logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Магістерські програми

Загальна інформація

Магістерська програма Посади та сфера діяльності Фахові та спеціальні дисципліни

"Реклама"

керівник або провідний спеціаліст рекламного агентства (відділу), рекламіст, консультант та фахівець у сфері зв’язків з громадськістю

Маркетингові інформаційні системи, Прикладні соціально-комунікаційні технології, Соціальна інформатика, Корпоративні інформаційні системи, Продакт плейсмент, Риторика, Міжнародна реклама, Політична реклама

“Економіка підприємства”

керівник або провідний спеціаліст економічних, фінансових підрозділів, економіст, консультант з економічних питань, агент з комерційних послуг, торговельний брокер

Інвестиційний менеджмент, Дослідження та регулювання споживчого ринку, Антикризове управління підприємством, Управління вартістю підприємства, Стратегічне управління підприємством, Методологія економічних досліджень, Інтелектуальна власність

"Державні фінанси"

керівник або провідний спеціаліст у структурах Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби, Пенсійному фонді,  у структурах Національної комісії з державного регулювання ринків фінансових послуг, Національного банку України

Міжнародні фінанси, Інтелектуальна власність, Бюджетне планування і прогнозування, Державна фінансова політика, Економічний аналіз, Податковий менеджмент, Управління державним боргом, Аудит державних фінансів, Страхування фінансово-кредитних ризиків, Соціальна політика

 "Страховий менеджмент"

керівник або провідний спеціаліст у органах соціального страхування, страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах, інвестиційних, фінансових та брокерсько-дилерських компаніях

Міжнародні фінанси, Інтелектуальна власність, Андерайтинг та експертиза в страхуванні, Страхування фінансово-кредитних ризиків, Інвестиційна стратегія страхових компаній, Пенсійна система України, Соціальна політика, Актуарні розрахунки в ризиковому страхуванні, Державне регулювання соціального захисту населення, Державна фінансова політика

"Фінанси підприємства"

керівник або провідний спеціаліст фінансових установ, фінансового та планово-фінансового відділу комерційних організацій 

Інвестиційний менеджмент, Антикризове управління підприємством, Фінансова стратегія підприємства, Управління вартістю підприємства, Стратегічне управління підприємством, Методологія економічних досліджень, Інтелектуальна власність

"Фінансове посередництво"

керівник або провідний спеціаліст у структурах факторингових, інвестиційних, фінансових та брокерсько-дилерських компаній

Менеджмент фінансових установ, Стратегічний менеджмент, Аналіз фінансових ринків, Портфельне інвестування, Контролінг у системі управління фінансовим посередником, Конкурентоспроможність суб’єктів фінансового ринку, Управління фінансовими ризиками, Оцінка вартості фінансово-кредитних установ, Інтелектуальна власність

"Лізингова діяльність"

керівник або провідний спеціаліст у структурах лізингових компаній, фінансових та брокерсько-дилерських компаніях

Фінансовий менеджмент у лізингових компаніях, Стратегічний менеджмент, Аналіз фінансових ринків, Фінансовий контролінг, Проектне фінансування, Маркетинг у лізингових компаніях, Управління ризиками лізингової компанії, Облік лізингової діяльності за МСБО, Інтелектуальна власність

"Фінансове інвестування"

керівник або провідний спеціаліст у структурах недержавних пенсійних фондів, інвестиційних, фінансових та брокерсько-дилерських компаній

Інвестиційний менеджмент, Стратегічний менеджмент, Аналіз фінансових ринків, Операції з цінними паперами, Управління активами інституційних інвесторів, Управління ризиками фінансових посередників, Оцінка вартості компанії, Інтелектуальна власність

"Банківська справа"

керівник філії банку, начальник відділу,  головний консультант, начальник відділу, головний спеціаліст, головний економіст, економіст з фінансової роботи, економіст з валютних операцій, економіст з грошового обігу, аудитор в банківських установах

Стратегічний менеджмент, Фінансовий менеджмент у банку, Проектне фінансування, Кредитування і контроль, Маркетинг у банку, Банківський контролінг, Управління банківськими ризиками, Оцінка вартості банку, Інтелектуальна власність

"Психологія"

провідні спеціалісти у сфері психологічного забезпечення підприємницької, фінансово-економічної і торговельної діяльності, практичної психології, забезпечення підбору та адаптації персоналу, надання психологічного супроводження різних сфер діяльності

