logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Сударенко Олена Володимирівна

адміністративного, фінансового та інформаційного права

СУДАРЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА  

кандидат юридичних наук, доцент 
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 

гарант освітньо-наукової програми 1 рівня вищої освіти «Фінансове право» 

e-mail:  o.sudarenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

актуальні проблеми фінансового та податкового права

ДИСЦИПЛІНИ

“Фінансове право”, “Податкове право”, “Міжнародне фінансове право” 


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • доцент кафедри комерційного права, 2011 р. 
 • кандидат юридичних наук, 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації «Правове регулювання фінансування житлового будівництва в Україні», 2006 р.
 • юрист, спеціальність «Правознавство» (ОС «спеціаліст»), 1997 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2016 р і до цього часу
 • доцент кафедри комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008-2016 рр.
 • доцент кафедри господарського та кримінального права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», МОН України, 2006-2008 рр.
 • старший викладач кафедри господарського та кримінального права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», МОН України, 2001-2006 рр.
 • викладач кафедри господарського та кримінального права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», МОН України, 1997-2001 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Сударенко О.В. Право на розміщення коштів на рахунках банків державного сектору. Право і суспільство. 2020. № 4. С. 220-226.
 • Сударенко О.В. Добровільні методи мобілізації коштів до публічних фондів: фінансово-правовий аспект. Держава та регіони. 2020. № 3 Серія Право. С. 99-104.
 • Sudarenko O.V. Financial and legal aspects of power decentralization reform. Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph: Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2019. Volume 2. 304 p. C. 145-160.
 • Сударенко О.В. Питання бюджетного фінансування бібліотек в умовах децентралізації. Проблеми розвитку адміністративного і фінансового права в умовах сучасних реформаційних процесів: Зб. наук. праць. 01.11.2019. Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Матеріали Всеукраїнського «Круглого столу» (м. Київ, 01 листопада 2019 р.) / за заг. Ред. д.ю.н., проф. член кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко. Київ, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2019. 304 с. С. 265-270.
 • Sudarenko O., Senchenko L. Financing of culture as one of the ways for solving socio-cultural problems. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 2. C. 222-225.
 • Sudarenko O., Senchenko L. Legal regulation of participation of the state in financing of culture. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. № 3. С. 102-105.
 • Sudarenko O., Senchenko L. State is a required subject of financial legal affairs. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (10-11 жовтня 2019 р.). Київ. КНТЕУ, Україна.
 • Сударенко О.В., Петриченко М.О. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів. Право і суспільство. 2018. № 5-2. С. 164-170.
 • Sudarenko O.V. The powers of local councils in the field of taxes. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 1. С. 169-173.
 • Сударенко О.В. Право платників податків на оскарження бездіяльності податкових органів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія Юридичні науки. 2017. № 5. С. 134-148.
 • Сударенко О.В. Державні податкові інспекції як суб’єкти податкових правовідносин. Poland. International Scientific Conference «Science of the XXI century: problems and prospects of researches» august 17, 2017, Warszaw, Poland, Vol.5. С. 48-54.
 • Сударенко О.В. Об’єднані територіальні громади як суб’єкти фінансового права. Право і суспільство. 2017. № 4. С. 118-123.
 • Сударенко О.В. Податок – категорія фінансового права. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія Юридичні науки. 2016. № 1. С. 56-67
 • Сударенко О.В. Право на житло: державне фінансування будівництва Монографія. К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2010. 316 с.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету, за сумлінну і плідну працю, 2019 р. 
 • Київський національний торговельно-економічний університет, за досвідчену роботу, високий професіоналізм, 2016 р. 
 • Подяка мера Києва за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм жовтень 2016 р. 
 • Київський національний торговельно-економічний університет - за вагомий внесок у підготовку фахівців, 2011, 2014, 2016 роки р. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Онлайн закордонне дистанційне стажування за темою «Наукова діяльність в дисциплінах юридичних наук з національної та європейської точок зору», м. Білосток (Польща), Юридичний факультет Білостоцького університету (Uniwersytet w Bialymstoku, Польща), з 09.11.2020 р. по 18.12.2020 р. 
 • Інститут публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ Тренінг «Європейська політика згуртування для України», в рамках Модулю Жана Моне «Соціальна згуртованість в освіті і врядуванні: європейські студії» за фінансової підтримки ЄС Jean Monnet SCEGES-587057-EPP-1-UA-EPPJMO-MODULE. 12 навчальних годин, що складає 0,4 кредитів ЄКТС21-22 жовтня 2019, Сертифікат.  
 • Підвищення кваліфікації: Національна академія управління. Тема: Податкові різниці: економічний зміст, методика визначення». Сертифікат про участь № 12-24-147. Prudential Polska Oddzial Krakow, 07.07.2018 р. «Od Konsultanta do Dyrektora (Від консультатнта до директора)», Сертифікат.
 • Стажування Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Відділ проблем державного управління та адміністративного права (період проходження:01.11.2016-30.11.2016 р., Звіт від 30.11.2016).
 • Стажуважування в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (період проходження:03.10.2011-03.11.2011 р., Звіт від 03.11.2011).
 • Стажування Університет м. Жешув, Польща, кафедра економіки та управління (період проходження: 06.06.2016-18.06.2016 р. Сертифікат від 18.06.2016).

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • юридичне супроводження Всеукраїнських з’їздів Вищих навчальних закладів державної форми власності (квітень-червень 2015, вересень 2016)
 • юрисконсульт закритого акціонерного товариства «ВІПОЛ», 2009-2011 рр.
 • юрисконсульт акціонерного товариства «ВІПОЛ», 1998-2000 рр.
 • юрисконсульт 1 категорії відділу правового забезпечення Юридичного управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України – 1996-1997 рр. 

ХОБІ

подорожі, інтелектуальні ігри, читання

21.05.2021
43220
1339
остання редакція 18.04.2023
477544