logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Шевченко Олена Володимирівна

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

e-mail:  o .shevchenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

адміністративне право і процес; інформаційне право

ДИСЦИПЛІНИ

“Адміністративне право і процес”, “ Адміністративне право”, “Теорія держави і права”, “Фінансове право”


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • кандидат юридичних наук, 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право», тема дисертації: "Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні", 2011 р.
 • Правознавство, (ОС «спеціаліст»), Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2010 р.
 • Педагогіка і методика середньої освіти. Історія (ОС «спеціаліст»), Рівненський державний гуманітарний університет, 2005 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2016 р. до цього часу.
 • доцент кафедри фінансового, адміністративного права та державного управління Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, 2015 рр.
 • начальник відділу ліцензування та акредитації Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, 2014 – 2015 рр.
 • заступник директора-начальник відділу навчально-методичної роботи Інституту рправа та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2011 – 2014 рр.
 • голова циклової комісії правознавства Дубенської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2008 – 2011 рр.
 • методист з науково-методичної роботи Рівненського Регіонального центру дистанційного навчання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 2006 – 2008 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Шевченко О.В., Сенченко Л.В. Правові засади координації центральних органів виконавчої влади. // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» №54 (112) 2020 – С.47-54
 2. Olena Shevchenko, Taras Gurzhiy. Administrative Liability for Violation of Quarantine Conditions in Ukraine // International interdisciplinary scientifical conference on New Models of Evasions Out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe 15th of October 2020 Trnava Slovakia
 3. Шевченко О.В., Коломієць Д.В. Суть та значення фінансового контролю: правовий аспект // Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (May 16-18, 2020). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020. 399 p. – С.196-200
 4. Шевченко О. В. Запит на публічну інформацію у якості механізму реалізації конституційного права громадян в Україні // Ауспіція: міжнародний чесько-український випуск. – 2016. – № 6 – С. 72-79.
 5. Шевченко О. В. Роль органів публічної влади в управлінні архівною справою України // Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина: матеріали науково-практичної конференції (м.Київ 25 травня 2016 р.) / Під заг. ред. Чижмарь К.І. – К.: ІППО МЮУ. – С. 71-74.
 6. Шевченко О. В. Додаткові джерела фінансування розвитку культури: проблемні питання // Україна в сучасному світі: виклики і можливості / Зб. тез Міжнарод. наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів − К. : Акад. праці, соц. відносин і туризму, – 2016. – С.169-171 (Київ, 13-14 квітня 2016р.)
 7. Шевченко О. В. Правові питання фінансування діяльності установ у сфері культури // Україна ХХІ століття: тенденції і перспективи розвитку: матеріали ХVІ Всеукр. Наук.-практ. конф. К.: Вид-во Європейського Університету, 2015. – С. 107-109
 8. Шевченко О. В. Особливості підготовки кадрів в умовах реформи вищої освіти // «Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для України: матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 5-6 листоп. 2015р.) [за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської]. – К.: НАДУ, 2015 – С. 53-54
 9. Шевченко О. В. Правові засади фінансування розвитку культурної сфери в Україні // Ауспіція: міжнародний чесько-український випуск. – 2015. – № 5 – С. 16-22.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

 • Грамота Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за творчий підхід, високу професійну майстерність, 2011р.
 • Грамота Київського національного торговельно-економічного університету за сумлінну працю, 2016р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету за вагомий внесок у підготовку фахівців, 2016р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Підвищення кваліфікації в Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет», 2016 р.
 • Школа юридичної клінічної освіти для викладачів, 2009 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • член журі  ІІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів  Малої академії наук України, 2020 р.
 • керівник студента – учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, 2015 р.
 • заступник відповідального секретаря приймальної комісії, 2015 р.

ХОБІ

гра на гітарі, вишивка

21.05.2021
43220
1507
остання редакція 07.11.2023
477544