logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Раритетні видання

Загальна інформація

Нові надходження та перевидання

ЗМІСТ

Шерр И.-Ф. Учение о торговле : репринтне відтворення видання 1925 року. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 548 с.

Зам. 1018/17

Ціна 250,00

ЗМІСТ

И.И. ЯНЖУЛЪ

ОСНОВНЫЯ НАЧАЛА ФИНАНСОВОЙ НАУКИ. УЧЕНІЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДАХЪ. – ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ. – Удостоено отъ Императорской Академіи Наукъ премiи С. А. Грейга

Репринтное воспроизведение издания 1895 года

Зам. 357/15

Ціна 145,00 грн.

ЗМІСТ

Сергей Николаевич НАРОВЧАТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ
И ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Репринтное воспроизведение издания 1927 года

11.03.2016
knteu
4875
остання редакція 23.11.2017
42265