logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
logo
Кафедра торговельного підприємництва та логістики
img

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

торговельного підприємництва та логістики

Нормативні документи

Навчальний план 2016

Навчальний план 2020

Освітньо-наукова програма 2016

Освітньо-наукова програма 2020

Робочий навчальний план 2016

Робочий навчальний план 2020

Рецензії до ОНП

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Елементи навчально-методичного забезпечення дисциплін фахового спрямування

Силабуси:

Програми:

Робочі програми:

Іноземна мова за професійним спрямуванням - англійська

Іноземна мова академічного спрямування

Філософський світогляд ХХІ століття

Науковий текст

Методологія наукових досліджень

Педагогіка вищої освіти

Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері

Організація наукового експерименту

Безпечність та якість продуктів і товарів

Інноваційні товари і технології в торгівлі

Ораторське мистецтво

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Комерціалізація iнтелектуальної власностi

Правове забезпечення наукових досліджень

Математичне моделювання у наукових дослідженнях

Статистичні методи аналізу і прогнозування

Міжнародна статистика

Управління ланцюгами постачання

Управління змінами

Брендинг в системі маркетингу

Системний аналіз економічних процесів

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова академічного спілкування

Філософський світогляд ХХІ століття

Науковий текст

Методологія наукових досліджень

Педагогіка вищої освіти

Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері

Організація наукового експерименту

Безпечність та якість продуктів і товарів

Інноваційні товари і технології в торгівлі

Ораторське мистецтво

Інформаційні технології в  наукових дослідженнях

Комерціалізація iнтелектуальної власностi

Правове забезпечення наукових досліджень

Математичне моделювання у наукових дослідженнях

Статистичні методи аналізу та прогнозування

Міжнародна статистика

Управління ланцюгами постачання

Управління змінами

Брендинг в системі маркетингу

Системний аналіз економічних процесів

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова академічного спілкування

Філософський світогляд ХХІ століття

Науковий текст

Методологія наукових досліджень

Педагогіка вищої освіти

Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері

Організація наукового експерименту

Безпечність та якість продуктів і товарів

Інноваційні товари і технології в торгівлі

Ораторське мистецтво

Інформаційні технології в  наукових дослідженнях

Комерціалізація iнтелектуальної власностi

Правове забезпечення наукових досліджень

Математичне моделювання у наукових дослідженнях

Статистичні методи аналізу та прогнозування

Міжнародна статистика

Управління ланцюгами постачання

Управління змінами

Брендинг в системі маркетингу

Системний аналіз економічних процесів

Архів

07.04.2020
263422
2606
остання редакція 07.09.2021
263422