logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Міжнародні гранти. ERASMUS, TEMPUS, MUNDUS

Міжнародна діяльність

Напрямок КА2 - Проекти співпраці

• Спільні проекти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.

• Структурні проекти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

Реалізація напрямку КА2 у ДТЕУ/КНТЕУ

Вересень 2020 року

Проєкт: Стратегічне партнерство у відповідь на ситуацію з COVID-19

У рамках введення додаткових форматів Стратегічного партнерства у відповідь на ситуацію з COVID-19 від Erasmus+ (KA 2), у вересні 2020 року КНТЕУ взяв участь у першому етапі конкурсу «Партнерства з питань готовності до цифрової освіти (у сферах шкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти)».

Було створено консорціум. До нього увійшли Краківський економічний університет (Краків), Університет Гренобль Альпи (Франція), Університет Гільєрмо Марконі (Італія) та Київський національний торговельно-економічний університет (Україна).

Командою авторів було створено проєкт «Діджитал університет в умовах існуючих і потенційних викликів».

У рамках проєкту передбачено діяльність у межах виконання завдань трьох пакетів, а саме:

Робочий пакет № 1: Цифрові інновації в управлінні ЗВО.

1.1.  Декомпозиція бізнес-процесів ЗВО та ризики їх реалізації через обмеження внаслідок COVID.

1.2.  Цифрові технології в управлінні ЗВО

1.3.  Організація та проведення робочих зустрічей (у т.ч. у дистанційному режимі) для узгодження деталей роботи над проєктом, вирішення проблем і т.п.

Робочий пакет № 2: Діджиталізація навчального процесу в ЗВО.

2.1.  Інновації у формуванні цифрових компетенцій учасників навчального процесу.

2.2.  Забезпечення цифровізації навчально-методичних комплексів.

2.3.  Організація та проведення робочих зустрічей (у т.ч. у дистанційному режимі) для узгодження деталей роботи над проєктом, вирішення проблем і т.п.

Робочий пакет № 3: Оптимізація поєднання офф-лайн та он-лайн освіти в умовах пандемії.

3.1.  Адаптивний підхід до організації навчання за умови різних режимів карантинних обмежень.

3.2.  Результати апробації адаптивного підходу до організації навчання в ЗВО.

3.3.  Організація та проведення робочих зустрічей (у т.ч. у дистанційному режимі) для узгодження деталей роботи над проєктом, вирішення проблем, обміну досвідом і т.п.

Розроблена методика комплексної оцінки діджиталізації університету, що передбачатиме оцінювання цифрових компетенцій учасників навчального процесу; рівня та якості цифрового навчально-методичного забезпечення; рівня оцінки цифровізації бізнес-процесів.

Склад виконавців проєкту від КНТЕУ:

Мазаракі А. А., д.е.н., проф. - ректор

Сай В.М., к.е.н., проф.

П’ятницька Г.Т., д.е.н., проф.

Ситник Г.В., д.е.н., проф.

Іванова О.М., к. т.н., доц.

Авдан О.Г., к.е.н., доц.

Склад виконавців проєкту від КЕУ (грант-холдер):

Анжей ЯКІ, проф., доктор хабілітований, завідувач кафедри економіки і організації підприємств

Томаш РОЄК, phD, доц. кафедри економіки і організації підприємства.

Результати конкурсу очікуються, ще невідомі.


Червень 2020 року (подача проєкту до AUF, Канада)

Міжнародний конкурс проєктів для підтримки ініціатив студентів та молодих дослідників, які досліджують наслідки пандемії Covid-19 від Університетської Агенції Франкофонії (AUF)

У рамках свого спеціального плану COVID-19, у квітні 2020 року Університетська  Агенція Франкофонії (AUF) запустила  міжнародний конкурс проєктів для підтримки ініціатив  студентів та молодих дослідників  пов'язаних з  пандемією Covid-19.

На цей конкурс виділяється винятковий фонд у розмірі 500 000 євро і проєкти вартістю 10 000 євро – 50 000 євро, можуть бути профінансовані.

Київський національний торговельно-економічний університет є членом Університетського агентства франкофонії (AUF), тому серед студентів та молодих вчених КНТЕУ було сформовано колектив дослідників. Колективом було розроблено проєкт  «Кризис-менеджмент університету в умовах пандемії та інших викликів».

Задля досягнення цілей заклику COVID-19 було запропоновано наступні дії:

 • Сформувати свій внесок у подолання негативних наслідків для студентів та труднощів, спричинених пандемією та ймовірними кризами.
 • Розробити в університеті модель управління кризисними ситуаціями, яку можна швидко впровадити не тільки університетах, насамперед, членами Університетської агенції франкофонії.

