logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Тімашов Віктор Олександрович

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ТІМАШОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор юридичних наук, доцент
професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

e-mail:  v.timashov@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

адміністративне право, інформаційне право, іт-право

ДИСЦИПЛІНИ

 “Інформаційне право”, “ІТ-право”, “Правове регулювання туристичної діяльності”, “Правове регулювання ринків фінансових послуг”, “Науковий семінар “Вітчизняне право в умовах глобалізації”, “Науковий семінар “Інформаційне право”


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, 2019 р.
 • доктор юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації: "Адміністративн0-правове забезпечення прав громадян України в умовах євроінтеграції: доктринальні положення", 2018 р.
 • кандидат юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації: "Конфліктні провадження в адміністративному процесі", 2012 р.
 • економіст (ОС «спеціаліст»), Київський національний торговельно-економічний університет, 2017 р.
 • юрист (ОС «спеціаліст»), Національна академія внутрішніх справ України, 2004 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2019 р. до цього часу.
 • старший викладач, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2015 – 2019 рр.
 • старший викладач, доцент Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2012-2015 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Тімашов В.О., Михайлевська М.В. Адміністративно-правові засади захисту людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Науковий огляд. № 3 (66). 2020 р. Київ. С 23 – 37. Режим доступу. URL https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/2042
 2. Тімашов В., Грицаєнко Я. Адміністративно-правова відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Підприємництво, господарство і право. Науково-практичний господарсько-правовий журнал. № 4. Київ. 2020 р. С. 186-91. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/4/32.pdf
 3. Тімашов В.О., Дмитревич К.С. Проблеми регулювання інформаційних відносин в Україні: адміністративно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного інституту. Серія Право. № 61. Том 2. 2020 р. Ужгород. С. 44-47. Режим доступу. URL: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/61/part_2/12.pdf
 4. Тімашов В.О., Вашко Я.І. Система адміністративного права України. Електронне фахове наукове видання Порівняльне аналітичне право. № 1. Ужгород. 2020 р. С. 388-391. URL: http://www.pap.in.ua/1_2020/99.pdf
 5. Тімашов В.О., Михед О.В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності митних суб’єктів в Україні. Правові горизонти. № 21 (34). Суми. 2020 р. С. 77-83. URL: https://law-review.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/%E2%84%962134-2020_%D0%BE%D1%81%D1%82__compressed.pdf
 6. Тімашов В.О., Олещенко Ю.В. Адміністративно-правові засади захисту прав громадян в об’єднаних територіальних громадах. Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». № 3. Запоріжжя. 2020 р. С. 275-278. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2020/68.pdf
 7. Yulia, Zapototska Olena, Timashov Victor The subjects of state financial control of Ukraine in the context of  European integration.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» (Global Business and Law Development Imperatives). (Київ. 10-11жовтня 2019 р.). Київ. 2020 С. 716-721. URL: https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/c28e19f88fad97d5a9ae9c959645ed5d.pdf
 8. Yuliya Pustovit, Viktor Timashov, Alina Berher Principles of state financial control of Ukraine in the conditions of europian integration / Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. Vol. 4 No 1. – P. 293 – 303. (Web of Science).
 9. Тімашова В.М., Тімашов В.О. Психічне здоров’я як складник понятійної сфери здоров’я та перспективний напрям розвитку служби охорони психічного здоров’я в Україні. / В. М. Тімашова, В.О. Тімашов // Лікарська справа . – 2017. Вип. 7. – С. 250 – 255. (Scopus)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Підвищення кваліфікації з напряму «Муніципально-правова відповідальність» Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ВНЗ Київський університет ринкових відносин, 2018 р.

ХОБІ

подорожі, інтелектуальні ігри, сучасне мистецтво

21.05.2021
43220
1390
остання редакція 13.07.2022
477544