаються найважливіші для країни рішення. Всім було дозволено зайняти міністерські крісла, щоб повністю відчути атмосферу українського державотворення. Екскурсія Кабінетом Міністрів України завершилась на позитивній ноті, оскільки кожен побачив те, за чим ішов – історію та сучасний стан приміщення, де творилась та твориться вітчизняна дипломатія. Всі дуже вдячні Олександру  Євгеновичу, який весь цей час показував та розповідав про те, що оточувало студентів. 

І на останок, студенти залишили відгук в книзі побажань музею КМУ: «Студенти КНТЕУ вдячні Кабінету Міністрів України за гостинність».

   

Представники кафедри взяли участь у
Міжнародній науково-практичній конференції 

“Конвергентність публічної адміністрації в державах-членах ЄС” (м. Краків, Польща).

Завідувач кафедри, д.ю.н., професор Т.О. Гуржій, доцент кафедри, к.ю.н. А.В. Гуржій у складі української делегації взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Конвергентність публічної адміністрації в державах-членах ЄС”, яка поводилася на базі Інституту політології Краківського педагогічного університету (Польща).

Основна увага учасників конференції була прикута до питань розбудови національних систем публічного адміністрування в контексті розвитку законодавства ЄС, інституційних проблем конвергенції державного управління в Європейському Союзі та європейських країнах, уніфікації правових засад публічного адміністрування в окремих галузях і сферах на підставі законодавства ЄС, аналізу прикладів тлумачення та застосування законодавства ЄС національними органами державного управління, тенденцій розвитку соціальної політики в ЄС та інших країнах Європи, налагодження міжнародного співробітництва в управлінській, правозахисній та правоохоронній сферах.  

Виступи представників КНТЕУ, які були присвячені впливу антикорупційної політики ЄС на боротьбу з корупцією в Україні та перспективам імплементації стандартів ЄС з питань захисту персональних даних, викликали неабиякий інтерес з боку зарубіжних колег та стали предметом широкого обговорення.

Крім того, у рамках заходу з представниками Краківського педагогічного університету та Університету Тірани (Албанія) було досягнуто домовленість про розвиток співпраці в сфері обміну студентами та викладачами, спільних публікацій та реалізації європейських грантових програм.

    

Викладачі КНТЕУ презентували монографію «Development of National Law in the Context of Integration into the European Legal Space»

5 червня 2018 увазі правничого загалу презентовано англомовну монографію «Development of national law in the context of integration into the European legal space», яка вийшла друком в Республіці Польща. До редакційної ради монографії увійшов д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ Гуржій Тарас Олександрович.

Велику увагу наукової спільноти привернув фундаментальний розділ 5 монографії – «Legal regulation of the activity of on-line collaborative platforms in the EU» (автори д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Дешко Людмила Миколаївна, помічник Президента ГО «Українська асоціація зовнішньої політики» Кушнір Дар'я Валеріївна), присвячений розгляду актуальних проблем правового регулювання діяльності он-лайн платформ спільної участі в Європейському Союзі. Предметом жвавого обговорення стали питання захисту персональних даних, висвітлені в розділі 10 «Organizational and legal issues of personal data protection in Ukraine» (автори д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій Тарас Олександрович, к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій Анна Валеріївна).

Під час презентації Гуржій Т.О. та Дешко Л.М. виступили з доповідями. Обговорення монографії «Development of national law in the context of integration into the European legal space» в колі провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців засвідчило її затребуваність, як правничою наукою, так і сучасною юридичною практикою.

    

Представники КНТЕУ  та Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС»  взяли участь у засіданні робочої групи при Міністерстві економічного розвитку України
з наближення Закону України «Про захист прав споживачів» до норм ЄС

Представники КНТЕУ (завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, проф. Т.О.Гуржій, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, к.ю.н., доц. Л.А.Микитенко) та Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» (Н.В.Бородачова, А.І.Лига) взяли участь у засіданні робочої групи при Міністерстві економічного розвитку України з наближення Закону України «Про захист прав споживачів» до норм ЄС.

Учасники засідання розглянули широкий комплекс організаційно-правових питань захисту прав споживачів: перспективи імплементації актів Європейського Союзу з питань захисту прав споживачів у вітчизняну систему правового регулювання; створення механізмів досудового врегулювання споживчих спорів; захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі; захист прав вразливих категорій споживачів.

Результатом обговорення стало напрацювання комплексу пропозицій, спрямованих  на вдосконалення вітчизняного законодавства у відповідності до Європейських стандартів захисту прав споживачів. КНТЕУ дякує партнерам!

    

Представники кафедри взяли участь у І Міжнародному конгресі з прав людини (м. Жешув, Польща).

Завідувач кафедри, д.ю.н., професор Т.О. Гуржій, доцент кафедри, к.ю.н. А.В. Гуржій у складі української делегації взяли участь у І Міжнародному конгресі з прав людини, який відбувся на базі Інституту політичних наук Жешувського університету (Польща).

Основна увага учасників конференції була прикута до питань розвитку міжнародного та національного законодавства захисту прав людини, розбудови механізмів реалізації та захисту громадянських права, дотримання прав людини в умовах гібридної війни, налагодження міжнародного співробітництва в правозахисній та правоохоронній сферах.  

Виступи представників КНТЕУ, які були присвячені проблемам захисту прав людини на тимчасово непідконтрольних територіях України, викликали неабиякий інтерес з боку зарубіжних колег та стали предметом широкого обговорення.

Крім того, у рамках заходу з представниками Жешувського університету було досягнуто домовленість про поглиблення співпраці в сфері обміну студентами та викладачами, спільних публікацій та участь у європейських грантових програмах.

    

Завідувач кафедри, професор Т.О. Гуржій і доцент кафедри, к.ю.н. А.В. Гуржій на лекції професора Лукана Вея 
«Українська демократія по дефолту: від Кравчука до Порошенка. Що далі?»

