logo
Кафедра міжнародного менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
logo
Кафедра міжнародного менеджменту
img

Оголошеннявсі

Ковальова Марія Леонідівна

міжнародного менеджменту

КОВАЛЬОВА МАРІЯ ЛЕОНІДІВНА

кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародного менеджменту

e-mail: m.kovalova@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

ORCID
Google Scholar 
Web of Science
Scopus


СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Управління підприємствами – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, міжнародний менеджмент, митна справа


ДИСЦИПЛІНИ

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Організація зовнішньоторговельних операцій»


АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Кандидат економічних наук із спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, тема дисертації – Оптимізація системи територіальної організації лісопромислового комплексу України (регіональний аспект), 2013р.
 • магістр з міжнародної економіки, Донецький національний університет, 2007 р.
 • математик, викладач математики та інформатики (ОС «спеціаліст») Донецький національний університет, 2002 р.

ДОСВІД РОБОТИ

 • доцент кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2021 року до цього часу;
 • доцент кафедри економіки та бізнес-технологій Національного авіаційного університету, 2020-2021 рр.;
 • доцент кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій, 2018-2020 рр.;
 • доцент кафедри економіки Київського Національного культури і мистецтв, 2015-2018 рр.;
 • старший викладач, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекоеномічної діяльності Донецького державного університету управління, 2013-2014 р.р.;
 • викладач кафедни економіки підприємства Донецького державного університету управління, 2011-2013 р.р.;
 • спеціаліст-аналітик з дослідження ринку, агент з митного оформлення вантажів, менеджер ЗЕД ТОВ «ТЄС», 2002-2011 р.р.;
 • вчитель математики ЗОШ №62 м. Донецька.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Solokha D. & Kovalova M. (2018).The research of methodological ways for increasing the efficiency of use of innovative potential of regional social and economic systems. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 2 March. P. 235-244. (Вкл. до наукометричної бази даних ESCI by Web of Science)
 2. Ковальова М. Л. Сертифікація  продукції в Європейському Союзі: вимоги та процедура / М Л. Ковальова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Київ, 2017. – №2. – С. 104-108.
 3. Ковальова М. Л. Міжнародна стандартизація як інструмент мінімізації ризиків в зовнішньоекономічній діяльності/ М. Л. Ковальова // «Менеджер». – Маріуполь, 2018. – №2 (79). – С.79-84.
 4. Ковальова М. Л. Мотивація в міжнародному менеджменті: сутність та особливості / М. Л. Ковальова // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ.  Серія «Економіка», – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 84-93.
 5. Ковальова М. Л. Логістичне управління: особливості та принципи/ М. Л. Ковальова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Київ, 2019. – №5. – C.45-49.
 6. Ковальова М. Л. Основи системи управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності / М. Л. Ковальова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Київ, 2020. – №2. – С. 166-169.
 7. Ковальова М. Л. Особливості системи управління митними ризиками: світовий та український досвід / М. Л. Ковальова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», – Ужгород, 2021. – №35/2021. С. 42-46.
 8. Ковальова М. Л. Принципи та особливості системи митного контролю в ЄС / М. Л. Ковальова // Підприємництво та інновації. – Київ, 2021. – №17/2021. С. 13-18.
 9. Ковальова М. Л. Особливості та наслідки застосування нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності / М. Л. Ковальова // Причорноморькі економічні студії. – Одеса, 2021. – № 61/2021. С. 6-10. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Академія керівних кадрів культури і мистецтв. Підвищення кваліфікації  за програмою «Викладання дисциплін згідно із сучасними нормативно-правовими вимогами щодо підвищення якості підготовки фахівців». 02.10.17- 28.10.17 р.;
 • підвищення кваліфікації (стажування) проходила в ПП «Укргосптовари», 30ю.11.2020-28.2.2021р.р.;
 • «European Social Police» 12- 24 January 2021 р. Certificate #RBCEPQ-CE000127;
 • дистанційний курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/fc045d618f2a437a9041736e07919dec від 28.01.2021р
 • Дистанційний курс «Критичне мислення для освітян», сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/1b195acd2a054e1599fe5663d9716a5b від 30.01.2021р.
 • Он-лайн курс (КНП «Освітня агенція міста Києва») «Мистецтво викладання», сертифікат №89526264 від 1703.2021 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників»;
 • член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти;
 • наукове консультування ПП «Укргосптовари» з 2018 року по теперешній час.

12.05.2021
43220
2198
остання редакція 07.05.2024
43339