logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Харківський торговельно-економічний інститут

Регіональні навчальні заклади

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Київського національного торговельно-економічного університету


61045, м. Харків, пров. О.Яроша, 8
Тел./факс: (057) 340-45-87
Тел. приймальної комісії: (057)340-33-34.
htei.knteu@gmail.com
www.htei.org.ua


– Дата створення закладу – 21 січня 2005 року.
– Назви факультетів (навчальних підрозділів):
• економічний факультет;
• факультет торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу.
– Перелік напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки:
Напрями підготовки:
– Економіка підприємства
– Маркетинг
– Фінанси і кредит
– Облік і аудит
– Товарознавство і торговельне підприємство
– Менеджмент
– Харчові технології та інженерія
– Готельно-ресторанна справа
– Туризм
Спеціальності:
«Фінанси»;
«Облік і аудит»;
«Економіка підприємства»;
«Маркетинг»;
«Менеджмент організацій».
«Товарознавство та експертиза в митній справі»;
«Товарознавство та комерційна діяльність»;
«Технологія харчування»;
Спеціалізація:
– державні фінанси;
– фінанси підприємств;
– облік і аудит у сфері торговельного бізнесу;
– економіка підприємництва на ринку товарів та послуг;
– маркетинг на ринку товарів та послуг;
– менеджмент на ринку товарів та послуг;
– товарознавство та комерційна діяльність;
– товарознавство та експертиза в митній справі;
– технологія харчування, ресторанна справа та сервіс.
– Наявність гуртожитку – 2
– Наявність спортивної бази: спортивний майданчик, спортивна зал

28.08.2013
Pasadobl
51173
остання редакція 01.02.2022
433884