8 травня 2018 року на запрошення Офісу Програми імені Фулбрайта в Україні д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій Тарас Олександрович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права Дешко Людмила Миколаївна, к.ф.н., доцент, заступник декана ФМТП з навчально-методичної та наукової роботи Тесленко Наталія Олександрівна, к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій Анна Валеріївна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного публічного права Альонкін Олексій Анатолійович, магістри спеціальності «Міжнародне право» взяли участь у лекції «Українська демократія по дефолту: від Кравчука до Порошенка. Що далі?» професора політології Торонтського університету (Канада) Лукана Вея.

Лекція була організована Представництвом Інституту міжнародної освіти, Програмою імені Фулбрайта в Україні і  Моніторингово-аналітичною групою «ЦИФРА».

Лукан Алан Вей є співавтором та автором книг «Competitive AuthoritarianismHybrid Regimes after the Cold War» та«Pluralism by DefaultWeak Autocrats and the Rise of Competitive Politics». Професор Вей спеціалізується на вивченні гібридних політичних режимів, зокрема в країнах колишнього Радянського Союзу. Разом зі Стівеном Левицьким Лукан Вей запропонував концепцію «змагального авторитаризму» (competitive authoritarianism). Змагальні авторитарні режими, - стверджує він, - є достатньо сильними, щоб маніпулювати демократичними інститутами – виборами, парламентом, пресою, судами. Проте, з іншого боку, вони є достатньо слабкими, щоб повністю скасувати або заборонити ці інститути.

Лукан Вей також є автором концепції «демократії по дефолту» (democracy by default): за деяких обставин демократія є результатом слабкості політичного режиму, а не наслідком зусиль, прикладених до її побудови.

У світлі двох згаданих концепцій професор Вей говорив про Україну. У чому особливість української демократії? Які механізми забезпечують і підтримують її існування? Як змінилась українська демократія за останні чверть століття? Відповіді на ці та інші запитання слухачі дізнались на відкритій лекції профессора Лукана Вея.

   

Завідувач кафедри, професор Т.О. Гуржій прийняв участь у засіданні робочої групи при Міністерстві економічного розвитку України з наближення Закону України «Про захист прав споживачів» до норм ЄС.

Представники КНТЕУ (перший проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Н.В.Притульська, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, проф. Т.О.Гуржій, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, к.ю.н., доц. Л.А.Микитенко) та Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» (Н.В.Бородачова, А.І.Лига) взяли участь у засіданні робочої групи при Міністерстві економічного розвитку України з наближення Закону України «Про захист прав споживачів» до норм ЄС.

Учасники засідання розглянули широкий комплекс організаційно-правових питань захисту прав споживачів: перспективи імплементації актів Європейського Союзу з питань захисту прав споживачів у вітчизняну систему правового регулювання; створення механізмів досудового врегулювання споживчих спорів; захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі; захист прав вразливих категорій споживачів; розробка нової редакції Закону України “Про захист прав споживачів” на основі Європейських стандартів та багато інших.

Результатом обговорення стало вироблення концептуального підходу до реформування законодавства України про захист прав споживачів. КНТЕУ дякує партнерам!

      

Студенти КНТЕУ гідно дебютували на студентсько-курсантському форумі «STUDIO ВЕСНА 2018»!

Команда студентів-правників за сприяння кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (тренери – викладачі кафедри О.В.Корольков та А.В.Гуржій) взяла участь у масштабному форумі «STUDIO ВЕСНА 2018», який проходив в Інституті Кримінально-виконавчої служби за підтримки Міністерства юстиції України та Пенітенціарної асоціації України.
Змагання проходило у два етапи і передбачало участь у науково-практичній конференції «Суспільство, право, психологія та педагогіка: поступ у майбутнє», проведення серії інтелектуальних конкурсів, розв’язання завдань з теорії держави та права, конкурс з безпеки життєдіяльності «Надання першої допомоги», а також турнір з міні-футболу.
У напруженій боротьбі з досвідченими командами провідних ВУЗів країни команда КНТЕУ, яка дебютувала на форумі, виборола почесне четверте місце. Вітаємо наших студентів з вдалим дебютом!

Зичимо подальших перемог!

            

Студенти ФМТП здобули перемогу в Правничому брейн-рингу

В Національному авіаційному університеті відбувся Правничий брейн-ринг серед студентів-іноземців. Команду КНТЕУ представили студенти ФМТП:

 • Мазуркевич Анастасія 4 курс 6 група
 • Ціпле Іонел 3 курс 4 група
 • Тітова Сандра 3 курс 4 група
 • Белінська Олеся 2 курс 4 група

Продемонструвавши високий рівень теоретичної і практичної підготовки, наші студенти в напруженій боротьбі вибороли І місце та були нагороджені кубком і грамотою.
Тренер команди – Гуржій Анна Валеріївна, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права. В рамках брейн-рингу учасникам довелося відповідати на різноманітні питання в галузях адміністративного, цивільного, кримінального, господарського, трудового та земельного права.

Вітаємо з перемогою!

         

Представники КНТЕУ взяли участь у міжнародній конференції "Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода"

Представники КНТЕУ (перший проректор з науково-педагогічної роботи Н. В. Притульська, завідувач кафедри адміністративного фінансового та інформаційного права, д.ю.н, проф. Т. О. Гуржій, завідувач кафедри міжнародного публічного права, д.ю.н., доц. Л. М. Дешко, старший викладач кафедри загальноправових дисциплін, к.ю.н. Р. О. Банк) взяли участь у Міжнародній конференції "Забезпечення якості юридичної освіти, університетська автономія та академічна свобода в контексті підготовки фахівців для правничої професії ХХІ сторіччя".
Захід відбувся за сприянням Міністерства освіти і науки України, Міністерства Юстиції України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, USAID від американського народу, Програми "Нове правосуддя".
Конференція відбулася 24 квітня, протягом якої обгорювали такі питання:

 • автономія закладів ЗВО у її тісному зв’язку з поліпшенням загальної якості юридичної освіти та доступом до регульованих правничих професій
 • методологія та інструментарій забезпечення якості юридичної освіти
 • сучасні тренди та інновацій у сфері юридичної освіти
 • розгляд кращих практик забезпечення якості юридичної освіти
 • підготовка рекомендацій щодо просування реформи юридичної освіти у світлі міжнародних та європейських стандартів

Учасниками заходу стали особи відповідальні за формування політики в Україні, представники правничої професії, представники правничих шкіл України та інших країн, представники організацій громадянського суспільства, міжнародні експерти.
Конференція пройшла плідно, а співпраця учасників була дуже успішною.
Сподіваємося на подальшу розбудову системи юридичної освіти!