Психологія праці в екстремальних умовах, Основи сексології, Психогенетика, Психологія мотивації, Соціокультурний розвиток особистості, Організаційна психологія, Психологія управління персоналом в організаціях, Психологічні проблеми ефективності професійної діяльності, Психологія бізнесу, Пренатальна психологія, Антикризова психологія, Психологічні технології інноваційного менеджменту, Психологія адаптації, Психологія безпеки особистості

"Економічна кібернетика"

керівник підрозділу комп'ютерних послуг, менеджер інформаційних технологій, розробник обчислювальних систем, аналітик та адміністратор баз даних, адміністратор доступу, адміністратор системи, інформаційний аналітик, системний аналітик, математик-економіст

Управління проектами інформатизації, Фінансовий менеджмент, Моделювання економічної динаміки, Моделювання системних характеристик в економіці, Математичні моделі трансформаційної економіки, Корпоративні інформаційні системи, Ієрархічні системи управління економічними об’єктами, Казначейська система виконання бюджету, Інтелектуальна власність

"Маркетинг"

керівник або провідний спеціаліст  рекламно-інформаційного агентства, відділу маркетингу, спеціаліст із методів розширення ринків збуту, консультант із економічних питань 

Стратегічний маркетинг, Маркетинговий аналіз, Фінансовий менеджмент, Рекламний та ПР-менеджмент, Бренд-менеджмент, Рекламні технології, Інтелектуальна власність, Міжнародний менеджмент

"Рекламний бізнес"

керівник або провідний спеціаліст  рекламно-інформаційного агентства, відділу реклами та зв’язків з громадськістю, рекламіст 

Стратегічний маркетинг, Маркетинговий аналіз, Фінансовий менеджмент, Рекламний та ПР-менеджмент, Бренд-менеджмент, Дизайн в рекламі, Інтелектуальна власність, Міжнародний менеджмент

"Міжнародна економіка"

керівник або провідний спеціаліст підприємств, відомств, організацій, фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів в промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, економіст, дилер та брокер із заставних та фінансових операцій

Міжнародний менеджмент, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Фінансовий менеджмент, Стратегічне управління, Менеджмент персоналу, Інвестиційний менеджмент, Транснаціональне торгове право, Інтелектуальна власність, Міжнародний комерційний арбітраж

"Облік і аудит в підприємництві"

головний бухгалтер, фінансовий директор, начальник контрольно-ревізійного відділу, бухгалтер-експерт, керівник групи обліку, економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності, аудитор,  керівник служби внутрішнього аудиту 

Фінансовий аналіз, Звітність підприємств, Менеджмент персоналу, Міжнародні стандарти фінансової звітності, Облік ЗЕД, Стратегічний аналіз, Організація обліку, Інтелектуальна власність

"Державний фінансовий контроль"

керівник вищих контролюючих органів, фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних служб і підрозділів, начальник контрольно-ревізійного відділу, бухгалтер-ревізор, бухгалтер-експерт, контролер-ревізор, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податкової служби, контролер

Організація державного фінансового контролю, Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, Внутрішній аудит, Аудит проектів, Фінансовий моніторинг, Економічний контроль в Україні, Стратегічний аналіз, Організація обліку, Інтелектуальна власність

"Аудит державних фінансів"

керівник вищих контролюючих органів, фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних служб і підрозділів, бухгалтер-експерт, ревізор, головний державний податковий інспектор, старший державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податкової служби, аудитор 

Організація державного фінансового контролю, Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, Внутрішній аудит, Аудит проектів, Фінансовий моніторинг, Аудит державних фінансів, Фінансовий аналіз, Інтелектуальна власність

"Менеджмент організацій торгівлі"

директор-розпорядник, головний адміністратор (на комерційних підприємствах), збуту комерційного відділу, відділу матеріально-технічного постачання, керуючий магазином, консультант з економічних питань, завідувач (директор) магазину, головний спеціаліст, завідувач товарного комплексу, спеціаліст матеріально-технічного забезпечення (економіст зі збуту, начальник відділу збуту та ін.)

