logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Харківський торговельно-економічний інститут

Регіональні навчальні заклади

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Київського національного торговельно-економічного університету


61045, м. Харків, пров. О.Яроша, 8
Тел./факс: (057) 340-45-87
Тел. приймальної комісії: (057)340-33-34.
htei.knteu@gmail.com
www.htei.org.ua


– Дата створення закладу – 21 січня 2005 року.
– Назви факультетів (навчальних підрозділів):
• економічний факультет;
• факультет торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу.
– Перелік напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки:
Напрями підготовки:
– Економіка підприємства
– Маркетинг
– Фінанси і кредит
– Облік і аудит
– Товарознавство і торговельне підприємство
– Менеджмент
– Харчові технології та інженерія
– Готельно-ресторанна справа
– Туризм
Спеціальності:
«Фінанси»;
«Облік і аудит»;
«Економіка підприємства»;
«Маркетинг»;
«Менеджмент організацій».
«Товарознавство та експертиза в митній справі»;
«Товарознавство та комерційна діяльність»;
«Технологія харчування»;
Спеціалізація:
– державні фінанси;
– фінанси підприємств;
– облік і аудит у сфері торговельного бізнесу;
– економіка підприємництва на ринку товарів та послуг;
– маркетинг на ринку товарів та послуг;
– менеджмент на ринку товарів та послуг;
– товарознавство та комерційна діяльність;
– товарознавство та експертиза в митній справі;
– технологія харчування, ресторанна справа та сервіс.
– Наявність гуртожитку – 2
– Наявність спортивної бази: спортивний майданчик, спортивна зал

28.08.2013
Pasadobl
47100
остання редакція 11.07.2018
42265