logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Новини кафедри

адміністративного, фінансового та інформаційного права

Перший досвід у консультуванні міжнародної групи компаній з податкового права

Студенти 4 курсу Факультету міжнародної торгівлі та права, спеціалізації "Фінансове право" Довгаль Юлія, Євтушенко Юлія, Шелемеха Олександр та спеціалізації "Цивільне право і процес" Марченко Любов, взяли участь у Всеукраїнському конкурсі-кейсі "TAX YOUR BRAINS. Управління податковими ризиками українського бізнесу", який проводила Deloitte Touche Tohmatsu Limited (одна з групи чотирьох компаній у сфері аудиторських та консалтингових послуг).

Конкурс проходив у 2 етапи. У першому турі 25.02.2023 взяли участь 264 команди. До фіналу конкурсу 02.06.2023 увійшли тільки 8 команд, серед яких і наша команда "Тріо". Олександр з поважних причин не зміг взяти участі у фіналі, але він підтримував дівчат онлайн.

Пишаємось нашими студентами, які маючи знання тільки з "Фінансового права" (податкове право викладається на магістратурі), достойно виступили, представивши власне бачення вирішення проблеми міжнародної групи компаній у сфері оподаткування, обліку та звітності.

Не можемо не поділитися їхніми враженнями від конкурсу: "Хоч ми і не змогли ознайомитися з усіма презентаціями інших учасників, для нас все ж було дуже цікаво займатися вивченням запропонованих нам питань. Ми поглибили знання з податкового права й навіть торкнулися теми аудиту та бухгалтерського обліку".  

  

   

 

День Європи: Україна - Польща

У рамках відзначення 9 травня 2023 року Дня Європи в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща) викладач ДТЕУ, кандидат юридичних наук, доцент Гуржій Анна Валеріївна презентувала польським студентам авторський курс лекцій «Foreign Investment in Ukrainian Law», викладання якого здійснюватиметься у рамках грантового проєкту ЄС «Zintegr UJ Compehensive Programme of Development» у травні-червні 2023 року. У своєму виступі А. В. Гуржій підкреслила важливість широкого залучення іноземних інвестицій для повоєнної відбудови національної економіки та підкреслила роль правового забезпечення у формуванні сприятливого інвестиційного клімату на території України.

Лекція випускника спеціалізації "Фінансове право" ДТЕУ

Заступник начальника відділу правового супроводу діяльності секретаріату Київської міської ради, випускник ФМТП Слюсарев Іван Олександрович 4 квітня 2023 р. традиційно провів онлайн-зустріч зі студентами (спеціалізація «Фінансове право»), викладачами Державного торговельно-економічного університету України на тему  «Правове регулювання бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів (на прикладі міста Києва)». Лекція була проведена в рамках програми дисципліни «Фінансове право». Водночас порушувалися питання, що є предметом вивчення дисциплін «Конституційне право», «Адміністративне право та процес».

Під час зустрічі були висвітлені питання: правового регулювання бюджетного процесу на прикладі міста Києва; організаційно-правової основи здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у м. Києві; розкрито повноваження Київської міської військової адміністрації у сфері обігу публічних фінансів.

Іван Олександрович акцентував увагу студентів на основних нормативно-правових документах у сфері бюджетного процесу в м. Києві, практичних аспектах розробки та прийняття документів під час бюджетного процесу в м. Києві, продемонстрував документи, які приймаються суб’єктами бюджетного процесу в межах реалізації їх повноважень. Окрема увага була приділена питанням дотримання строків бюджетного процесу, забезпечення оперативного, належного, безперервного та ефективного виконання бюджету м. Києва в умовах правового режиму воєнного стану та проблем реалізації програми громадського бюджету.

Студентів також цікавили питання фінансування добровільних формувань територіальних громад з бюджету м. Києва; фінансування сфери розширення прав і економічних можливостей жінок (гендерне бюджетування); фінансування програм щодо внутрішньо переміщених осіб; можливих шляхів підвищення ефективності бюджетного процесу в м. Києві, на які Слюсарев І.В. давав фахові розгорнуті відповіді. Крім того, Іван Олександрович зупинився на потребі активної участі громадськості у бюджетному процесі на місцевому рівні не тільки за програмою громадського бюджету, а й здійсненні громадського контролю.