Коротке резюме проєкту: Пандемія СОVID-19 кардинально змінила суспільне життя: крім великої загрози здоров'ю та життю, вона призвела до  суттєвого обмеження свободи громадян і погіршення якості життя. Одним з базових прав людини є право на освіту, реалізація якого має фундаментальнее значення для розвитку як окремої особистості,  так і суспільства в цілому. Так, наразі в Україні вищу освіту здобувають близько 3,5% населення країни, а в ЄС – близько 3,9%. Важливим завданням є забезпечити їх право на отримання якісної  вищої освіти в  тому числі в кризових умовах. Основна ідея проєкту полягає у виявленні на основі анкетування основних причетних сторін до проблем у функціонуванні університету під час карантину та можливих інших загроз та реалізація заходів щодо їх усунення; обгрунтування на цій основі дієвої моделі кризис-менеджменту університету, яка дозволить успішно функціонувати в умовах пандемії та інших потенційних викликів.

Цілі що були сформовані:

1. Підтримувати рівень якості, ритм викладання в карантині шляхом вдосконалення: системи дистанційної освіти, матеріально-технічного забезпечення, інформаційного забезпечення університету;

2. Зменшення навантаження на заклади охорони здоров’я шляхом організації студентського карантину (в студентських локаціях): покращення умов перебування студентів на карантині;

3. Створення умов та інструментів для забезпечення психологічної стабільності учнів (створення ліній психологічної допомоги, створення Інтернет-психологічної лабораторії).

Переваги проєкту: його виконують студенти – основні стейкхолдери освітнього процесу під координацією досвідченого науковця та молодих дослідників КНТЕУ; короткостроковий характер проєкту та його швидка  віддача  (було заплановано реалізацію визначених заходів впродовж 2-х місяців); відтворюваність проєкту в національному та міжнародному контекстах.

Склад авторів:

Координатор проєкту:

Ситник Ганна Вікторівна, доктор економічних наук, професор

Студенти:

Вікторія Пархоменко, студентка 2 курсу факультету економіки, управління та психології,

Дарина Вакарова, студентка 2 курсу факультету бізнесу та маркетингу,

Дарія Ляшенко, студентка 2 курсу факультету бізнесу та маркетингу.

Наталія Новік, студентка 3 курсу, факультет міжнародного бізнесу та права, спеціальність "Міжнародні економічні відносини",

Дарія Глущенко, студентка 3 курсу факультету міжнародного бізнесу та права, спеціальність "Міжнародні економічні відносини",

Олександра Кирилко, студентка 3 курсу факультету міжнародного бізнесу та права, спеціальність "Міжнародні економічні відносини"

Молоді дослідники:

Наталія Бєляєва, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Тетяна Романченко, професор та докторант кафедри маркетингу

Проєкт на розгляді в AUF.


Січень 2020 року

Розвиток потенціалу вищої освіти ERASMUS+ KA2

У рамках проєкту з розвитку потенціалу вищої освіти від Erasmus+, у січні 2020 року за ініціативи КНТЕУ та залучення партнерів з Франції, Італії, Польщі, Румунії та Молдови було створено консорціум задля розробки спільного проєкту під назвою «Формування моделі антикризового управління закладу вищої освіти в контексті його автономії». 

ПРОЄКТИ З РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ – це проєкти міжнародної співпраці на основі багатосторонніх партнерств переважно між закладами вищої освіти (ЗВО) з країн-членів Програми та відповідних країн-партнерів Програми (куди входить Україна).

Це проєкти співпраці партнерів на основі обміну досвідом і кращими практиками різних країн світу з метою підтримки реформ задля підвищення якості вищої освіти, зближення і зрозумілості систем вищої освіти у всьому світі.

Координатором виступив Краківський економічний університет (Польща), партнери проєкту – Університет Гренобль Альпи (Франція), Університет імені Гільєрмо Марконі (Італія), Бухарестський економічний університет (Румунія), Академія економічних досліджень Молдови, Міністерство освіти, культури та досліджень Молдови, Бєльський державний університет (Молдова), а також Київський національний торговельно-економічний університет, Харківський економічний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Маріупольський державний університет (Україна).

Представниками консорціуму було сформовано завдання по реалізації проєкту:

1. Вивчення, опис та оцінка досвіду антикризового управління у різних системах вищої освіти країн Східної Європи та Європейського Союзу.

2. Реформування систем управління закладу вищої освіти в умовах кризи та на тлі змін у правилах їх фінансування.

3. Розробка концепції імплементації фреймів (організаційних структур) інституційної автономії університетів.

4. Ідентифікація ризиків в умовах варіативності чинників фінансової автономії та механізм управління ними у ЗВО.

5. Внутрішній та зовнішній аудит як інструменти зменшення ризиків.

6. Закупівля програмного забезпечення типу  ERM (enterpriserisk management).

Також було розроблено основні кроки щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту:

1. Прямий доступ зацікавлених осіб до матеріалів напрацьованих під час виконання проєкту на веб-сайті проєкту та його сторінках в кожному навчальному закладі.

2. Проведення круглих столів, конференцій в регіональному та національному аспектах і підготовка наукових та науково-практичних публікацій за тематикою антикризового управління.

