logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Міжнародні гранти. ERASMUS MUNDUS, TEMPUS

Міжнародна діяльність

ERASMUS +: підвищення кваліфікації викладачів КНТЕУ у Великобританії

Київський національний торговельно-економічний університет у поточному році реалізує 8 проектів в рамках програми Європейського союзу ERASMUS+, серед яких проект Міжнародної кредитної мобільності з Університетом Центрального Ланкаширу (м. Престон, Великобританія). У рамках проекту 9 викладачів, що читають лекції протягом останніх декількох років на магістерських програмах англійською мовою викладання в КНТЕУ: Андрієць Віталій, Антюшко Дмитро, Афанасьєв Костянтин, Дупляк Тетяна, Жураховська Людмила, Кулик Марія, Присяжнюк Анна, Чикусова Марина, Яцишина Клавдія, підвищували кваліфікацію у Великобританії влітку протягом 4 тижнів. Конкурсний відбір викладачів базувався на таких критеріях, як: мінімальний рівень володіння англійською мовою В2, проведення лекційних занять англійською мовою не менше 3 років та висока рейтингова оцінка викладача очима студентів.

Навчання в Університеті Центрального Ланкаширу було сконцентровано на оволодінні професійною термінологією англійської мови у розрізі  наступних навчальних модулів: принципи комунікації, відмінності формального та неформального спілкування, особливості міжкультурної комунікації з іноземними студентами, мовні письмові стандарти, принципи написання наукової статті та доповіді на наукову конференцію, методи оцінювання студентів та залучення до наукових досліджень, активні методи навчання, зворотній зв'язок із студентами та ін. Під час навчання викладачі брали участь у вебінарах та мали можливість спостерігати за практичними заняттями британських викладачів з ділової англійської мови для іноземних студентів. У рамках програми стажування були також передбачені екскурсії до міст: Лондон, Йорк, Манчестер, Ліверпуль. Викладачам був наданий повний доступ до паперових та електронних ресурсів бібліотеки Університету Центрального Ланкаширу.

Завершальний етап підвищення кваліфікації викладачів полягав у здачі екзамену на підтвердження рівня володіння англійською мовою. Всі 9 викладачів успішно здали іспит та отримали міжнародні сертифікати, які засвідчують володіння англійською мовою на рівні В2.

Короткотермінове навчання дозволило викладачам університету не лише підвищити рівень знань з професійної англійської мови, а й здобути педагогічний досвід щодо проведення інтерактивних занять, а також ознайомитися з системою навчання в Університеті Центрального Ланкаширу та культурою Великобританії.

Успішна реалізація проекту ERASMUS+ з Університетом Центрального Ланкаширу призвела до удосконалення рівня знань фахової англійської мови викладачів та практичних навичок її застосування у навчальному процесі,  що безперечно сприятиме покращенню якості викладання дисциплін на бакалаврських та магістерських програмах англійською мовою викладання у КНТЕУ.

Наступним кроком реалізації проекту ERASMUS+ є від’їзд 5 студентів в Університет Центрального Ланкаширу на навчання за спеціальністю «International Business Communication» (ОС «бакалавр»), що має безперечно вагоме значення для започаткування програми подвійного дипломування.

  


Міжнародна навчальна мобільність студентів КНТЕУ в рамках програми ЄС Еразмус+

Еразмус (англ. Erasmus) — це програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн – членів Європейського Союзу, що названа на честь видатного голландського вченого XV століття, гуманіста і теолога Еразма Роттердамського, який багато мандрував Європою, навчався і працював у різних університетах. Erasmus є акронімом, що розшифровується як «Схема дії європейського співтовариства для підвищення мобільності студентів університетів» (англ. Erasmus – European Region Action Scheme for the Mobility of University Students).

Протягом 2014-2020 рр. за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність Програмою Еразмус+ передбачається надання грантів та можливостей для навчання біля 4 млн. особам та 125 тис. організаціям, виділивши на це 63 % загального бюджету Програми Еразмус+, що складає загалом 14,7 млрд. євро.

У поточному році Київський національний торговельно-економічний університет реалізує 7 проектів з європейськими ВНЗ – партнерами КНТЕУ в рамках Програми Еразмус+, які направлені на реалізацію права на міжнародну академічну мобільність. Характерною рисою цих програм є те, що практично усі вони реалізуються в рамках подвійного дипломування – так важливого для підвищення конкурентноздатності випускників КНТЕУ на європейському ринку праці.

Протягом навчального року 7 студентів КНТЕУ скористалися стипендіальними можливостями Програми Еразмус+ з метою семестрового навчання в провідних європейськими ВНЗ:

 • Лютий Денис – Університет Парі-Ест Кретей (м. Париж, Франція), магістерська програма за спеціальністю «Міжнародний магістр з бізнес-менеджменту».
 • Губа Наталія, Мгерян Шант та Яцько Тетяна – Університет Гренобль Альпи (м. Гренобль, Франція) бакалаврська програма за спеціальністю «Економіка та управління».
 • Дубок Андрій – Краківський економічний університет (м. Краків, Польща), магістерська програма за спеціальністю «Фінансовий менеджмент».
 • Бобрікова Тетяна та Кавара Дана – Університет Хоенхайм  (м. Штутгарт, Німеччина), магістерська програма «Економіка та бізнес-адміністрування».