Такі зустрічі з випускниками факультету забезпечують зворотний зв’язок між практикою, освітою та наукою, сприяють кар’єрному зростанню студентів, дають можливість зрозуміти актуальні тренди та акценти у сфері діяльності майбутніх фахівців у сфері права, збереженню наступності в обміні професійним досвідом, традиціями, дружніми і діловими стосунками між поколіннями студентів спеціалізації «Фінансове право». Нові ідеї, що виникли у студентів під час зустрічі, знайдуть відображення у їх наукових роботах.

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права висловлює вдячність заступнику начальника відділу правового супроводу діяльності секретаріату Київської міської ради, випускнику ФМТП спеціалізації «Фінансове право» Слюсареву Івану Олександровичу за приділений час та цікаву пізнавальну лекцію, а  також можливість поділитися своїми знаннями й практичним досвідом із нашими студентами!

  

  

 

Викладачі та студенти кафедри взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Правові засади організації та здійснення публічної влади"

31 березня 2023 року професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, кандидат юридичних наук, професор Ніколаєва Людмила Вікторівна, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, кандидат юридичних наук Шевченко Олена Володимирівна та студенткa 2 куpсу освітньої програми Фінансове право Бичок Софiя Володимиpiвнa взяли участь у  Міжнародній науково-практичній конференції "Правові засади організації та здійснення публічної влади", присвяченій 85-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова, яка відбулася у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова. 

Зустріч зі студентами для обговорення загальних питань освітнього процесу

20.03.2023 група забезпечення  спеціальності 081 "Право" ОПП "Фінансове право" освітнього ступеня "бакалавр" у складі Сударенко О.В. гарант ОПП "Фінансове право" (о/с бакалавр)», Гуржій А.В.; Андріїв В.В.; Шевченко О.В., зустрілися зі студентами 1-3 курсів спеціалізації "Фінансове право" (о/с "бакалавр") груп 1к. гр.10-1, 2 к. гр. 11, 3 к. гр. 14 для обговорення загальних питань освітнього процесу. Окрема подяка стейкхолдеру Усенко Роману Анатолійовичу, к.ю.н., раднику голови Верховної Ради України, який взяв активну участь у обговоренні тих питань, які цікавили студентів.

Під час зустрічі обговорювали питання щодо Стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" для першого (бакалаврського) рівня в частині збільшення годин на практичну підготовку (чотиритижневу практичну підготовку впродовж третього року навчання та шеститижневу практичну підготовку впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури); на можливість реалізувати студентом себе шляхом участі у наукових кружках кафедри; на потребі дотримання правил академічної доброчесності. Гуржій А.В., член групи забезпечення ОПП "Фінансове право" (о/с бакалавр) в ігровій формі пояснила про soft-skills (навичок щодо комунікації, самоорганізації, креативності, вміння працювати з інформацією, стресостійкості) та hard-skills (професійні навички).

Студентів також цікавили питання щодо реалізації права на вибір дисциплін з блоку Вибіркових компонентів ОП. 

Підписано Угоду про співпрацю та Меморандум про партнерство з Дослідницькою службою Верховної Ради України

Державний торговельно-економічний університет і Дослідницька служба Верховної Ради України 28 лютого 2023 року підписали Угоду про співпрацю та Меморандум про партнерство.

Метою підписання Угоди та Меморандуму є налагодження партнерських відносин для досягнення спільних цілей у сфері підготовки бакалаврів, магістрів і докторів філософії зі спеціальностей "Право" та "Міжнародне право", забезпечення практичної підготовки здобувачів, залучення представників Дослідницької служби до процесів удосконалення та реалізації освітніх програм, проведення спільних наукових, науково-практичних заходів та ін.

На зустрічі підписантів керівник Дослідницької служби Верховної Ради України доктор юридичних наук, професор Олеся Ваолевська наголосила, що партнерство з ДТЕУ відкриває широкі можливості для обміну досвідом, реалізації спільних наукових проєктів, практичної підготовки здобувачів ДТЕУ та кадрового забезпечення Дослідницької служби висококваліфікованими фахівцями, здатними використовувати новітні наукові підходи для виконання складних завдань професійної діяльності.