3. Використання матеріалів проєкту при розробці спеціалізованих курсів в кожному з університетів «Антикризове управління великими системами» для читання на магістерських програмах та Інститутах підвищення кваліфікації           (в освіті для дорослих).

4. Нові форми практичних тренінгів та занять на основі кейсів з реальними бізнес-ситуаціями

5. Зміцнення ефективності мережі зв’язків у проведенні спільних наукових досліджень, обміну інноваційними освітніми та науковими практиками між учасниками проекту, трансфер отриманих результатів досліджень серед закладів вищої освіти країн-учасників проекту.

6. Оновлення програмного забезпечення, необхідного для впровадження інноваційних практик викладання.

Склад виконавців проєкту від КЕУ 

Анжей ЯКІ, проф., доктор хабілітований, завідувач кафедри економіки і організації підприємств

Томаш РОЄК, phD, доц. кафедри економіки і організації підприємства.

Склад виконавців проєкту від КНТЕУ

Мазаракі А. А., д.е.н., проф. - ректор

Бай С. І., д.е.н., проф. – завідувач кафедри менеджменту

Федулова І.В., д.е.н., проф.

П’ятницька Г.Т., д.е.н., проф.

Авдан О.Г., к.е.н., доц.

Хоча проєкт, набравши більше 60 балів від експертів не виграв в конкурсі, колектив авторів продовжує розробляти тематику антикризового управління закладів вищої освіти, яка на думку експертів ЄС та дослідників всіх членів консорціуму залишається дуже актуальною.


Проект: Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA)

15 жовтня 2016 року відбувся старт міжнародного освітнього проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA) в рамках програми Еразмус +, КА2 – Проекти співпраці (Розвиток потенціалу вищої освіти), у якому безпосередньо приймає участь Київський національний торговельно-економічний університет.
Співвиконавцями проекту в Україні є Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет та Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця. Також до реалізації проекту залучено профільні міністерства, агентства з забезпечення якості освіти та вищі навчальні заклади Франції, Іспанії, Польщі, Вірменії, Казахстану і Монголії.
Мета проекту полягає у становленні суспільства знань в Україні, Вірменії, Казахстані та Монголії через запровадження та операціоналізацію дієвої системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти на основі інтернаціоналізації. Реалізацію цієї мети заплановано через виконання таких завдань:
- розробити національну рамкову політику забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти в контексті вимог щодо європейської інтеграції
- сформувати на базі діючих освітніх систем з метою ефективного введення в дію внутрішні та зовнішні системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти
- акредитація програм третього рівня вищої освіти
- стимулювати інтернаціоналізацію програм третього рівня вищої освіти спільними зусиллями ключових учасників проекту та засобами міжрегіонального співробітництва.

КОНТАКТИ
Керівник проекту: 
професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики – Анжеліка Григорівна Герасименко
Відділ міжнародних зв'язків - А-508, внутрішній тел.: 1660

Програма імені Жана Моне. Проект «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства»

Головна мета проекту «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства» - це сприяння розумінню переваг і проблем у сфері укріплення демократії, гарантування прав людини та підвищення соціальних стандартів з реалізації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. 
Базовим підрозділом для реалізації проекту слугуватимуть кафедри міжнародної економіки (нині кафедра міжнародних економічних відносин та кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права із залученням перспективних фахівців, які демонструють відмінні характеристики та кваліфікації в конкретних сферах досліджень Європейського Союзу та мають цьому документальне підтвердження.
Детальніше...


Інформаційний день Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ 
у сфері вищої освіти

19 листопада 2015 року в Київському національному торговельно-економічному університеті проходив Всеукраїнський Інформаційний день Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти.

Сьогодні Програма ЕРАЗМУС+ – це інструмент, який допомагає рухати та модернізувати освіту, інтегруючі інноваційні технології у сучасний навчальний процес.

Вітаючи учасників заходу, перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Романівна Совсун висловила сподівання на активну участь українських університетів, їх взаємодію з міжнародними партнерами та налагодження контактів, що сприятимуть підвищенню якості освіти в Україні. «Міністерство освіти і науки України визначило декілька аспектів для продуктивної співпраці в контексті реформи вищої освіти», – сказала  пані Совсун. І детально окреслила актуальні пріоритети:

 • проекти, спрямовані на розвиток окремих освітніх програм, розробка нових навчальних програм;
 • механізми розробки внутрішньої системи сучасної освіти, забезпечення якості освіти, спираючись на досвід європейських країн;
 • організація навчального процесу;
 • створення  сучасних докторських (PhD) програм для розвитку середовища наукового пошуку;
 • інтернаціоналізація, розвиток спільних програм з іншими університетами;
 • налагодження зв’язку студентів з ринком праці, практика студентів, співпраця з бізнесом;
 • налагодження роботи в університеті для подальшого відслідковування долі випускників, збір інформації;
 • формування власних фондів, залучення додаткового фінансування.

