logo
Кафедра менеджменту
Кафедра менеджменту
logo
Кафедра менеджменту
img

Викладацький склад

менеджменту

БАЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор 
sergey_bay@ukr.net, s.bay@knute.edu.ua

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Київському державному торговельно-економічному університеті. 
У вересні 2009 року захистив дисертацію на тему "Організаційний розвиток підприємств торгівлі" на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У науковому доробку біля 300 наукових та навчально-методичних праць загальним обсягом більше 160 друк. аркушів.
Керівник освітньо-наукової програми PhD зі спеціальності «Менеджмент».

Сфера наукових інтересів: оптимізація процесу управління, організаційний розвиток підприємств торгівлі.

Викладає дисципліни:  "Управління змінами", "Менеджмент", "Менеджмент персоналу", "Консалтинг", "Теорія організації".

Підвищення кваліфікації: Пройшов стажування в ТОВ «Еко», лютий 2019 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


БЕЗУС АЛЛА МИКОЛАЇВНА
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

alla_bezus@ukr.net; Bezus@knute.edu.ua

У 1987 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата  технічних наук у Київському інженерно-будівельному інституті на тему: «Оптимізація використання резервів збільшення обсягів виробництва підприємств». 
Є автором понад 153 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч.: 4-х монографій, 10 навчальних посібників.
Керівник освітньо-професійної бакалаврської програми «Управління бізнесом».

Сфера наукових інтересів: аналіз, розробка і вдосконалення методів менеджменту, стратегія підприємства, організація виробництва.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Стратегія підприємства», «Стратегічне управління».

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в ТОВ «Рітейл Тренд» (діяльність головних управлінь(хед-офісів)), м. Київ, червень 2018 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCIDResearcherIDGoogle Академія


БЄЛЯЄВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
кандидат економічних наук, доцент

nswork@ukr.net; Belyaeva@knute.edu.ua

У 2011 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Облік і аудит» та у 2012 році - Київський економічний інститут менеджменту за спеціальністю «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр».
У 2015 році захистила дисертацію на тему: «Формування системи стратегічного управління витратами промислового підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. 
Має у науковому доробку понад 70 наукових та навчально-методичних праць.
Бере участь у роботі проектної групи "Менеджмент персоналу".

Сфера наукових інтересів: кадровий аудит, управління людськими ресурсами, стратегічний менеджмент, моделювання економічних процесів.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Управління персоналом», «Кадровий аудит».
Проводить заняття у відділі персоналу в Центрі бізнес-тренінгу КНТЕУ.
Є викладачем на магістерських програмах англійською мовою викладання

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в Щецинському університеті (Польща) в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ «Навчальна (академічна) мобільність» у травні 2018 року, 
у ТОВ
«Ашан Україна Гіпермаркет» у листопаді 2018 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCIDResearcherIDGoogle Академія


БІЛЯВСЬКА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
кандидат економічних наук, доцент
knteumen@gmail.com;  Bilyavskaya@knute.edu.ua

У 2005 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".
У 2014 році захистила дисертацію на тему "Формування організаційної культури підприємств торгівлі" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Науковий доробок складає біля 135 наукових та навчально-методичних праць.
Є співавтором електронних підручників з дисциплін «Менеджмент організацій», «Операційний менеджмент», «Менеджмент».

Сфера наукових інтересів: організаційна культура підприємства, кроскультурний менеджмент, операційний менеджмент.

Викладає дисципліни:  «Операційний менеджмент», «Теорія організації».
Проводить заняття у відділі персоналу в Центрі бізнес-тренінгу КНТЕУ.

Підвищення кваліфікації: TMM Express PL z.o.o.(Poland), «Вusiness processes for efficient deployment of express courier delivery services across EU» (28.09. - 03.10. 2015); взяла участь у Всеукраїнському науково-практичному тренінгу «Інформаційні технології в навчальному процесі: якісна освіта», лютий 2017 р.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCIDResearcherIDGoogle Академія


ВОЛОБУЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
кандидат медичних наук, доцент

hrdirector@bigmir.net;  Volobuyev@knute.edu.ua

У 1999 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Протягом 1995 - 2007 рр. був зайнятий на посадах менеджера та директора з персоналу.
Активно долучається до наукової роботи зі студентами на кафедрі та профорієнтаційної роботи, очолює студентську HR-лабораторію.
Керівник магістерської освітньо-професійної програми «Управління закладами охорони здоров'я».

