logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Головна сторінка

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства є навчально-виховним структурним підрозділом Державного торговельно-економічного університету який  сприяє здійсненню міжнародних програм у галузі освіти, розвитку навчальної, методичної, наукової та редакційно-видавничої діяльності, надання іноземним громадянам освітніх, інформаційних, консультаційних та інших послуг.

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України та розпорядчими документами ДТЕУ здійснює функції приймальної комісії щодо організації набору та прийому іноземних громадян на навчання  з базової підготовки іноземців до вступу у ЗВО, веде облік іноземного контингенту, готує накази та формує комп’ютерну базу даних свого контингенту. Також до функцій відділення  входить консультаційна робота щодо подачі іноземних документів про освіту до МОН України на нострифікацію.

 

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства надає освітні послуги за програмою підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти  України.

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною документацією. Матеріально-технічне, паспортно-візове забезпечення, умови проживання, медичне обслуговування та страхування життя іноземних громадян відповідають вимогам національного навчального закладу ІV рівня акредитації.

Іноземці мешкають у сучасних гуртожитках, що розташовані поруч з навчальними корпусами.

Навчання та проживання платне.

Основне завдання - опанування іноземними громадянами базової мовної підготовки та спеціальних  дисциплін на рівні, достатньому для продовження навчання з економічних, психологічних та гуманітарних спеціальностей у ДТЕУ або з інженерних та медичних спеціальностей в інших ЗВО України.

 


Вступ до ДТЕУ на підготовку  іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти включає в себе наступні етапи:

1. Отримання Запрошення на навчання в Україні

Для отримання Запрошення абітурієнт звертається до Підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства особисто або через представника (фірма-контрагент).

Для цього необхідно:  

Download Consent to personal data collection and processing,
Accord pour la collecte et le traitement de données personnelles

  • копії першої сторінки паспортного документу та копії документів про попередню освіту (з переліком вивчених навчальних дисциплін та оцінок) з перекладами на українську мову та завірені нотаріально і надіслати  на електронну адресу: pviog@knute.edu.ua

ВАЖЛИВО: зверніть увагу на ідентичність перекладів персональних даних в усіх документах.

Після розгляду вказаних документів, проведення ойлайн-співбесіди та прийняття позитивного рішення іноземному абітурієнту  видається або надсилається Запрошення для вїзду в Україну  на навчання, яке оформлено згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

2. Оформлення візи (тип D-13) на навчання  в Україні в Посольстві України в країні проживання абітурієнта.

3. В’їзд в Україну на навчання до університету (іноземні абітурієнти обов'язково інформують університет про дату і час прибуття, номер рейсу)

4. Оформлення абітурієнта на навчання.

Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі документи:

  • заяву-анкету (оформлюється в університеті).
  • оригінал та копію документа про попередню освіту з додатком, в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін, перекладені українською мовою і легалізовані Посольством України в країні проживання та засвідчені нотаріально.
  • медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 міс. до в'їзду в Україну, перекладені українською мовою і легалізовані Посольством України в країні проживання та засвідчені нотаріально.
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, перекладені українською мовою та засвідчені нотаріально
  • дійсний поліс медичного страхування (оформлюється в університеті).
  • 16 матових фотокарток розміром 35 х 45 мм

5. Після зарахування іноземцю оформлюється Посвідка на тимчасове проживання в Україні на весь період навчання у відповідності до діючого законодавства України.


Договір про надання освітніх послуг

Agreement

Наказ про затвердження розміру плати за надання освітніх послуг

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ!

12.06.2013
act
8583
остання редакція 21.04.2022
43630