logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Поточні наукові проєкти

міжнародного менеджменту

ПОТОЧНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ

1. «Імперативи енергетичної безпеки України в умовах війни» (2024-2026 рр.)

Наукове дослідження спрямовано на оцінювання викликів та загроз в енергетичній сфері України внаслідок завданої російської військової агресії й вироблення на цій основі пропозицій щодо відновлення національного енергетичного ринку у контексті енергетичної незалежності та європейського зеленого курсу, а також надання рекомендацій щодо створення нової динамічної моделі взаємозалежних газових та енергетичних систем Європи та України для попередження виявлення та пом’якшення критичних вразливостей.

Виконавці:

 • Мазаракі А.А., д.е.н. професор, ректор ДТЕУ
 • Мельник Т.М., д.е.н. , професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту
 • Дугінець Л.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри світової економіки
 • Кудирко Л.П., к.е.н., професор, професор кафедри світової економіки
 • Зубко Т.Л., д.е.н., професор, професор кафедри світової економіки
 • Коваль Я.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту

2. «Теоретико-методологічні основи формування управлінських інструментів в багатокультурному середовищі» (2023-2025 рр.)

Науково-дослідну тему спрямовано на дослідження інструментів міжнародного маркетингу за різними видами економічної діяльності; визначення особливостей механізму прийняття рішень у  міжнародних корпораціях, зокрема в системі управління людськими ресурсами та реалізації технологічної політики.

Виконавці:

 • науковці кафедри ( Фокіна-Мезенцева К.В.,  д.е.н., проф.; Будзяк В.М, д.е.н., проф.; Олійник А. А., к.е.н., ст. вик.; Ковальова М Л., к.е.н., доц.; Коваль Я. С. к.е.н., доц.);
 • аспіранти: (Клим О., Загородня Е., Банас Д., Бондар О.В., Ага Карім Альфаз огли);
 • студенти: (Бахарев В., Зайчук Ю)

3.«Управління розвитком суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності» (2023-2025 рр.)

Науково-дослідну тему спрямовано на дослідження теоретико-прикладних засад управління розвитком суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності під впливом ендогенних та екзогенних детермінант.

Виконавці:

 • науковці кафедри (Будзяк В.М. д.е.н., проф.; Демків Ю.М. к.е.н. доц; П’янкова О.В. к.е.н., доц.; Слоква М.Г., к.е.н., доц.; Сєрова Л.П., к.е.н., доц., Туніцька Ю.М. к.е.н., доц.).
 • аспіранти ( Клим О., Загородня Е., Банас Д., Бондар О.В., Ага Карім Альфаз огли)
 • студенти (Боженко М.Ф., Рула О., Лугова К.)

4.«Стереотипи міжнародного менеджменту в умовах геополітичних конфліктів» (2023-2025 рр.)   

Науково-дослідну тему спрямовано на дослідження теоретико-прикладних засад управління розвитком  та  узагальнення передового українського та світового управлінського досвіду з метою вироблення концепції та стратегії відбудови та подальшого розвитку національної економіки, зміцнення економічної безпеки України та вітчизняного бізнесу.

Виконавці:

 • науковці кафедри (Будзяк В.М: д.е.н., проф.; Фокіна-Мезенцева К.В.  д.е.н., проф.; Демків Ю.М., к.е.н., доц.; П’янкова О.В., к.е.н., доц.,  Слоква М.Г., к.е.н., доц.; Сєрова Л.П., к.е.н., доц.; Туніцька Ю.М. к.е.н., доц.; Олійник А. А., к.е.н., ст. вик.; Ковальова М Л., к.е.н., доц.; Коваль Я. С. к.наук з держ упр, доц.);
 • аспіранти (Клим О., Загородня Е., Банас Д., Бондар О.В.,  Ага Карім Альфаз огли);
 • студенти (Гончаренко І., Губарець А.,Запорожець А.).

Керівником перелічених тем є д.е.н., професор, ректор Мазаракі А.А., відповідальним виконавцем – д.е.н., професор, завідувач кафедри Мельник Т.М.

Підготовка дисертацій аспірантами у межах науково-дослідних тем кафедри

№ з/п

ПІП

Тема дисертації (відповідно до наказу)

Науковий керівник

Початок та завершення роботи над дисертацією

(місяць, рік)

1.

Банас Д.С.

Трансформація європейського енергетичного ринку в умовах геополітичних конфліктів

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

15.07.2022 14.07.2026

2.

Клим О.І.

Блокчейн-технології у міжнародній економічній діяльності

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

01.01.2022

31.12.2025

3.

Саламатін К. О.

Формування глобального ринку альтернативного цифрового фінансування

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

01.07.2023 30.06.2027

4.

Завгородня Є. О.

Міжнародна конкурентоспроможність іт-сектору України

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

01.01.2022

31.12.2025

7.

Шамідзаде Ага Карім Абульфаз огли

Конкурентоспроможність туристичних підприємств Азербайджанської Республіки

Будзяк В.М.

д.е.н. проф.

01.10.2023 30.09.2027

8.

Бондар О.В.

Цифрова трансформація діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу

Фокіна-Мезенцева К.В.

д.е.н. проф.

01.10.2023 30.09.2027

9.

Кондратюк І.В.

Низьковуглецева трансформація електроенергетичної системи в умовах європейської інтеграції

Гайдуцький А.П

д.е.н. доц.

01.10.2023 30.09.2027

10.

Красношапка А. В.