У 2017-2018 н.р. буде здійснено поїздки студентів на семестрове навчання в рамках програми Еразмус+ в Бізнес-школу «Ауденсія»  (м. Нант, Франція) на англомовну магістерську програму та Університет Гренобль Альпи (м. Гренобль, Франція) на франкомовну бакалаврську програму.

   


 

Програма імені Жана Моне.
Проект «Поглиблена та всеохоплююча

зона вільної торгівлі
з Європейським Союзом:
переваги та недоліки
для українського суспільства»

Головна мета проекту «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства» - це сприяння розумінню переваг і проблем у сфері укріплення демократії, гарантування прав людини та підвищення соціальних стандартів з реалізації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. 

Базовим підрозділом для реалізації проекту слугуватимуть кафедри міжнародної економіки (нині кафедра міжнародних економічних відносин та кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права із залученням перспективних фахівців, які демонструють відмінні характеристики та кваліфікації в конкретних сферах досліджень Європейського Союзу та мають цьому документальне підтвердження. 
Детальніше...


Круглий стіл на тему "Міжнародна академічна мобільність у рамках програми ЄС Еразмус+: досвід та перспективи розвитку"

18 травня 2017 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся круглий стіл на тему «Міжнародна академічна мобільність у рамках програми ЄС Еразмус+: досвід та перспективи розвитку». Метою проведення круглого столу було обговорення організаційно-координаційних питань реалізації міжнародної академічної мобільності студентів та викладачів КНТЕУ в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ та визначення напрямів і перспектив її розвитку.

Роботу круглого столу відкрив проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Сай В.М., який зокрема зупинився на оцінці загального стану та перспектив розвитку академічної мобільності, на зусиллях ректорату в цьому плані.

Директор Центру європейської освіти Дупляк Т.П. презентувала програми міжнародної академічної мобільності для студентів та викладачів університету, у тому числі в рамках програми ЄС Еразмус+. У поточному році університет реалізує 9 проектів з європейськими ВНЗ – партнерами КНТЕУ в рамках програми Еразмус+, з яких 7 направлені на реалізацію права на міжнародну академічну мобільність.

Студент англомовної магістерської програми Лютий Денис, який протягом семестру навчався в Університеті Парі Ест Кретей (м. Париж, Франція) у рамках стипендії Еразмус+, поділився своїм досвідом участі в програмі міжнародної мобільності. Студент розповів про критерії відбору на програму, умови участі, специфіку освіти в університеті та відповів на питання слухачів.

Оскільки КНТЕУ реалізує програми Еразмус+ не тільки в рамках студентської мобільності, а й викладацької, з доповіддю про критерії відбору викладачів для участі в програмах міжнародної Еразмус+ виступила Головачова О.С., яка опікується в університеті реалізацією бакалаврських та магістерських програм англійською мовою викладання.

Доцент кафедри банківської справи Гордієнко Т.М. та доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Матусова О.М. розповіли про свій досвід викладання у провідних європейських ВНЗ – партнерах КНТЕУ в рамках спільних програм міжнародної академічної мобільності ЄС Еразмус+ з Бізнес школою «Ауденсія» (м. Нант, Франція) та Краківським економічним університетом (м. Краків, Польща).

Питання, розглянуті на круглому столі, були актуальними, сучасними та носили практичний характер. Доповіді активно обговорювалися учасниками круглого столу, що засвідчило значний інтерес до питань реалізації та розвитку програм міжнародної академічної мобільності в рамках програми ЄС Еразмус+ у КНТЕУ.

  


ERASMUS +: нові горизонти в українсько-французькому співробітництві

Як відомо, у поточному році університет реалізує 8 програм з європейськими університетами в рамках проектів ERASMUS +. Чи не найефективнішим з них є проект ERASMUS + Міжнародна кредитна мобільність 2016-1-FR01-KA1077-023610 з Університетом Гренобль Альпи, з яким співпраця розпочалася ще у 2013 році.

У центрі співробітництва обох навчальних закладів є програма подвійного дипломування «Бакалавр з економіки та управління», яка базується на дистанційній основі як французькою, так і англійською мовою.

Університет Гренобль Альпи (УГА) - це багатопрофільний державний університет, який пропонує висококваліфіковане викладання дисциплін за всіма освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії.

В університеті навчається 45 тис. студентів, працюють 3 тис. викладачів та 2,5 тис. адміністративного та технічного персоналу. Основна співпраця КНТЕУ здійснюється з 2-ма з 24 структурних підрозділів, а саме з економічним та юридичним факультетами.

Взагалі репутація цього університету дуже висока не тільки у Франції, а й у Європі в цілому. У Франції він останні роки займає перші місця в рейтингу за рівнем «комфортності, навчання та перебування», у тому числі іноземних студентів. Тому не дивно, що в рамках зазначеного проекту ERASMUS + з коротким візитом своїх відносно нових, але потужних партнерів відвідала представницька делегація на чолі з ректором КНТЕУ А.А. Мазаракі, а також проректором В.М. Саєм, директором Центру європейської освіти Т.П. Дупляк, координатором магістерських програм англійською мовою викладання О.С. Головачовою.

