logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік»

Загальна інформація

19 жовтня 2016 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік», присвячена 70-річчю Київського національного торговельно-економічного університету.

Мета конференції – обговорення проблем та стратегічних векторів розвитку національних економік в умовах викликів глобалізації для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо відновлення й підтримання високої якості економічного потенціалу.

Робота конференції проходила за такими напрямами:

  1. Стратегічні вектори розвитку національних економік.
  2. Фінанси, банківська справа та страхування.
  3. Oблік та аудит в умовах глобалізації економічних відносин.
  4. Інформаційні технології та економіко-математичне моделювання в економіці.
  5. Глобальний менеджмент та маркетинг: теоретичні засади та практичні реалії.
  6. Підприємництво та торгівля.
  7. Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: традиції та моделі економічного зростання.
  8. Європейські цінності глобального економічного простору.

На  конференції були присутні як  вітчизняні науковці, так і іноземні гості з Азейбарджану, Болгарії, Молдови, Польщі, Словаччини, Франції, Угорщини. Загалом у заході брали участь понад 250 науковців та практиків.

Відкрив конференцію ректор Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – Мазаракі Анатолій Антонович, який зазначив, що глобалізація сприяє проявленню цілком нових закономірностей у розвитку світової економіки, яка відчутно проявляється у сфері торгівлі та послуг. І наш університет є інтелектуально-дискусійною платформою та безпосереднім учасником формування й розвитку глобалізаційних  процесів у галузі економіки та освіти. Побажав учасникам конференції плідної співпраці, творчої наснаги та конструктивних дискусій.

На конференції розглянуто актуальні питання розвитку національної економіки, фінансів, банківської справи та страхування, обліку й аудиту, інформаційних технологій, менеджменту та маркетингу, підприємництва та торгівлі, туристичного, готельного і ресторанного бізнесу та європейських цінностей глобального економічного простору.

        З доповідями виступили:

Чугунов Ігор Якович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету;

Король Валерій Володимирович, віце-президент Торгово-промислової палати України;

Гуцу Корнелій Іванович, проректор Молдавської економічної академії (м. Кишинів, Молдова);

Теменуга Стойкова, директор центру якості товарів і захисту прав споживачів Варненського економічного університету (м. Варна, Болгарія);

Мохамед Арурі, директор докторських програм Університета д’Овернь (м. Клермон-Ферран, Франція);

Рената Северін, PhD, заступник декана факультету менеджменту Краківського економічного університету (м. Краків, Польща);

Мікула Богуж, PhD, професор кафедри організаційної поведінки Краківського економічного університету (м. Краків, Польща);

Войцех Містерек, PhD, викладач Університету Марії Складовської-Кюрі (м. Люблін, Польща);

Маріан Вонгрей, PhD, викладач Братиславського економічного університету (м. Братислава, Словаччина);

Мельник Тетяна Миколаївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету;

Артьомова Тетяна Іванівна, д.е.н., доцент, головний  науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

Камінський Андрій Борисович, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Версаль Наталія Іванівна, к.е.н., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Сундук Анатолій Миколайович, д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

Рижова Катерина Іванівна, к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Такий науковий захід є гарною базою для обміну знаннями, накопиченням досвіду й підґрунтям для створення нових партнерських відносин і розвитку якісної довготривалої співпраці між науковцями та практиками.

За результатами роботи видано матеріали конференції в 3-х частинах:

1 частина

2 частина

3 частина

19.10.2016
redactor
3832
остання редакція 03.04.2017
redactor