Стратегія управління стартапом в системі розвитку міжнародного бізнесу

Гайдуцький А.П

д.е.н. доц.

01.10.2023 30.09.2027

ВИКОНАНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ

Протягом 17 років викладачі кафедри міжнародного менеджменту беруть активну участь у виконанні науково-дослідних тем, які фінансуються за рахунок державного бюджету, зокрема:

1.      «Стратегія структурної переорієнтації економіки України в умовах пандемії» (2021-2023 рр)

2.     «Потенціал імпортозаміщення в Україні за умов становлення постіндустріальної економіки (2019-2021 рр.)

3.     «Формування національного бренду України у міжнародному середовищі» (2018-2020 рр.)

4.     «Експорт-промоушн України в умовах дестабілізації глобальних торговельних регуляторів» (2017-2019 рр.)

5.     «Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих мереж» (2017-2019 рр.)

6.     «Стратегічне партнерство у вимірі економічної безпеки України» (2016-2018 рр.)

7.     «Євроінтеграційні пріоритети національного бізнесу» (2015-2017 рр.)

8.     «Геопросторові пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України» (2014-2016 рр.)

9.     «Детермінанти розвитку зовнішньоторговельного сектору України (2013-2015 рр.)

10.  «Ідентифікація конфліктності у взаємовідносинах між постачальниками та міжнародними торговельними мережами» (2014 р.)

11.  «Економічний суверенітет України в умовах глобальних викликів» (2012-2014 рр.)

12.  «Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектору України» (2011-2013 рр.)

13.  «Україна на світових ринках товарів та послуг» (2011-2013 рр.)

14.  «Пріоритети українсько-молдавських торговельно-економічних відносин у контексті стратегії транскордонного співробітництва та євроінтеграції» (серпень-грудень 2011 р.)

15.  «Пріоритети розвитку інноваційно-інформаційного потенціалу України в умовах глобальної конкуренції та інтеграції» (2009–2011 рр.)

16.  «Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі як фактор сталого економічного розвитку» (2008–2010 рр.)

17.  «Регіональні аспекти транскордонного співробітництва України з ЄС» (2008–2010 рр.)

18.  «Теоретико-методологічні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації» (2008–2010 рр.)

19.  «Економічна безпека України в умовах європейської інтеграції» (2007–2009 рр.).

Керівником перелічених тем є д.е.н., професор, ректор Мазаракі А.А., відповідальним виконавцем – д.е.н., професор, завідувач кафедри Мельник Т.М.

Захищені аспірантами дисертації у межах виконаних науково-дослідних тем кафедри

№ з/п

ПІП

Тема дисертації (відповідно до наказу)

Науковий керівник

Початок та завершення роботи над дисертацією

(місяць, рік)

Дата

захисту дисертації

1.

Пугачевська К.С.

Регулювання імпорту товарів в україні за умов членства в СОТ

Мельник Т.М.

д.е.н. проф.

2011-2014

2015

2.

Іксарова Н.О.

Зовнішня торгівля послугами у системі економічної безпеки

держави

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2006-2010

2010

3.

Генералов О.В.

Ринок цукру України в умовах глобалізації

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2008-2012

2012

4.

Туніцька Ю.М.

Забезпечення конкурентних переваг підприємств за умов

відкритості національного ринку

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2005-2008

2009

5.

Туніцький Н.О.

Впровадження системи маркетингових технологій при здійсненні імпортних операцій

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2006-2010

2010

6.

Зубко О.В.

Пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України інноваційними

товарами

Мельник Т.М.

д.е.н.проф

2009-2013

2013

7.

Кравець К.П. (Ляхович)

Концентрація виробництва на підприємствах харчової промисловості

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2010-2014

2014

8.

Вишинська Т.Л.

«Інституційно-організаційний механізм протидії іллегалізації

сфери зовнішньої торгівлі

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2010-2014

2014

9.

Головачова О.С.

Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі продукцією АПК

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2010-2014

2014

10.

Касянок К.Г.

Залучення іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів

Мельник Т.М.

д.е.н.проф

2015-2019

2019

11.

Лошенюк О.В.

Регулювання міжнародної трудової міграції

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2013-2017

2017

12.

Конрад Ю.В.

Інтеграція національних підприємств у міжнародні виробничі мережі

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2013-2017

2017

13.

Думікян М.М.

Транснаціоналізація світового ринку телекомунікаційних послуг

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2013-2017

2017

14.

Рибальченко К.В. (Гринько)

Національні інноваційні системи в умовах глобалізації

Мельник Т.М.

д.е.н.проф

2017-2021

2021

15.

Варібрусова А.С

Формування національного бренду в умовах глобальної конкуренції

Мельник Т.М.

д.е.н. проф

2017-2021

2021

16.

Бадзян В.В.

Еколого-економічний механізм збалансованого використання лісогосподарських земель 

Будзяк В.М.

д.е.н. проф

2015-2017 

2017 

17.

Романенко Т.Б.

Еколого-економічні засади розвитку органічного землекористування 

Будзяк В.М.

д.е.н. проф

2016-2018 

2018 

У 2018 році на кафедрі завершено виконання грантової угоди з Фондом Жан Монне (модуль) за темою «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) з ЄС: переваги та проблеми для українського суспільства». Тривалість проєкту: вересень 2015 р. – вересень 2018 р. Джерела фінансування проєкту: співфінансування КНТЕУ та відповідного органу ЄС (кошти Програми Жан Моне).

25.04.2024
43339
112
остання редакція 25.04.2024
43339