logo
Кафедра туризму та рекреації
Кафедра туризму та рекреації
logo
Кафедра туризму та рекреації
img

Головна сторінка

туризму та рекреації

Завідувач кафедри

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
доктор економічних наук,
професор

   tourism-recreation@knute.edu.ua

                      Профіль кафедри в Goggle Academia

Профіль кафедри в Goggle Academia


 

 

Місія кафедри: Формувати та примножувати соціальну, професійну і особистісну цінність випускників – професіоналів з менеджменту та туризму, сприяти розвитку вітчизняної освіти і науки, забезпечувати виховання високої  культури  підприємництва  та мотивувати до ефективного управління у сфері туризму, рекреації, спорту та дозвілля.

ТУРИСТИЧНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - ЦЕ ПОДОРОЖІ ТА МАНДРІВКИ,
ТРИВАЛІСТЮ В ЦІЛЕ ЖИТТЯ

 • Здобудь якісні знання та професійні уміння у сфері організації туристичних подорожей та дозвілля
 • Отримай професію, яка даруватиме нові враження та позитивні емоції
 • Досягай лідерства у туристичному, рекреаційному та івентивному бізнесі
 • Стань ТОП-менеджером інноваційного стартапу
 • Розробляй власні проєкти у сфері туризму, рекреації, івентивного бізнесу та спорту
 • Здобувай успішний професійний досвід на практиці в Україні та за кордоном
 • Впроваджуй інноваційні технології в бізнесі та управлінні
 • Використовуй переваги міжнародної мобільності та діджиталізації бізнес-процесів

ЯКІСНА ОСВІТА СЬОГОДНІ – УСПІШНА КАР'ЄРА ЗАВТРА !


 

                           

 НА КАФЕДРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Умови вступу

Код/Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація / Освітня  програма: Міжнародний туризм

 • Міжнародний туризм
 • Організація туризму
 • Туристично-рекреаційне країнознавство
 • Маркетинг в туризмі
 • Event технології в туризмі
 • Екскурсійна справа
 • Менеджер з міжнародного туризму
 • фахівець із туристичного обслуговування
 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Інспектор та агент з туризму
 • Супроводжувач у подорожах; 
 • Фахівець із організації дозвілля

Спеціальність: 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02«Культура і мистецтво» / Освітня  програма: Креативні індустрії та управління бізнесом

 • Культурна спадщина та сучасне мистецтво,
 • Арт-бізнес;
 • Медіабізнес;
 • Audio & Video Production;
 • Event-технології;
 • Handicraft,
 • Креативна економіка;
 • Правове забезпечення бізнесу та авторське право;
 • Культурні і креативні індустрії;
 • Рекреація та дозвілля;
 • Культурний туризм;
 • Маркетинг креативних індустрій;
 • Реклама та PR,
 • Менеджмент соціокультурної діяльності;
 • StartUp-тренінг, Комунікативний менеджмент;
 • - Керівник проєктів у сфері медіа- та рекламного бізнесу

  - Менеджер з організації дозвілля у сфері туризму та рекреації

  - Аккаунт-менеджер

  - Арт-менеджер

  - Івент-менеджер

  - Креативний, виконавчий, лінійний продюсер

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=43472&uk

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Можливі посади

Умови вступу

Код/Галузь знань: 24 Сфера обслуговування

Спеціальність: 242 Туризм і рекреація / Освітня програма: Міжнародний туристичний бізнес

 • Міжнародний туризм
 • Управління корпораціями в туризмі
 • Управління туристичними дестинаціями
 • Стратегічний маркетинг в туризмі
 • Професіонал в галузі туризму
 • Науковий співробітник(туризмологія, рекреалогія,екскурсознавство)
 • Фахівець в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва і реалізації послуг  в сфері туристичної діяльності
 • Професіонал у сфері управління проектами та програмами (в туризмі)

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=43472&uk

Код/Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 073 «Менеджмент» / Освітня програма: Проджект менеджмент

 • Управління проєктами;
 • Перформанс менеджмент;
 • Стратегічний маркетинг;
 • Програмні засоби проєктного управління;
 • Юридичне супроводження інвестиційних проєктів.
 • Інноваційний менеджмент;
 • Управління міжнародними інвестиційними проєктами.
 • - Проджект менеджер

  - Керівник проєктів та програм

  - Керівник проєктних організацій, підприємств та установ

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=43472&uk

Спеціальність: 073 Менеджмент / Освітня програма: Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація

 • Професійний спорт
 • Технології спортивної майстерності
 • Управління проектами в спорті та рекреації
 • Стратегічний маркетинг в спорті та рекреації
 • Health туризм
 • Вища посадова особи громадських і самоврядувальних організацій (генеральний секретар, виконавчий директор, віце-президент, президент федерації виду спорту)
 • Керівник підприємств, установ та організацій у сфері спорту та рекреації
 • Менеджер (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
 • Науковий співробітник (рекреалогія)

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=43472&uk

Спеціальність: 073 Менеджмент / ОС Доктор філософії

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова академічного спілкування
 • Філософський світогляд ХХІ століття
 • Науковий текст
 • Методологія наукових досліджень
 • Педагогіка вищої освіти
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 • Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
 • Сучасні економічні теорії
 • Наукові семінари «Моделювання управління соціально-економічними системами»
 • Наукові семінари «Інструменти ефективного менеджменту підприємства»
 • Наукові семінари за темою дисертаційної роботи
 • Працевлаштування у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, інших установах та організаціях, що здійснюють дослідження та/або підготовку фахівців у сфері менеджменту.                                                                        

/file/NzU5Mg==/efe377 cb5e5f90aa1c9ca7d88bc 9d6ed.pdf 

29.03.2015
adv
16303
остання редакція 23.05.2023
42396