На цей момент вже була наявною необхідність підвести перші підсумки співпраці протягом трьох років. А вони вже досить суттєві - якщо у 2014-2015 н.р. навчались четверо студентів КНТЕУ за зазначеною програмою, у 2015-2016 н.р. - шість осіб, то в цьому році в рамках програми ERASMUS + вже навчаються дев’ять осіб.

У процесі зустрічі з президентом УГА пані Ліз Думазі, віце президентом паном Жеромом Жансель, та керівником міжнародного відділу факультету економіки паном Фаруком Ульжен, а також іншими співробітниками університету та факультету - Н. Колле, В. Бартолі, С.-А. Манье. Насамперед йшлось про оцінку досягнутого та вирішення проблем, які виникали в процесі реалізації бакалаврської програми.

Проведені наради, зокрема, дозволили уточнити питання подвійного дипломування українських студентів, заліку в КНТЕУ окремих дисциплін, якими студенти успішно оволоділи у Франції. Важливим також було співставлення навчальних планів за окремими спеціальностями та напрямами підготовки, а також програм окремих дисциплін, що вивчаються в обох університетах.

Важливо, що керівники обох вищих навчальних закладів домовились про принципи та напрями реалізації в наступному році магістерських програм подвійного дипломування за окремими спеціальностями. Широка дискусія відбулася з приводу можливості реалізації вже в найближчому майбутньому співпраці в галузі підготовки спеціалістів PhD. Особливо цікавим було обговорення можливості реалізації принципу подвійного керівництва підготовки дисертаційних досліджень. Після ретельного обговорення було, зокрема, домовлено про візит до Університету Гренобль Альпи двох викладачів кафедри міжнародної економіки з метою читання дисциплін англійською мовою в жовтні цього року. Водночас делегація з двох викладачів цього університету та трьох адміністративних працівників відвідає КНТЕУ з метою обміну досвідом та вивчення нових можливостей поглиблення співпраці.

У рамках візиту відбулася зустріч зі студентами КНТЕУ, які навчаються за згаданою програмою ЄС ERASMUS +. У відвертій розмові йшлося про можливості подальшого поліпшення програми подвійного дипломування в рамках співпраці двох знаних навчальних закладів - Університет Гренобль Альпи (Франція) та Київський національний торговельно-економічний університет (Україна).

    


Програма міжнародної академічної мобільності Еразмус+ з бізнес-школою «Ауденсія» як результат інтернаціоналізації КНТЕУ

Нещодавно доцент кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ Олена Миколаївна Матусова повернулася з бізнес-школи «Ауденсія» (м. Нант, Франція), в якій вона викладала дисципліну «Управління ризиками підприємства» англійською мовою в рамках Програми Еразмус+ «Навчальна (академічна) мобільність».

Дисципліну «Управління ризиками підприємства» Матусова О.М. викладає на англомовних магістерських програмах КНТЕУ вже декілька років. Саме ця дисципліна була обрана французькими партнерами з переліку усіх англомовних дисциплін нашого університету. Обов’язковою вимогою для участі у програмі міжнародної академічної мобільності Еразмус+ було володіння англійською мовою на рівні не менше В2 за стандартами Європейського Союзу.

Викладання в бізнес-школі «Ауденсія» включало в себе інтенсивний 18-годинний курс для групи студентів цього провідного європейського ВНЗ, що відомий у світі своїми навчальними програмами з менеджменту.

Така подія є новим етапом розвитку міжнародного співробітництва КНТЕУ та важливою складовою його інтеграції в європейський освітній простір. Про зростання конкурентоздатності університету на міжнародному освітянському ринку свідчить не лише факт щорічного збільшення кількості іноземних студентів на англомовних магістерських програмах, а й відтепер читання лекцій нашими викладачами у відомих європейських ВНЗ.

     


Інформаційний день Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ 
у сфері вищої освіти

19 листопада 2015 року в Київському національному торговельно-економічному університеті проходив Всеукраїнський Інформаційний день Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти.

Сьогодні Програма ЕРАЗМУС+ – це інструмент, який допомагає рухати та модернізувати освіту, інтегруючі інноваційні технології у сучасний навчальний процес.

Вітаючи учасників заходу, перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Романівна Совсун висловила сподівання на активну участь українських університетів, їх взаємодію з міжнародними партнерами та налагодження контактів, що сприятимуть підвищенню якості освіти в Україні. «Міністерство освіти і науки України визначило декілька аспектів для продуктивної співпраці в контексті реформи вищої освіти», – сказала  пані Совсун. І детально окреслила актуальні пріоритети:

 • проекти, спрямовані на розвиток окремих освітніх програм, розробка нових навчальних програм;
 • механізми розробки внутрішньої системи сучасної освіти, забезпечення якості освіти, спираючись на досвід європейських країн;
 • організація навчального процесу;
 • створення  сучасних докторських (PhD) програм для розвитку середовища наукового пошуку;
 • інтернаціоналізація, розвиток спільних програм з іншими університетами;
 • налагодження зв’язку студентів з ринком праці, практика студентів, співпраця з бізнесом;
 • налагодження роботи в університеті для подальшого відслідковування долі випускників, збір інформації;
 • формування власних фондів, залучення додаткового фінансування.

«Я впевнена, що проекти Еразмус+ сприятимуть розвитку українських університетів, і ми ще більше залучатимемо ці програми для розвитку сучасної освіти», - зазначила під кінець своєї доповіді Інна Романівна.