Зі свого боку ректор Державного торговельно-економічного університету академік, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Анатолій Мазаракі висловив упевненість у тому, що налагодження взаємодії з Дослідницькою службою Верховної Ради України стане значущою віхою в історії розвитку зовнішнього партнерства ДТЕУ як правничої школи.

    

  

  

 

Завідувача кафедри нагороджено грамотою Верховної Ради України

Завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, доктор юридичних наук, професор Гуржій Тарас Олександрович нагороджений грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом у сприянні становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної, правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, розвитку демократії, парламентаризму та громадянської злагоди в суспільстві, активну участь у законотворчій діяльності.

Вітаємо Тараса Олександровича з відзначенням його заслуг перед українським суспільством! Бажаємо нескінченної творчості і праці на благо України!

  

 

Завідувачу кафедри вручено подяку Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Завідувачу кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, доктору юридичних наук, професору Гуржію Тарасу Олександровичу як члену галузевої експертної ради з галузі знань 08 Право вручено подяку Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Вітаємо Тараса Олександровича за видатні заслуги у розвитку системи вищої освіти!  

Онлайн-зустріч з помічником судді Окружного адміністративного суду м.Києва Ольгою Капацин

За сприянням кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права (Пустовіт Ю.Ю., Запотоцької О.В.) для груп 11, 12, 19, 20, 2 курсу ФМТП  та 16 групи, 1 курсу ФМТП 13 жовтня 2022 року помічником судді Окружного адміністративного суду м.Києва Ольгою Капацин було проведено онлайн-зустріч на тему: "Початок кар’єри у суді, необхідні знання та вміння для роботи помічником судді".

Тема онлайн зустрічі була надзвичайно актуальною і цікавою для студентів, які майже закінчили вивчення курсу "Адміністративне право і процес": Під час зазначеної онлайн зустрічі лектором було розкрито ключові питання роботи помічником судді, а саме: історія професії "помічник судді"; вимоги до зазначеної професії; статус помічника судді; обсяг роботи помічника судді; відповідальність помічника судді.

Також, студенти мали змогу поспілкуватися з лектором щодо питань, які їх цікавили. Зустріч вийшла дуже цікавою і жвавою. Більша частина зустрічі проходила у формі діалогу.

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права та студенти 2 курсу 11, 12, 19, 20 груп щиро вдячні пані Ользі за цікаву лекцію і діалог, який виник за наслідками розглянутих питань в рамках зустрічі. 

Зустріч здобувачів освіти із заступником Міністра юстиції України

4 жовтня 2022 року відбулася зустріч здобувачів освітніх програм спеціальності 081 "Право” та 293 “Міжнародне право” ДТЕУ із заступником Міністра юстиції України Олександром Анатолійовичем Банчуком. У ході зустрічі О.А.Банчук розповів майбутнім юристам про особливості функціонування та здобутки вітчизняної системи юстиції у воєнний час.

Учасники зустрічі обговорили широке коло правових та організаційних питань, пов’язаних з реалізацією таких напрямів діяльності Міністерства юстиції України, як: надання безоплатної правової допомоги, реєстрація актів цивільного стану, організація примусового виконання судових рішень, утримання військовополонених, міжнародно-правове співробітництво, забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань, накладення санкцій, виявлення та розшук активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідаючи на численні питання здобувачів, О.А.Банчук констатував істотний вплив правового режиму воєнного стану на сучасну юриспруденцію та підкреслив важливість дотримання принципів верховенства прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів юстиції.

Здобувачі ДТЕУ висловили глибоку вдячність О.А.Банчуку за щирий, змістовний діалог про реалії і перспективи юридичної практики. До нових зустрічей!

        

 

Проведено перший модуль Сертифікатної освітньої програми "Академічне лідерство у забезпеченні якості вищої освіти"

У липні 2022 року було проведено перший модуль Сертифікатної освітньої програми "Академічне лідерство у забезпеченні якості вищої освіти", який зібрав гарантів освітніх програм факультету міжнародної торгівлі та права та гарантів інших факультетів ДТЕУ.  

