logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Міжнародні гранти. ЕРАЗМУС+ KA1 (Академічна мобільність)

Міжнародна діяльність

Напрямок КА1 - мобільність студентів та викладачів

• Кредитна мобільність для студентів: короткострокове навчання студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого року навчання) за попередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах країн-членів Програми Еразмус+ із обов’язковим визнанням результатів навчання (перезарахування кредитів) у період від 3 місяців (мінімально) до 12 місяців (максимально). Для стажування/практики - від 2 до 12 місяців.

• Викладання для викладачів або обмін професійним досвідом для працівників у рамках проектів з кредитної мобільності: короткостроковий професійний обмін між університетами-партнерами за проектом з кредитної мобільності терміном від 5 днів до 2 місяців.

• Ступенева мобільність: мобільність на навчання за повним курсом навчальної програми, для отримання спільного, подвійного, багатостороннього диплому магістра або доктора (PhD) в університеті країни-члена Програми.

• Гранти/стипендії на мобільність: грошова винагорода, що покриває витрати на навчання, проживання, харчування та інші необхідні витрати переможців відповідних конкурсів, в залежності від типу мобільності.

Реалізація напрямку КА1 у КНТЕУ

СПИСОК АКТИВНИХ ПРОГРАМ

1. Університет прикладних наук Вюрцбурґ-Швайнфурт (м. Вюрцбург, Німеччина). Освітній ступінь: бакалавр.
2. Варненський економічний університет (м. Варна, Болгарія). Освітній ступінь: бакалавр. Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою викладання.
3. Щецинський університет (м. Щецин, Польща). Освітній ступінь: магістр.
4. Люблянська школа бізнесу (м. Любляна, Словенія). Освітній ступінь: бакалавр, магістр.
5. Університет економіки та менеджменту державного управління в Братиславі (м. Братислава, Словаччина). Освітній ступінь: бакалавр.
6. Краківський економічний університет (м. Краків, Польща). Освітній ступінь: магістр.
7.
Університет Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща). Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою викладання.
8.
Університет прикладних наук для економіки та управління (м. Ессен, Німеччина). Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою викладання.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:
- резюме;
- мотиваційний лист;
- копія міжнародного мовного сертифікату;
- витяг із залікової книжки з перекладом;
- характеристика від факультету.

НОВИНИ, ПОДІЇ

ERASMUS +: візит представника КНТЕУ до Вищої школи економіки та менеджменту публічного управління в Братиславі
Семестрове навчання студентів КНТЕУ в провідних ЗВО у рамках програми ЄС Erasmus +
ERASMUS+: представник КНТЕУ провів лекції для студентів Університету економіки – Варна
ERASMUS+: онлайн лекції викладача Університету економіки – Варна
Представники КНТЕУ взяли участь в онлайн заході «ЕРАЗМУС+ ДНІ для молоді України: Zoom edition – KYIV»
ERASMUS +: студентський обмін з провідними ЗВО Європи в умовах пандемії продовжується
Erasmus +: семестрове навчання студентів КНТЕУ в провідних ЗВО Європи в умовах епідемії
Іноземні студенти завершили семестрове навчання в КНТЕУ
ERASMUS +: візит представниці КНТЕУ до Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (FHWS)
ERASMUS+: візит викладача Університету економіки – Варна
ERASMUS+: візит представників Університету Центрального Ланкаширу
Робочий візит ректора КНТЕУ Анатолія Мазаракі до Університету Центрального Ланкаширу в рамках програми Еразмус+
Участь представниці КНТЕУ в програмі Еразмус+ «Академічна мобільність» в Університеті Отто-Фрідріха в м. Бамберзі
Erasmus +: семестрове навчання студентів КНТЕУ в провідних ЗВО Європи
ERASMUS +: представник КНТЕУ взяв участь у Міжнародному тижні кредитної мобільності Університету Західної Аттики
ERASMUS+: візит викладача Варненського економічного Університету до КНТЕУ
ERASMUS+: візит представників Європейського університету Республіки Македонія до КНТЕУ
ERASMUS +: представник КНТЕУ викладає в Софійському університеті Святого Кліментія Охридського
ERASMUS+: візит викладачів Університету Центрального Ланкаширу до КНТЕУ
ERASMUS +: представники КНТЕУ відвідали Краківський економічний університет
ERASMUS +: представник КНТЕУ викладає в Університеті Парі-Ест Кретей
ERASMUS+: візит викладача Університету Парі Ест Кретей
Візит представників Бамберзького університету (Німеччина)
Робочий візит ректора А. А. Мазаракі до Університету Парі-Ест Кретей (UPEC) у рамках програми Еразмус+
ERASMUS+: візит викладача Софійського університету ім. Святого Климента Охридського
ERASMUS +: представник КНТЕУ взяв участь у Міжнародному тижні Університету Хоенхайм
ERASMUS +: студенти КНТЕУ завершили семестрове навчання в провідних ЗВО Європи
ERASMUS +: представник КНТЕУ викладає в Щецинському університеті
Співпраця з пріорітетним закордонним партнером
ERASMUS +: представник КНТЕУ викладає в Краківському економічному університеті
ERASMUS+: візит викладача литовського Університету прикладних соціальних наук
ERASMUS+: візит представника Бізнес-школи "Ауденсія"
ERASMUS +: представники КНТЕУ викладають в Університеті Гренобль Альпи
ERASMUS+: візит викладача Краківського економічного університету
ERASMUS+: візит викладача Університету Гренобль Альпи
ERASMUS+: іноземні студенти завершили навчання в КНТЕУ
Круглий стіл «Міжнародна академічна мобільність в рамках програми ЄС Еразмус+: досвід та перспективи розвитку»
ERASMUS+: візит делегації Університету Гренобль Альпи
ERASMUS+: представники КНТЕУ викладають у Франції
ERASMUS+: підвищення кваліфікації викладачів КНТЕУ у Великобританії
Круглий стіл на тему "Міжнародна академічна мобільність у рамках програми ЄС Еразмус+: досвід та перспективи розвитку"
Міжнародна навчальна мобільність студентів КНТЕУ в рамках програми ЄС Еразмус
ERASMUS+: нові горизонти в українсько-французькому співробітництві
Програма міжнародної академічної мобільності Еразмус+ з бізнес-школою «Ауденсія» як результат інтернаціоналізації КНТЕУ


КОНТАКТИ
Центр європейської освіти
Навчальний корпус «Д», кім. 229, тел.: 531-48-36, е-mail: eecenter@knute.edu.ua

21.08.2017
interdept
33377
остання редакція 16.07.2021
42886