logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Севастьяненко Олена Володимирівна

адміністративного, фінансового та інформаційного права

СЕВАСТЬЯНЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Старший викладач кафедри адміністративного, фінансового
 та інформаційного права

e-mail:  о.sevastianenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фінансова діяльність держави, актуальні проблеми страхового права, банківська діяльність в Україні та країнах ЄС

ДИСЦИПЛІНИ

«Банківське право», «Бюджетне право», «Страхове право», «Фінансове право»


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • магістр права, Національна академія внутрішніх страв України, 2005 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2014 р. до цього часу.
 • старший викладач кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету з 2008 р. до 2014 р.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій:

 1. Севастьяненко О.В., Тімашов В.О., Чепик А.С. Юридичний науковий електронний журнал №6  2020 рік  Інформаційно- правове забезпечення протидії та боротьби з короно вірусом в Україні. 160-163.
 2. Пустовіт Ю.Ю., Севастьяненко О.В. Вороновські читання (Судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування) : збірник статей, доповідей та тез учасників міжнар. наук.-практ. конф, м. Ірпінь, 4-5 жовтня 2019 р. / Редкол.: М. Кучерявенко, О. Головашевич. – Харків : Асоціація фінансового права України, 2019. – 461 с. Контрольні повноваження владних суб’єктів щодо перспектив розвитку крипто валют (307-312 с).
 3. Севастьяненко Олена Володимирівна, Ткач Дарія Михайлівна, студентка 3 курсу, 1 групи ФФО Наукова Конференція : Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України 11-12 листопада  2019 КНТЕУ 2 секція : Бюджетна система як інструмент економічного розвитку  Тези: «Забезпечення бюджетної транспаретності : зарубіжний та вітчизняний досвід»
 4. Національна академія наук України  Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України Матеріали Всеукраїнського круглого столу м. Київ, 01 листопада 2019 року «Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів» Ніколаєва Л.В., Севастьяненко О.В. Вдосконалення правового забезпечення надання банківських послуг  стр.245
 5. Lyudmila Nikolayeva, PhD in Law, Prof.; Elena Sevastianenko, Senior Lecturer; Olekcii Korolkov, Senior Lecturer, 10-11 жовтня 2019 року  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (Global Business and Law Development Imperatives) LAW PROBLEMS IN BANKING (PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS IN BANKING SERVICES) –Kyiv National University of Trade and Economics(Ukraine) стр.563
 6. Севастьяненко О. В., ст. викл., Київський національний торговельно-економічний університет, Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 15-16 листопада 2018) м.  Київ, Україна «Правове регулювання іноземних інвестицій в українській економіці» стр.215 – 218
 7. Тімашов В.О., Севастьяненко О.В. Правове регулювання банківської таємниці. Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. Київ. № 11. 2018 р. С. 130-134.
 8. Севастьяненко О. В., Сучасні особливості державної  інформаційної політики в України»  Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» КНТЕУ (17.05.2016)
 9. Севастьяненко О. В., Правове регулювання банківської таємниці». Міжнародна науково-практична конференція «Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції:  правовий та інституційний вимір» Київ,  КНТЕУ листопад 2017 року.
 10.  Севастьяненко О. В., «Захист майнових інтересів у страхуванні».  ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична Конференція «Україна ХХI століття:тенденції та перспективи розвитку  Київ грудень 2017 Європейський університет

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня факультету міжнародної торгівлі та права. 2013 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Наукова робота по розробці методологічних і науково-практичних засад «Публічне право в умовах Євроінтеграції» з 2020 по 2024 р.
 • Навчальний тренінг «З підготовки бізнесу до державних перевірок у сфері безпечності аграрної та харчової продукції»»  ГО « Аналітичний центр АСУ» у партнерстві з Торгово-промисловою палатою України (м. Київ), 2019 р.
 • Участь у науково-дослідній роботі « Актуальні проблеми розвитку публічного права», з січня 2016р. по грудень 2019р
 • Підвищення кваліфікації  АТ «Українська Пожежна страхова компанія» Міжрегіональне відділення  м.Київ 2016 рік

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Волонтерська робота в Українській спілці в’язнів – жертв нацизму з 2005 р. до цього часу.
 • Юрисконсульт Комунального-некомерційного підприємства «ШВД № 5» з 2019 р. до цього часу.

ХОБІ

малювання, психологія. подорожі,  плавання

21.05.2021
43220
1623
остання редакція 13.07.2022
477544