Майже 3 тижні презентацій, дискусій, пропозицій – все для того, щоб зробити освітні програми ДТЕУ та їх реалізацію ще кращими, обмінятися досвідом та створити щось нове. 

Лектори та учасники програми говорили про шляхи інтернаціоналізації освітнього процесу, справедливість та прозорість критеріїв оцінювання, інформаційний супровід освітньої програми, удосконалення опитувань студентів, законодавчі вимоги щодо запровадження дуальної освіти, проведення SWOT-аналізу освітньої програми тощо. Більше того, серед лекторів були і представники адміністрації Університету, ради студентського самоврядування, і цей досвід ми обов’язково будемо розвивати. 

Гаранти вже провели засідання робочих груп щодо удосконалення ОПП, а наші першокурсники - отримали свої "Вітальні листи", зміст яких також став предметом обговорень на сертифікатній програмі. 

 Цього місяця стартує наступний модуль, більше сконцентрований на критеріях оцінювання якості освітніх програм. 

   

 

Розвиток партнерства у сфері розробки та реалізації освітніх програм спеціальності "Право"

2 серпня 2022 року у Державному торговельно-економічному університеті відбулося підписання меморандуму про співпрацю між ДТЕУ та Асоціацією адвокатів України.

Президентка ААУ Ольга Дмитрієва зазначила, що підтримувати сучасне студентство означає інвестувати в високорозвинену українську державу в майбутньому, оскільки молодь – це головне поле сучасних фінансових і духовних вкладень. Студентство – це потенційна інтелектуальна, політична, економічна і мистецька еліта суспільства і від того, які ціннісні орієнтації сформуються у студентства сьогодні, багато в чому буде залежати перспектива розвитку української держави у майбутньому. Студентство – це майбутні вчені, архітектори, художники, інженери, вчителі, викладачі, лікарі, юристи та інші. Серед сучасної студентської молоді знаходяться майбутні держчиновники, депутати, міністри і президент країни. Іншими словами, студентство – це майбутня інтелігенція, серед якої і майбутнє юридичної професії, яку Асоціація адвокатів України прагне активно підтримувати, створюючи майданчики для комунікації, обміну знаннями та досвідом, допомагаючи в організації стажувань та працевлаштування.

Укладений Меморандум передбачає надання з боку ААУ  бази для практичної підготовки здобувачів вищої освіти, участь адвокатів у розробці та реалізації освітніх програм за спеціальністю 081 «Право» , обмін інформацією та досвідом, здійснення спільної наукової діяльності у сфері забезпечення верховенства права, захисту прав та свобод людини і громадянина на основі рівноправності, дотримання загальноприйнятих норм і принципів.

 

 

Обговорення нового стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" - наші очікування щодо розвитку правничої професії виправдалися 

Затвердження Міністерством освіти та науки України нового стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 "Право" обумовило необхідність вивчити необхідність внесення змін до відповідних освітньо-професійних програм. 

З цією метою 22 липня 2022 року відбулась чергова робоча нарада груп гарантів та членів робочих груп бакалаврських програм.  

До яких висновків дійшли? 

1. Нова редакція стандарту відображає поточні тенденції розвитку правничої професії – діджиталізацію, значну увагу до формування моральних цінностей, необхідність розвинутого критичного мислення тощо. Саме ці чинники були імперативами формування наших освітніх програм, адже ми своєчасно реагуємо на зміни ринку праці.

2. Нова редакція навчальної дисципліни «Інформаційні технології у юридичній діяльності» повністю відповідає редакції СК9 "Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності", РН 15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних. РН16. Використовувати комп’ютерні програмами, необхідні у правничій діяльності. Ми вчимо наших студентів всьому, що повинен вміти сучасний юрист.

3. Нова навчальна дисципліна "Критичне мислення" ще в першому семестрі буде закладати основи до формування СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ.

4. Наші підходи до викладання та вимоги до написання курсових робіт забезпечують досягнення результатів навчання, передбачених новим стандартом. Хоча, очевидно, застосування американського алгоритму IRAC щодо вирішення ситуаційних завдань має бути розширено.

