logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Запотоцька Олена Василівна

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ЗАПОТОЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

доктор юридичних наук
доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
гарант освітньо-наукової програми 1 та 2 рівня вищої освіти "Фінансове право"

e-mail: o.zapototska@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

адміністративне право, адміністративне право і процес, службове право, нормотворча діяльність, митне право

ДИСЦИПЛІНИ

«Адміністративне право», «Митне право», «Організація боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями», «Нормотворча діяльність», «Методологія науково-правових досліджень», «Теорія держави та права»


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • доктор юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації: "Публічне адміністрування у сфері безпечності та якості харчової продукциї ", 2019 р.
 • кандидат юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації: "Адміністративно-правовийй статус Національного банку", 2017 р.
 • кандидат технічних наук наук, 05.18.01 «Технологія хлибопекарських продуктів, кондитерських віробив та харчових концентратів», тема дисертації: "Коекструзійні продукти підвищеної харчової цінності", 2013 р.
 • фінансист (ОС «спеціаліст»), Національний університет харчових технологій, 2005
 • технолог хлібопекарських, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів ОС «магістр»), Національний університет харчових технологій, 2005 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2019 р. до цього часу.
 • старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2017 – 2019 рр.
 • асистент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, 2013-2017.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

98 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 1 монографія,, 2 навчальні посібники та  64 наукові статті (2 статті – у виданнях, що входять до науковометричних баз «Scopus» та «Web of Science»).

 1. LEGAL SUPPORT OF THE SYSTEM OF STATE CONTROL IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL GOVERNMENTAL ORDER/ Amazonia Investiga Pyvovar, Y., Detiuk, A., Mykolenko, O., Zapototska, O., Lapka, O. /Vol. 8 Núm. 20: 166- 179/ Mayo - junio 2019 (Web of sceince) http://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/download/76/53/.
 2. THE FEATURES OF E-DECLARATION AS AN EFFECTIVE TOOL TO PREVENT CORRUPTION Oleg M. Reznik, Vladyslav Shendryk, Olena Zapototska, Evgen Popovich, M.S. Bokarius, Maksym Pochtovyi Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Special Issue 2, 2019 (Scopus) https://www.abacademies.org/abstract/the-features-of-edeclaration-as-an-effective-tool-to-prevent-corruption-8187.html

Інші:

 1. Запотоцька О.В. Управління сферою безпечності та якості харчової продукції в Україні : адміністративно-правове дослідження : монографія / О.В. Запотоцька –К.: Видавничий центр “Кафедра”, 2018.-400с.
 2. Запотоцька О.В. Особливості здійснення реєстрації потужностей операторів ринку в сфері безпечності та якості харчових продуктів. Держава та регіони. 2018. №2. С.32-37.
 3. Запотоцька О.В. Поняття та особливості контролю як засобу публічного адміністрування в сфері безпечності та якості харчової продукції. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. №3. 2018. С.45-51.
 4. Запотоцька О.В. Форми та види контролю в сфері безпечності та якості харчових продуктів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». №50, 2018. С.67-73.
 5. Запотоцька О.В. Нагляд як засіб публічного адміністрування в сфері безпечності та якості харчової продукції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. №32, 2018. С.120-126.
 6. Запотоцька О.В. Недоліки законодавчого забезпечення нагляду в сфері безпечності та якості харчових продуктів. Право і суспільство. №3. 2018. С.45-54.
 7. Yulia, Zapototska Olena, Timashov Victor The subjects of state financial control of Ukraine in the context of  European integration.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (Global Business and Law Development Imperatives). (Київ. 10-11жовтня 2019 р.). Київ. 2020 С. 716-721. URL: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/c28e19f88fad97d5a9ae9c959645ed5d.pdf

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Стипендіат премії Кабінету міністрів Укоаїни для молодих вчених,2020р.
 • Лист подяки КНТЕУ «За сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності  та з нагоди Дня працівників освіти», 2019
 • Грамота Національного університету харчових технологій, 2015

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, Інститут вищої освіти НАПН України, 2019 р.
 • Стажування в Національній академії внутрішніх справ, 2018р.
 • Стажування у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU». Курс: «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» (Свідоцтво майстер-тренера з освіти демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей), 2017 р.
 • Стажування в Празькому  Інститут підвищення кваліфікації, «Публікаційна та проекттна діяльність в країнах Європейського союзу», 2016р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (галузь 08 «Право», галузь 18 «Харчові технології, галузь 07 «Фінанси»)
 • Співзасновник громадської організації «Українська платформа гендерної освіти»

ХОБІ

подорожі, мистецтв, література

21.05.2021
43220
1924
остання редакція 07.11.2023
477544