«Я впевнена, що проекти Еразмус+ сприятимуть розвитку українських університетів, і ми ще більше залучатимемо ці програми для розвитку сучасної освіти», - зазначила під кінець своєї доповіді Інна Романівна.

Анатолій Антонович Мазаракі, ректор Київського національного торговельно-економічного університету,  вітаючи присутніх, інформував про великий досвід співпраці КНТЕУ з закордонними університетами, програми подвійного дипломування із європейськими вищими закладами.

Ральф Радерсдиректор Департаменту з розвитку потенціалу вищої освіти Програми ЕРАЗМУС+ (ЕАСЕА, Бельгія), наголосив, що ця програма ЕРАЗМУС+ відома як програма обміну студентів, але сьогодні вона підтримує не лише окремих викладачів та студентів, а й підтримує програми навчальних закладів та освіту країн. Це розширення потенціалу має на меті посилення співпраці між університетами Європи та вищими навчальними закладами країн-партнерів, модернізацію у країнах партнерів їх ВНЗ через проекти співпраці, розвиток нових методів навчання.
Докладніше...


Реалізація програм подвійного дипломування

З 01 жовтня 2014 р. в мультимедійному класі Г-207, обладнаному за рахунок фінансування Європейської Комісії в рамках проекту TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalis) 144920-TEMPUS-2008-FR. JPCR та часткового фінансування КНТЕУ, розпочали навчання перші 8 груп з англійської та французької мови по реалізації програм подвійного дипломування у щойно створеному Центрі європейської освіти Київського національного торговельно-економічного університету. При цьому використовуються оригінальні мовні навчальні програми, придбані також в рамках європейського фінансування.

Вручення бакалаврських та магістерських дипломів Франції

20 червня 2014 року на центральній площі Київського національного торговельно-економічного університету в рамках церемонії з нагоди випуску магістрів денної форми навчання відбулася урочиста і знаменна подія – чергове вручення дипломів випускникам програми подвійного дипломування відповідно до угоди між КНТЕУ та Університетом д’Овернь (Франція), в тому числі студентам пілотної групи проекту TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalis) 144920-TEMPUS-2008-FR. JPCR.
Окрім 40 дипломів, які отримали студенти київського кампусу, майже 20 вручено випускникам наших регіональних підрозділів – Вінницького, Харківського та Чернівецького інститутів, а також партнерам по ТЕМПУС – Донецького національний університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського та Полтавського університету економіки і торгівлі.
Додаткової урочистості церемонія набула завдяки участі в ній Аташе Посольства Французької Республіки в Україні, Директора французько-українського центру університетського і наукового співробітництва Пана Жіля Мамеца, який привітав випускників від імені Посольства.
Ректор КНТЕУ Анатолій Антонович Мазаракі висловив вдячність Посольству за участь у церемонії та за тривалу співпрацю з університетом.
Традиційно церемонія завершилася яскравим виступом Народного студентського камерного академічного хору КНТЕУ.


Результати конкурсного відбору ІІІ когорти за проектом ERASMUS MUNDUS
EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21

За результатами ІІІ відбору в рамках проекту ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21, який був проведений в квітні 2014 р. спеціальною комісією проекту на чолі з головним координатором - Університетом Міколаса Ромеріса:

 • Дорошенко Наталія (4 курс, ФРГТБ) отримала стипендію на навчання протягом осіннього семестру 2014/15 н.р. в Університеті Туріба (Латвія).
 • ​​Губай Андрій (3 курс, ФЕМП) отримав стипендію на навчання протягом осінньо-зимового семестру 2014/15 н.р. в Університеті Південного Уельсу (Великобританія).
 • Ізовіт Марія (4 курс, ФФБС) отримала стипендію на навчання протягом 2 семестрів 2014/15 н.р. в університеті Печ (Угорщина). 

Вручення дипломів студентам пілотної групи проекту TEMPUS MODEP 
(MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalis) 144920-TEMPUS-2008-FR. JPCR13 лютого 2014 року відбулася урочиста церемонія вручення державних дипломів Франції студентам Київського національного торговельно-економічного університету – 30 рівня «Бакалавр» («Licence») та 21 рівня «Магістр» («Master 2»). 

Особливу значущість цій церемонії надавала присутність високих гостей – Міністра освіти і науки України,  начальника управління міжнародного співробітництва, представників Посольства Франції в Україні.

