logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Науковий гурток "Менеджер ЗЕД"

міжнародного менеджменту

Студентський науковий гурток
«Менеджер зовнішньоекономічної діяльності»
працює на кафедрі міжнародного менеджменту з 2021 року.

   Основними дослідницькими проблемами студентського наукового гуртка є:

  • управлінський аспект  зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
  • проблематика організації експортно-імпортних операцій в умовах пандемії та постпандемічний періоди,
  • антикризові управлінські рішення суб’єктів ЗЕД в умовах воєнного стану;
  • перспективи розвитку вітчизняних експортерів у післявоєнний період.

   Зустрічі учасників наукового гуртка присвячені підготовці до наукових заходів, обговоренню проблем реалій суб’єктів ЗЕД.
Робота гуртка забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим дослідженням студентами-гуртківцями індивідуальних тем.

   За результатами роботи гуртка відбувається обговорення проблем управління ЗЕД підприємства та актуальних змін тарифно-нетарифного, валютного регулювання відповідно до визначеної тематики засідання, публікація статей та тез наукових конференцій.

   Серед форм залучення гуртківців здобувачів ОП «Менеджмент ЗЕД» ОС бакалавр до науково-дослідної роботи: участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, студентських онлайн форумах, конкурсах студентських наукових робіт, підготовці та публікації наукових статей у публіцистичних та фахових виданнях, роботі Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, науково-дослідній роботі кафедри міжнародного менеджменту.

   За результатами 2022 року до роботи гуртка залучено 21 студента.

Засідання гуртка «Менеджмент ЗЕД»
І семестр 2022-2023 навчального року

Дата

Форма

Відповідальний

8 вересня

онлайн

Зустріч учасників, обговорення перспектив роботи на навчальний рік

П’янкова О.В.

28 вересня

онлайн

Відвідування відкритої лекції стейкголдера Ігора Баб’яра (комерційний директор ТОВ «КЛС Україна») на тему «Логістика – критичний фактор надійності зовнішньоекономічної діяльності у період воєнного стану та бойових дій: українські реалії»

Прохорова М.Е.

11 жовтня

онлайн

Всеукраїнський студентський круглий стіл на тему «Управління розвитком експортноорієнтованих підприємств»

Прохорова М.Е., П’янкова О.В.

Листопад (індивідуальні зустрічі)

Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з Менеджменту ЗЕД (бакалаврський рівень), м.Одеса

Слоква М.Г., Василець А.М.,

Сорокіна М.К.

Листопад (індивідуальні зустрічі)

Підготовка тез та статей за тематикою зовнішньоекономічної діяльності до публікації

П’янкова О.В., Лугова К., Рула О.

   11 жовтня зусиллями викладачів та партнерів кафедри міжнародного менеджменту було проведено Всеукраїнський студентський круглий стіл на тему «Управління розвитком експортноорієнтованих підприємств», участь в якому брали члени гуртка «Менеджер ЗЕД».

   Гуртківці - студентки третього курсу беруть активну участь у роботі Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, зокрема: Лугова Катерина  очолює Товариство, Рула Олександра є головою відділу розвитку науки та керівником секретаріату.

   Студенти-гуртківці беруть участь Конкурсах наукових робіт 

Участь у наукових олімпіадах, конкурсах, турнірах, форумах  тощо

Країна

проведення

Повна назва

заходу

Кількість учасників від ДТЕУ

ПІБ переможця, документ про нагородження

Україна, м. Одеса

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з Менеджменту ЗЕД (бакалаврський рівень)

2

(ФМТП 3 курс 4 група: Василець А.М.,

Сорокіна М.К.)

Проведення конкурсу перенесено відповідно до листа МОН України

від 11.03.2022 р.

за №22.1/10-400

   Члени гуртка активно беруть участь у наукових конференціях, готують публікації статей у фахових виданнях

Перелік наукових заходів за участю студентів – гуртківців, 2022 р. 

Повна назва заходу

Дата та місце проведення

ПІБ студента

Форма участі кожного учасника

Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та право: актуальні проблеми теорії та практики”

8 грудня 2021 року,

Центр фінансово-економічних наукових досліджень,

 м. Полтава

Василець А.М.,

Сорокіна М.К.

заочна/тези

V Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні перспективи розвитку науки”

4-5 грудня 2021 року, Міжнародний центр науки і досліджень,

м. Київ

Макарова Г.О.

заочна/тези

ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні»

 22 червня 2022 року,

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»,

м. Дніпро

А.М. Ущапівська, М.М. Назарова

заочна/тези

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та суспільства»

22 червня 2022 року в

м. Полтава.

Лугова Катерина Валентинівна

заочна/тези

ХV Всеукраїнський круглий стіл "Якість підготовки менеджерів: принципи, технології, перспективи" 

Державний торговельно-економічний університет 18 травня 2022 року.

доповідь

Студентська наукова конференція «Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства в умовах війни та у післявоєнний період»

Державний торговельно-економічний університет 18 травня 2022 року.