Сфера наукових інтересів: дослідження впливу особистості на результативність управління організацією, тайм-менеджмент, кадрове діловодство.

Викладає дисципліни: "Самоменеджмент", "Управління кадровою службою", "Рекрутмент".

Підвищення кваліфікації:  ТОВ «Компанія «Фарм-Союз», 2015 рік.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


ДЄЄВА НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА
заступник завідувача кафедри,
доктор економічних наук, професор

dne280678@gmail.com;  Dyeyeva@knute.edu.ua

У 2004 році у Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ) захистила кандидатську дисертацію «Організаційно-економічний механізм управління екологічними ризиками» за спеціальністю 08.08.01- Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
У 2012 році у Інституті економіки промисловості НАН України (м.Донецьк) захистила дисертацію на тему «Корпоративне управління в умовах розвитку фінансового ринку» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
У науковому доробку - близько 110 наукових на науково-методичних праць.
Керівник освітньо-професійної магістерської програми "Бізнес-адміністрування".

Сфера наукових інтересів: корпоративне управління, акціонерний капітал, фондовий ринок.

Викладає дисципліни: "Корпоративне управління", "Кроскультурний менеджмент", "Репутаційний менеджмент", "Корпоративне управління у міжнародних компаніях".

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в Інституті економіки промисловості НАН України
(м. Київ), грудень 2018 р.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


ЖУКОВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
доктор економічних наук, професор
valentyna2015@ukr.net; v.zhukovska@knute.edu.ua

У грудні 1999 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Київському державному торговельно-економічному університеті на тему: "Комунікації в управлінні торговельним підприємством" за спеціальностію «Підприємництво, менеджмент та маркетинг».
У жовтні 2018 року захистила дисертацію на тему "Управління соціальним розвитком підприємства торгівлі" на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.  
Має близько 150 наукових на навчально-методичних праць.
Керівник магістерської
освітньо-професійної програми "Менеджмент персоналу".

Сфера наукових інтересів: соціальні інновації, інтелектуальний та екологічний розвиток підприємств.

Викладає дисципліни: «Організаційна поведінка», «Менеджмент персоналу», «Комерціалізація інтелектуальної власності»«Наукові семінари «Інструменти ефективного менеджменту підприємства».

Підвищення кваліфікації: Брала участь у міжнародних тренінгових проектах: "Тwining" (Францiя),    "Мanagement traning program" (ФРН)  (2008 - 2012). Пройшла стажування в ТОВ "ОПТ РІТЕЙЛ", жовтень 2015 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


КАНДАГУРА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
кандидат наук з державного управління, доцент

katerina_kandagura@ukr.net;   k.kandagura@knute.edu.ua

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: «Механізми впровадження комунікативних проектів у побудові взаємовідносин влади з громадськістю» на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. 
Має досвід практичної роботи у Шевченківській районній у м.Києві державній адміністрації.
У науковому добробку понад 25 наукових праць, у тому числі у зарубіжних виданнях.

Сфера наукових інтересів: взаємовідносини влади з громадськістю, кроскультурна взаємодія.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Кроскультурний менеджмент», «Креативний менеджмент».
Є викладач
ем на магістерських програмах англійською мовою викладання

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в ТОВ «Сантранс Київ», листопад 2018 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


МИКИТЕНКО НЕЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент 

nvm17@ukr.net;  n.mikitenko@knute.edu.ua

У 2002 р. захистила дисертацію на тему: “Вдосконалення операційного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю “Підприємництво, менеджмент та маркетинг” у Київському державному торговельно-економічному університеті за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері».
Має близько 80 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 4 навчальні посібники та
1 електронний підручник.
Керівник бакалаврської освітньо-професійної програми «Торговельний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: теорія організації, операційний менеджмент у невиробничій діяльності, категорійний менеджмент на підприємствах торгівлі.

