logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Правила прийому на навчання до ДТЕУ для здобуття вищої освіти в 2023 році

Вступнику

Правила прийому на навчання до ДТЕУ для здобуття вищої освіти в 2023 році

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей/освітніх програм (акредитованих та неакредитованих), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання

Таблиця 2. Перелік спеціальностей, вагових коефіцієнтів оцінок НМТ/ЗНО для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі НРК5 зі скороченим строком навчання

Таблиця 3. Перелік спеціальностей, освітніх програм та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеню магістра на основі НРК6, НРК7 

Таблиця 4.  Перелік відкритих, фіксованих та небюджетних конкурсних пропозицій

Додаток 1. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється за результатом творчого конкурсу з урахуванням рівня фізичних здібностей вступників

Додаток 2. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3.  Перелік та структура широких конкурсів

Додаток 4. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100-200

Додаток 5. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 6. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для вступу на навчання для здобуття освітніх ступенів молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 7. Перелік  предметних тестів єдиного фахового вступного випробування

Додаток 8. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення бюджетних місць в 2023 році

Долаток 9. Положення про приймальну комісію ДТЕУ

Додаток 10. Правила прийому до аспірантури та докторантури ДТЕУ  (Зміни до Додатку 10 від 25.01.2024 року)

Додаток 11. Положення про проведення вступних випробувань в ДТЕУ

Додаток 12. Положення про організацію та проведення творчого конкурсу для вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» в ДТЕУ

Додаток 13. Положення про проведення співбесід в ДТЕУ

Додаток 14. Положення про апеляційну комісію в ДТЕУ

Додаток 15. Положення про роботу освітніх центрів «Донбас-Україна". Крим-Україна» в ДТЕУ

Додаток 16. Порядок поселення до гуртожитків ДТЕУ

Додаток 17. Положення про проведення оцінювання рівня знань для відбору на навчання в ДТЕУ

Додаток 18. Перелік бакалаврських програм денної форми здобуття освіти, англійською мовою викладання

Додаток 19. Перелік магістерських програм денної форми здобуття освіти, англійською мовою викладання

Додаток 20. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ/ЗНО та строки навчання для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра і вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю із скороченим строком навчання

Додаток 21. Першочерговість зарахування вступників до ДТЕУ

Додаток 22. Вимоги та критерії оцінювання мотиваційних листів для вступу на навчання до ДТЕУ

Додаток 23. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства, нормативні строки навчання та перелік предметів вступного іспиту для іноземців 

Додаток 24. Перелік закордонних партнерських організацій

21.11.2022
Svetik
62575
остання редакція 29.02.2024
437281