logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Коваль Яна Сергіївна

міжнародного менеджменту

КОВАЛЬ ЯНА СЕРГІЇВНА

кандидат наук з державного управління, доцент
доцент кафедри міжнародного менеджменту

e-mail: y.koval@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

GoogleScholar
Web of Science
ORCID
SCOPUS

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Державне управління, механізми державного управління, міжнародна економіка, міжнародний менеджмент, економічна безпека, антикризове управління.

ДИСЦИПЛІНИ

«Ціноутворення на світовому товарному ринку», «Екологія»


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

- доцент, 2021 р.
- кандидат наук з державного управління, 25.00.02 «Механізми державного управління», тема дисертації: «Механізми державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України», 2019 р.
- магістр за спеціальністю «Банківська справа» (ОС «Магістр»), Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Черкаський навчально-науковий інститут (2017 р.).


ДОСВІД РОБОТИ

- доцент кафедри міжнародного менеджменту, Державного торговельно-економічного університету, 2022 р. до теп. часу.
​- доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, за суміщенням: учений секретар Вченої ради Університету, начальник відділу аспірантури та докторантури, відповідальний секретар редакції журналу (фахового видання), викладач фахового коледжу, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2018-2022 рр.
- молодший науковий співробітник відділу публічного управління цивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, 2018-2018 рр.
- лаборант кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет», 2017-2018 рр.
- старший лаборант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2016-2017 рр.


ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ GoogleScholar
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

- почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти, 2018 р.
- почесна грамота Президії федерації профспілок України, 2019 р.
- відзнака ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», 2021 р.


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

- workshop “Digital management of scientific research”, 2019 р.;
- сертифікат про проходження вебінару проведеного Clarivate Web of sciences на тему "Профілі автора: створення, корегування, можливості", 2020 р.;
- workshop “Blockchain technology and its role in economic and social processes”, 2020;
- workshop “The role of academic integrity in providing quality educational services”, 2020;
- workshop “Corporate well-being as the energy of business”, 2020;
- workshop “Digital management of scientific research”, 2021;
- workshop “Blockchain technology and its role in economic and social processes”, 2021;
- workshop “Corporate well-being as the energy of business”, 2022;
- сертифікат про участь у проекті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти Academic IQ», 2020-2022 рр.
- сертифікат про проходження тренінгу «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти», 2020 р.;
- сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій», 2020 р.;
- сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Діджиталізація наукових досліджень», 2021 р;
- сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів», модуль 1, 2021р.;
- підвищення кваліфікації за програмою «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль гарантів», модуль 2, 2021 р.;
- сертифікат про участь у проекті з розвитку  співпраці бізнесу та університетів Uni-Biz, присвячений розвитку soft-skills викладача, 2022 р. 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

- експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», 2021 р. по теп. час.;
- член редакційної колегії фахового видання Вчені записки Університету «КРОК», Україна, 2018 р. по теп. час;
- член редакційної колегії міжнародного видання “Public administration and law review”, Естонія, 2019 р. по теп. час;
- член редакційної колегії електронного фахового видання «Державне управління: удосконалення та розвиток», Україна, 2019 р. по теп. час.
- член редакційної колегії міжнародного видання: “Economics, finance and management review”, Естонія, 2019-2022 рр.
- член асоціації «Еconomics, finance and management», Естонія, 2019 р. по теп. час.
- член Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, Україна, 2018 р. по теп. час.

ХОБІ Подорожі, книги, малювання

10.05.2021
43220
915
остання редакція 06.03.2023
43339