logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Недопущення плагіату

Студенту

До відома авторів!

Відповідно до етичного кодексу ученого України в університеті діє система заходів щодо дотримання вимог наукової етики: недопущення порушень авторського права, несанкціонованих текстових запозичень (академічного плагіату) у наукових працях. 

Нагадуємо, що будь-яка письмова робота – це, перш за все, самостійна робота, в якій автор повинен вміти на основі аналізу літературних джерел провести власні дослідження, прийти до власних висновків, пропозицій, висновків, або описати загальний підхід, проблему. З цих позицій, необхідно показати здатність самостійного критичного сприйняття і аналізу прочитаної інформації, вміти правильно використовувати літературні джерела, правильно цитувати їх, посилатися на них.

Плагіат виражається в публікації під своїм ім'ям чужого твору, а також запозичення фрагментів чужих творів без зазначення джерела запозичення.

Плагіат може спостерігатися в двох видах:

  • дослівний виклад чужого тексту;
  • парафразу  виклад чужого тексту із заміною слів і виразів без зміни змісту запозиченого тексту, нечесне перефразування - замаскований плагіат.
  • компілятивність  написання тексту на основі запозичення думки з різних джерел, шляхом їх поєднання компіляції). «Творчість» на основі чужих досліджень без самостійного опрацювання джерел.

Коректне цитування творів – процедура полягає в коректній вказівці авторів творів  першоджерел, попередників. Крім етичних міркувань, подібне цитування може мати ряд прагматичних підстав: дозволяє грамотно організовувати свою інтелектуальну працю і за необхідності легко знаходити першоджерело.

Коректні способи запозичення (цитування):

  • коректне запозичення із зазначенням бібліографічного або електронного джерела;
  • непряме цитування із зазначенням авторів, а іноді і джерела, що виражається в реферативному або анотованому викладі концепції, ідей, поняття та ін.;
  • бібліографічна інформація, включена в посилання і список використаної літератури.

26.08.2016
adv
59060
остання редакція 02.06.2020
adv