Анатолій Антонович Мазаракі, ректор Київського національного торговельно-економічного університету,  вітаючи присутніх, інформував про великий досвід співпраці КНТЕУ з закордонними університетами, програми подвійного дипломування із європейськими вищими закладами.

Ральф Радерсдиректор Департаменту з розвитку потенціалу вищої освіти Програми ЕРАЗМУС+ (ЕАСЕА, Бельгія), наголосив, що ця програма ЕРАЗМУС+ відома як програма обміну студентів, але сьогодні вона підтримує не лише окремих викладачів та студентів, а й підтримує програми навчальних закладів та освіту країн. Це розширення потенціалу має на меті посилення співпраці між університетами Європи та вищими навчальними закладами країн-партнерів, модернізацію у країнах партнерів їх ВНЗ через проекти співпраці, розвиток нових методів навчання.
Докладніше...


Інформаційний день Програми Європейського Союзу
ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти

19 листопада 2015 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті відбудеться Інформаційний день Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти.
Інформаційний лист...
 


Черговий крок КНТЕУ до світового наукового простору 

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2015 року за напрямом Жан Моне в рамках програми Еразмус+. До фінансування рекомендовано 261 проект, з них 8 проектів  реалізуватимуться за участю українських університетів та асоціацій.

Серед переможців цього року шість українських університетів: Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Київський національний торговельно-економічний університет, Національна металургійна академія України, Одеський національний економічний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка та дві асоціації: Українська бібліотечна асоціація та Українська асоціація європейських студій, яка має досвід участі у попередній програмі Жан Моне. Інші переможці конкурсу 2015 року отримали грант Жана Моне вперше.
Докладніше...


КНТЕУ - традиційно активний учасник Франкофонії

У рамках співробітництва між КНТЕУ та Університетським Aгентством Франкофонії (AUF) студентка ІІІ курсу 24 групи ФЕМП Марлена Мгерян взяла участь у Міжнародному фестивалі Франкофонії, організованому Бюро Центральної та Східної Європи AUF в м. Клуж-Напока (Румунія).КНТЕУ – традиційно активний учасник заходів Франкофонії 
Докладніше...


Візит французьких колег


17 грудня 2014 р. з метою проведення робочої наради в рамках договору про співробітництво щодо подальшого впровадження системи подвійного дипломування на основі дистанційної освіти в КНТЕУ перебували директор департаменту дистанційної освіти Університету Пьєр Мендес Франс (м. Гренобль, Франція) Пьєр Баї, керівник міжнародної програми дистанційного навчання Валентіна Бартолі, а також Аташе з питань університетського і наукового співробітництва, Директор французько-українського центру університетського і наукового співробітництва Посольства Франції в Україні Жіль Мамец.
В рамках візиту відбулося ознайомлення з роботою Центру європейської освіти, відвідання навчального процесу та апробація системи дистанційного навчання  мультимедійного класу, обладнаного за рахунок фінансування Європейської Комісії в рамках проекту TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalis) 144920-TEMPUS-2008-FR. JPCR та часткового фінансування КНТЕУ.
Проект закінчився вже 2 роки тому, але набуте в ньому і надалі реалізується за характером мультиплікатора в різних напрямках освітянського процесу в КНТЕУ!


Всеукраїнський інформаційний день Програми Еразмус+


4 листопада 2014 р. представники Центру європейської освіти КНТЕУ взяли участь у Всеукраїнському інформаційному дні Програми Еразмус+, який був організований Національним Еразмус+ офісом в Україні у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури. 


Реалізація програм подвійного дипломування

З 01 жовтня 2014 р. в мультимедійному класі Г-207, обладнаному за рахунок фінансування Європейської Комісії в рамках проекту TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalis) 144920-TEMPUS-2008-FR. JPCR та часткового фінансування КНТЕУ, розпочали навчання перші 8 груп з англійської та французької мови по реалізації програм подвійного дипломування у щойно створеному Центрі європейської освіти Київського національного торговельно-економічного університету. При цьому використовуються оригінальні мовні навчальні програми, придбані також в рамках європейського фінансування.

Вручення бакалаврських та магістерських дипломів Франції

20 червня 2014 року на центральній площі Київського національного торговельно-економічного університету в рамках церемонії з нагоди випуску магістрів денної форми навчання відбулася урочиста і знаменна подія – чергове вручення дипломів випускникам програми подвійного дипломування відповідно до угоди між КНТЕУ та Університетом д’Овернь (Франція), в тому числі студентам пілотної групи проекту TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalis) 144920-TEMPUS-2008-FR. JPCR.
Окрім 40 дипломів, які отримали студенти київського кампусу, майже 20 вручено випускникам наших регіональних підрозділів – Вінницького, Харківського та Чернівецького інститутів, а також партнерам по ТЕМПУС – Донецького національний університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського та Полтавського університету економіки і торгівлі.
Додаткової урочистості церемонія набула завдяки участі в ній Аташе Посольства Французької Республіки в Україні, Директора французько-українського центру університетського і наукового співробітництва Пана Жіля Мамеца, який привітав випускників від імені Посольства.
Ректор КНТЕУ Анатолій Антонович Мазаракі висловив вдячність Посольству за участь у церемонії та за тривалу співпрацю з університетом.
Традиційно церемонія завершилася яскравим виступом Народного студентського камерного академічного хору КНТЕУ.


