logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

ОП "Міжнародний менеджмент" (магістр)

міжнародного менеджменту

Ми готуємо менеджерів нової генерації, здатних поповнити інтелектуальну і бізнес-еліту країни, готових створювати масштабні проекти, будувати корпорації, розробляти прибуткові бізнес-проекти.

 освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти

«Міжнародний менеджмент»

Освітньо-професійна програма

    Заснована на освітній концепції зарубіжних навчальних закладів-лідерів у підготовці фахівців у сфері міжнародного менеджменту та має практичну спрямованість.

   У рамках нової освітньої програми «Міжнародний менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з сучасними поглядами, креативним мисленням, лідерськими навичками, здатних розв’язувати практичні проблеми та спеціалізовані завдання у сфері ефективного управління діяльністю транснаціональних корпорацій та їх структурними підрозділами для забезпечення конкурентоспроможності на національному і міжнародних ринках, виконувати завдання менеджменту в умовах інтернаціоналізації бізнесу.

   Навчання за освітньою програмою «Міжнародний менеджмент» надає можливість студентам ДТЕУ отримати поглиблені професійні знання та набути практичних навичок у сфері управління транснаціональними корпораціями.

  Ми навчаємо: досліджувати зовнішнє та внутрішнє середовище компанії, оцінювати конкурентні переваги компанії та обґрунтовувати напрями їх посилення завдяки можливостям ведення бізнесу в різних країнах, приймати ефективні управлінські рішення в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища, формувати корпоративну архітектуру компанії, здійснювати управління персоналом у крос-культурному середовищі, розробляти міжнародні стратегії та комплексні програми організації й розвитку діяльності транснаціональних корпорацій.

   Наші випускники обіймають посади у вітчизняних та міжнародних компаніях: топ-менеджерів (генеральний директор, голова, президент); керівників фінансових, економічних, виробничих та адміністративних підрозділів; аналітиків з інвестицій, кредитування, дослідження міжнародних ринків, питань фінансово-економічної безпеки ТНК; експертів з міжнародних питань тощо.

Крокуй з нами!

29.04.2020
453766
3245
остання редакція 15.02.2023
42418