logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Дараганова Ніна Володимирівна

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ДАРАГАНОВА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти "Право"

e-mail: n.darahanova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID
 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

проблеми правового регулювання праці та охорони праці, вирішення трудових спорів; зміна вектору спрямованості адміністративного права; специфіка правового регулювання інтелектуальної власності

ДИСЦИПЛІНИ

«Трудове право», «Адміністративне право і процес», «Вирішення трудових спорів», «Інтелектуальна власність»


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • доктор юридичних наук, спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», з 2018 р.
 • доцент кафедри цивільного та господарського права, з 2012 р. 
 • кандидат юридичних наук, спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», з 2009 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2019 р. до цього часу;
 • доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2014 р. по 2019 р.;
 • до роботи у Київському національному торговельно-економічному університеті проводила науково-педагогічну діяльність в інших вищих навчальних закладах (14 років).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії:

1. Дараганова Н. В. Управління охороною праці: правове забезпечення: монографія. Київ: КНТЕУ, 2018. 484 с.

2. Дараганова Н. В. Охорона праці як правова категорія: трудовий, адміністративний та кримінальний аспект: підрозділ 1.7. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права в Україні: монографія / за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2015. С. 156–191.

Статті у фахових виданнях:

1. N. Daraganova. Human Right to labor protection in Ukraine: current situation and the prospects of implementation of international rules. Revista de Direito Internacional. 2020. Volume 17, № 1. р. 363-371 (Scopus).

2. Дараганова Н. В. Пріоритетні напрями досліджень проблем адміністративно-правового регулювання праці в Україні. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». 2019. № 3. С. 64-71.

3. Дараганова Н. В. Організаційно-правова структура суб’єктів управління охороною праці: шляхи удосконалення. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5 (267). С. 118–122.

4. Дараганова Н. В. Засади юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці. Право і суспільство. 2017. № 4. С. 137–142.

5. Дараганова Н. В. Контрольно-наглядова діяльність у сфері управління охороною праці в Україні. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 4 (26). С. 50–55.

6. Дараганова Н. В. Поняття дозвільної системи як засобу забезпечення управління охороною праці в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Право». 2017. Вип. 47. Т. 2. С. 46–49.

7. Дараганова Н. В. Основні елементи дозвільної системи як засоби забезпечення ефективності управління охороною праці в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2017. Вип. 29. Т. 1. С. 71–74.


НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Національна академія управління, подяка (2012 р.).
 • Національний авіаційний університет, подяка (2009 р.).
 • Головне управління державної служби України, подяка за особистий внесок у становлення та розвиток структурного підрозділу управління (1999 р.).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Он-лайн школа «Методика викладання галузевих юридичних дисциплін приватно-правового сегменту» у межах проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини», що впроваджується Координатором проектів Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України (2020 р.).
 • Міжнародне стажування у Білостоцькому університеті (Uniwersytet w Bialymstoku, Польща) за темою: «Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точок зору» (2020 р.).
 • Підвищення кваліфікації у ВНЗ «Міжнародна Академія управління персоналом» (2018 р.).
 • Підвищення кваліфікації в Інституті права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного університету (2013 р.).
 • Міжнародне стажування: «Law, public administration and social change», CEU Summer University, Budapest, 15-25 August 1997.
 • Міжнародне стажування: «Completed the Canadian Internship Program in Urban Management», 27 June - 27 July 1997.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Член методичної комісії факультету міжнародної торгівлі та права КНТЕУ, з 2016 р. до цього часу.
 • Наукове керівництво науковою роботою студентів, з 2014 р. до цього часу.
 • Діяльність у галузевій комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності (2017 р.).
 • Реєстрація авторського права на твір (2008, 2011, 2018 рр.).
 • Відповідальний виконавець за виконання ініціативних науково-дослідних робіт кафедри, підготовку щорічних планів і звітів НДР кафедри та підготовку остаточного звіту по НДР, з 2014 р. до цього часу.
 • Запрошений рецензент для рецензування наукових та навчальних праць, з 2004 р. до цього часу.
 • Перебувала на державній службі (у 1995-2001 рр.).
 • Відповідальна особа за організацію та керівництво науковою роботою на кафедрі, з 2014 р. до цього часу.
 • Досвід співпраці з Верховною Радою України, зокрема, юридичний аналіз проекту Повітряного кодексу України (2007-2008 рр.), подання пропозицій щодо Кодексу України про адміністративні правопорушення (2008, 2015-2017 рр.), Закону України «Про охорону праці» (2017 р.) та ін.

ХОБІ

квітникарство, декоративно-прикладне мистецтво

21.05.2021
43220
1652
остання редакція 07.11.2023
477544