Результати конкурсного відбору ІІІ когорти за проектом ERASMUS MUNDUS
EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21

За результатами ІІІ відбору в рамках проекту ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21, який був проведений в квітні 2014 р. спеціальною комісією проекту на чолі з головним координатором - Університетом Міколаса Ромеріса:

 • Дорошенко Наталія (4 курс, ФРГТБ) отримала стипендію на навчання протягом осіннього семестру 2014/15 н.р. в Університеті Туріба (Латвія).
 • ​​Губай Андрій (3 курс, ФЕМП) отримав стипендію на навчання протягом осінньо-зимового семестру 2014/15 н.р. в Університеті Південного Уельсу (Великобританія).
 • Ізовіт Марія (4 курс, ФФБС) отримала стипендію на навчання протягом 2 семестрів 2014/15 н.р. в університеті Печ (Угорщина). 

Вручення дипломів студентам пілотної групи проекту TEMPUS MODEP 
(MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalis) 144920-TEMPUS-2008-FR. JPCR13 лютого 2014 року відбулася урочиста церемонія вручення державних дипломів Франції студентам Київського національного торговельно-економічного університету – 30 рівня «Бакалавр» («Licence») та 21 рівня «Магістр» («Master 2»). 

Особливу значущість цій церемонії надавала присутність високих гостей – Міністра освіти і науки України,  начальника управління міжнародного співробітництва, представників Посольства Франції в Україні.

Урочисту церемонію відкрив ректор А.А. Мазаракі:
«За всі роки навчання наші студенти отримали 98 дипломів "Master", 235 дипломів "Licence" та більше 800 університетських дипломів рівня "Duma" 1, 2. Багато випускників Французько-Українського інституту управління продовжили навчання на магістерських програмах в університетах Франції. Співпраця Київського національного торговельно-економічного університету з Університетом д’Овернь стала наймасштабнішим проектом України і Франції в галузі освіти».
Також з вітальним словом звернулися до всіх присутніх Ф. Касьєр – відповідальний за міжнародні зв’язки Університету д’Овернь.
14 студентів КНТЕУ та вишів Полтави, Донецька, Львова отримали аналогічні дипломи за результами їх навчання в пілотних групах  4-річного проекту Європейського Союзу "TEMPUS MODEP", в якому брали участь 12 ВНЗ Європи, а КНТЕУ був координатором від України.
Вручали їм дипломи Радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні, директор Французького Інституту в Україні  Е. Тосаті та С.Ю. Бацюкова – координатор Національного Темпус-офісу в Україні.
Фінальним акордом стало виконання хором КНТЕУ гімну студентства «Гаудеамус» та в переддень Дня Святого Валентина відомої пісні – “Une vie d’amour”.


Основні результати реалізації в КНТЕУ проекту TEMPUS MODEP
"Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін"
(144920 - TEMPUS - 2008 - FR . JPCR):

1. Придбання (за кошти ЄС), встановлення в створеній мультимедійній лабораторії, використання в навчальному процесі:

 • комп’ютерного обладнання (11 одиниць);
 • програмного забезпечення ("TELL ME MORE" - англійською і французькою мовами);
 • програмного забезпечення ділових імітаційних ігор (Shadow Manager, Mondial Manager);
 • серверу.

2. Підвищення кваліфікації викладачів з профільних дисциплін, іноземних мов та адміністраторів і техніків з комп’ютерного обладнання (стажування 5 осіб у м. Клермон-Ферран, Франція).
3. Проходження пілотними групами студентів рівня Лісанс, Мастер 1, Мастер 2 навчальних модулів у Франції під час реалізації проекту TEMPUS MODEP.
4. Розповсюдження ділових ігор та мовних програм для студентського контингенту поза пілотними групами програми TEMPUS MODEP.
5. Отримання студентами пілотних групп дипломів на рівні Лісанс та Мастер 2 (17 одиниць).


IIІ конкурсний відбір студентів в рамках проекту ERASMUS MUNDUS
на 2014/2015 н.р.

У грудні 2013 р. – січні 2014 р.  серед студентів III-V курсів та аспірантів КНТЕУ було проведено ІІІ відбір претендентів на отримання стипендій на навчання в університетах-партнерах в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova ) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21. Було проведене тестування на визначення рівня знання англійської мови. За результатами конкурсного відбору з 14 студентів, які проходили тестування,  до подачі документів на розгляд комісією проекту було рекомендовано 6 студентів які мають не тільки добрий рівень академічної успішності, але й рівень володіння англійською мовою В2, що є однією з вимог для участі у програмі: Бенько Надія, Дорошенко Наталія, Губай Андрій, Родін Антон, Ізовіт Марія, Кучеренко Анастасія. 


