logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Акредитація

торговельного підприємництва та логістики

Усі зауваження та пропозиції щодо змісту освітньої програми
просимо направляти на адресу n.parkhaeva@knute.edu.ua Пархаєва Н. В.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

початкового рівня вищої освіти


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ОПП 2019 ОПП 2020 ОПП 2021 (проєкт)
НП 2019 НП 2020
Рецензії 2019 Рецензії 2020

     НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ                                        КОМПОНЕНТИ ЗА ВИБОРОМ


ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ

Анкета                                  Результати опитування


ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

А. А. Мазаракі – керівник групи забезпечення спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», д. е. н., професор 

Н. В. Пархаєва – гарант ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» початкового рівня вищої освіти, к. т. н., доцент 

А. В. Кулік – член групи забезпечення ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» початкового рівня вищої освіти, к. е. н., доцент

14.03.2021
263422
2495
остання редакція 17.03.2023
263422