logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Рада студентського самоврядування

Студенту

Рада студентського самоврядування Державного торговельно-економічного університету (РСС ДТЕУ) — добровільне об'єднання студентів ДТЕУ, вищий виконавчий орган студентського самоврядування університету, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства університету, забезпечує захист його прав та інтересів.

Рада студентського самоврядування ДТЕУ утворена та діє на підставі "Положення про студентське самоврядування в ДТЕУ" та Закону України "Про вищу освіту".

Метою студентського самоврядування є створення належних умов для здобуття вищої освіти та самореалізації студентів, формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Ради спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, формування навичок майбутнього організатора, виховання духовності та культури, зростання соціальної активності студентської молоді та удосконалення навчально-виховного процесу.

Основні завдання:

  • Забезпечення захисту прав та інтересів студентів Університету.
  • Формування громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.
  • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
  • Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності.
  • Представництво університету у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських організаціях тощо.

Стрельчук Діана Миколаївна – Голова Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студентка факультету фінансів та обліку, 1м курс, 6 група.

Контактна інформація:
вул. Кіото, 19, ауд. А-354;
email: rss@knute.edu.ua
email: dianastrelcuk67@gmail.com

Соціальні мережі РСС ДТЕУ:

        


Кривша Марта Олегівна – Заступник голови Ради студентського самоврядування ДТЕУ з інформаційних питань. Студентка факультету міжнародної торгівлі та права 1м курс, 6 група.

Контактна інформація:
email: m.kryvsha_fmtp_6m_22_m_d@knute.edu.ua


Раділова Дарина Вячеславівна – Заступник голови Ради студентського самоврядування ДТЕУ з організаційних питань. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології 4 курс, 16 група.

Контактна інформація:
email: D_Radilova_FEMP_19_16_B_d@knute.edu.ua


Сколибог Сергій Олександрович – Заступник голови Ради студентського самоврядування ДТЕУ по роботі з гуртожитками. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 1м курс, 11 група.

Контактна інформація:
email: s.skolyboh_ftm_11m_22_m_d@knute.edu.ua


Гуринович Катерина Андріївна – Секретар та профорг Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студентка факультету торгівлі та маркетингу 4 курс, 15 група.

Контактна інформація:
email: k.hurynovych_femp_6_21_b_d@knute.edu.ua


Бабкова Єва Олександрівна  голова Ради студентського самоврядування факультету фінансів та обліку. Студентка факультету фінансів та обліку, 3 курс, 7 група.

Контактна інформація:
email: evababkova28@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФФО:

     


Кравчук Анастасія Вячеславівна – голова Ради студентського самоврядування факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. Студенка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 1м курс, 7 група.

Контактна інформація:
email: kravchuk-nastia@ukr.net

Соціальні мережі РСС ФРГТБ:

     


Максимчук Юлія Віталіївна – голова Ради студентського самоврядування факультету міжнародної торгівлі та права. Студентка факультету міжнородної торгівлі та права, 2 курс, 3а група.

Контактна інформація:
email: y.maksymchuk_fmtp_3a_21_b_d@knute.edu.ua

Соціальні мережі РСС ФМТП:

     


Жулей Віталіна Вячеславівна – голова Ради студентського самоврядування факультету економіки, менеджменту та психології. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс, 18 група.

Контактна інформація:
еmail: vitalinazulej@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФЕМП:

     


Романько Вікторія Володимирівна – голова Ради студентського самоврядування факультету інформаційних технологій. Студентка факультету інформаційних технологій, 4 курс, 9 група.

Контактна інформація:
email: v_romanko_foais_19_9_b_d@knute.edu.ua

Соціальні мережі РСС ФІТ:

     


Гохберг Діана Станіславівна – голова Ради студентського самоврядування факультету торгівлі та маркетингу. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 4 курс, 6 група.

Контактна інформація:
email: Diana_gokhberg24@ukr.net

Соціальні мережі РСС ФТМ:

     


Осіпчук Юлія Олександрівна голова Ради студентського самоврядування гуртожитку № 1.
Студентка факультету економіки менеджменту та психології, 1м курс, 6 група.

Контактна інформація:
email: juosipchuk26@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №1:

     


Жукова Віталіна Олександрівна – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку № 2. Студентка факультету міжнородної торгівлі та права, 4 курс, 15 група.

Контактна інформація:
еmail: zhukovavitalina2@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №2:

     


Кузін Сергій Сергійович –  голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №3. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 2 курс, 2 група.

Контактна інформація:
еmail: Sergeykuzin2004@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №3:

     


Ковальова Дарина Олександрівна – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №6. Студентка факультету фінансів та обліку, 3 курс, 1 група.

Контактна інформація:
еmail: darina.kovaleva555@icloud.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №6:

     


Арман Віталій Ігорович – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №7.
Студент факультету економіки, менеджменту та психології,
4 курс, 16 група.

Контактна інформація:
еmail: V_Arman_FEMP_19_16_B_d@knute.edu.ua

Соціальні мережі РСС гуртожитку №7:

    


Хомчак Олександр Олександрович – голова Creative Media Group Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу 4 курс, 14 група.

Контактна інформація:
еmail: saniahoma23@gmail.com


Степанченко Олександр Артемович – голова спортивного сектору Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 2 курс, 6 група.

Контактна інформація:
email: alexstep572@gmail.com


Бандура Анна Андріївна – голова культурно-масового сектору Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студентка факультету міжнародної торгівлі та права, 4 курс, 19 група.

Контактна інформація:
еmail: anna2002bandura@gmail.com


Комлик Максим Віталійович – голова сектору відео Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 31 група.

Контактна інформація:
еmail: M.Komlyk.FTM.076.20@knute.edu.ua


Туровська Анастасія Вікторівна – голова сектору графічного дизайну Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студентка факультету інформаційних технологій, 3 курс, 1 група.

Контактна інформація:
еmail: a.turovska.fit.051.20@knute.edu.ua


Вінс Валерій Вікторович – голова організаційного сектору Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 2 курс, 18 група.

Контактна інформація:
еmail: valeravinsanity@gmail.com


Беспала Олександра Юріївна – голова студентської варти Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студентка факультету фінансів та обліку, 4 курс, 7 група.

Контактна інформація:
еmail: aleksandrabespalaya11@gmail.com


Улещенко Андрій Ігорович – голова сектору ЦРК Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студент факультету фінансів та обліку, 1м курс, 3 група.

Контактна інформація:
еmail: a.uleshchenko_ffo_3m_22_m_d@knute.edu.ua


Діхтяренко Анна Ігорівна – голова сектору декору Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 19 група.

Контактна інформація:
еmail: a.dikhtyarenko.ftm.075.20@knute.edu.ua


Мельник Анастасія Юріївна – голова наукового сектору Ради студентського самоврядування ДТЕУ. Студентка факультету інформаційних технологій, 1м курс, 1 група.

Контактна інформація:
еmail: a.melnyk_fit_1m_22_m_d@knute.edu.ua


23.03.2018
42265
96136
остання редакція 25.08.2023
433884