logo
Kyiv National University of Trade and Economics
Kyiv National University of Trade and Economics
logo
Kyiv National University of Trade and Economics
img

Calendar of events

AdvertisementAll

Характеристика спеціалізацій для здобуття ступеня "Бакалавр"

General Information


* інформаційний пакет

* детальніше про спеціалізацію

* Information Package


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Термін навчання – 4 роки 6 місяців

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

051 Економіка

Міжнародна економіка

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

081 Право

Комерційне право

-

-

-

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Міжнародний бізнес

Міжнародна торгівля

-

Міжнародний маркетинг

-

293 Міжнародне право

Міжнародне право

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

051 Економіка

Економіка бізнесу

Економіка галузевих ринків

072 Фінанси, банківська справа та страхування

-

053 Психологія

-

054 Соціологія

073 Менеджмент

Управління бізнесом

Управління бізнесом

Торговельний менеджмент

-

Менеджмент персоналу

-

-

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ  ТА МАРКЕТИНГУ

035 Філологія

-

061 Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

075 Маркетинг

Маркетинг

Рекламний бізнес

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

-

Товарознавство і комерційна логістика

-

-

Логістична діяльність

-

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Банківська справа

-

-

-

-

Державні та муніципальні фінанси

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

051 Економіка

Цифрова економіка (Digital Economics)

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

121 Інженерія програмного забезпечення

-

122 Комп’ютерні науки

-

124 Системний аналіз

-

125 Кібербезпека

-

054 Соціологія

Соціологія економічної діяльності

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

073 Менеджмент

Готельний і ресторанний менеджмент

Готельний і ресторанний менеджмент

Туристичний менеджмент

181 Харчові технології

Технологія та організація ресторанного бізнесу

Технологія та організація ресторанного бізнесу

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

Міжнародний туризм

-

12.06.2017
42265
212
остання редакція 12.08.2020
40349