logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Гуржій Тарас Олександрович

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ГУРЖІЙ ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти «Право»

керівник групи забезпечення спеціальності «Право»

e-mail: t.gurzhii@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

права людини, теорія держави і права, адміністративне право, адміністративний процес, інформаційне право

ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія держави і права», «Адміністративне право і процес»


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Професор кафедри комерційного права, 2015 р.
 • Доктор юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право», 2011 р.
 • Старший науковий дослідник, 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право», 2008 р.
 • Кандидат юридичних наук 12.00.07 «Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право», 2005 р.
 • Юрист (ОС «спеціаліст»), Національна академія внутрішніх справ, 2001 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • Завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету, з 2016 року;
 • Завідувач кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, 2013-2016;
 • Професор кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету, 2011-2013;
 • Головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки та оборони України, 2008-2011;
 • Начальник відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2006-2008;
 • Старший науковий співробітник відділу моніторингу наукового забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ, Національна академія внутрішніх справ України, 2003-2006.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

150 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 9 монографій, 2 підручники, 4 навчальні посібники та 80 наукових статей (4 статті – у виданнях, що входять до науковометричних баз «Scopus» та «Web of Science»).

Останні публікації:

 • Gurzhii T., Gurzhii A., Mrówczyński M., Knepka T. Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i gospodarczych: monograph. 2020. 312 p.
 • Гуржій Т.О., Петрицький А.Л. Правовий захист персональних даних: монографія. К.: Вид-во КНТЕУ, 2020. 272 с.
 • Gurzhii T., Goncharuk S., Kuzmenko O., Berlach A., Yarmaki K. Establishment of the institute of administrative responsibility in the legal system of Ukraine. Journal of Law and Political Sciences. 2020. №2-C. P. 235-260.
 • Gurzhii T. Freedom of thought vs. national security interests: the issues of hybrid warfare in Ukraine. Polityka i Społeczeństwo. 2019. Vol. 17. №1. P. 94-102.
 • Gurzhii T., Deshko L., Ivasyn O., Novikova N., Radyshevska O. Patenting of Medicines in Ukraine Through the Prism of the Association Agreement with the EU and the TRIPS Agreement: Improvement in Medical and Administrative Regulations. Georgian Medical News. 2019. №3(288). p. 154-158 (Scopus).
 • Gurzhii T., Deshko L., Gurzhii A., Anatolii B., Olesya R. State audits in modern Ukraine: Issues, challenges, perspectives. Public Policy and Administration. 2019. 18(2). P. 281-298 (Scopus).
 • Трудова міграція в Україні: монографія / Т.О.Гуржій, Л.В.Ніколаєва, В.Г.Кравченко ; за ред. Т.О.Гуржія. К.: Вид-во КНТЕУ, 2019. 255 с.
 • Гуржій Т.О. Банківське право: навчальний посібник. – К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2018. 346 с.
 • Gurzhii T. Development of National Law in the Context of Integration into the European Legal Space: Monograph. Warsaw : BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018. 244 p.
 • Gurzhii T. Public Consultations in Ukraine: Topical Legal Issues // Rocznik Administracji Publicznej. 2017. № 3. P. 309-318
 • Gurzhii T. Public Administration of Personal Data Protection in Modern Ukraine // Politické vedy. 2018. № 2. P. 138-158.
 • Gurzhii T. Human rights protection in conditions of European integration // LEXe – Pravo v 21 storoci. 2018. №1. P. 97-107.
 • Gurzhii T., Gurzhii A., Seliukov  V. Public administration of personal data protection in modern Ukraine Politické vedy. 2018. № 2. p. 138-158 (Web of Science).
 • Gurzhii, T.O., Karmaza, O.O., Sarana, S.V., Fedorenko, T.V., Nefedova, A.V. The protection of civil rights and interests in the court. Public Policy and Administration. 2019. №18 (2). P. 281-298 (Scopus).

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом 
 • Подяка Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за вагомий внесок у розвиток системи якості вищої освіти в Україні
 • Відзнака Міністерства внутрішніх справ України “За розвиток науки, техніки і освіти”
 • Відзнака Ради національної безпеки та оборони “За внесок у боротьбу зі злочинністю”

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Тренінг для членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Стажування у Центрі європейських реформ (м. Люксембург). Програма стажування: “Розвиток національного публічного права в контексті трансформації сучасної світосистеми”, 2019 р.
 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Інститут вищої освіти НАПН України, 2019 р.
 • Стажування у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU». Курс: «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» (Свідоцтво майстер-тренера з освіти демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей), 2017 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (галузь 08 «Право»)
 • Заступник голови Київського регіонального відділення Асоціації фахівців з адміністративного права
 • Член редакційної колегії журналу “Міжнародна торгівля: економіка, фінанси, право” ISSN: 2616-6119 (Online), 2616-6100 (Print)
 • Член редакційної колегії часопису “Журнал східноєвропейського права” ISSN2409-6415
 • Член редакційної колегії журналу “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Політологія, соціологія, право” ISSN 2308-5053
 • Керівник держбюджетної науково-дослідної роботи «Публічне право в умовах євроінтеграції» («Public law in the context of European integration»), 2020-2024.
 • Член робочої групи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань розробки проекту закону України “Про захист прав споживачів”, 2018-2020.
 • Член робочої групи Міністерства юстиції України з питань розробки проекту закону України “Про адміністративну процедуру”, 2018-2020.


ХОБІ

подорожі, фалеристика

21.05.2021
43220
2319
остання редакція 07.11.2023
477544