      

Зустріч студентів КНТЕУ спеціальності "Правознавство" з Начальником Головного територіального управління юстиції у м. Києві Куценко С.І. 
17 квітня 2018 року в рамках програми "Маю право" відбулася зустріч студентів КНТЕУ спеціальності Правознавство з Начальником Головного територіального управління юстиції у м. Києві Куценко С.І. 
Під час зустрічі були обговорені ключові проблемні питання реформування органів державної влади в Україні. Також сторони зустрічі мали можливість поділились ідеями та баченням розвитку нотаріату, виконавчої служби та розширення онлайн сервісів в Україні. 
Також обговорили можливість стажування та майбутнього працевлаштування студентів КНТЕУ в органах юстиції.

Круглий стіл на тему: «Протидія торгівлі людьми: профілактика соціального явища в студентському середовищі»

28 березня 2018 року за підтримки кафедри Координатором проектів ОБСЄ в Україні та уряду Канади спільно з представником ГО «Фундація «Гармонізоване суспільство» Юлією Марсумівною Галустян проведено круглий стіл зі студентами факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету на тему: «Протидія торгівлі людьми: профілактика соціального явища в студентському середовищі».

Метою круглого столу було – донести до студентів інформацію про торгівлю людьми, дітьми, зовнішні та внутрішні причини виникнення даної проблеми; про те, які права порушуються в ситуації торгівлі людьми, як захистити себе від шахрайства та не потрапити до рук торгівців людьми, сформувати у студентів навички безпечної поведінки, обачності та спостережливості.

Юлією Марсумовною було наголошено, що молоді люди, котрі ще не мають достатнього життєвого досвіду, часто стають об’єктом торгівлі людьми, також висвітлено основні завдання профілактичної роботи, методи та форми профілактики торгівлі людьми для різноманітних груп ризику. Цікавою для студентів виявилася  представлена тренером презентація на тему «Торгівля людьми як небезпечне соціальне явище». Також студентам було продемонстровано відеоролики «Експлуатація дітей», «Сексуальна експлуатація», «Трудова експлуатація». Зацікавленість у студентів викликали історії молодих людей, які стали жертвами торгівлі людьми.

Тренером було акцентовано увагу студентів на проблемі торгівлі людьми, а також поінформовано їх про ризики нелегальної міграції. Тренер детально розповіла й дала корисні поради як не потрапити до рук торговців людьми та як діяти, якщо все ж таки така ситуація трапилася.

Серед студентів було розповсюджено інформаційні матеріали на тему: «Якщо Ви потрапили в торгівлю людьми і потребуєте невідкладної допомоги».

Ми вдячні за цікаву презентацію та надану важливу для студентів інформацію, спрямовану на попередження торгівлі людьми в студентському середовищі.

  

Відбулася зустріч студентів  КНТЕУ з доктором філософії у галузі економіки (PhD), магістром права (Мерілендський Університет, США), Валлє Вірою Олександрівною

За сприяння кафедри відбулась відкрита лекція з доктором філософії у галузі економіки (PhD), магістром права (Мерілендський Університет, США) Валлє Вірою Олександрівною на тему: «Україна: Фасадна чи реальна демократія?».
У ході зустрічі було розглянуто існування демократії та умови її успіху в Україні. Обговорювались проблемні аспекти  демократії в Україні і як її можна змінити. Наприкінці зустрічі Віра Валлє подарувала в фонд бібліотеки КНТЕУ свої авторські праці.

Висловлюємо вдячність Валлє Вірі Олександрівні за неймовірно цікаве заняття та творчі подарунки студентам!

      

«Я купую справжнє! Я не купую підробок!».

Під такими гаслами пройшла зустріч представників Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством зі студентами та працівниками КНТЕУ в рамках відзначення «Всесвітнього дня прав споживачів», організована за сприяння кафедри адміністративного фінансового та інформаційного права.

Голова комісії з питань інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції ІСС Ukraine, координатор з підтримки громадських проектів Українського альянсу з питань боротьби з підробками та піратством Вероніка Березанська та юристом ППФ «Пахаренко і Партнери» Алфьоровим Ігорем презентували просвітницьку акцію «Я купую справжнє! Я не купую підробок!», присвячену актуальним питанням реалізації та захисту прав інтелектуальної власності.

Участь в акції взяли понад 1000 осіб, серед яких студенти, викладачі та гості КНТЕУ. Всі учасники отримали можливість не тільки збагатити свої знання і поспілкуватися з провідними юристами-практиками, а й оглянули експозицію підробок виїзного Музею Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством.

КНТЕУ висловлює вдячність за співпрацю Вероніці Березанській, Алфьорову Ігорю та Севостьяновій Ларисі!
Окрема подяка журналісту, експерту з якості телеканалу СТБ - Костянтину Грубичу!

       

Cтуденти 4 курсу відвідали Музей грошей

12 березня 2018 року за сприянням кафедри під керівництвом та у супроводі ст. викладача Севастьяненко О.В.,  студенти 4 курсу відвідали Музей грошей. Завітавши до Музею, студенти дізнались про історію походження гривні, ознайомились з унікальністю колекційних пам'ятних монет, прослухали лекцію про інновації та технології захисту грошей. Також побачили повну колекцію пам'ятних монет України, що включає випуски 31 тематичних серій з використанням різноманітних технологій та дизайну.
Студенти дізнались багато нового та залишились задоволені.