заочна/тези

Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій

Видавець: Київський університет імені Бориса Гринченка

«Сучасні тренди індикаторів фондових ринків», 2022 рік

стаття

Матеріали Міжнародного студентського онлайн форуму “Торгівля та сфера послуг: світові освітні та наукові тренди”«Vivat Academia №13»

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Державного торговельно-економічного університету

«Чотириденний робочий тиждень як новаторська практика в управлінні персоналом», 2022 рік

Лугова Катерина Валентинівна

Рула Олександра Геннадіївна

стаття

Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА»

«CURRENT STOCK MARKET INDICATOR TRENDS AGAINST THE BACKGROUND OF COVID-19 AND THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR» 2022

Лугова Катерина Валентинівна

Рула Олександра Геннадіївна

стаття

Публікація наукової статті на тему «СУЧАСНІ ТРЕНДИ ІНДИКАТОРІВ ФОНДОВИХ РИНКІВ»

Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових

інновацій.

Рула Олександра Геннадіївна

стаття

  Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та суспільства»

Публікація тез на тему «ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ У ПЕРІОД ВОЄННОГО ЧАСУ»

заочна/тези

XV Всеукраїнський круглий стіл «Якість підготовки менеджерів: принципи, технології та перспективи» з доповіддю на тему «Робочий тиждень: міжнародні інноваційні практики»

Державний торговельно-економічний університет 18 травня 2022 року

доповідь

Студентська конференція «Пріоритети соціально-економічного розвитку суспільства в умовах війни та післявоєнний період»

Державний торговельно-економічний університет 18 травня 2022 року.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» , опубліковано тези доповіді на тему «Чому прибуток акціонерів є основною ціллю бізнесу?»

(м. Бухарест (Румунія), 7 травня 2022 р.).

Шопперт Яна

Доповідь

MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference «СТАН ФІНАНСОВИХ РИНКІВ, ЇХ ТЕНДЕНЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ»

Chicago, USA 18-20 May 2022

Коваленко Вікторія Вікторівна

заочна/тези

V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференцї «Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти»

«Ризики персоналу компаній: сучасні реалії»,

12-13 травня 2022 року у м. Одеса

Коваленко Вікторія Вікторівна

заочна/тези

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» , опубліковано тези доповіді на тему «Чому прибуток акціонерів є основною ціллю бізнесу?»

м. Бухарест (Румунія),

 7 травня 2022 р.);

Красновська Єлізавета Геннадіївна     

заочна/тези

Науково-практичній конференції «Наука сьогодення: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій» , опубліковано тези доповіді на тему «Спорт як один з найкращих способів підтримки здорового психологічного стану»

м. Київ, 24-25 червня 2022 р.

Красновська Єлізавета Геннадіївна     

заочна/тези

Всеукраїнський студентський круглий стіл на

тему «Управління розвитком експортноорієнтованих підприємств»

Державний торговельно-економічний університет 11 листопада 2022 року.

Ущапівська А., Назарова М., М.Коваленко,

В. Шолом, А.Лугова,

К. Рула,

О.Нагорна, А.Курило.

 Т.Доманська, Д., Денисюк,

О.Шапошнікова

Доповіді

План роботи гуртка «Менеджер ЗЕД»
на ІІ семестр 2022/2023 року

пор.

Тема

Кількість учасників (планова)

Заплановані заходи

Примітки

1.

Лібералізація тарифно-нетарифного регулювання ЗЕД в умовах воєнного стану

20 студентів

Лютий 2023 року

Дискусійна платформа,

підготовка до участі у студентському круглому столі «Адміністрування митних платежів в умовах воєнного стану»

Відповідальні:

П’янкова О.В.

2.

Як підприємцям почати експортувати та де ви в цій системі

30 студентів

лютий 2023 року

Розширене засідання гуртку з залученням стейкголдеру

ОП Менеджмент ЗЕД

Коуч-консультанта з питань виходу на зовнішній ринок, креаторки освітніх програм для підприємців, радниці Офісу з розвитку підприємництва та експорту, управляюча партнерка консалтингової агенції Export Solutions, співзасновниці проекту Vilni     Анастасії Битько

Відповідальні:

П’янкова О.В.

3.

Інструменти пошуку та аналізу інформації щодо світового ринку та перспектив вітчизняних суб’єктів ЗЕД

30 студентів

березень 2023 року

Онлайн тренінг

Відповідальні:

П’янкова О.В.

4.

Ризики та перспективи суб’єктів ЗЕД в умовах воєнного стану

20 студентів

Березень 2023 року

Дискусійна зустріч

Відповідальні:

П’янкова О.В.

5.

Вітчизняні експортери на світових ринках товарів та послуг

25 студентів

Травень-червень 2023 року

Презентація результатів дослідження ринків (за індивідуальною тематикою)

Відповідальні:

П’янкова О.В.,

Слоква М.Г.

У планах роботи гуртика на ІІ семестр 2022/2023 н.р.:

  • долучення до науково-дослідній роботи кафедри міжнародного менеджменту «Управління розвитком суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності   (І кв. 2023 р. - ІV кв. 2025 р.);
  • участь у роботі Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;
  • зустрічі зі стейкголдерами освітньої програми.

Керівник гуртка                                                                                                         Оксана П’янкова

050-957-80-50                                                                                                           o.piankova@knute.edu.ua         

04.02.2016
adv
793
остання редакція 21.05.2024
43339