Урочисту церемонію відкрив ректор А.А. Мазаракі:
«За всі роки навчання наші студенти отримали 98 дипломів "Master", 235 дипломів "Licence" та більше 800 університетських дипломів рівня "Duma" 1, 2. Багато випускників Французько-Українського інституту управління продовжили навчання на магістерських програмах в університетах Франції. Співпраця Київського національного торговельно-економічного університету з Університетом д’Овернь стала наймасштабнішим проектом України і Франції в галузі освіти».
Також з вітальним словом звернулися до всіх присутніх Ф. Касьєр – відповідальний за міжнародні зв’язки Університету д’Овернь.
14 студентів КНТЕУ та вишів Полтави, Донецька, Львова отримали аналогічні дипломи за результами їх навчання в пілотних групах  4-річного проекту Європейського Союзу "TEMPUS MODEP", в якому брали участь 12 ВНЗ Європи, а КНТЕУ був координатором від України.
Вручали їм дипломи Радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні, директор Французького Інституту в Україні  Е. Тосаті та С.Ю. Бацюкова – координатор Національного Темпус-офісу в Україні.
Фінальним акордом стало виконання хором КНТЕУ гімну студентства «Гаудеамус» та в переддень Дня Святого Валентина відомої пісні – “Une vie d’amour”.


Основні результати реалізації в КНТЕУ проекту TEMPUS MODEP
"Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін"
(144920 - TEMPUS - 2008 - FR . JPCR):

1. Придбання (за кошти ЄС), встановлення в створеній мультимедійній лабораторії, використання в навчальному процесі:

 • комп’ютерного обладнання (11 одиниць);
 • програмного забезпечення ("TELL ME MORE" - англійською і французькою мовами);
 • програмного забезпечення ділових імітаційних ігор (Shadow Manager, Mondial Manager);
 • серверу.

2. Підвищення кваліфікації викладачів з профільних дисциплін, іноземних мов та адміністраторів і техніків з комп’ютерного обладнання (стажування 5 осіб у м. Клермон-Ферран, Франція).
3. Проходження пілотними групами студентів рівня Лісанс, Мастер 1, Мастер 2 навчальних модулів у Франції під час реалізації проекту TEMPUS MODEP.
4. Розповсюдження ділових ігор та мовних програм для студентського контингенту поза пілотними групами програми TEMPUS MODEP.
5. Отримання студентами пілотних групп дипломів на рівні Лісанс та Мастер 2 (17 одиниць).


IIІ конкурсний відбір студентів в рамках проекту ERASMUS MUNDUS
на 2014/2015 н.р.

У грудні 2013 р. – січні 2014 р.  серед студентів III-V курсів та аспірантів КНТЕУ було проведено ІІІ відбір претендентів на отримання стипендій на навчання в університетах-партнерах в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova ) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21. Було проведене тестування на визначення рівня знання англійської мови. За результатами конкурсного відбору з 14 студентів, які проходили тестування,  до подачі документів на розгляд комісією проекту було рекомендовано 6 студентів які мають не тільки добрий рівень академічної успішності, але й рівень володіння англійською мовою В2, що є однією з вимог для участі у програмі: Бенько Надія, Дорошенко Наталія, Губай Андрій, Родін Антон, Ізовіт Марія, Кучеренко Анастасія. 


Темпус в Україні святкує 20 років

   14 травня 2013 року в готелі "Русь" відбулася Міжнародна конференція "Темпус-Україна@20", присвячена двадцятиріччю Програми Темпус в Україні. Вона була організована Національним Темпус-офісом в Україні спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки Представництва ЄС в Україні. Учасників конференції привітали і виступили з доповідями Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК та Посол Європейського Союзу в Україні Ян ТОМБІНСЬКІ.
   Конференція дала можливість всебічно обговорити досягнення і здобутки Програми Темпус та визначити шляхи подальшого впровадження. На ній було представлено "Огляд впливу проектів Темпус в Україні", де висвітлювалися як позитивні результати, так і проблемні питання у втіленні проектів Програми Темпус протягом її двадцятирічної історії в Україні, зокрема, актуальність й ефективність, участь українських вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі модернізації вищої освіти, а також рекомендації щодо прискорення реформ у сфері вищої освіти відповідно до положень Болонського процесу.
  У рамках конференції відбулася церемонія нагородження виконавців проектів Темпус в Україні за різними номінаціями. Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків КНТЕУ Сай В.М. був відзначений дипломом менеджера проектів Програми Темпус за ініціативність, творчий пошук, сприяння розвитку міжнародної співпраці. Київський національний торговельно-економічний університет із 2009 р. по 2012 р. брав участь у проекті Темпус MODEP "Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін", метою якого було створення і введення загальних професійних курсів Лісанс (L3) та Мастер (М1 і М2), адаптованих до потреб професійної підготовки в Україні у сфері менеджменту підприємств і адміністративних закладів, що відповідають Болонському процесу.


Результати конкурсного відбору ІІ когорти за програмою ERASMUS MUNDUS

За результатами ІІ відбору в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21, який був проведений спеціальною комісією проекту у травні 2013 р.: Бондарчук Марина Юріївна (аспірантка ІІ року навчання, кафедра «Торговельного підприємництва», спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами») отримала стипендію на навчання протягом осіннього семестру 2013/14 н.р. в Університеті Міколаса Ромеріса, Литва.