Викладає дисципліни: “Операційний менеджмент”, “Теорія організації”, "Категорійний менеджмент".
​Проводить заняття у відділі персоналу в Центрі бізнес-тренінгу КНТЕУ.

Підвищення кваліфікації: Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ (2018 рік), пройшла стажування в ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", 2018 рік.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


МИКОЛАЙЧУК ІРИНА ПАВЛІВНА
заступник завідувача кафедри,
кандидат економічних наук, доцент
mykirina@ukr.net;   Mykolaychuk@knute.edu.ua

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування системи кадрового менеджменту в організаціях споживчої кооперації» за спеціальностію «Підприємництво, менеджмент та маркетинг».
У науковому доробку понад 230 наукових та навчально-методичних праць.
Є співавтором навчальних посібників  «Управління персоналом. Практикум», «Основи менеджменту. Теорія і практика», електронного підручника «Управління персоналом», 5-ти монографій.
Керівник бакалаврської освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу».

Сфера наукових інтересів: управління компетентністю персоналу та підприємством, соціальний менеджмент, управління змінами.

Викладає дисципліни: «Групова динаміка та комунікації», «Соціальний менеджмент», «Управління кар'єрою», «Управління змінами»«Управління персоналом».

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в ТОВ «Еко», грудень 2018 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google АкадеміяПІДКАМІННИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент

impwise@ukr.net;   i.pidkaminny@knute.edu.ua

У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Раді по вивченню продуктивних сил НАН України.
У науковому доробку понад 80 наукових і навчально-методичних праць.
Здійснює керівництво студентською науковою роботою на кафедрі.
Очолює студентський науковий клуб «Менеджер».

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління, управління інноваціями.

Викладає дисципліни: «Інноваційна політика», «Управління проектами», «Управління інноваціями», «Стратегічне управління», «Стратегічний менеджмент у міжнародному бізнесі».

Підвищення кваліфікації: Пройшов стажування в ПрАТ «Президент-Готель», м.Київ, квітень 2018 р.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


ПРИСЯЖНЮК  АННА ЮРІЇВНА
кандидат економічних наук, доцент
anya_fairy@ukr.net;  Prysyazhnyuk@knute.edu.ua

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління інноваційною діяльністю на засадах формування фінансових потоків» у Київському національному університеті технологій та дизайну.
У науковому доробку понад 80 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 3-х монографій.
Є засновником та керівником студентського наукового клубу Project Management Studio.

Сфера наукових інтересів: управління проектами, кластерна організація економічної системи, управління змінами.

Викладає дисципліни: «Управління проектами», «Управління змінами».
Є викладачем на магістерських програмах англійською мовою викладання.

Підвищення кваліфікації: ТОВ «Камелія», 2015 рік.
Пройшла стажування за програмою Еразмус+ у Великобританії в університеті Uclan, липень 2017 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web on Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


П’ЯТНИЦЬКА ГАЛИНА ТЕЗІЇВНА
заступник завідувача кафедри з наукової роботи, 
доктор економічних наук, професор
gal_x67@ukr.net:  Pyatnitska@knute.edu.ua

У 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Економічне регулювання розвитку туристської галузі України".
У 1998 році закінчила курс "Ринкова економіка" в Об’єднаному Віденському інституті (Австрія).
У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Формування стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства".
Брала участь у розробці державних та галузевих стандартів, законопроектах та програм розвитку внутрішньої торгівлі.
У науковому доробку понад 250 опублікованих наукових та навчально-методичних праць,
у т.ч. 3 монографії, серед яких 1 - іноземна.
Керівник магістерської освітньо-професійної програми "Торговельний менеджмент".

Сфера наукових інтересів: державне регулювання внутрішньої торгівлі; стратегічне управління підприємствами, корпоративне управління.

Викладає дисципліни: «Торговельний менеджмент»«Корпоративне управління», «Стратегічне управління», «Стратегічне управління підприємством», Наукові семінари «Сучасні інструменти управління підприємством» для освітньої програми PhD.
Є викладачем на магістерських програмах англійською мовою викладання.

