logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Спеціалізація "Міжнародний менеджмент"

міжнародного менеджменту

Спеціалізація «Міжнародний менеджмент»

(ступені бакалавра та магістра)

Глобалізація бізнесу та інтенсивність інтеграційних процесів змушують суб’єктів міжнародних економічних відносин виробляти загальні правила поведінки та розробляти інноваційні стратегії розвитку на основі прийняття нестандартних управлінських рішень. Транснаціональні корпорації залишаються визначальними гравцями міжнародного бізнесу, поглиблюючи важелі свого впливу. У рамках освітньої програми за спеціалізацією «Міжнародний менеджмент» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з сучасними поглядами, креативним мисленням, лідерськими навичками, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі у сфері ефективного управління діяльністю транснаціональних корпорацій та їх структурними підрозділами з метою забезпечення конкурентоспроможності на національному та міжнародних ринках, виконувати завдання менеджменту в умовах інтернаціоналізації бізнесу.

Ми готуємо менеджерів нової генерації, здатних поповнити інтелектуальну і бізнес-еліту країни, готових створювати масштабні проекти, будувати корпорації, розробляти прибуткові бізнес-проекти.

Навчаємо: досліджувати зовнішнє та внутрішнє середовище компанії, оцінювати конкурентні переваги компанії та обґрунтовувати напрями їх посилення за рахунок можливостей ведення бізнесу в різних країнах, приймати ефективні управлінські рішення в мінливих умовах міжнародного конкурентного середовища, формувати корпоративну архітектуру компанії, здійснювати управління персоналом в крос-культурному середовищі, розробляти міжнародні стратегії та комплексні програми організації й розвитку діяльності транснаціональних корпорацій.

Наші випускники обіймають посади у вітчизняних та міжнародних компаніях: топ-менеджерів (генеральний директор, голова, президент); керівників фінансових, економічних, виробничих та адміністративних підрозділів; аналітиків з інвестицій, кредитування, дослідження міжнародних ринків, питань фінансово-економічної безпеки ТНК; експертів з міжнародних питань тощо.       

25.05.2017
41666
4996
остання редакція 29.04.2020
453766