logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
img

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

менеджменту готельно-ресторанного бізнесу

        

НА КАФЕДРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інформаційний пакет

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Код/галузь знань: 24 СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 
Освітня програма: Готельно-ресторанна справа
Гарант

Дисципліни, що формують професійні компетентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Освітній ступінь "Бакалавр" на основі ПЗСО (вступ 2024)

Освітній ступінь "Бакалавр" на основі НРК5 (вступ 2024)

Код/галузь знань: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність: 073 Менеджмент 
Освітня програма: Менеджмент туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Гарант

Інформаційний пакет

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Дисципліни, що формують професійні компетентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Освітній ступінь "Бакалавр" на основі ПЗСО (вступ 2024)

Освітній ступінь "Бакалавр" на основі НРК5 (вступ 2024)

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інформаційний пакет

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Вступні випробування

Код/галузь знань: 24 СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 
Освітня програма: Готельний і ресторанний девелопмент
Гарант

Дисципліни, що формують професійні компетентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Вступ для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 
Освітня програма: Міжнародний готельний і ресторанний бізнес
Гарант

Дисципліни, що формують професійні компетентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Вступ для здобуття освітнього ступеня "Магістр" 

Код/галузь знань: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність: 073 Менеджмент 
Освітня програма: Менеджмент і бізнес-адміністрування у сфері гостинності
Гарант

Дисципліни, що формують професійні компетентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Вступ для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

Спеціальність: 073 Менеджмент 
Освітня програма: Luxury менеджмент і маркетинг
Гарант

Дисципліни, що формують професійні компетентності
Можливі посади

Правила прийому до ДТЕУ в 2024 році

Вступ для здобуття освітнього ступеня "Магістр"


 

21.05.2024
43059
222
остання редакція 21.05.2024
43059