Темпус в Україні святкує 20 років

   14 травня 2013 року в готелі "Русь" відбулася Міжнародна конференція "Темпус-Україна@20", присвячена двадцятиріччю Програми Темпус в Україні. Вона була організована Національним Темпус-офісом в Україні спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки Представництва ЄС в Україні. Учасників конференції привітали і виступили з доповідями Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК та Посол Європейського Союзу в Україні Ян ТОМБІНСЬКІ.
   Конференція дала можливість всебічно обговорити досягнення і здобутки Програми Темпус та визначити шляхи подальшого впровадження. На ній було представлено "Огляд впливу проектів Темпус в Україні", де висвітлювалися як позитивні результати, так і проблемні питання у втіленні проектів Програми Темпус протягом її двадцятирічної історії в Україні, зокрема, актуальність й ефективність, участь українських вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі модернізації вищої освіти, а також рекомендації щодо прискорення реформ у сфері вищої освіти відповідно до положень Болонського процесу.
  У рамках конференції відбулася церемонія нагородження виконавців проектів Темпус в Україні за різними номінаціями. Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків КНТЕУ Сай В.М. був відзначений дипломом менеджера проектів Програми Темпус за ініціативність, творчий пошук, сприяння розвитку міжнародної співпраці. Київський національний торговельно-економічний університет із 2009 р. по 2012 р. брав участь у проекті Темпус MODEP "Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін", метою якого було створення і введення загальних професійних курсів Лісанс (L3) та Мастер (М1 і М2), адаптованих до потреб професійної підготовки в Україні у сфері менеджменту підприємств і адміністративних закладів, що відповідають Болонському процесу.


Результати конкурсного відбору ІІ когорти за програмою ERASMUS MUNDUS

За результатами ІІ відбору в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21, який був проведений спеціальною комісією проекту у травні 2013 р.: Бондарчук Марина Юріївна (аспірантка ІІ року навчання, кафедра «Торговельного підприємництва», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами») отримала стипендію на навчання протягом осіннього семестру 2013/14 н.р. в Університеті Міколаса Ромеріса, Литва.


II конкурсний відбір студентів в рамках проекту ERASMUS MUNDUS
на 2013/2014 н.р.

У грудні 2012 р. – січні 2013 р. серед студентів III-V курсів та аспірантів КНТЕУ було проведено ІІ відбір претендентів на навчання в університетах-партнерах в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21. Було проведене тестування на визначення рівня знання англійської мови, також надавалась допомога (сприяння) в оформленні всіх необхідних документів для подачі заявки (пакету документів) на конкурс. За результатами конкурсного відбору було рекомендовано наступних 4-х студентів, які мають не тільки добрий рівень академічної успішності, але й рівень володіння англійською мовою В2, що є однією з вимог для участі у програмі: Бондарчук Марина, Куліш Анна, Микулик Катерина, Цвєткова Наталя. 


Візит координатора проекту ERASMUS MUNDUS

10-13 грудня 2012 р. в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) №204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21 відбувся візит представник координатора програми Ругіле Жасбутите (Університет Міколаса Ромеріса, Литва) під час якої була проведена зустріч зі студентами КНТЕУ. 


Результати конкурсного відбору І когорти за програмою
ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova)
№ 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21

Травень 2012 р. За результатами І відбору в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova ) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21, який був проведений спеціальною комісією проекту:
Голубчик Валерія Володимирівна  (ФЕМП  2 к. 2 гр.) отримала стипендію на навчання в Університеті Коменського в Братиславі (Словаччина) за ОКР «Бакалавр» протягом 10 місяців у 2012/13 н.р., а Стороженко Ольга Михайлівна (доцент кафедри комерційного права) буде проходити стажування в Університеті Міколаса Ромеріса (Литва) з 16 лютого по 20 березня 2013).


Мультимедійний клас - гордість Київського національного торговельно-економічного університету!

   У Київському національному торговельно-економічному університеті за активної підтримки ректора університету А.А. Мазаракі, за рахунок фінансування Європейської Комісії в рамках програми TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalis) 144920 - TEMPUS - 2008 - FR . JPCR та часткового фінансування КНТЕУ функціонує мультимедійний клас, обладнаний найсучаснішою технікою.
   Мультимедійні технології, використані в аудиторії Г-207 КНТЕУ, надають можливість вийти на якісно новий рівень викладання іноземних мов, збільшують простір для самостійної роботи студентів та забезпечують умови для дистанційного навчання.
   Мультимедійний клас призначений, насамперед, для роботи пілотних груп студентів згаданої програми Темпус, а також для Центру іноземної ділової мови та підготовки викладачів КНТЕУ з метою впровадження англомовних магістерських програм навчання.
   Важливо і те, що в процесі функціонування цього класу використовується програмне забезпечення (придбане за рахунок європейського гранту) не тільки у викладанні англійської та французької мов, але і для проведення ділових ігор з таких спеціальних дисциплін як менеджмент ЗЕД, фінансовий аналіз тощо.


І конкурсний відбір студентів в рамках нової програми 
ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova)
№ 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21

У березні 2012 р. було проведено відбір претендентів на навчання в університетах-партнерах в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova ) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21. Для студентів III-V курсів було проведене тестування на визначення рівня знання англійської мови, також надавалась допомога (сприяння) в оформленні всіх необхідних  документів для подачі заявки (пакету документів) на конкурс.  
Загалом було подано 7 заявок. Всі претенденти є студентами факультету економіки, менеджменту та права. 
За результатами конкурсного відбору було рекомендовано наступних 4-х студентів, які мають не тільки добрий рівень академічної успішності, але й рівень володіння англійською мовою В2, що є однією з вимог для участі у програмі: Кондратюк В.О., Шарова Д.С., Волкова Ю.О., Голубчик В.В.


