logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди»

Загальна інформація

7 квітня 2016 року в КНТЕУ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди».

Науковці та освітяни, представники влади й бізнесу взяли участь у спільному обговоренні інновацій і трендів туристичного, готельного та ресторанного бізнесу в умовах сучасних соціально-економічних викликів.

Відкрила конференцію проректор з наукової роботи КНТЕУ Мельниченко Світлана Володимирівна, яка привітала учасників конференції та побажала плідної праці, творчої наснаги, зазначивши: «Головне на сьогодні – визначити перелік основних завдань, які необхідно вирішити для подальшого розвитку туристичної індустрії на інноваційних засадах, у тому числі у сфері підготовки кадрів шляхом розроблення професійних стандартів».

Високий науковий рівень конференції визначили доповіді відомих науковців-економістів:

Геєця Валерія Михайловича, директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, який надав характеристику сучасному стану національної економіки України та сформулював реалістичний прогноз виходу країни з економічної кризи на найближчу перспективу, відповів на численні запитання, пов’язані з сектором туризму;

Хвесика Михайла Артемовича, директора Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної академії аграрних наук України, члена правління Спілки економістів України, який присвятив своє повідомлення надзвичайно гострій проблемі природокористування в умовах децентралізації, організаційним і економічним механізмам забезпечення ефективного використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища.

Багато питань викликала надзвичайно цікава доповідь директора Департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Ліптуги Івана Леонідовича, у якій він окреслив основні проблеми, що вирішуються державним органом виконавчої влади, основні положення проекту нової стратегії розвитку туризму й курортів в Україні до 2020 року: законодавчо-правове забезпечення, комплексна маркетингова програма, зокрема конкретні заходи формування та просування позитивного іміджу шляхом вертикально-горизонтальної системи брендингу дестинації-країни, безпека туристів, правовий захист, інфраструктура. Іван Леонідович звернув увагу на розвиток трендів національного туризму, при якому необхідно враховувати регіональні особливості українських міст, необхідність активізації розвитку внутрішнього туризму.

Тараненко Антон Павлович, начальник управління туризму Департаменту економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), звітував про розвиток туризму в м. Києві за 2015 рік та акцентував увагу на інструментах та заходах, спрямованих на розвиток та популяризацію столичного туризму.

Результати наукової роботи щодо обґрунтування таких актуальних проблем у сфері туризму, як ціноутворення у туризмі та ефективне управління персоналом підприємств у готельному бізнесі, представили у своїх доповідях докторанти КНТЕУ Сагалакова Наталя Олександрівна та Завідна Людмила Дмитрівна, які виконанали роботи у співпраці з ректором, д.е.н., професором, науковим консультантом Мазаракі Анатолієм Антоновичем, докторант КНТЕУ Гуменюк Володимир Владимирович присвятив доповідь велнес-туризму – тенденціям розвитку та його впливу на трансформацію курортно-рекреаційної сфери.

Токаренко Іван Олександрович, організатор проекту Київська міська спартакіада «Здоровий киянин-2016», розповів про новий проект «Brand games», проведення якого в найближчому майбутньому планується на базі КНТЕУ.

Іванова Валентина Василівна, професор кафедри економіки підприємства Полтавського університету економіки і торгівлі, розповіла про інформаційну підтримку, її значимість у контексті розвитку туризму та необхідність створення інформаційного туристичного кластеру.

Парфіненко Анатолій Юрійович, завідувач кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, у своїй доповіді наголосив на тому, що міжнародний туризм – інструмент публічної дипломатії, так звана «м’яка сила», що надає нові можливості для посилення зовнішньополітичного впливу України.

Перший заступник голови громадської ради при Державній авіаційній службі України Яценко Віктор Антонович розповів присутнім про досвід впровадження системи якості в різних країнах, зокрема у Швейцарії.

Генеральний директор асоціації «Укрзовніштранс» Гатаулін Андрій Рафісович у своєму виступі наголосив на основних вимогах до персоналу у сфері туризму, професійній підготовці і розробці професійних стандартів для туроператорів та створенні єдиних правил для всіх суб’єктів туристичної діяльності.

Завершуючи конференцію та підбиваючи підсумки конференції, модератор другого пленарного засідання Ткаченко Тетяна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму та рекреації КНТЕУ, підкреслила, що для подальшого розвитку сфери туризму та пов’язаного з цим економічного зростання в країні необхідна консолідація зусиль держави, науки й освіти, бізнесу.


07.04.2016
knteu
4816
остання редакція 28.11.2016
redactor