logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Рада студентського самоврядування КНТЕУ

Студенту

Рада студентського самоврядування Київського національного торговельно-економічного університету (РСС КНТЕУ) — добровільне об'єднання студентів КНТЕУ, вищий виконавчий орган студентського самоврядування університету, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства університету, забезпечує захист його прав та інтересів.

Рада студентського самоврядування КНТЕУ утворена та діє на підставі "Положення про студентське самоврядування у Київському національному торговельно-економічному університеті" та Закону України "Про вищу освіту".

Метою студентського самоврядування є створення належних умов для здобуття вищої освіти та самореалізації студентів, формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Ради спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, формування навичок майбутнього організатора, виховання духовності та культури, зростання соціальної активності студентської молоді та удосконалення навчально-виховного процесу.

Основні завдання:

  • Забезпечення захисту прав та інтересів студентів Університету.
  • Формування громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.
  • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
  • Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності.
  • Представництво університету у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських організаціях тощо.


Белінський Максим Олександрович – Голова Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 4 курс, 17 група.

Контактна інформація:
вул. Кіото, 19, ауд. А-506;
email: rss@knute.edu.ua
номер телефону: (066)-340-77-27 
email: belinskyi77@gmail.com

Соціальні мережі РСС КНТЕУ:

        


Мальований Дмитро Володимирович – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс, 9 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (068)-948-99-61
email: D_Malovanyy_FEMP_18_9_B_d@knute.edu.ua


Кривша Марта Олегівна – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ з інформаційних питань.
Студентка факультету міжнародної торгівлі та права 3 курс, 1 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (096)-561-66-69
email:  M_Kryvsha_FMTP_18_1_B_d@knute.edu.ua


Гарбар Антон Миколайович – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ по роботі з громадськістю. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 2 курс, 15 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (068)-058-63-32
email: ruporanton@gmail.com


Борейко Анастасія Ігорівна – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ по роботі з гуртожитками. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 4 курс 11 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (068)-120-99-82
email: nastikboiko@gmail.com


Стрельчук Діана Миколаївна - голова Ради студентського самоврядування факультету фінансів та обліку. Студентка факультету фінансів та обліку, 3 курс, 3.2 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (063)-587-72-22
email: dianastrelchuk123456789@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФФО:

     


Василенко Софія Олександрівна - виконуюча обов'язки голови Ради студентського самоврядування факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 2 курс, 18 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (067)-235-75-00
email: S.Vasylenko.FRHTB.242.20@knute.edu.ua

Соціальні мережі РСС ФРГТБ:

     


Коденець Юлія Сергіївна - виконуюча обов'язки голови Ради студентського самоврядування факультету міжнародної торгівлі та права. Студентка факультету міжнороднї торгівлі та права, 2 курс, 4 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (068)-727-59-60
email: julykoden@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФМТП:

     


Наложитова Надія Євгеніївна - виконуюча обов'язки голови Ради студентського самоврядування факультету економіки, менеджменту та психології. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології,3 курс, 6 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (097)-030-30-68
еmail: nalozhytova@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФЕМП:

     


Кушка Антон Сергійович – голова Ради студентського самоврядування факультету інформаційних технологій. Студент факультету інформаційних технологій, 2 курс, 7 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (073)-473-95-98
email: 4ubaysd@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФІТ:

     


Ходзицька Анастасія Андріївна - виконуюча обов'язки  голови Ради студентського самоврядування факультету торгівлі та маркетингу. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 17 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (093)-128-59-17
email: IlyStyle20013103@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФТМ:

     


Клімова Тетяна Михайлівна – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №1. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 2 курс, 6 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (063)-194-09-13
email: Tanyamayway@gmail.com


Кірас Берк Сардарович – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №2. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 18 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (068)-723-70-74
email: berkkiras81@icloud.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №2:

     


Іванченко Володимир Олександрович - голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №3. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 2 курс, 10 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (095)-464-48-42
еmail: ivanchenko7777@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №3:

     


Сахарук Володимир Олегович - голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №4. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 2 курс, 10 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (050)-922-70-85
еmail: vladimir.tsarev16@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №4:

     


Румянцева Вікторія Володимирівна - голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №6. Студентка факультету фінансів та обліку, 4 курс, 2 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (097)-650-10-24
еmail: vrumyancevavictoria28@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №6:

     


Галабурда Олександр Васильович - секретар Ради студентського самоврядування КНТЕУ.
Студент факультету економіки, менеджменту та психології 2 курс, 1 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066)-709-68-29
еmail: O_Halaburda_FEMP_19_1_B_d@knute.edu.ua


Мовчанюк Анастасія Віталіївна - голова організаційного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультеут економіки, менеджменту та психології, 2 курс, 15 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (063)-443-28-43
еmail: nmovchaniuk2609@gmail.com


Пастарнак Максим Вікторович - голова спортивного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 4 курс, 19 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066)-568-18-07
еmail: pastarnakmaksim@ukr.net


Сливко Павло Олександрович – голова сектору графічного дизайну Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 1 курс, 12 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (096)-251-45-87
email: p.slyvko@gmail.com


Колесник Денис Сергійович - голова сектору студентської варти Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету інформаційних технологій, 3 курс, 8 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066)-119-21-20
еmail: d.kolesnyk628@gmail.com


Коваль Єлізавета Олександрівна - голова профспілкового сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс, 13 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (098)-038-88-36
еmail: Y_Koval_FEMP_18_13_B_d@knute.edu.ua


Янкова Надія Олександрівна - голова сектору декору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету фінансів та обліку, 4 курс, 6 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066)-045-08-11
еmail: N_Yankova_FFBS_17_6_B_d@knute.edu.ua


Комлик Максим Віталійович - голова сектору відео Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 1 курс, 31 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (098)-720-81-85
еmail: maximkomlik2003@gmail.com


Беляк Аліна Миколаївна – голова культурно-масового сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс, 7 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (095)-687-32-40
еmail: beliachka.alina@gmail.com


Чижов Артем Андрійович – Голова сектору Creative Media Group Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент  факультету економіки, менеджменту та психології, 4 курс, 7 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (098)-620-77-58
еmail: art.chizhovv@gmail.com


Масловський Олександр Віталійович – голова наукового сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс, 16 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (096)-646-04-68
еmail: O_Maslovskyy_FEMP_18_16_B_d@knute.edu.ua


23.03.2018
42265
51325
остання редакція 08.07.2021
433884