5. Також ми вітаємо підвищену увагу до практичної підготовку майбутніх юристів. Ми вже запровадили низку практикумів із різних галузей права, відроджуємо юридичну клініку та створюємо секторальні юридичні клініки. 

Нові стандарти вимагають лише точкових формальних змін до наших освітніх програм та навчальних планів, учасники наради окреслили напрямки та характер необхідних уточнень. 
 

Чергова робоча нарада груп забезпечення спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право"

Підготовка юристів потребує невпинного реагування на потреби ринку праці та рекомендації державних органів. 

06 липня 2022 р відбулася чергова спільна робоча нарада гарантів, членів груп забезпечення та стейкголдерів освітніх програм за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право".

Цього разу предметом обговорення став лист Міністерства освіти та науки України щодо доцільності вивчення податкового права як окремого освітнього компонента на рівні бакалаврату (лист від 29.06.2022 р. № 1/7131-22). 

Актуальність та необхідність отримання знань та навичок щодо правового регулювання податкових відносин була визнана у нашому Університеті вже давно, а обов’язкова дисципліна "Фінансове право" включає відповідний тематичний блок.  

Ця дисципліна традиційно викладається к.ю.н., доц. Оленою Сударенко, яка є визнаним фахівцем у сфері фінансового та податкового права. 

Учасники заходу констатували, що освітньо-професійні програми "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр) повністю відповідають Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право", зокрема, в частині забезпечення програмних результатів навчання, пов’язаних з  правовим регулюванням обігу публічних грошових коштів. На сьогодні відповідні програмні результати навчання забезпечуються навчальною дисципліною "Фінансове право", котра є обов’язковою освітньою компонентою ОПП "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр).

Як свідчить аналіз методичного забезпечення навчальної дисципліни "Фінансове право" (програма, робоча програма, силабус), ця дисципліна охоплює широке коло питань податкового права, необхідних для формування у здобувача максимально повного і точного уявлення про систему податкових правовідносин, особливості їх регулювання, охорони та захисту. Викладене ставить під питання доцільність включення обов’язкової навчальної дисципліни "Податкове право" до структури ОПП "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр). 

За результатами обговорення було прийнято рішення визнати такими, що відповідають вимогам Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право", ОПП "Комерційне право", "Цивільне право і процес", "Фінансове право", "Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності" та "Міжнародне право" (о/с бакалавр) в частині набуття студентами знань, вмінь і навичок з основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів та податкового права.    

Аспіранти і викладачі ДТЕУ взяли участь у Першій Інтернаціональній школі для молодих науковців "Громадянські практики у Центральній і Східній Європі в часи воєнного конфлікту" (м. Жешув, м. Івонич, Польща)

3-9 липня 2022 року викладачі та аспіранти ДТЕУ (Коваленко Ж., ОНП 081 “Право”; Скибенко В., ОНП 081 “Право”; Шкребтієнко А., ОНП 293 “Міжнародне право”; Корогод А., ОНП 292 “Міжнародні економічні відносини”) взяли участь у Першій Інтернаціональній літній школі для молодих науковців, проведеній за сприяння Жешувського університету, Лейпцизького університету та Варшавського офісу Фонду імені Генріха Бьолля. 

Учасники літньої школи обговорили сучасні практики громадянства в країнах Європи, їх правові засади, політичні, соціальні та економічні наслідки, а також особливості їх реалізації в умовах війни в Україні. Особлива увага учасників заходу була приділена інституту цифрового громадянства, гарантіям прав і свобод вимушених мігрантів, механізмам їх правового захисту та економічної підтримки, проблемним питанням формування та реалізації міграційного політики ЄС.

У рамках заходу аспіранти ДТЕУ презентували зарубіжним вченим основні положення і результати здійснюваних ними дисертаційних досліджень. Схвальні відгуки польських, словацьких і німецьких науковців засвідчили високу якість та ефективність підготовки докторів філософії в ДТЕУ.

Доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій А.В. виступила із доповіддю “Криза біженців з України та міграційна політика ЄС ”, а також наголосила на важливості поглиблення партнерських стосунків між ДТЕУ та іноземними закладами вищої освіти у напрямку інтернаціоналізації освітніх програм, розвитку академічної мобільності та спільного проведення заходів неформальної освіти.

