logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
logo
Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права
img

Викладачі програми

адміністративного, фінансового та інформаційного права

ГУРЖІЙ ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Доктор юридичних наук, професор.
Гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти "Право".
Керівник групи забезпечення спеціальності "Право".
Член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (08 "Право"). 
Понад 160 наукових праць, в т.ч. 9 монографій, 2 підручників, 4 навчальних посібників та 90 наукових статей.
Відзнаки Міністерства світи і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Ради національної безпеки та оборони України.

e-mail: t.gurzhii@knute.edu.ua
МАЗАРАКІ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

Доктор юридичних наук, професор.
Гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти "Міжнародне право".
Заслужений юрист України.
Експерт Національного фонду досліджень України.
Fellow of the European Law Institute, member of the Academic society of competition law ASCOLA.

e-mail: n.mazaraki@knute.edu.ua
ЗАПОТОЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 

Доктор юридичних наук, доцент.
Гарант освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право".
Член групи забезпечення спеціальності 081 "Право"

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (галузь 08 "Право", галузь 18 "Харчові технології", галузь 07 "Фінанси").
Співзасновник громадської організації "Українська платформа гендерної освіти".
Автор 98 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 1 монографія, 2 навчальні посібники та 64 наукові статті.

e-mail: o.zapototska@knute.edu.ua
ГУРЖІЙ АННА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат юридичних наук, доцент.
Член редакційної колегії наукового журналу "Вісник Київського національного торговельно-економічного університету".
Учасник держбюджетної науково-дослідної роботи "Публічне право в умовах євроінтеграції" ("Public law in the context of European integration"), 2020-2024.
Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (галузь 08 "Право").
Співзасновник громадської організації "Українська платформа гендерної освіти".
​Автор 52 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 3 монографії та 44 наукові статті.

e-mail: a.hurzhii@ knute.edu.ua
ТІМАШОВ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доктор юридичних наук, доцент.

e-mail:  v.timashov@knute.edu.ua
МУШЕНОК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

Доктор юридичних наук, професор.
Академік Академії адміністративно-правових наук.
Заступник голови редакційної ради Міжнародного наукового журналу "Інтернаука", Серія "Юридичні науки".

e-mail:  v.mushenok@knute.edu.ua
АЛЬОНКІН ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Кандидат юридичних наук, доцент.

e-mail: o.alenkin@knute.edu.ua
ГОЛОВНЯ ЮЛІЯ ІГОРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент.
Гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Публічне управління та адміністрування".
Член Всеукраїнської спілки вчених-економістів.
Заступник керівника Вищої школи педагогічної майстерності (КНТЕУ), член Вченої спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій К 26.055.06 (КНТЕУ).

e-mail: y.golovnia@knute.edu.ua
МОРОЗОВ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Доктор філософських наук, професор.
Член робочої групи по розробці освітньо-наукової програми третього (наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 "Філософія".

e-mail: a.morozov@knute.edu.ua
СЕМЕНЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доктор філологічних наук, професор.
Член Національної спілки журналістів України.
Член ГО "Науково-методологічна комісія з журналістики та інформації".

e-mail: o.semenets@knute.edu.ua

25.08.2022
477544
401
остання редакція 28.08.2022
477544