II конкурсний відбір студентів в рамках проекту ERASMUS MUNDUS
на 2013/2014 н.р.

У грудні 2012 р. – січні 2013 р. серед студентів III-V курсів та аспірантів КНТЕУ було проведено ІІ відбір претендентів на навчання в університетах-партнерах в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21. Було проведене тестування на визначення рівня знання англійської мови, також надавалась допомога (сприяння) в оформленні всіх необхідних документів для подачі заявки (пакету документів) на конкурс. За результатами конкурсного відбору було рекомендовано наступних 4-х студентів, які мають не тільки добрий рівень академічної успішності, але й рівень володіння англійською мовою В2, що є однією з вимог для участі у програмі: Бондарчук Марина, Куліш Анна, Микулик Катерина, Цвєткова Наталя. 


Візит координатора проекту ERASMUS MUNDUS

10-13 грудня 2012 р. в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova) №204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21 відбувся візит представник координатора програми Ругіле Жасбутите (Університет Міколаса Ромеріса, Литва) під час якої була проведена зустріч зі студентами КНТЕУ. 


Результати конкурсного відбору І когорти за програмою
ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova)
№ 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21

Травень 2012 р. За результатами І відбору в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova ) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21, який був проведений спеціальною комісією проекту:
Голубчик Валерія Володимирівна  (ФЕМП  2 к. 2 гр.) отримала стипендію на навчання в Університеті Коменського в Братиславі (Словаччина) за ОКР «Бакалавр» протягом 10 місяців у 2012/13 н.р., а Стороженко Ольга Михайлівна (доцент кафедри комерційного права) буде проходити стажування в Університеті Міколаса Ромеріса (Литва) з 16 лютого по 20 березня 2013).


Мультимедійний клас - гордість Київського національного торговельно-економічного університету!

   У Київському національному торговельно-економічному університеті за активної підтримки ректора університету А.А. Мазаракі, за рахунок фінансування Європейської Комісії в рамках програми TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalis) 144920 - TEMPUS - 2008 - FR . JPCR та часткового фінансування КНТЕУ функціонує мультимедійний клас, обладнаний найсучаснішою технікою.
   Мультимедійні технології, використані в аудиторії Г-207 КНТЕУ, надають можливість вийти на якісно новий рівень викладання іноземних мов, збільшують простір для самостійної роботи студентів та забезпечують умови для дистанційного навчання.
   Мультимедійний клас призначений, насамперед, для роботи пілотних груп студентів згаданої програми Темпус, а також для Центру іноземної ділової мови та підготовки викладачів КНТЕУ з метою впровадження англомовних магістерських програм навчання.
   Важливо і те, що в процесі функціонування цього класу використовується програмне забезпечення (придбане за рахунок європейського гранту) не тільки у викладанні англійської та французької мов, але і для проведення ділових ігор з таких спеціальних дисциплін як менеджмент ЗЕД, фінансовий аналіз тощо.


І конкурсний відбір студентів в рамках нової програми 
ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova)
№ 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21

У березні 2012 р. було проведено відбір претендентів на навчання в університетах-партнерах в рамках програми ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova ) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21. Для студентів III-V курсів було проведене тестування на визначення рівня знання англійської мови, також надавалась допомога (сприяння) в оформленні всіх необхідних  документів для подачі заявки (пакету документів) на конкурс.  
Загалом було подано 7 заявок. Всі претенденти є студентами факультету економіки, менеджменту та права. 
За результатами конкурсного відбору було рекомендовано наступних 4-х студентів, які мають не тільки добрий рівень академічної успішності, але й рівень володіння англійською мовою В2, що є однією з вимог для участі у програмі: Кондратюк В.О., Шарова Д.С., Волкова Ю.О., Голубчик В.В.


Церемонія вручення французьких державних дипломів 
студентам програми проекту TEMPUS MODEP