Фінансовий менеджмент, Публічне адміністрування, Інтелектуальна власність, Корпоративне управління, Інформаційні системи і технології в управлінні організацією, Управління якістю, Управління конкурентоспроможністю підприємства, Менеджмент організації, Інвестиційний менеджмент, Інноваційний менеджмент, Стратегічне управління, Управління комерційною діяльністю, Антикризове управління підприємством, Управління проектами, Управління змінами, Управління безпечністю товарів, Торговельні мережі, Договірне право

"Менеджмент митної справи"

митний брокер, керівник структурного підрозділу та керівник брокерської контори, завідувач митним складом, керівник безмитного магазину та його структурного підрозділу, завідувач (директор) магазину, головний спеціаліст, завідувач товарного комплексу, митний інспектор, інспектор з експорту 

Фінансовий менеджмент, Публічне адміністрування, Методологія і організація наукових досліджень, Інтелектуальна власність, Корпоративне управління, Інформаційні системи і технології в управлінні організацією, Управління якістю, Міжнародна торгівля, Менеджмент організації, Інвестиційний менеджмент, Стратегічне управління, Управління інноваціями, Організація управління в митних органах, Антикризове управління підприємством, Управління проектами, Управління змінами, Менеджмент ЗЕД, Експертиза в міжнародній торгівлі, Договірне право

"Менеджмент туристичного бізнесу"

керівник готелю чи туристичного комплексу, турфірми, спеціаліст із адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі), спеціаліст матеріально-технічного забезпечення (економіст зі збуту, начальник відділу збуту та ін.),  адміністратор

Інтелектуальна власність, Фінансовий менеджмент, Інформаційні системи і технології в управлінні організацією, Інноваційний менеджмент, Стратегічне управління, Конкурентоспроможність підприємства, Страхування, Договірне право, Стратегічний маркетинг, Логістичний менеджмент, Публічне адміністрування, Івентивний менеджмент

"Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу"

керівник готелю чи туристичного комплексу, ресторану, турфірми, спеціаліст із адміністративної роботи (головний адміністратор служби прийому та розміщення у готелі, спеціаліст матеріально-технічного забезпечення спеціаліст у підрозділах з виробництва, реалізації та організації споживання товарів, продукції ресторанного господарства та послуг (начальник виробництва в ресторанах, технолог, шеф-кухар, адміністратор)

Інтелектуальна власність, Фінансовий менеджмент, Ділове адміністрування (Менеджмент організації), Ділове адміністрування (Корпоративне управління), Інформаційні системи і технології в управлінні організацією, Інноваційний менеджмент, Стратегічне управління, Конкурентоспроможність підприємства, Страхування, Договірне право, Ділове адміністрування (Управління проектами), Ділове адміністрування (Управління змінами), Стратегічний маркетинг, Логістичний менеджмент, Публічне адміністрування, Ділове адміністрування (Управління якістю), Івентивний менеджмент

"Менеджмент інноваційної діяльності"

керівник або провідний спеціаліст з інноваційної діяльності на комерційних підприємствах, радник (органи державної влади), консультант з економічних питань, керівник структурного підрозділу та начальник відділу, комерційний агент, спеціаліст у підрозділах з виробництва, реалізації та організації споживання товарів 

Інноваційна політика, Інтелектуальна власність, Фінансовий менеджмент, Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційною діяльністю, Інвестиційне право, Управління якістю, Управління конкурентоспроможністю підприємства, Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства, Управління ризиками в інноваційній діяльності, Креативний менеджмент, Управління інноваційними проектами, Маркетинг інновацій, Трансфер технологій, Інвестиційний менеджмент, Бізнес-планування

"Менеджмент інвестиційної діяльності"

керівник або провідний спеціаліст з інвестиційної діяльності на комерційних підприємствах, радник (органи державної влади), консультант з економічних питань, керівник структурного підрозділу та начальник відділу, комерційний агент, спеціаліст у підрозділах з виробництва, реалізації та організації споживання товарів 

Інтелектуальна власність, Фінансовий менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Інформаційні системи і технології в управлінні інвестиційною діяльністю, Інвестиційне право, Бізнес-планування, Операції з цінними паперами, Управління проектами, Інвестиційний аналіз, Інвестиційне кредитування, Проектне фінансування, Аналіз фінансових ринків, Аудит інвестиційних проектів, Портфельне інвестування

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

керівник або провідний спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності. в т.ч. в органах державного регулювання, керівник зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань, фірм, спільних підприємств, структурних підрозділів, комерсант, комісіонер, валютний брокер

Інтелектуальна власність, Інвестиційний менеджмент, Міжнародний маркетинг, Менеджмент ЗЕД, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Митне регулювання ЗЕД, Стратегічне управління, Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, Інформаційні системи і технології в менеджменті ЗЕД, Інноваційний менеджмент, Антикризове управління підприємством, Міжнародна логістика, Філософія управління

"Логістика"

керівник або провідний спеціаліст відділу логістики, логістичних та транспортно-розподільчих та транспортно-експедиційних підприємств  і відділів

