logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Головна

Центр європейської освіти

Центр європейської освіти створено у вересні 2014 року як навчально-консультаційний підрозділ Київського національного торговельно-економічного університету. Його діяльність націлена на реалізацію принципу академічної мобільності та створення для студентів можливості подвійного дипломування.

Метою Центру європейської освіти є підготовка студентів та випускників КНТЕУ для вступу у заклади вищої освіти Європи – партнери КНТЕУ на освітні ступені «бакалавр» та «магістр» у рамках програм подвійного дипломування.

Основними завданнями Центру є:

  • здійснення мовної (англійська / французька) підготовки студентів, випускників, а також працівників КНТЕУ до рівнів володіння мовою В1 / В2 за стандартами Європейського Союзу, які є необхідними для вступу у заклади вищої освіти Європи;
  • надання інформаційно-консультаційних послуг щодо навчання у закладах вищої освіти Європи – партнерах КНТЕУ у рамках програм подвійного дипломування, а також подальший супровід студентів при записі та поданні документів на вступ у ці заклади вищої освіти.

Центр європейської освіти надає можливість студентам та випускникам КНТЕУ навчатися у європейських закладах вищої освіти на рівних правах з громадянами країн-членів ЄС, як французькою, так і англійською мовами, за широким спектром напрямів підготовки та спеціальностей, а також отримати європейський диплом бакалавра лише за 1 рік, а диплом магістра – за 2 роки.

Центр європейської освіти є наступником Французько-Українського інституту управління, який ефективно функціонував більше 13 років. Він реалізує свої функції та цілі на основі договорів з декількома, насамперед французькими, закладами вищої освіти, серед яких: Університет Клермон-Овернь, м. Клермон-Ферран; Вища європейська школа комерції «ESCP Europe», м. Париж; Бізнес-школа "Ауденсія", м. Нант; Університет Гренобль Альпи, м. Гренобль; Університет Парі Ест Кретей, м. Париж.

Орієнтація на французькі ЗВО обумовлена, насамперед, тим, що саме в цій країні існують найбільш привабливі (що стосується французьких університетів) і відносно привабливіші (стосовно «вищих школ») фінансові умови навчання у порівнянні з умовами в інших провідних країнах Західної Європи. Вартість запису в французькі університети становить 400-600 євро за рік. Вагомим є також те, що останні роки у Франції розширюється можливість навчання на англійській мові.

Центр європейської освіти також співпрацює з Університетом Центрального Ланкаширу, м. Престон (Великобританія), Університетом прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт, м. Вюрцбург (Німеччина), Бамберзьким університетом імені Отто Фрідріха, м. Бамберг (Німеччина) та іншими ЗВО Західної та Центральної Європи.

09.09.2014
Vita
12569
остання редакція 18.03.2020
42886