    

Стань студентом КНТЕУ на один день!

У рамках відзначення Всесвітнього дня прав споживачів та Х-го консумерського фестивалю Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів» викладачі кафедри  (Гуржій А.В.) провели зустріч з учнями старших класів НВК № 183 «Фортуна» з метою підготовки до участі в конкурсі «Стань студентом КНТЕУ на один день». 
В ході зустрічі майбутні учасники конкурсу ознайомились із сучасною практикою захисту прав споживачів, боротьби з піратством та підробками, захисту інтелектуальної власності.
Бажаємо перемоги в конкурсі і чекаємо в КНТЕУ!

Висловлюємо щиру подяку за плідну співпрацю
директору Мінько Тетяні Миколаївні та
вчителю іноземної мови Долінській Дарині Василівні!

   

Відбулася зустріч студентів з адвокатом, експертом з вирішення досудових суперечок Марією Ліскович.

В ході зустрічі з адвокатом, експертом з вирішення досудових суперечок, Марією Лісковіч студенти ознайомились із сучасною практикою створення торговельних марок та доменів з використанням анімаційних персонажів.  З'ясували: у чому полягає комерційна привабливість анімаційних персонажів? з якими правами інтелектуальної власності вони пов’язанні? як ці права захищаються на практиці?  Змістовні відповіді на ці та інші питання дозволити нашим студентам збагатити уявлення не лише про авторське право, а й про вітчизняні та міжнародні механізми його захисту.

Кафедра  висловлюють вдячність Марії Ліскович за плідну співпрацю!

     

Завідувач кафедри, професор Тарас Олександрович Гуржій 
у складі української делегації взяв участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції
"Відповідальність за збір та витрати публічних коштів,"
що відбулася на базі факультету права та адміністрації Ягеллонського університету в Кракові (Польща).

24-26 січня 2018 року завідувач кафедри, професор Т.О. Гуржій у складі української делегації взяв участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції "Відповідальність за збір та витрати публічних коштів," що відбулася на базі Факультету права та адміністрації Ягеллонського університету в Кракові (Польща).

Основна увага учасників конференції була прикута до правових аспектів бюджетування, державного фінансового контролю, забезпечення фінансової дисципліни та відповідальності за фінансові правопорушення.

За результатами конференції її учасники отримали сертифікати  про проходження курсу підготовки членів дисциплінарних комісій у сфері публічних фінансів, відповідно до Програми, затвердженої Головою Вищої комісії з розгляду справ про порушення дисципліни публічних фінансів Республіки Польща.

     

Студенти КНТЕУ стали переможцями II етапу Кубку головного територіального управління юстиції у м. Києві

20.12.2017 року відбувся II етап Кубку головного територіального управління юстиції у м. Києві. Всього у змаганнях взяло участь вісім команд.  Перемогу здобули команди від Київського національного торговельно-економічного університету.

Висловлюємо щиру подяку організаторам конкурсу – Головному територіальному управлінню юстиції в м. Києві та Національному авіаційному університету за надане приміщення для проведення брейн-рингу. Всім учасникам змагання бажаємо успіхів у навчанні та подальшого вдосконалення як майбутніх фахівців у галузі права. 

      

Студентка кафедри стала одим із авторів найкращих робіт Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Роль Міністерства юстиції України в модернізації вітчизняної правової системи»

З метою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті у правовий спосіб, у 2017 році стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».

Завдяки цьому проекту здійснюється велика кількість навчальних заходів, проводиться консультування пересічних громадян та надається безоплатна правова допомога. Координація проекту здійснюється централізовано Міністерством юстиції України.

Серед усіх перелічених заходів хотілося б особливу увагу звернути на щорічну Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Роль Міністерства юстиції України в модернізації вітчизняної правової системи», яка була проведена в рамках Всеукраїнського тижня права. Учасниками конференції стали студенти та аспіранти вищих навчальних закладів за спеціалізацією правознавство, державне управління, політологія, які для участі у інтернет-конференції направили тези своїх доповідей.

Студентам було надано можливість взяти участь у формування нової правової системи нашої країни, адже своїми доповідями та матеріалами, вони вказують на нові шляхи розвитку та побудови інституту правового захисту населення. Завдяки реалізації проекту «Я МАЮ ПРАВО!» майбутні юристи, державні управлінці  та політологи, які стали авторами найкращих робіт (серед яких студентка ФМТП кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 2 курс магістратури група 10м Коваленко Жанна), отримали можливість особисто зустрітися з Павлом Дмитровичем Петренко Міністром юстиції України та розповісти про своє бачення вирішення проблемних питань щодо прав, які потребують захисту, а також запропонувати  новий підхід до підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян.

   

"Фестиваль традицій" - пізнавально-інформаційний захід для студентів-іноземців

«Фестиваль традицій» - це захід для студентів-іноземців, що збагачує уявлення про світ та людей, які його населяють.

Щорічно стіни Національного авіаційного університету об‘єднують студентів не тільки різних спеціальностей, а й різних національностей. Під час заходу обговорюють традиції, історичні особливості, а також релігійні свята таких країн, як: Туреччина, Азербайджан, Нігерія, Монголія, Вірменія, Ірак, Ліван, Туркменія, Узбекистан.

Цього року долучилися до цього надзвичайно цікавого заходу і студенти КНТЕУ: Ісмаїлова Хиджран Камран Гизи студентка 4 курсу 21 групи факультету економіки, менеджменту та психології з Азербайджану та Джоб Джой Ловет студентка 4 курсу 12 групи факультету міжнародної торгівлі та права, з Нігерії.

