logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

ОП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (бакалавр)

міжнародного менеджменту

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 073 «Менеджмент
ОС бакалавр

Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є одним з лідерів в університеті за кількістю підготовлених фахівців,  започаткована у 1991 році у відповідь на потребу ринку праці у фахівцях з управління  зовнішньоекономічною діяльністю.

Чому варто обрати ОП «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»?

Метою ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців через оптимальне поєднання менеджерської, економічної та правової складових, що дає змогу випускникам приймати та реалізовувати управлінські рішення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, пов’язані з плануванням, організацією зовнішньоекономічних операцій, формуванням стратегій розвитку підприємств, виходу на зовнішні ринки збуту; формування базису знань у здобувачів вищої освіти для практичної діяльності в сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

Підготовка здобувачів орієнтована на запит бізнесу, а серед актуальних можливостей для працевлаштування випускників освітньої програми посади: менеджер зовнішньоекономічної діяльності, експортний менеджер / менеджер з експорту, менеджер з закупівель / постачання, менеджер E-commerce, менеджер ЗЕД сервісного бізнесу, агент з митного оформлення / брокер, категорійний менеджер ЗЕД, комерційний / торговельний агент, уповноважений підприємства з імпорту / експорту, експерт з питань зовнішньоторговельної  діяльності, фахівець-аналітик суб’єкта ЗЕД.

ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Основними партнерами-роботодавцями та стейкголдерами, де працюють та проходять практичну підготовку наші випускники, є: Національний банк України, Державна Установа «Офіс з розвитку підприємництва та експорту», Державна митна служба України; Торгово-промислова палата України, компанії-представники великого бізнесу (ПрАТ «Імперіал Табакко продакшн Україна», ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Епіцентр-К», ТОВ «Молочна компанія «Галичина»), виробничі та торговельні суб’єкти малого та середнього бізнесу, власний експортоорієнтований бізнес.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблена таким чином, щоб здобувачі могли досягти очікуваних результатів навчання протягом визначеного часу. Загалом освітня програма передбачає 240 кредитів, з них 162 кредити виділено на обов’язкові компоненти (складається з 21 дисципліни), двох курсових робіт, відповідно 3 та 6 кредитів передбачено на практичну підготовку на 3 та 4 курсах, 3 кредити на підготовку до атестації, 9 кредитів на підготовку та захист випускної кваліфікаційної роботи. Фокус освітньої програми щодо підготовки менеджерів зовнішньоекономічної діяльності розкривається через обов’язкові компоненти: Менеджмент, Теорія організацій, Міжнародні кредитні ринки, Світовий ринок товарів та послуг, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Міжнародне торговельно-економічне право, Ціноутворення на світових товарних ринках, Організація зовнішньоторговельних операцій, Практичний курс «Бізнес-симуляція», Міжнародний маркетинг-менеджмент. Оскільки освітня програма є унікальним поєднанням менеджерської, економічної та правової складових, серед обов’язкових дисциплін також запропоновано: Вища та прикладна математика, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Правознавство, Філософія, Екологія, Інформаційні технології в професійній діяльності, Макро- і мікроекономіка, Статистика, Економіка і фінанси підприємства, Облік і оподаткування, Міжнародна логістика.

Побудова індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується університетом через можливість широкого вибору здобувачем компонент. На вибіркові дисципліни навчальним планом передбачено 60 кредитів. Здобувач може обирати з запропонованого випусковою кафедрою для ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» списку дисциплін, що сприяють поглибленню фахових компетентностей, а також з більш диверсифікованого переліку дисциплін, що викладаються в університеті, інформація по яких розміщена в Каталозі та постійно оновлюється.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

  • підготовка фахівців, котрих потребує ринок праці в контексті реалізації національної експортоорієнтованої політики;
  • сильний «парасольковий» бренд університету;
  • досвід / традиції ОП (заснована у 1991 році) та висока адаптивність до екзогенних впливів;
  • можливість навчання українською та англійською мовами;
  • синергія унікального поєднання менеджерської освіти та практичного напряму зовнішньоекономічної діяльності, опанування двох іноземних мов;
  • універсальність через фокус на суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності  виробничих підприємств, торговельних мереж, представниках великого, середнього та малого бізнесу, експортоорієнтованій власній справі;
  • залучення випускників-стейкголдерів до навчального процесу через лекції, вебінари тощо;
  • перманентний розвиток групи забезпечення ОП та команди випускової кафедри.

Гарант освітньої програми кандидат економічних наук, доцент П’янкова Оксана Василівна o.piankova@knute.edu.ua

21.06.2019
41666
7391
остання редакція 22.05.2024
43339