logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Про діяльність кафедри

міжнародного менеджменту

Професорсько-викладацький склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, що забезпечують здійснення навчального процесу на належному професійному рівні в ДТЕУ.

Кадрова політика кафедри спрямована на постійне підвищення якості професорсько-викладацького складу, підготовку наукових кадрів.

Високий професійний рівень викладачів уможливлює підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці.

Під час викладання дисциплін активно застосовуються новітні технології з використанням найсучаснішого  обладнання. 

Кафедра активно впроваджує у навчальний процес:

- кредитно-трансферну систему організації навчального процесу;

- комплексне методичне забезпечення роботи студентів;

дистанційні форми навчання у вигляді електронних підручників, вебінарів, он-лайн лекцій;

- інноваційні технології.

Кафедра плідно співпрацює з департаментами Міністерства економіки України, Торгово-промисловою палатою України, Київською міжрегіональною митницею для обміну інформацією, консультування, проходження практики студентами та подальшого їх працевлаштування.

Кафедра міжнародного менеджменту відстоює позицію підвищення рівня практичної спрямованості освіти. Починаючи з перших тижнів навчання, для студентів проводяться лекції в органах державного управління, координаційних організаціях, провідних підприємствах України. Окрім цього, протягом року для проведення круглих столів та дискусій, запрошуються провідні вчені та практики у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Колектив кафедри бере активну участь у міжнародних договорах співдружності із навчальними закладами Польщі, Греції, Туреччини, Молдови, Білорусі.

Колективом кафедри міжнародного менеджменту здійснюється активна науковаметодична робота, робота із запровадження передових світових методик викладання та найкращих практик міжнародних компаній для постійного удосконалення роботи зі студентами та забезпечення максимальної відповідності підготовки кожного з них до роботи у найбільших відомих міжнародних компаніях.

Колективом кафедри активно здійснюється міжнародна діяльність: викладачі кафедри беруть участь у міжнародних проектах, студенти мають можливість навчатись в провідних університетах закордоном за численними програмами академічної мобільності.

З урахуванням досвіду колективу кафедри міжнародного менеджменту та визнання її досягнень серед усіх професійних кіл як фахівців та практиків, так і серед колег з інших університетів, кафедра виборола право на проведення Всеукраїнської олімпіади серед студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
На кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ступеня  Ph.D. за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини". 

Особлива увага на кафедрі приділяється формуванню програм профільних дисциплін та навчальних планів: викладачами відстежуються останні тенденції розвитку зовнішньоекономічного сектору, нормативно-правова база здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а також проводяться консультації з випускниками щодо напрямів вдосконалення підготовки з тієї чи іншої дисципліни.

16.09.2016
41666
3753
остання редакція 15.02.2023
42418