Студенти отримали масу позитивних емоцій від спілкування, відкрили для себе інші культури та ділилися враженнями від почутого.

Участь у заході відбулась за сприяння Гуржій Анни Валеріївни, доцента кафедри та Коротун Олени Олександрівни, доцента кафедри сучасних європейських мов.

Дякуємо за запрошення Юридичному інституту Національного авіаційного університету!

      

      

Студенти ФМТП відвідали Головне територіальне  управління юстиці у Київській області

В рамках Всеукраїнського  тижня права студенти 1 та 2 курсу ФМТП відвідали Головне територіальне  управління юстиці у Київській області, де презентувався проект Міністерства Юстиції України " Я маю право", метою якого є підвищення юридичної грамотності українців та формування нової правової культури в суспільстві.

Згодом студентам, у супроводі  викладачів  кафедри Королькова О.В. та Севастьяненко О.В., було проведено екскурсію, на якій їх ознайомили з роботою кожного відділу управління та надали можливість поспілкуватися з працівниками особисто. Студенти були вражені надзвичайною відкритістю, кваліфікованістю та професіоналізмом працівників Головного територіального  управління юстиці у Київській області.

Зустріч відбулася за сприянням ст. викладача кафедри Севастьяненко Олени Володимирівни.

Щіро дякуємо за проведену екскурсю! 
 

Студенти-правники відвідали всеукраїнський урок "Права людини"

Для формування правової культури та професійних компетентностей майбутніх юристів важливим і актуальним є їх участь у заходах у рамках Всеукраїнського тижня права, приурочених річниці проголошення Загальної декларації прав людини та Дню прав людини, які з 4 по 8 грудня 2017 року відбувались за підтримкою Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

У зв'язку з цим студенти 4 курсу КНТЕУ разом із викладачем кафедри О. О. Косицею 08 грудняо 14:00 відвідали всеукраїнський урок "Права людини", який проходив у приміщенні Міністерства юстиції України.

Всеукраїнський урок проводився Мартою Івашків - начальником відділу представництва держави в цивільних справах Секретаріату уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Основну увагу було присвячено діяльності Європейського суду з прав людини. Студентам було дуже цікаво та корисно почути про резонансні справи громадян проти України, підстави звернення до Європейського суду, про "статус жертви", про порядок звернення фізичних осіб, у тому числі недієздатних, про зловживання правом звернення до Європейського суду та ін.

Студенти КНТЕУ виявили активність та продемонстрували високий рівень знань.

Ми вдячні за цікаву та корисну лекцію!

     

Відбулася зустріч студентів  КНТЕУ  з Начальником відділу стратегічного планування в секторі оборони та безпеки Управління координації діяльності та безпеки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, к.ю.н. Кушнір Ольгою Василівною

За сприянням кафедри (О.В. Севастьяненко) відбулася зустріч з Начальником відділу стратегічного планування в секторі оборони та безпеки Управління координації діяльності та безпеки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, к.ю.н. Кушнір Ольгою Василівноюю. 7 грудня О. В. Кушнір розповіла студентам ФМТП про механізм правотворчості в сучасній Україні.

У межах зустрічі було розглянуто:

 • основні етапи розгляду законопроектів та їх прийняття;
 • здійснено аналіз законодавчої бази у сфері економічного розвитку та торгівлі в Україні;
 • висвітлено основні напрямки імплементації європейського досвіду в українське законодавство на шляху до ЄС.

Цікава і наповнена прикладами з практики зустріч викликала у студентів бажання дізнатись відповіді та реальні факти щодо сучасного стану законотворення в Україні, а саме:

 • обговорили поняття та зміст правотворчості з огляду на сучасні процеси державотворення;
 • відокремили законотворчість та з'ясували покроковий алгоритм розробки нормативно-правових актів;
 • встановили, що складнострукторованість правового простору зумовлена, насамперед, складністю правовідносин, які існують в українському суспільстві, та динамічністю їх виникнення та формування;
 • визначили, що першочерговим завданням є систематизація законодавства й усунення величезної кількості підзаконних нормативно-правових актів;
 • підсумували, що рівень якості існуючого в державі правового поля безпосередньо залежить від політичного режиму та політичних еліт;
 • з'ясували місце і роль державного апарату в процесах правотворчості.

Дякуємо Ользі Василівні за те, що поділилася власними знаннями та досвідом!

         

Екскурсія  в Будинок Уряду

6 грудня 2017 року  студенти 4 курсу  3 та 6 груп ФМТП  у супроводі  старшого  викладача кафедри Севастьяненко О.В. відвідали екскурсію  в Будинок Уряду. В рамках екскурсії студенти були ознайомлені з експозицію Музею історії урядів України.  Заначена експозиція розповідає про діяльність урядів, що діяли на території сучасної України від 1917 року до наших днів. У Музеї показані матеріали, пов’язані з діяльністю колишніх керівників урядів, зокрема копії документів, нагороди, фотознімки.  Відвідувачі змогли на власні очі побачити відтворений інтер’єр робочого кабінету Голови Ради Міністрів УРСР. Оглянули експозицію подарунків державі, одержаних керівниками та членами урядів України.

Всі залишилися задоволені та позитивно вражені!

Дякуємо за проведену екскурсію Завідуючому сектором комунікативних технологій департаменту інформації та комунікації з громадкістю Секретаріату КМУ Татаренко Володимиру Борисовичу!

      

У межах Всеукраїнського тижня права викладач кафедри Косиця О.О. 6 грудня відвідала виставку-форум "Правники – суспільству".

У межах Всеукраїнського тижня права викладач кафедри Косиця О.О. 6 грудня відвідала виставку-форум "Правники – суспільству"Виставка тривала протягом 4-6 грудня в Колонній залі Київської міської державної адміністрації. Місією заходу  було утвердження поваги до права та довіри до правників, як правової традиції в українському суспільстві.