Міжнародна логістика, Проектування логістичних систем, Інтелектуальна власність, Фінансовий менеджмент, Міжнародне приватне право, Інформаційні системи і технології в логістиці, Управління якістю, Страхові послуги в логістиці, Управління ланцюгами поставок, Логістичний менеджмент, Фінансові потоки в логістичних системах, Антикризове управління підприємством, Управління ризиками (в логістиці), Управління (логістичними) проектами, Оптимізація логістичних рішень, Консалтинг (логістичний)

"Управління у сфері економічної конкуренцїї"

керівник фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, менеджер з питань комерційної діяльності та управління, фахівець-аналітик із дослідження ринків, спеціаліст державної служби, дилер и брокер по залогових і фінансових операціях, спеціаліст центрального апарату АМКУ та його територіальних відділень

Інтелектуальна власність, Державний контроль у сфері економічної конкуренції, Інформаційні системи і технології в управлінні організацією, Конкурентна політика держави, Публічне адміністрування, Аналіз і контроль концентрації суб’єктів господарювання, Конкурентоспроможність національної економіки, Міжнародна конкуренція, Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності, Державний контроль за монопольним ціноутворенням, Стратегічний менеджмент, Макроекономічний та мікроекономічний аналіз, Захист від недобросовісно конкуренції, Конкурентна політика у сфері державних закупівель, Антимонопольна діяльність в регіоні

"Комерційне право"

керівник юридичної установи, співробітник органів юстиції, суду, адвокатури, нотаріату,  консультант із правових питань комерційних установ

Корпоративне право, Правове регулювання ЗЕД, Конкурентне право, Інтелектуальна власність, Міжнародний комерційний арбітраж, Комерційне право і захист прав споживача, Податкове право, Транснаціональне торгове право (Lex mercatoria)

"Фінансове право"

керівник юридичної установи, співробітник органів юстиції, суду, адвокатури, нотаріату,  консультант із правових питань фінансових та аудиторських фірм

Корпоративне право, Правове регулювання ЗЕД, Інвестиційне право, Міжнародний комерційний арбітраж, Правове регулювання ринків фінансових послуг, Податкове право, Бюджетне право, Інтелектуальна власність

"Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності"

керівник юридичної установи, співробітник органів юстиції, суду, адвокатури, нотаріату,  структур, що забезпечують безпеку підприємницької діяльності 

Захист комп’ютерних систем та мереж, Комерційна розвідка та внутрішня безпека на підприємстві, Правові засади захисту підприємницької діяльності, Безпека кадрової роботи, Порівняльне правознавство, Філософія управління, Юридична відповідальність у сфері підприємницької діяльності, Інтелектуальна власність

"Технології в ресторанному господарстві"

керівник підприємства у закладах ресторанного господарства, проектних організаціях, консалтингових фірмах, спеціаліст у матеріально-технічному забезпеченні, заготівлі та збуту продукції, начальник виробництва ресторану, технолог, шеф-кухар 

Інноваційні ресторанні технології, Психологія управління та конфліктологія, Методологія конструювання харчових продуктів, Логістика, Корпоративне управління, Економіка підприємства, Інтелектуальна власність, Проектування закладів ресторанного господарства, Інформаційні системи і технології у ресторанному господарстві, Стратегічний менеджмент, Стратегічний маркетинг, Технологія харчових продуктів функціонального призначення, Управління персоналом, Договірне право, Реінженіринг бізнес-процесів, Управління проектами, Управління курортами, Конкурентоспроможність підприємства

"Готельна і ресторанна справа"

керівник підприємства у закладах ресторанного господарства, готельних підприємствах, проектних організаціях, консалтингових фірмах, спеціаліст у матеріально-технічному забезпеченні, заготівлі та збуту продукції та послуг, адміністратор

Інноваційні ресторанні технології, Інноваційні технології у готельному господарстві, Психологія управління та конфліктологія, Методологія конструювання продуктів харчування, Логістичний менеджмент, Інноваційні технології в туризмі, Корпоративне управління, Економіка підприємства, Інтелектуальна власність, Стратегічний менеджмент, Стратегічний маркетинг, Технологія харчових продуктів функціонального призначення, Управління персоналом, Екскурсологія, Організаційна поведінка, Договірне право, Реінженіринг бізнес-процесів, Управління проектами, Управління курортами

"Курортна справа"

керівник або провідний спеціаліст у сфері гостинності курортних закладів, інструктор, адміністратор, спеціаліст матеріально-технічного забезпечення 