  30 березня 2012 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбулось вручення перших 17 європейських державних дипломів рівня Licence (Бакалавр) (КНТЕУ - 9, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського - 4, Львівська комерційна академія - 3, Полтавський університет економіки і торгівлі - 1) за спеціальною програмою проекту TEMPUS MODEP ("Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін").
   Особливу значущість цій події надала присутність на ній високоповажних гостей із Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, дипломатів Посольства Франції в Україні, представника Національного Темпус-офісу в Україні, а також керівництва КНТЕУ, представників ЗМІ.
   Урочиста частина свята розпочалась о 16:30 у святково прикрашеній залі університету. Зі словами привітання до численної аудиторії звернувся ректор КНТЕУ А.А. Мазаракі. Також із вітальними словами виступили: начальник управління міжнародного співробітництва МОНМСУ А.Д. Божков (який зачитав лист Міністра Д.В.
Табачника), заст. директора департаменту МЗС України В.В. Войтович, радник із питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні, директор Французького Інституту в Україні А. Дюрюфле, керівники двох французьких підприємств - директор з персоналу "ЛЕРУА МЕРЛЕН" Е. Дорже та генеральний директор "ФРАНСГЛЯС" М. Зіту, директор Професіоналізованого Університетського Інституту "Менеджмент і управління підприємствами" М. Шеневуа. 
   Після цього А.Д. Божков, А. Дюрюфле та М. Шеневуа вручили дипломи державного зразка Франції студентам. Зі словами вдячності виступили випускники. Прекрасним доповненням цієї події став виступ камерного хору університету з виконанням студентського гімну "Гаудеамус". 
    На урочистостях була присутня делегація Університету Овернь-Клермон 1 у складі М. Шеневуа - директора ПУІ "Менеджмент та управління підприємств", Р.Кампос - фінансового директора, викладачів Н. Чернева, С. Лагранжа, К. Монтрайно, а також 25 студентів цього університету, що прибули до Києва з ознайомчою програмою та 15 студентів, що проходитимуть в Україні трьохмісячну виробничу практику. 
    Після завершення офіційної церемонії вручення дипломів відбулося жваве спілкування французьких та українських студентів. Представники КНТЕУ й гості обмінялись думками з приводу подальшого вдосконалення розвитку французько-української співпраці та реалізації спільних проектів.
    Присутні на церемонії надали інтерв'ю засобам масової інформації щодо реалізації проекту TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalisеs 144920-TEMPUS-200-FR.JPCR-"Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін"), який розпочався в січні 2009 р. у рамках міжрегіональної програми Європейського сусідства та партнерства ЄС і в якому Київський національний торговельно-економічний університет бере не тільки участь, а й виступає координатором від України, а Університет Овернь-Клермон 1 (Франція) - головним виконавцем від Європейського Союзу. Всього в програмі бере участь 16 університетів із 7 країн світу.
   За традицією наступного дня - 31 березня відбувся "Овернський вечір", на якому протягом 2-х годин спілкувалися французькі та українські студенти.
   Все це є підтвердженням того, що реалізація принципів Болонського процесу вже давно не є декларацією, але реальним життям Київського національного торговельно-економічного університету.
  

ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project
(Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova )
№ 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21
Проект фінансується Європейською Комісією.

З січня 2012 р. в рамках програми Європейського сусідства та партнерства ЄС Київський національний торговельно-економічний університет бере участь у проекті ERASMUS MUNDUS EMP-AIM Project (Erasmus Mundus Partnership for Belarus, Ukraine, Moldova ) № 204521-1-2011-1-LT-ERA MUNDUS-ЕМА21.

Коротка характеристика проекту:

Назва - Програма Еразмус Мундус (Erasmus Mundus), напрям "Партнерство" для Білорусі, України, Молдови (EMP-AIM).

Термін реалізації проекту – 48 місяців.

Цільові країни – Україна, Білорусь, Молдова.

Заявник (Головний координатор) – Університет Міколаса Ромеріса (Литва).

СКЛАД

Партнери з країн ЄС:
Університет Йоганна Кеплера у Лінці (Австрія)
Університет міста Печ (Угорщина)
Університет Саленто (Італія)
Вища Школа Управління Бізнесом Туріба (Латвія)
Університет Коменського в Братиславі (Словаччина)
Університет Аліканте (Іспанія)
Університет Гламорган (Великобританія)

Партнери з Білорусі, Молдови, України:
Державний університет Янки Купали, м. Гродно (Білорусь)
Державний економічний університет Білорусі (Білорусь)
Міжнародний вільний університет Молдови (Молдова)
Бєльський державний університет ім. Алеко Руссо (Молдова)
Економічна Академія Молдови (Молдова)
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (Україна)
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
Університет економіки та права "Крок" (Україна)
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна)

Асоційовані партнери:
Поліський державний університет (Білорусь)
Луганський національний університет (Україна)
Комратський державний університет (Молдова)
Тираспольський державний університет (Молдова) 

Цільова група:
студенти рівня "Бакалавр", "Магістр", аспіранти, докторанти, викладачі та адміністративний персонал

Мета програми: 
Еразмус Мундус - освітня програма ЄС, націлена на розвиток людських ресурсів, активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів. Програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

У рамках партнерського консорціуму Київським національним торговельно-економічним університетом пропонується можливість для мобільності на багатьох напрямах, зокрема: менеджмент, право, державне управління, бізнес-дослідження, економіка та інші. 

Напрями діяльності за проектом:
- розробка нових навчальних курсів;
- організація та впровадження структурованих механізмів мобільності між країнами-партнерами, а також надання стипендій різної тривалості (від одного до десяти місяців) для громадян Білорусі, Молдови, України. 

Очікувані результати:
- підвищення рівня професійної підготовки в університетах; 
- забезпечення мобільності студентів та викладачів у дусі Болонського процесу.  