Виставка-форум відбувалася в межах Програми "Нове правосуддя", партнерами якого були міжнародна організація USAID, "Юридична газета", "Юридичний вісник України", ГО "Інститут політико-правових та релігійних досліджень", "K-project center", "European project center".

В усіх гостей була чудова нагода відвідати майстер-класи і тренінги провідних юристів, адвокатів, державних службовців з найактуальніших юридичних тематик.

Окрім того, в рамках заходів форуму проводидась виставка вакансій провідних юридичних компаній Києва та державних органів для студентів-правників.

      

Старший викладач кафедри 5 грудня відвідала Міжнародний криміналістичний конгрес "Степан Гик - фундатор української криміналістичної науки: історія, теорія, практика"

Старший викладач кафедри Косиця О.О. 5 грудня відвідала Міжнародний криміналістичний конгрес "Степан Гик - фундатор української криміналістичної науки: історія, теорія, практика", який проходив у приміщенні Музею української революції 1917-1921 рр. (вул. Володимирська, 57). На науковому заході були присутні фахівці в галузі юридичних, економічних, політичних та психологічних наук.

Захід, проведений у межах інтелектуального форуму "Єдина Європа", був присвячений особливій даті в історії української правової науки. Цьогоріч минає 105 років з Дня народження Степана Гика. Він народився 25 грудня 1912 року в місті Добромиль, королівства Галичини. Степан Гик працював правником у Перемишлі та Білостоці (1935-1940 рр.), директором Перемишльської української торговельної школи (1942-1944 рр.). Він навчався в Мюнхенському українському вільному університеті (1945-1947 рр.), де здобув ступінь доктора права, написав декілька фундаментальних праць з криміналістики. Степан Гик був викладачем, а згодом доцентом кримінального права при Українському вільному університеті в Мюнхені і професором Українського технічно-господарського інституту в Регенсбурзі (1947-1950 рр.).

Робота Міжнародного криміналістичного конгресу має за мету відновити втрачені сторінки з історії української криміналістики, а також висвітлити культуру української наукової діяльності на світовому рівні.

         

Юридична клініка КНТЕУ "Центр правового захисту" прийнята до Асоціації Юридичних клінік України

Викладач-куратор Юридичної клініки кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Корольков Олексій Валерійович брав участь у з’їзді Асоціації юридичних клінік України, що відбувався протягом 1-2 грудня на базі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 

На з’їзді було заслухано звіт правління, обрано голову асоціації. Окремим пунктом порядку денного було прийняття нових членів до асоціації. За результатами голосування юридична клініка КНТЕУ "Центр правового захисту" була прийнята до Асоціації юридичних клінік України. Під час проведення з’їзду для учасників – керівників юридичних клінік та викладачів-кураторів були проведені майстер класи з актуальних проблем діяльності юридичних клінік. 

      

Викладачі кафедри завершили участь у роботі двомісячного семінару-тренінгу "Формування громадянських компетентностей у державних службовців"

Викладачі кафедри  (Т. О. Гуржій, О. В. Запотоцька) завершили участь у роботі двомісячного семінару-тренінгу "Формування громадянських компетентностей у державних службовців", який проводиться в рамках Україно - Швейцарського проекту "Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU".
Основна увага учасників семінару-тренінгу була прикута до питань демократичного урядування, демократизації державної служби, освіти з прав людини, громадянської культури та громадянських компетентностей. 

За результатами семінару-тренінгу його учасники отримали Свідоцтва майстер-тренера з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини  і розвитку громадянських компетентностей.

         

Представники кафедри відвідали Міжнародний форум «Іnnovation Market»

Представники кафедри  відвідали Міжнародний Форум Іnnovation Market - Китайсько-українську наукову виставку технологій та інновацій, що проходила у Міжнародному виставковому центрі. Міжнародний Форум “Іnnovation Market - це зустріч новаторів, винахідників провідних інноваційних технологій, авторів Startup-проектів з представниками підприємств - потенційних споживачів зацікавлених в технологічному оновленні виробничих процесів, консультантами у сфері захисту інтелектуальної власності.

В рамках форуму Міністерство освіти і науки України виступило співорганізатором семінару для фахівців підрозділів вищих навчальних закладів з питань  інтелектуальної власності.

Провідні фахівці Департаменту інтелектуальної власності, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  поділилися досвідом з питань присвячених практичним аспектам набуття та захисту авторських прав на наукові та науково-практичні видання (монографії, підручники, методичні посібники, програми) в діяльності ВНЗ.

Міжнародний Форум Іnnovation Market об’єднав у єдиному просторі можливості і потреби науки та виробництва в Україні!

             

Відбулася зустріч студентів  КНТЕУ доктором філософії у галузі економіки (PhD), магістром права (Мерілендський Університет, США), Валлє Вірою Олександрівною

За сприяння кафедри відбулась відкрита лекція з доктором філософії у галузі економіки (PhD), магістром права (Мерілендський Університет, США) Валлє Вірою Олександрівною на тему: «Корупція в Україні».

У ході зустрічі було розглянуто Антикорупційне законодавство України та закони екстериторіальної дії їх сучасний стан і перспективи розвитку. Зокрема, у жвавій дискусії зі студентами обговорювалось питання: «Яких реформ потребує Україна для мінімізації корупції?». Наприкінці зустрічі Віра Валлє подарувала студентам свою авторську працю присвячену Корупції в Україні.

Висловлюємо вдячність Валлє Вірі Олександрівні за неймовірно цікаве заняття та творчий подарунок студентам!

     

Workshop із представниками Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством та патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери».

У межах роботи Міжнародної науково-практичної конференції "Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри" за сприянням кафедри відбувся workshop із представниками Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством та патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери».

Це – знані правозахисники, провідні фахівці в юридичній галузі, професіонали з великої літери. Для студентів і викладачів були представлені проекти, присвячені захисту права інтелектуальної власності в Україні та світі.