Інноваційні ресторанні технології, Інноваційні технології у курортній справі, Корпоративне управління, Психологія управління та конфліктологія, Курортне обслуговування, Управління курортами, Методологія конструювання продуктів харчування, Логістичний менеджмент, Конкурентоспроможність підприємства, Інноваційні технології в туризмі, Економіка підприємства, Інтелектуальна власність, Стратегічний менеджмент, Технологія харчових продуктів функціонального призначення, Управління персоналом, Сервісологія, Договірне право, Реінженіринг бізнес-процесів, Стратегічний маркетинг, СПА-менеджмент

"Туризмознавство"

керівник готелю чи туристичного комплексу, туристичної фірми, головний адміністратор служби приймання та розміщення в готелі, спеціаліст матеріально-технічного забезпечення

Інтелектуальна власність, Туризмологія, Міжнародне право, Управління якістю туристичних послуг, Інноваційні технології в туризмі, Ділове адміністрування (Корпоративне управління), Безпека туризму, Конкурентоспроможність підприємств, Стратегічне управління, Міжнародний туризм, Екскурсологія, Психологія управління та конфліктологія, Програмний туроперейтинг, Стратегічний маркетинг, Управління персоналом, Логістичний менеджмент, Управління проектами в туризмі, Івентивний менеджмент, Консалтинг

"Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі"

керівник і провідний спеціаліст торговельної організації, керівник малого підприємства без апарату управління, товарознавець-менеджер, товарознавець-експерт державних та приватних експортно-імпортних установ 

Міжнародне право, Експертиза товарів, Міжнародне технічне регулювання, Управління якістю, Комерційна логістика, Міжнародна торгівля, Електронна комерція, Товарознавчі складові ринкознавства, Сертифікація товарів, Правове регулювання ЗЕД, Організація зовнішньоторговельних операцій, Трудове право, Товарознавство антикваріату, Дизайн товарів та приміщень, Експертиза алкогольних напоїв, Товарознавство квітів, Стратегічний маркетинг, Експертиза в міжнародній торгівлі 

"Товарознавство та комерційна логістика"

керівник і провідний спеціаліст логістичної організації або відділу, товарознавець-менеджер з логістики, інспектор-товарознавець

Експертиза товарів, Міжнародне технічне регулювання, Управління якістю, Комерційна логістика, Міжнародна торгівля, Електронна комерція, Товарознавчі складові ринкознавства, Сертифікація товарів, ЗЕД підприємства, Єврологістика, Товарознавство антикваріату, Дизайн товарів та приміщень, Експертиза алкогольних напоїв, Товарознавство квітів, Торговельні мережі

"Експертиза товарів та послуг"

керівник структурного підрозділу, провідний експерт, товарознавець-експерт, консультант із консюмерських питань, менеджер із захисту прав споживачів, інспектор із контролю якості продукції, завідувач лабораторії

Експертиза товарів, Експертиза послуг, Міжнародне технічне регулювання, Управління безпечністю товарів, Адміністративний менеджмент, Організація захисту прав споживачі, Організація і технологія інспектування, Правове регулювання захисту прав споживачів, Статистика якості, Санітарно-епідеміологічна експертиза, Сертифікація товарів та послуг, Порівняльні тестування товарів та послуг, Експрес-методи визначення якості товарів, Консумерські інформаційні засоби, Управління якістю товарів, Експертиза побутових послуг, Експертиза послуг торгівлі, Експертиза послуг пасажирського транспорту

"Управління безпечністю та якістю товарів"

товарознавець-експерт державних та приватних торговельних організацій, провідний експерт, консультант та менеджер із захисту прав споживачів, інспектор з контролю якості продукції, завідувач лабораторії

Експертиза товарів, Міжнародне технічне регулювання, Управління безпечністю товарів, Управління якістю, Санітарно-епідеміологічна експертиза, Адміністративний менеджмент, Харчова мікробіологія, Контроль безпечності товарів, Статистика якості, Сертифікація товарів та послуг, Порівняльні тестування товарів та послуг, Експрес-методи визначення якості товарів, Експертиза алкогольних напоїв, Інноваційні продукти та трансфер технологій, Методологія аудиту систем управління якістю та безпечністю продукції, Екологічна безпека

"Управління інформаційними ресурсами в обліку"

Консультант-аналітик з питань автоматизації; фінансовий директор; бухгалтер; бухгалтер-ревізор; бухгалтер-експерт; керівник групи обліку; контролер-ревізор; бухгалтер-менеджер; економіст; аналітик; ревізор; аудитор.

Інформаційні технології управлінської звітності, Моделювання облікового забезпечення прийняття управлінських рішень, Управлінські інформаційні системи

05.05.2014
adv
11497
остання редакція 05.05.2014
Vita