logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Головна сторінка кафедри

міжнародного менеджменту

Кафедра міжнародного 
менеджменту  


 

zed@knute.edu.ua

Кафедра міжнародного менеджменту є випусковою з галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент» освітніми програмами «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Міжнародний менеджмент» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр».


 


Детальніше про діяльність кафедри

Підготовка фахівців освітнього ступеня "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти

галузь знань 07 "Управління та адміністрування"
 

спеціальність 073 "Менеджмент"


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Більше про спеціалізацію "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (Бакалавр) 
More about the educational programme
"Management of foreign economic activity"
(bachelor’s degree)

Міжнародний менеджмент

Більше про спеціалізацію
"Міжнародний менеджмент" (Бакалавр)

 

пвпва

Підготовка фахівців освітнього
ступеня "магістр" 

галузь знань 07 "Управління та адміністрування"
 

спеціальність 073 "Менеджмент"


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Більше про спеціалізацію "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (Магістр)
More about the educational programme "Management of foreign economic activity" (master’s degree)

Міжнародний менеджмент

Більше про спеціалізацію "Міжнародний менеджмент" (Магістр)
More about the educational programme "International Management" (master’s degree)

рарапра

 

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня Ph.D. за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини"

галузь знань 29 "Міжнародні відносини"
спеціальність 292 "Міжнародні економічні відносини"


Міжнародні економічні відносини


павіпавіпвпівпаіввпаівпа

вп

22.09.2014
Vega
26086
остання редакція 15.02.2023
42418