Голова комісії з питань інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції ІСС Ukraine, координатор з підтримки громадських проектів Українського альянсу з питань боротьби з підробками та піратством Вероніка Березанська презентувала просвітницьку акцію, присвячену актуальним питанням реалізації та захисту прав інтелектуальної власності.

Керівник юридичного відділу патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери», адвокат Анна Прохорова розповіла про проект «Захист прав на торговельну марку: український case study».

Усі учасники мали можливість не тільки збагатити свої знання і поспілкуватися з провідними юристами-практиками, а й долучитися до соціальної акції «Я купую справжнє! Я не купую підробок!».

    

Взяли участь у підписанні Меморандуму про співробітництво між Міністерством юстиції України та Асоціацією юридичних клінік України

8 листопада 2017 року представники Юридичної клініки КНТЕУ (Корольков О.В.) в рамках реалізації проекту «Я маю право» взяли участь у підписанні Меморандуму про співробітництво між Міністерством юстиції України та Асоціацією юридичних клінік України. Від імені Міністерства юстиції України Меморандум підписав заступник Міністра  Гецадзе Гія Гізойович, від імені Асоціації юридичних клінік України - виконавчий директор Асоціації Галай Андрій Олександрович.

Проект "Я маю право" спрямований на покращання стану вищої юридичної освіти. Одним з пріоритетних напрямків визначено створення при Вищих навчальних закладах постійно працюючих юридичних клінік, роботу яких буде підтримано Міністерством юстиції України. Діяльність юридичних клінік надасть змогу набути студентам-правникам практичних вмінь та навичок, а також сприятиме кращому оволодінню юридичною спеціальністю. Підписання зазначеного Меморандуму дасть змогу активізувати роботу Юридичної клініки КНТЕУ, сприятиме встановленню нових контактів та партнерських відносин між Міністерством юстиції України, Асоціацією юридичних клінік та Юридичною клінікою КНТЕУ

Відбулася зустріч студентів  КНТЕУ з доктором філософії у галузі економіки (PhD), магістром права (Мерілендський Університет, США), Валлє Вірою Олександрівною

20 жовтня 2017 року за сприяння кафедри відбулась відкрита лекція з доктором філософії у галузі економіки (PhD), магістром права (Мерілендський Університет, США) Валлє Вірою Олександрівною на тему: «Право інтелектуальної власності: Історія, Виклики, Практика»У ході зустрічі було розглянуто історію становлення, сучасний стан і перспективи розвитку  права інтелектуальної власності в Україні та світі. Обговорювались проблемні аспекти охорони об’єктів інтелектуальної власності та протидії патентному тролінгу. Наприкінці зустрічі Віра Валлє подарувала студентам свої авторські праці з питань авторського права та інтелектуальної власності.

Висловлюємо вдячність Валлє Вірі Олександрівні за неймовірно цікаве заняття та творчі подарунки студентам! 

Викладач кафедри взяла участь у роботі семінару-тренінгу "Формування громадянських компетентностей у державних службовців"

З 17 по 19 жовтня 2017 року старший викладач кафедри Ольга Олексіївна Косиця взяла участь у роботі семінару-тренінгу "Формування громадянських компетентностей у державних службовців", який проводиться в рамках Україно - Швейцарського проекту "Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU". Основна увага учасників семінару прикута до питань демократичного урядування, демократизації державної служби, освіти з прав людини, громадянської культури та громадянських компетентностей.

Проведено зустріч студентів КНТЕУ з директором Групи Компаній "Інтер Консалтинг" Лісогором Юрієм Борисовичем

9 жовтня 2017 року за підтримки кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права та у рамках відзначення Дня юриста відбулася зустріч студентів КНТЕУ з директором Групи Компаній "Інтер Консалтинг" Лісогором Юрієм Борисовичем на тему: "Митні формальності та брокерська діяльність в умовах євроінтеграції". 

В ході зустрічі були обговорені організаційно-правові аспекти митного брокерства, перспективи митного оформлення за допомогою інформаційних технологійактуальні проблеми застосування митних режимів в Україні. Цікавою для студентів виявилася характеристика окремих категорій ризикооріентованої системи, таких як: податкові ями, транзитери, вигодонабувачі. 

Ми вдячні Лісогору Юрію Борисовичу за цікаву презентацію та приклади з практики, що продемонстрували відкритість, мобільність та сучасність державної митної справи

Проведено зустріч студентів КНТЕУ з Начальником Головного територіального управління юстиції у м.Києві Куценком Станіславом Ігоровичем

6 жовтня 2017 року за підтримки кафедри та у рамках відзначення Дня юриста відбулася зустріч студентів КНТЕУ з Начальником Головного територіального управління юстиції у м. Києві Куценком Станіславом Ігоровичем.

Станіслав Ігорович презентував новаторські пропозиції для громадян, за допомогою яких можливо отримання послуг без контакту з представниками влади, в електронному режимі. Так, на порталі «Он-лайн будинок юстиції» можливо оформити документи фізичної особи-підприємця лише за 1 день – без черг та зайвого часу. Також за допомогою цього сервісу стала швидкою та більш доступною видача документів державної реєстрації – свідоцтва про народження, про шлюб тощо. Тепер свідоцтво про народження та довідка про реєстрацію новонародженої дитини можна отримати просто під час виписки з пологового будинку.

Одна з найбільш популярних послуг, яку надає сучасний сервіс, також зацікавила студентів – «Шлюб за добу». В Україні цією послугою скористалося вже близько 20 тисяч пар. А найшвидша реєстрація шлюбу таким шляхом відбулася лише за 17 хвилин.

Ще одне нововведення насамперед цікаво для студентів-правознавців та випускників – «Соціальний ліфт». За допомогою цього сервісу можливість потрапити на роботу до органів державної влади без протекції, без зв'язків та грошей – стала реальністю. Кожен бажаючий може пройти тут стажування або практику на волонтерських засадах. А потім отримати постійне місце роботи, обравши вакансію у відповідному розділі на порталі.