Церемонія вручення французьких державних дипломів 
студентам програми проекту TEMPUS MODEP

  30 березня 2012 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбулось вручення перших 17 європейських державних дипломів рівня Licence (Бакалавр) (КНТЕУ - 9, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського - 4, Львівська комерційна академія - 3, Полтавський університет економіки і торгівлі - 1) за спеціальною програмою проекту TEMPUS MODEP ("Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін").
   Особливу значущість цій події надала присутність на ній високоповажних гостей із Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, дипломатів Посольства Франції в Україні, представника Національного Темпус-офісу в Україні, а також керівництва КНТЕУ, представників ЗМІ.
   Урочиста частина свята розпочалась о 16:30 у святково прикрашеній залі університету. Зі словами привітання до численної аудиторії звернувся ректор КНТЕУ А.А. Мазаракі. Також із вітальними словами виступили: начальник управління міжнародного співробітництва МОНМСУ А.Д. Божков (який зачитав лист Міністра Д.В.
Табачника), заст. директора департаменту МЗС України В.В. Войтович, радник із питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні, директор Французького Інституту в Україні А. Дюрюфле, керівники двох французьких підприємств - директор з персоналу "ЛЕРУА МЕРЛЕН" Е. Дорже та генеральний директор "ФРАНСГЛЯС" М. Зіту, директор Професіоналізованого Університетського Інституту "Менеджмент і управління підприємствами" М. Шеневуа. 
   Після цього А.Д. Божков, А. Дюрюфле та М. Шеневуа вручили дипломи державного зразка Франції студентам. Зі словами вдячності виступили випускники. Прекрасним доповненням цієї події став виступ камерного хору університету з виконанням студентського гімну "Гаудеамус". 
    На урочистостях була присутня делегація Університету Овернь-Клермон 1 у складі М. Шеневуа - директора ПУІ "Менеджмент та управління підприємств", Р.Кампос - фінансового директора, викладачів Н. Чернева, С. Лагранжа, К. Монтрайно, а також 25 студентів цього університету, що прибули до Києва з ознайомчою програмою та 15 студентів, що проходитимуть в Україні трьохмісячну виробничу практику. 
    Після завершення офіційної церемонії вручення дипломів відбулося жваве спілкування французьких та українських студентів. Представники КНТЕУ й гості обмінялись думками з приводу подальшого вдосконалення розвитку французько-української співпраці та реалізації спільних проектів.
    Присутні на церемонії надали інтерв'ю засобам масової інформації щодо реалізації проекту TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalisеs 144920-TEMPUS-200-FR.JPCR-"Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін"), який розпочався в січні 2009 р. у рамках міжрегіональної програми Європейського сусідства та партнерства ЄС і в якому Київський національний торговельно-економічний університет бере не тільки участь, а й виступає координатором від України, а Університет Овернь-Клермон 1 (Франція) - головним виконавцем від Європейського Союзу. Всього в програмі бере участь 16 університетів із 7 країн світу.
   За традицією наступного дня - 31 березня відбувся "Овернський вечір", на якому протягом 2-х годин спілкувалися французькі та українські студенти.
   Все це є підтвердженням того, що реалізація принципів Болонського процесу вже давно не є декларацією, але реальним життям Київського національного торговельно-економічного університету.
  

ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project
(Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova )
№ 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21
Проект фінансується Європейською Комісією.

З січня 2012 р. в рамках програми Європейського сусідства та партнерства ЄС Київський національний торговельно-економічний університет бере участь у проекті ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova ) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21.

Коротка характеристика проекту:

Назва - Програма Еразмус Мундус (Erasmus Mundus), напрям "Партнерство" для Білорусі, України, Молдови (EMP-AIM).

Термін реалізації проекту – 48 місяців.

Цільові країни – Україна, Білорусь, Молдова.

Заявник (Головний координатор) – Університет Міколаса Ромеріса (Литва).

СКЛАД

Партнери з країн ЄС:
Університет Йоганна Кеплера у Лінці (Австрія)
Університет міста Печ (Угорщина)
Університет Саленто (Італія)
Вища Школа Управління Бізнесом Туріба (Латвія)
Університет Коменського в Братиславі (Словаччина)
Університет Аліканте (Іспанія)
Університет Гламорган (Великобританія)

Партнери з Білорусі, Молдови, України:
Державний університет Янки Купали, м. Гродно (Білорусь)
Державний економічний університет Білорусі (Білорусь)
Міжнародний вільний університет Молдови (Молдова)
Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (Молдова)
Економічна Академія Молдови (Молдова)
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (Україна)
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Університет економіки та права "Крок" (Україна)
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна)

Асоційовані партнери:
Поліський державний університет (Білорусь)
Луганський національний університет (Україна)
Комратський державний університет (Молдова)
Тираспольський державний університет (Молдова) 

Цільова група:
студенти рівня "Бакалавр", "Магістр", аспіранти, докторанти, викладачі та адміністративний персонал

Мета програми: 
Еразмус Мундус - освітня програма ЄС, націлена на розвиток людських ресурсів, активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів. Програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

У рамках партнерського консорціуму Київським національним торговельно-економічним університетом пропонується можливість для мобільності на багатьох напрямах, зокрема: менеджмент, право, державне управління, бізнес-дослідження, економіка та інші. 

