logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Захист випускних кваліфікаційних робіт студентів спеціальності "Публічне управління та адміністрування"

Загальна інформація

Відбувся публічний захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

На захист, який відбувався протягом 18-19 січня, було подано 18 випускних кваліфікаційних робіт, підготовлених під керівництвом професорів та доцентів кафедр економічної теорії та конкурентної політики, менеджменту.  Усі студенти захистилися успішно.

Екзаменаційну комісію очолювала кандидат наук з державного управління, начальник управління законодавчого забезпечення та взаємодії з органами влади Фонду державного майна України Сирота Оксана Анатоліївна. Члени екзаменаційної комісії: Бойко А.В. – д.е.н., професор, Малиш Н.А., – д.н. з держ. упр., професор, Пальчук  П.М. – к.ю.н., доцент.

За результатами захисту були відзначені як найкращі кваліфікаційні роботи: Берези Борислава, Зубовича Олександра, Севост’янової Анастасії, Яремчук Юлії.

З оцінкою «відмінно» захистив свою кваліфікаційну роботу студент заочної форми навчання, народний депутат України Береза Борислав Юхимович. Тема роботи - «Конкурентна політика в умовах глобалізації» (науковий керівник – д.е.н., професор Герасименко А.Г.). У його роботі визначено, що в умовах глобалізації загострюється конкурентна боротьба між провідними товаровиробниками різних країн. У таких умовах Україна може успішно використати свої національні конкурентні переваги. Запропоновані конкретні практичні рекомендації щодо підвищення ефективності конкурентної політики держави в Україні.

Підводячи підсумки публічного захисту, голова комісії Сирота О.А. відзначила високий рівень виконаних кваліфікаційних робіт, креативну спрямованість їх змісту, наявність елементів наукової новизни та практичну значущість отриманих результатів.

Вітаємо всіх магістрів – випускників 2018 року спеціальності «Публічне управління та адміністрування» з успішним захистом, а також їх наукових керівників та бажаємо нових здобутків у професійній діяльності.

19.01.2018
42265
3488
остання редакція 10.07.2018
42265