logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Гуржій Анна Валеріївна

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ГУРЖІЙ АННА ВАЛЕРІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаціфного права

e-mail: a.hurzhii@ knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

права людини, інтелектуальна власність, інформаційне право, адміністративне право

ДИСЦИПЛІНИ

“Інтелектуальна власність”, “ Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері”


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, 2016 р.
 • кандидат юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право», 2014 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету, з 2016 року;
 • старший викладач кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, 2014-2016;
 • старший викладач кафедри правознавства Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, 2013-2014;

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

52 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 3 монографії, 44 наукові статті (3 статті – у виданнях, що входять до науковометричних баз «Scopus» та «Web of Science»)

Останні публікації:

 • Gurzhii T., Gurzhii A., Mrówczyński M., Knepka T. Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i gospodarczych: monograph. 2020. 312 p.
 • Gurzhii T. State Audits in Modern Ukraine: Issues, Challenges, Perspectives / T.Gurzhii, L.Deshko, A.Gurzhii, et al. //  Public Policy and Administration. 2019. №2 (18). P.281-298. (SCOPUS)
 • Гуржій А.В., Правові аспекти вдосконалення безпеки суб’єктів господарювання / А.В. Гуржій. В.В. Вернигора // Вісник університету “Україна”. 2018. №1. С. 98-105.
 • Gurzhii A. Public Administration of Personal Data Protection in Modern Ukraine / T. Gurzhii, A. Gurzhii, V. Seliukov // Politické vedy. 2018. № 2.  P. 138-158. (WEB OF SCIENCE)
 • Gurzhii A. Leading approaches to modernization of state financial control: a case of Ukraine / Novikova N., Deshko L., Gurzhii A. // Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018). Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018. P. 149-156 (WEB OF SCIENCE)
 • Gurzhii Anna The decision-making process in administrative cases / A.V. Gurzhii // Rocznik Administracji Publicznej. 2017. № 3. P. 387-393.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Відзнака Київського національного торговельно-економічного університету “За сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності”, 2020 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020 р.
 • Стажування у Центрі європейських реформ (м. Люксембург). Програма стажування: “Розвиток національного публічного права в контексті трансформації сучасної світосистеми”, 2019 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» з 2019 р. до цього часу.
 • учасник держбюджетної науково-дослідної роботи «Публічне право в умовах євроінтеграції» («Public law in the context of European integration»), 2020-2024.

ХОБІ

подорожі, філателія

18.05.2021
43220
1685
остання редакція 07.11.2023
477544