logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

міжнародного менеджменту

Спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

(ступені бакалавра та магістра; англомовні програми СВО «бакалавр», «магістр»)

Більшість вітчизняних підприємств здійснює зовнішньоекономічну діяльність, а відтак виникає потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)». 

«Менеджмент ЗЕД»  є фундаментальним та елітним напрямом підготовки фахівців. Актуальність спеціалізації «Менеджмент ЗЕД» визначається інтеграційними та геостратегічними пріоритетами розвитку,  прагненням України перетворитись на високотехнологічну державу із ефективними брендорієнтованими  підприємствами, що потребують фахівців  випускників кафедри міжнародного менеджменту КНТЕУ.

Освітня програма з менеджменту ЗЕД – це унікальна можливість для українських студентів поєднати класичну освіту в кращих світових традиціях з новітніми трендами особистісного розвитку майбутнього менеджера ЗЕД.

Навчання за цією спеціалізацією дозволить студентам здобути необхідні знання та набути відповідні навички у сфері організації зовнішньоекономічних операцій, розуміти принципи і закономірності управління підприємствами, невід’ємною складовою діяльності яких є ЗЕД.

Навчаємо: здійснювати пошук потенційних партнерів, виходити на зовнішній ринок збуту, реалізовувати експортний потенціал підприємства, укладати та реалізовувати зовнішньоекономічні контракти; обирати умови постачання товарів, форми міжнародних розрахунків з огляду на ризики суб’єкта ЗЕД, аналізувати ефективність зовнішньоекономічних операцій та оцінювати їх вплив на результати діяльності підприємства. За результатами навчання студенти вільно володіють двома іноземними мовами.

Випускників КНТЕУ – фахівців ЗЕД запрошують на роботу вітчизняні компанії-експортери, підприємства-імпортери, спільні підприємства та компанії з іноземними інвестиціями, а також в численні державні організації та установи. Наші випускники обіймають посади: керівників відділу зовнішньоекономічної діяльності та комерційного відділу, відділу збуту підприємств-суб`єктів ЗЕД, експертів із зовнішньоекономічних питань, керівників департаментів митних та податкових органів тощо.

Спеціалізація «Менеджмент ЗЕД» забезпечить відмінний початок Вашої кар’єри, оскільки отриманий рівень фахової підготовки свого роду «знак якості» КНТЕУ.

22.10.2017
41666
2354
остання редакція 29.04.2020
453766