logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Оголошеннявсі

Навчальні дисципліни освітньої програми доктора філософії

адміністративного, фінансового та інформаційного права

   

   

   

   

   


Здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Аспірант має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі (осінньому або весняному). При цьому здобувачі можуть обрати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти.

   

     

   

   

   

Вибіркові дисципліни – це дисципліни, які пропонуються для вивчення здобувачам вищої освіти закладом вищої освіти для більш повного задоволення їх освітніх і кваліфікаційних потреб для потреб суспільства, ефективного використання можливостей закладу освіти.

24.07.2022
477544
643
остання редакція 15.05.2023
477544