logo
Кафедра міжнародного публічного права
Кафедра міжнародного публічного права
logo
Кафедра міжнародного публічного права
img

Головна

міжнародного публічного права

Кафедра

міжнародного

публічного права

Міжнародне право – елітарна юридична освіта

Успішна карєра


СУДДЯ


АДВОКАТ


НОТАРІУС


ДИПЛОМАТ


ПЕРЕКЛАДАЧ


ЮРИСКОНСУЛЬТ


ЕКСПЕРТ


НАУКОВЕЦЬ


ВИКЛАДАЧ


МІЖНАРОДНІ


ОРГАНІЗАЦІЇ


ВЛАСНИЙ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА


ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ


БАНКИ

Кафедра міжнародного публічного права об’єднує провідних українських спеціалістів, які здійснюють підготовку високо кваліфікованих фахівців нового покоління зі спеціальності 293 – міжнародне право для:

 • розвитку особистості
 • забезпечення сталого розвитку держави
 • забезпечення здійснення ефективної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ
 • забезпечення державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄC

Навчання за освітньою програмою «Міжнародне право» забезпечує набуття слухачами сучасних унікальних знань, умінь і навичок з міжнародного економічного права.

Навчання здійснюється за сучасними авторськими програмами, аналогів яких немає.

Застосовуються інтерактивні методи навчання: мозковий штурм, Сократів метод, case study тощо.

Лабораторія дистанційної освіти

НЕОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Конкурентні сучасні унікальні знання, затребувані на ринку праці:


Право ЄС/ Європейське право


Міжнародне енергетичне право


Міжнародне фінансове право


Міжнародне інвестиційне право


Міжнародне право товарних, фондових і валютних бірж


Міжнародне право охорони навколишнього середовища


Міжнародне право охорони здоров’я


Космічне право


Міжнародне трудове право


Міжнародно-правове регулювання технічних бар'єрів у торгівлі


Міжнародно-правове регулювання державних закупівель


Міжнародно-правове регулювання протидії неправомірному імпорту


Бази даних міжнародних торговельно-економічних організацій 


Інтелектуальні системи


Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі

Міжнародне право: професійна підготовка фахівців нового покоління

Теоретичне навчання за освітньою програмою «Міжнародне право» поєднано з практикою.

Бази практики:

 • представництва міжнародних структур та організацій в Україні
 • органи державної влади
 • юридичні фірми тощо.


Кафедра здійснює співпрацю зі стейкхолдерами, які діють як мозкові центри, що об’єднують українських та зарубіжних фахівців:

 • Українська асоціація зовнішньої політики
 • Асоціація адвокатів України
 • Український національний комітет
  Міжнародної Торгової Палати

Для формування:

 • Системи цінностей
 • Системи знань
 • Способів мислення

залучаються професіонали у сфері публічної зовнішньої політики та у сфері зовнішньоекономічної політики:

 • майстер-класи
 • вебінари
 • відкриті лекції
 • панельні дискусії
 • круглі столи
 • конкурси тощо

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Діяльність:

Любіть те, що ви робите і ви будете приречені на успіх!

ЮРИДИЧНА


ДИПЛОМАТИЧНА


НАУКОВО-ДОСЛІДНА


ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА


РОБОТА В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ


ПОСТІЙНИЙ РОЗВИТОК


ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ


ПРОФЕСІОНАЛІЗМ


ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ПРОГРАМИ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

Hard skills

 • Знання доктрини, законодавства, судової практики
 • Знання іноземних мов
 • Аналіз
 • Технічні навички
 • Інші

Випускники спеціальності «Міжнародне право» – амбітні лідери, здатні розв’язувати актуальні складні державні, регіональні, світові проблеми

Soft skills

 • Комунікативні навички
 • Робота з людьми
 • Управління відносинами
 • Управління проектами та ін.

Networking

створення мережі ділових контактів в середині юридичного ринку та за його межами

Branding

створення власного професійного бренда, в якому буде втілена ваша унікальність 

УСПІХ - ЦЕ ВИБІР!

Ступінь вищої освіти

БАКАЛАВР

Історія України

Історія міжнародної торгівлі та торговельно-економічної думки

Історія української культури

Релігієзнавство

Філософія

Політологія

Соціологія

Психологія

Логіка

Безпека життя

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Латинська мова

Іноземна мова за професійним спрямуванням Історія держави і права

Іноземна мова спеціальності

Друга іноземна мова

Естетика

Світова культура

Ораторське мистецтво

Культурна спадщина України

Етика бізнесу

Дипломатичний та діловий протокол та етикет

Соціальне лідерство

Економічна теорія

Міжнародна економіка

Міжнародна торгівля

Міжнародні економічні відносини

Світовий ринок товарів та послуг

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці

Митна справа

Правова інформатика

Міжнародна торговельно-економічна інформатика

Адміністративне право і процес

Дипломатичне та консульське право

Інтелектуальна та промислова власність в міжнародній торгівлі

Конституційне право

Кримінальне право і процес

Міжнародне інформаційне право

Міжнародне митне право

Міжнародне морьке право

Міжнародне повітряне право

Міжнародне податкове право

Міжнародне приватне право

Міжнародне публічне право

Міжнародне торгове право

Міжнародне транспортне право

Міжнародний захист прав людини

Основи римського цивільного права

Право міжнародних торговельно-економічних організацій

Система вирішення міжнародних торговельно-економічних спорів

Теорія держави і права

Устрій і право Світової організації торгівлі

Цивільне право

Цивільне процесуальне право

Ступінь вищої освіти

МАГІСТР

Право ЄС/ Європейське право

Міжнародне енергетичне право

Міжнародне фінансове право

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародне право товарних, фондових і валютних бірж

Міжнародне право охорони навколишнього середовища

Міжнародне право охорони здоров’я

Космічне право

Міжнародне трудове право

Міжнародно-правове регулювання технічних бар'єрів у торгівлі

Міжнародно-правове регулювання державних закупівель

Міжнародно-правове регулювання протидії неправомірному імпорту

Бази даних міжнародних торговельно-економічних організацій

Інтелектуальні системи системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі

Практичний досвід

Випускна кваліфікаційна робота

Освітній ступінь

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Галузь знань 29 – міжнародні відносини

Спеціальність 293 – міжнародне право

Іноземна мова

Філософський світогляд XXI ст.

Методологія наукових досліджень

Науковий текст

Сучасні економічні теорії

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Міжнародне співробітництво держав

Національні та міжнародні правові системи


Контакти кафедри:

Головна сторінка кафедри на офіційному сайті КНТЕУ - https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12193&uk

Контакти - https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=12196&uk

Електронна пошта - mp_usufit@ukr.net 


Будемо раді вітати Вас у нашій університетській сім'ї!

З повагою, колектив кафедри!

23.01.2018
adv
5164
остання редакція 10.06.2019
42418