Станіслав Ігорович детально розповів та дав корисні поради, як починати кар’єру в юриспруденції. Його цікава презентація продемонструвала, що система юстиції стала відкритою, мобільною та сучасною. За допомогою таких сервісів як «Он-лайн будинок юстиції», що є повністю прозорою автоматизованою системою, стало можливим надання послуг без черг, зайвої бюрократії та зловживань.

Результатом зустрічі стало підписання партнерської угоди про співробітництво між Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві та Київським національним торговельно-економічним університетом.

Викладачі кафедри взяли участь у роботі семінару-тренінгу "Формування громадянських компетентностей у державних службовців"

З 3 по 6 жовтня 2017 року викладачі кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Т. О. Гуржій, О. В. Запотоцька) взяли участь у роботі семінару-тренінгу "Формування громадянських компетентностей у державних службовців", який проводиться в рамках Україно - Швейцарського проекту "Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU".
Основна увага учасників семінару була прикута до питань демократичного урядування, демократизації державної служби, освіти з прав людини, громадянської культури та громадянських компетентностей. 

День відкритих дверей у Державній виконавчій службі Деснянського району міста Києва

12 вересня 2017 року на запрошення на День відкритих дверей з боку Державної виконавчої служби Деснянського району міста Києва відбулося її відвідування студентами 4-го курсу 3, 4, 5, 7 груп факультету Міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-економічного університету. Проведення заходу здійснювалося за участі к.ю.н доцента кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права В.О. Тімашова та директора Центру розвитку кар’єри О.Г. Назаренка. У заході взяли участь близько 50 студентів та представники державної виконавчої служби. Державні виконавці провели ознайомчу лекцію зі студентами на предмет нового законодавства та новел, що містяться в ньому; розкладу внутрішнього розпорядку роботи виконавчої служби; електронних баз даних, необхідних для забезпечення роботи служби, а також відповідали на запитання студентів, що стосувалися заробітної плати працівників, механізму здійснення виконавчого провадження, проблематики роботи з банківською таємницею, умов прийому на роботу та проведення конкурсу щодо обрання на посаду до державної виконавчої служби та ін. Після проведення екскурсії, студентам було запропоновано взяти участь у відвідуванні заходів з практичної роботи виконавчої служби.

Викладачи кафедри взяли участь у презентації науково-практичного коментаря Кодексу про адміністративні правопорушення

13 червня 2017 року доцент кафедри Дорохіна Ю.А. взяла участь у презентації науково-практичного коментаря Кодексу про адміністративні правопорушення, яка відбувалася на базі Національного авіаційного університету. Видання є оновленою версією Науково-практичного коментаря Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 1 червня 2017 року. В Коментарі детально пояснюються терміни та явища, використані в Кодексі. Розкриті положення підзаконних нормативно-правових актів, до яких відсилає закон. 

Викладачи кафедри взяли участь у конференції у м. Івано-Франківськ

8-10 червня 2017 року доцент кафедри Дорохіна Ю.А. взяла участь у ХІІ Міжнародній конференції «Політика в сфері боротьби зі злочинністю». Формат заходу передбачав дискусійну платформу шляхом обговорення питань за участю експертів та мав за мету аналіз, розгляд основних проблем і напрямів, розробку пропозицій щодо вдосконалення політики в сфері боротьби зі злочинністю.

Музей грошей

30 травня 2017 року, студенти 1 курса КНТЕУ Факультету Міжнародної Торгівлі та Права разом з викладачами кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права відвідали Музей грошей НБУ. Експозиція цього музею розповідає про грошовий оббіг на українських землях з давніх часів і до сьогоднішніх днів. Представлені античні , середньовічні монети, банкноти Української Народної Республіки, а також гроші радянського періоду і сучасної незалежної України.

Проведено заняття з працівниками Державної аудиторської служби

23 травня 2017 року доцентом кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ю.А. Дорохіною проведено заняття з працівниками Державної аудиторської служби на тему: Проблеми правозастосування норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України "Про захист персональних даних"». В ході роботи запропоновано фахові роз’яснення для вирішення типових проблемних питань у сфері доступу до публічної інформації, з якими стикаються службовці розпорядників публічної інформації; досліджено категорії конфіденційна, таємна і службова інформація; розглянуто поняття «публічна інформація», інформація з обмеженим доступом; розглянуто особливості оформлення запитів на інформацію та різниці між запитом на інформацію і зверненням громадян.

Проведено заняття з працівниками Пенсійного фонду України

13 квітня 2017 року доцентом кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ю.А. Дорохіною проведено заняття з працівниками Пенсійного фонду України на тему: «Державна служба України: шляхи реформування та проблемні питання правозастосування норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Закону України "Про захист персональних даних"». В ході роботи були розглянуті загальні положення проходження державної служби, правовий статус державного службовця, а також запропоновано фахові роз’яснення для вирішення типових проблемних питань у сфері доступу до публічної інформації, з якими стикаються службовці розпорядників публічної інформації; досліджено категорії конфіденційна, таємна і службова інформація; розглянуто поняття «публічна інформація», інформація з обмеженим доступом; розглянуто особливості оформлення запитів на інформацію та різниці між запитом на інформацію і зверненням громадян.

Проведено заняття на тему " Виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення "

6 квітня 2017 року кафедрою адміністративного, фінансового та інформаційного права  разом із представниками Відділу державної виконавчої служби Деснянського районного управління юстиції у м. Києві для студентів ІІ року навчання проведено заняття на тему " Виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення ".

Під час роботи були дослідженні питання щодо змін у законодавстві, що відбулись у зв’язку з прийняттям ЗУ «Про виконавче провадження» від 02.06.2016;розглянуто порядок примусового виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення, зокрема порядок пошуку майна боржника та накладення арешту на таке майно , обговорено проблемні питання щодо реалізації арештованого майна. 

Проведено заняття з працівниками Пенсійного фонду Укра