  

   

 

Відбулось спільне засідання груп забезпечення освітніх програм з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 "Право"

13 червня 2020 року відбулось спільне засідання груп забезпечення освітніх програм з підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 "Право" Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) та Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. У засіданні брав участь представник Університету Казимира Великого в Бидгощі (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW), професор кафедри економіки та права Адам Якушевич.

Модератором виступила доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ Анна Гуржій.

Професор Адам Якушевич наголосив на необхідності продовження співпраці, яка сприяє обміну досвідом та запозиченню найкращих освітніх і наукових практик. Учасники онлайн-засідання обговорили двоступеневу систему вищої освіти в Польщі, умови підготовки магістерської роботи та дисертації, критерії їх оцінювання та особливості освітнього процесу в період карантину.

Особливу увагу було приділено академічним свободам студентів та аспірантів у польських ЗВО, зокрема особливості вибору керівника, рецензента, теми, методів дослідження та наукової літератури. Професор Адам Якушевич звернув увагу на практичну спрямованість магістерської та дисертаційної робіт, які повинні містити не тільки теоретичні висновки, але й практичні рекомендації. Відтак учасники онлайн-засідання зробили акцент на необхідності збільшення годин в освітніх програмах на практичну підготовку магістрів.

Загалом зустріч була змістовною, ґрунтовною та корисною для всіх учасників. У результаті було прийнято рішення про імплементацію зарубіжного досвіду розробки освітніх програм підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю 081 "Право", яка здійснюється на базі КНТЕУ та ВТЕІ КНТЕУ.

  

 

Співпраця ДТЕУ з Люблянською школою бізнесу в рамках програми ЄС Erasmus+ 

У Державному торговельно-економічному університеті навіть у складний та трагічний час війни продовжують реалізовуватися проєкти Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом КА1: "Навчальна (академічна) мобільність". З березня по червень поточного року 6 науково-педагогічних працівників ДТЕУ взяли участь в міжнародній академічній мобільності та відвідали Люблянську школу бізнесу (м. Любляна, Словенія).

У рамках короткострокових візитів завідувач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Мазаракі Н.А., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Гуржій А.В. та представники інших кафедр ДТЕУ провели лекції англійською мовою, а також взяли участь у заході "Міжнародний Еразмус тиждень", на якому презентували Україну та ДТЕУ.

Міжнародна академічна мобільність викладачів університету до Люблянської школи бізнесу дала можливість попрацювати в інтернаціональній команді та отримати досвід від іноземних колег. Також були проведені переговори у міжнародній службі щодо поглиблення співпраці та подання нових міжнародних проєктів. Представники Люблянської школи бізнесу висловили свою підтримку та солідарність з Україною.

Варто також зазначити, що у другому семестрі, з лютого по червень 2022 р., 9 студентів ДТЕУ скористалися можливостями стипендіальної програми Еразмус+ та успішно пройшли семестрове навчання у Люблянській школі бізнесу.

   

 

Проведено вебінар на тему "Початок кар’єри у суді, необхідні знання та вміння для роботи помічником судді"

18 листопада 2021 року за сприяння кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного пава для студентів 8, 9, 12,13 груп 3 курсу ФМТП помічником судді Окружного адміністративного суду м. Києва Ольгою Капацин на платформі ZOOM було проведено вебінар на тему "Початок кар’єри у суді, необхідні знання та вміння для роботи помічником судді".

Під час вебінару були висвітлені такі питання: коли з’явилась посада помічника судді; навіщо був створений інститут помічників судді; в якій країні вперше з’явилась зазначена посада і в яких країнах такої посади немає; помічник судді в різних правових системах, його роль; помічник судді в Україні, посадові вимоги.

Під час вебінару студенти мали змогу задати Ользі питання, які для них стали цікавими у процесі вивчення дисципліни "Адміністративне право і процес". Особлива увага студентів була приділена таким питанням: як стати помічником судді; складнощі роботи помічником судді; розмір заробітної плати та ін.

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права та студенти 3 курсу 8, 9,12,13 груп щиро вдячна Ользі за цікавий вебінар.