Координатори проекту від КНТЕУ:

Сай Валерій Миколайович

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.
Тел./факс: +38 044 531-49-51. E-mail: say@knteu.kiev.ua

Мазаракі Наталія Анатоліївна

доцент кафедри комерційного права
Тел.: +38 067 691-84-80
E-mail: n.a.mazaraki@gmail.com  

Якубенко Олександра Валеріївна

спеціаліст відділу міжнародних зв’язків.  Тeл.: +38 044 513-63-45; факс: +38 044 531-49-51. 
E-mail: sasha_yakubenko@knteu.kiev.ua


Робоча нарада з грант-холдером проекту TEMPUS MODEP
"Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін"
(144920 -
TEMPUS - 2008 - FR . JPCR)

  

  

6-7 грудня 2010 р. в рамках реалізації проекту TEMPUS MODEP "Модернізація та розвиток професіоналізованих дисциплін"
(144920 -
TEMPUS - 2008 - FR . JPCR), в якому КНТЕУ  є координатором від України, відбулася чергова робоча нарада учасників проекту з  делегацією грант-холдера – Університету д’Овернь на чолі з Президентом Ф.Дюльбекко, директором Професіоналізованого Університетського Інституту (ПУІ) „Менеджмент та управління підприємств” М.Шеневуа, Р. Кампос – заступником директора ПУІ з фінансових питань. 
Від українських ВНЗ були присутні координатори з Львівської комерційної академії, Полтавського університету економіки і торгівлі, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського, Маріупольського державного університету.
У зустрічах також брали участь Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ж. Фор, Радник з питань культури і співробітництва А. Дюрюфле, Аташе з університетського та наукового співробітництва Г. Колен.
TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalises)
144920 - TEMPUS - 2008 - FR . JPCR

Проект фінансується Європейською Комісією

З січня 2009 р. в рамках міжрегіональної програми Європейського сусідства та партнерства ЄС Київський національний торговельно-економічний університет бере участь у проекті TEMPUS MODEP (MOdernisation et DEveloppement de cours Professionnalises) 144920 - TEMPUS - 2008 - FR . JPCR.
Коротка характеристика проекту:
Тривалість:
січень 2009 р. - грудень 2012 р.

Консорціум:
1. Університет Овернь-Клермон 1 (Франція).
2. Університет м. Порто (Португалія).
3. Західний університет м. Тімішоара; Університет "Овідіус" м. Константа ( Румунія).
4. Київський національний торговельно-економічний університет (Україна). 
5. Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського (Україна).
6. Полтавський університет економіки і торгівлі (Україна).
7. Львівська комерційна академія (Україна).
8. Маріупольський гуманітарний університет (Україна).
9. Економічна академія Молдови; Кагульський державний університет "В.Р. Хаздеу"; Балтський державний університет (Молдова).
10. Білорусько-російський університет м. Могильов; Гомельський державний університет ім. Франциска Скорини (Білорусь).
11. Університет Шуаіб Дукалі м. Ель-Жадід (Марокко).

Цільова група:
Студенти рівня "Бакалавр" 

Метою програми є введення загальних професійних курсів Лісанс (L3) і Мастер (М1 і М2) в сфері менеджменту, адаптованих до потреб професійної підготовки в університетах Білорусі, Молдови, Марокко і України в області менеджменту підприємств і адміністративних закладів, що відповідають Болонському процесу.
По завершенню курсів будуть видаватися український та французький дипломи по спеціальності "Менеджмент". 

Напрями діяльності за проектом:
- розробка нових навчальних курсів;
- підготовка університетських кадрів (викладачів, адміністраторів, техніків) для кращої професіоналізованої педагогіки;
- оснащення університетів необхідним обладнанням (матеріальна база, програмне забезпечення, оснащення лекцій і т.д.), для того, щоб навчання відповідало міжнародним стандартам;

Очікувані результати:
- Cтворення пілотної групи з 16 студентів з 4-х українських ВНЗ, які, зокрема, будуть виїздити на стажування у Францію. 
- Передбачається обладнання комп’ютерного класу на 10 робочих місць для студентів і 1 робочого місця для викладача + сервер + навчальні програми в кожному з українських ВНЗ для поглибленого вивчення іноземної мови та окремих спеціальних дисциплін.
- Підвищення рівня професійної підготовки студентів в сфері менеджменту в 2-х напрямках: приватний менеджмент і державний менеджмент. 
- Забезпечення мобільності студентів в дусі Болонського процесу.

Координатори проекту від КНТЕУ:

Сай Валерій Миколайович - проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.
Образ Оксана Григорівна - доцент кафедри сучасних європейських мов.
Дупляк Тетяна Петрівна - асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Кобець Наталія Іванівна - спеціаліст відділу міжнародних зв’язків. 

Контакти (телефон, e-mail)
Тел.:  (+380-44) 531-49-50,
Факс: (+380-44) 531-49-51,
say@knteu.kiev.ua 

18.08.2013
Pasadobl
38585
остання редакція 05.05.2023
433884