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в Університеті Гренобль Альпи в рамках програми ЄС Еразмус+ «Навчальна (академічна) мобільність», березень 2018 року;
ТОВ Ашан Україна Гіпермаркет», м.Київ, травень-червень 2019 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


СИЛКІНА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА
кандидат економічних наук, доцент 

solyuoleg@ukr.net;  y.sylkina@knute.edu.ua

У березні 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Розвиток системи управління державними корпоративними правами в Україні».
У науковому доробку понад 60 наукових та навчально-методичних праць.
Керівник освітньо-професійної програми «Менеджмент» освітнього ступеню «молодший спеціаліст».

Сфера наукових інтересів: системний підхід в менеджменті, соціальна відповідальність бізнесу, мотиваційний механізм управління, корпоративне управління, розвиток торговельних мереж.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Менеджмент підприємства», «Соціальна відповідальність бізнесу». 
​Проводить заняття у відділі персоналу в Центрі бізнес-тренінгу КНТЕУ.

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в ТОВ «Оптикмонтаж», 2017 рік.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


СИЧОВА НІНА ВІКТОРІВНА
кандидат економічних наук, доцент
nina.sychova@gmail.com;  Sichova@knute.edu.ua

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Стратегія соціального розвитку підприємств торгівлі". 
У науковому доробку понад 50 наукових та навчально-методичних праць.
Бере участь у роботі проектної групи "Менеджмент персоналу", активно долучається до студентської наукової роботи на кафедрі.

Сфера наукових інтересів: розвиток персоналу, емоційний інтелект, самоменеджмент.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Самоменеджмент», «Управління персоналом».
​Проводить заняття у відділі персоналу в Центрі бізнес-тренінгу КНТЕУ.

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в ТОВ Ашан Україна Гіпермаркет», м.Київ, травень-червень 2019 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


   ФЕДУЛОВА ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА
   доктор економічних наук, професор
 felina9@ukr.net;   Fedulova_iryna@knute.edu.ua

У 1987 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості (з 19.03.2002  – Національний університет харчових технологій) за спеціальністю «Економіка і організація промисловості продовольчих товарів» і здобула кваліфікацію інженера-економіста.
У 1992 році захистила дисертацію на тему «Управління процесом формування собівартості продукції в м’ясній промисловості» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
У 2009 році захистила дисертацію на тему «Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств хлібопекарної промисловості» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.
У науковому доробку понад 210 друкованих наукових та навчально-методичних праць. 
Очолює студентську наукову групу з ризик-менеджменту.
Керівник освітньо-професійної магістерської програми "Управління бізнесом".

Сфера наукових інтересів: ризик-менеджмент, стратегічне управління, продовольча безпека держави.

Викладає дисципліни: "Інноваційний розвиток підприємства", "Ризик-менеджмент", "Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі", "Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків".

Підвищення кваліфікації: Пройшла стажування в ТОВ «Рітейл Тренд» (діяльність головних управлінь (хед-офісів)), м. Київ, червень 2018 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія


ХМУРОВА ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
кандидат економічних наук, доцент

chyydo@ukr.net;  Khmurova@knute.edu.ua

У 2000 році закінчила Київський державний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства».
У 2006 році захистила дисертацію на тему: «Формування механізму забезпечення стійкості підприємств на основі розвитку підприємництва» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
Має близько 100 наукових та навчально-методичних публікацій.
Керівник бакалаврської освітньо-професійної програми «Промисловий менеджмент».

Сфера наукових інтересів: загальна теорія управління, стратегічний менеджмент, управління змінами, стратегія соціально-економічного розвитку України.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Організаційна поведінка», «Управління проектами», «Управління змінами».
​Проводить заняття у відділі персоналу в Центрі бізнес-тренінгу КНТЕУ.

Підвищення кваліфікації: Вища школа педагогічної майстерності КНТЕУ, 2018 рік, пройшла стажування у ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", лютий 2018 року.

Список наукових і навчально-методичних видань...

Scopus, Web of Science, ORCID, ResearcherID, Google Академія