logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Відбулася IX Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні"

Загальна інформація

23 травня 2017 року в Київському національному торговельно-економічному університеті розпочала роботу IX Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні", співорганізаторами якої виступили: Міністерство освіти і науки України, КНТЕУ, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Краківський економічний університет (Польща), Університет Мессіні (Італія).

Загальна кількість учасників  конференції склала 120 осіб, з них безпосередню участь у пленарних засіданнях взяли 75, серед яких представники органів державної влади, бізнесу, наукових, освітніх і громадських організацій. 

Основними питаннями для обговорення були:

 • перспективи розвитку підприємництва в Україні в умовах євроінтеграції та децентралізації регіонів; 
 • державна регуляторна політика в системі забезпечення розвитку підприємницької діяльності;
 • проблеми та напрями удосконалення системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів підприємницької діяльності;
 • розвиток експортного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності України;
 • розвиток інноваційного потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності України;
 • механізми фінансування розвитку підприємництва;
 • проблеми та напрями забезпечення економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності;
 •  інформаційні технології та інформаційна безпека в підприємницькій діяльності.

З привітанням до учасників конференції звернувся Мазаракі Анатолій Антонович, ректор КНТЕУ, д-р екон. наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, який підкреслив важливість підприємницької діяльності та її активізації для досягнення ключових стратегічних показників розвитку економіки України.

Кінах Анатолій Кирилович, президент Українського союзу промисловців та підприємців, у своїй доповіді підкреслив важливість постійного діалогу влади і бізнесу, акцентував увагу на необхідності посилення промислово-інноваційної активності, експортної інтервенції вітчизняних підприємств з метою подолання тенденцій сировинного спрямування економіки України. Були обґрунтовані інструменти вирішення даної проблеми, підкреслена необхідність розробки та впровадження відповідних державних програм.

Шовкалюк Віктор Степанович, директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України, окреслив сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку України. Крім того, зазначив, що питання інноваційності науки в Україні відіграють важливу роль для економічного розвитку.

Тема доповіді першого віце-президента, генерального директора Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Биковця В’ячеслава Михайловича була присвячена обґрунтуванню необхідності і важливості існування бізнес-асоціацій на сучасному етапі розвитку й підтримки підприємництва. Доповідачем було підкреслено, що їх роль важко переоцінити в плані захисту прав та інтересів підприємців, налагодження між ними партнерських зв’язків, здійснення консультаційної, методичної та інформаційної допомоги.

Власюк Володимир Степанович, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза», член ГС «Економічний дискусійний клуб», акцентував увагу на необхідності структурної перебудови промисловості і важливості розробки нової індустріальної політики першочергового розвитку промислових підприємств, які створюють значну частку доданої вартості. Обґрунтував актуальність зміни складу експортного портфелю України в напрямку суттєвого зростання в ньому частки продукції переробної промисловості, у тому числі за її видами.

Рахматулліна Вікторія, директор з розвитку бізнесу UCCI Group - український бізнес центр в ОАЕ і Нігерії, поділилася набутим практичним досвідом роботи на зовнішніх ринках, підкресливши необхідність глибокого вивчення умов ведення бізнесу в окремих країнах та подолання бар’єрів входження до світового бізнес-простору.

Чмир Олена Сергіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу сприяння інноваційному розвитку Державної наукової установи "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації", присвятила свою доповідь проблемам створення національного репозитарію академічних текстів. На думку доповідача, саме такий репозитарій має стати шляхом до відкритої науки та інноваціям.

Неабиякий інтерес аудиторії викликали доповіді: Гаврилечко Юрія, Шехайтлі Крістіни, Гарбарука Ігоря, Суярко Лідії, Мустафіної Дар’ї, Циганка Юрія, Джованні Мочелли, Блакити Ганни, Ситник Анни, Мощенкова Сергія, Шевчук Олени, П’ятницької Галини, Афанас`єва Костянтина, Герасименко Анжеліки, Стасюк Лілії.

Проведене обговорення наукових доповідей і практичних питань розвитку вітчизняного підприємництва, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду, дозволило визначити такі завдання і пріоритети у:

 • сфері державної регуляторної політики та підтримки розвитку підприємництва
 • сфері фінансування розвитку підприємництва, оподаткування та обліку
 • сфері інтернаціоналізації підприємництва в контексті євроінтеграції України
 • сфері забезпечення ефективного управління діяльністю суб’єктів підприємництва
 • сфері забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності як основи національної безпеки України
 • сфері забезпечення розвитку інноваційного та креативного підприємництва, промислової політики

Викладачі кафедри сучаних європейських мов, на конференції, працювали синхронними перекладачами.

23.05.2017
42265
3413
остання редакція 28.08.2017
redactor