Напрями діяльності за проектом:
- розробка нових навчальних курсів;
- організація та впровадження структурованих механізмів мобільності між країнами-партнерами, а також надання стипендій різної тривалості (від одного до десяти місяців) для громадян Білорусі, Молдови, України. 

Очікувані результати:
- підвищення рівня професійної підготовки в університетах; 
- забезпечення мобільності студентів та викладачів у дусі Болонського процесу.  

Координатори проекту від КНТЕУ:

Сай Валерій Миколайович

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.
Тел./факс: +38 044 531-49-51. E-mail: say@knteu.kiev.ua

Мазаракі Наталія Анатоліївна

доцент кафедри комерційного права
Тел.: +38 067 691-84-80
E-mail: n.a.mazaraki@gmail.com  

Якубенко Олександра Валеріївна

спеціаліст відділу міжнародних зв’язків.  Тeл.: +38 044 513-63-45; факс: +38 044 531-49-51. 
E-mail: sasha_yakubenko@knteu.kiev.ua


Робоча нарада з грант-холдером проекту TEMPUS MODEP
"Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін"
(144920 -
TEMPUS - 2008 - FR . JPCR)

  

  

6-7 грудня 2010 р. в рамках реалізації проекту TEMPUS MODEP "Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін"
(144920 -
TEMPUS - 2008 - FR . JPCR), в якому КНТЕУ  є координатором від України, відбулася чергова робоча нарада учасників проекту з  делегацією грант-холдера – Університету д’Овернь на чолі з Президентом Ф.Дюльбекко, директором Професіоналізованого Університетського Інституту (ПУІ) „Менеджмент та управління підприємств” М.Шеневуа, Р. Кампос – заступником директора ПУІ з фінансових питань. 
Від українських ВНЗ були присутні координатори з Львівської комерційної академії, Полтавського університету економіки і торгівлі, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського, Маріупольського державного університету.
У зустрічах також брали участь Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ж. Фор, Радник з питань культури і співробітництва А. Дюрюфле, Аташе з університетського та наукового співробітництва Г. Колен.
TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalises)
144920 - TEMPUS - 2008 - FR . JPCR

Проект фінансується Європейською Комісією

З січня 2009 р. в рамках міжрегіональної програми Європейського сусідства та партнерства ЄС Київський національний торговельно-економічний університет бере участь у проекті TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalises) 144920 - TEMPUS - 2008 - FR . JPCR.
Коротка характеристика проекту:
Тривалість:
січень 2009 р. - грудень 2012 р.

Консорціум:
1. Університет Овернь-Клермон 1 (Франція).
2. Університет м. Порто (Португалія).
3. Західний університет м. Тімішоара; Університет "Овідіус" м. Константа ( Румунія).
4. Київський національний торговельно-економічний університет (Україна). 
5. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського (Україна).
6. Полтавський університет економіки і торгівлі (Україна).
7. Львівська комерційна академія (Україна).
8. Маріупольський гуманітарний університет (Україна).
9. Економічна академія Молдови; Кагульський державний університет "В.Р. Хаздеу"; Балтський державний університет (Молдова).
10. Білорусько-російський університет м. Могильов; Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини (Білорусь).
11. Університет Шуаіб Дукалі м. Ель-Жадід (Марокко).

Цільова група:
Студенти рівня "Бакалавр" 

Метою програми є введення загальних професійних курсів Лісанс (L3) і Мастер (М1 і М2) в сфері менеджменту, адаптованих до потреб професійної підготовки в університетах Білорусі, Молдови, Марокко і України в області менеджменту підприємств і адміністративних закладів, що відповідають Болонському процесу.
По завершенню курсів будуть видаватися український та французький дипломи по спеціальності "Менеджмент". 

Напрями діяльності за проектом:
- розробка нових навчальних курсів;
- підготовка університетських кадрів (викладачів, адміністраторів, техніків) для кращої професіоналізованої педагогіки;
- оснащення університетів необхідним обладнанням (матеріальна база, програмне забезпечення, оснащення лекцій і т.д.), для того, щоб навчання відповідало міжнародним стандартам;

Очікувані результати:
- Cтворення пілотної групи з 16 студентів з 4-х українських ВНЗ, які, зокрема, будуть виїздити на стажування у Францію. 
- Передбачається обладнання комп’ютерного класу на 10 робочих місць для студентів і 1 робочого місця для викладача + сервер + навчальні програми в кожному з українських ВНЗ для поглибленого вивчення іноземної мови та окремих спеціальних дисциплін.
- Підвищення рівня професійної підготовки студентів в сфері менеджменту в 2-х напрямках: приватний менеджмент і державний менеджмент. 
- Забезпечення мобільності студентів в дусі Болонського процесу.

Координатори проекту від КНТЕУ:

Сай Валерій Миколайович - проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.
Образ Оксана Григорівна - доцент кафедри сучасних європейських мов.
Дупляк Тетяна Петрівна - асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Кобець Наталія Іванівна - спеціаліст відділу міжнародних зв’язків. 

Контакти (телефон, e-mail)
Тел.:  (+380-44) 531-49-50,
Факс: (+380-44) 531-49-51,
say@knteu.kiev.ua 

19.08.2013
Pasadobl
26180
остання редакція 16.01.2019
42886