logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Проекти освітньо-професійної програми «Адміністративне право та процес»

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС» / «ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право, галузі знань 08 Право

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР

 ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС» / «ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право, галузі знань 08 Право

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР

30.11.2020
433884
94
остання редакція 13.01.2021
433884