logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Рада студентського самоврядування

Студенту

Рада студентського самоврядування Київського національного торговельно-економічного університету (РСС КНТЕУ) — добровільне об'єднання студентів КНТЕУ, вищий виконавчий орган студентського самоврядування університету, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства університету, забезпечує захист його прав та інтересів.

Рада студентського самоврядування КНТЕУ утворена та діє на підставі "Положення про студентське самоврядування у Київському національному торговельно-економічному університеті" та Закону України "Про вищу освіту".

Метою студентського самоврядування є створення належних умов для здобуття вищої освіти та самореалізації студентів, формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Ради спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, формування навичок майбутнього організатора, виховання духовності та культури, зростання соціальної активності студентської молоді та удосконалення навчально-виховного процесу.

Основні завдання:

  • Забезпечення захисту прав та інтересів студентів Університету.
  • Формування громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.
  • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
  • Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності.
  • Представництво університету у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських організаціях тощо.


Беляк Аліна Миколаївна – Голова Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 4 курс, 7 група.

Контактна інформація:
вул. Кіото, 19, ауд. А-354;
email: rss@knute.edu.ua
номер телефону: (095)-687-32-40
email: beliachka.alina@gmail.com

Соціальні мережі РСС КНТЕУ:

        


Мальований Дмитро Володимирович – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету економіки, менеджменту та психології, 4 курс, 9 група.

Контактна інформація:
email: D_Malovanyy_FEMP_18_9_B_d@knute.edu.ua


Кривша Марта Олегівна – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ з інформаційних питань.
Студентка факультету міжнародної торгівлі та права 4 курс, 1 група.

Контактна інформація:
email:  M_Kryvsha_FMTP_18_1_B_d@knute.edu.ua


Сколибог Сергій Олександрович – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ по роботі з гуртожитками. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 4 курс, 18 група.

Контактна інформація:
email: S_Skolyboh_FTM_18_18_B_d@knute.edu.ua


Янкова Надія Олександрівна заступник голови Ради студентського самоврядування з організаційної роботи. Студентка факультету фінансів та обліку, 1м курс, 13 група.

Контактна інформація:
email: N_Yankova_FFBS_17_6_B_d@knute.edu.ua


Стрельчук Діана Миколаївна - голова Ради студентського самоврядування факультету фінансів та обліку. Студентка факультету фінансів та обліку, 4 курс, 3.2 група.

Контактна інформація:
email: dianastrelchuk123456789@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФФО:

     


Цюпера Іван Ярославович – голова Ради студентського самоврядування факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. Студент факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 3 курс, 4 група.

Контактна інформація:
email: maxtera08@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФРГТБ:

     


Коденець Юлія Сергіївна – голова Ради студентського самоврядування факультету міжнародної торгівлі та права. Студентка факультету міжнороднї торгівлі та права, 3 курс, 4 група.

Контактна інформація:
email: julykoden@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФМТП:

     


Наложитова Надія Євгеніївна – голова Ради студентського самоврядування факультету економіки, менеджменту та психології. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 4 курс, 6 група.

Контактна інформація:
еmail: nalozhytova@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФЕМП:

     


Кушка Антон Сергійович – голова Ради студентського самоврядування факультету інформаційних технологій. Студент факультету інформаційних технологій, 3 курс, 7 група.

Контактна інформація:
email: 4ubaysd@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФІТ:

     


Ходзицька Анастасія Андріївна – голова Ради студентського самоврядування факультету торгівлі та маркетингу. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 4 курс, 17 група.

Контактна інформація:
email: IlyStyle20013103@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФТМ:

     Кірас Берк Сардарович – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №2. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 4 курс, 18 група.

Контактна інформація:
email: berkkiras81@icloud.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №2:

     


Кузін Сергій Сергійович – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №3. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 1 курс, 2 група.

Контактна інформація:
еmail: Sergeykuzin2004@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №3:

     


Шелюжак Анастасія Олександрівна –  голова Ради студентського самоврядування гуртожитку 4. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 2 курс, 8 група.

Контактна інформація:
еmail: Nastyabest505@gmail.co

Соціальні мережі РСС гуртожитку №4:

     


Палій Катерина Віталіївна – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №6. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 2 курс, 2 група.

Контактна інформація:
еmail: ekaterina.012002@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №6:

     


Гуринович Катерина Андріївна – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку 7. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 17 група.

Контактна інформація:
еmail: katgur02@gmail.com


Кошевцова Ольга Максимівна – секретар Ради студентського самоврядування КНТЕУ.
Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 2 курс, 9 група.

Контактна інформація:
еmail: olya.koshevtsova@gmail.com


Колесник Денис Сергійович – голова сектору студентської варти Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету інформаційних технологій, 4 курс, 8 група.

Контактна інформація:
еmail: d.kolesnyk628@gmail.com


Чижов Артем Андрійович – Голова сектору Creative Media Group Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент  факультету економіки, менеджменту та психології, 1м курс, 7 група.

Контактна інформація:
еmail: art.chizhovv@gmail.com


Сливко Павло Олександрович – голова сектору графічного дизайну Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 11 група.

Контактна інформація:
email: p.slyvko@gmail.com


Комлик Максим Віталійович – голова сектору відео Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 2 курс, 31 група.

Контактна інформація:
еmail: maximkomlik2003@gmail.com


Пастарнак Максим Вікторович – голова спортивного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 1м курс, 4 група.

Контактна інформація:
еmail: pastarnakmaksim@ukr.net


23.03.2018
42265
73693
остання редакція 13.04.2022
43630