logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Рада студентського самоврядування КНТЕУ

Студенту

Рада студентського самоврядування Київського національного торговельно-економічного університету (РСС КНТЕУ) — добровільне об'єднання студентів КНТЕУ, вищий виконавчий орган студентського самоврядування університету, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства університету, забезпечує захист його прав та інтересів.

Рада студентського самоврядування КНТЕУ утворена та діє на підставі "Положення про студентське самоврядування у Київському національному торговельно-економічному університеті" та Закону України "Про вищу освіту".

Метою студентського самоврядування є створення належних умов для здобуття вищої освіти та самореалізації студентів, формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Ради спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, формування навичок майбутнього організатора, виховання духовності та культури, зростання соціальної активності студентської молоді та удосконалення навчально-виховного процесу.

Основні завдання:

  • Забезпечення захисту прав та інтересів студентів Університету.
  • Формування громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.
  • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
  • Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності.
  • Представництво університету у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських організаціях тощо.


Белінський Максим Олександрович – Голова Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 4 курс, 17 група.

Контактна інформація:
вул. Кіото, 19, ауд. А-506;
email: rss@knute.edu.ua
номер телефону: (066)-340-77-27 
email: belinskyi77@gmail.com

Соціальні мережі РСС КНТЕУ:

        


Мальований Дмитро Володимирович – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс, 9 група.

Контактна інформація:
email: D_Malovanyy_FEMP_18_9_B_d@knute.edu.ua


Кривша Марта Олегівна – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ з інформаційних питань.
Студентка факультету міжнародної торгівлі та права 3 курс, 1 група.

Контактна інформація:
email:  M_Kryvsha_FMTP_18_1_B_d@knute.edu.ua


Гарбар Антон Миколайович – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ по роботі з громадськістю. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 2 курс, 15 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (068)-058-63-32
email: ruporanton@gmail.com


Борейко Анастасія Ігорівна – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ по роботі з гуртожитками. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 4 курс 11 група.

Контактна інформація:
email: nastikboiko@gmail.com


Стрельчук Діана Миколаївна - голова Ради студентського самоврядування факультету фінансів та обліку. Студентка факультету фінансів та обліку, 3 курс, 3.2 група.

Контактна інформація:
email: dianastrelchuk123456789@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФФО:

     


Василенко Софія Олександрівна - виконуюча обов'язки голови Ради студентського самоврядування факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 2 курс, 18 група.

Контактна інформація:
email: S.Vasylenko.FRHTB.242.20@knute.edu.ua

Соціальні мережі РСС ФРГТБ:

     


Коденець Юлія Сергіївна - виконуюча обов'язки голови Ради студентського самоврядування факультету міжнародної торгівлі та права. Студентка факультету міжнороднї торгівлі та права, 2 курс, 4 група.

Контактна інформація:
email: julykoden@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФМТП:

     


Наложитова Надія Євгеніївна - виконуюча обов'язки голови Ради студентського самоврядування факультету економіки, менеджменту та психології. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології,3 курс, 6 група.

Контактна інформація:
еmail: nalozhytova@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФЕМП:

     


Кушка Антон Сергійович – голова Ради студентського самоврядування факультету інформаційних технологій. Студент факультету інформаційних технологій, 2 курс, 7 група.

Контактна інформація:
email: 4ubaysd@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФІТ:

     


Ходзицька Анастасія Андріївна - виконуюча обов'язки  голови Ради студентського самоврядування факультету торгівлі та маркетингу. Студентка факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 17 група.

Контактна інформація:
email: IlyStyle20013103@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФТМ:

     


Осіпчук Юлія Олександрівна – в.о Голови Ради студентського самоврядування гуртожитку 1. Студентка факультету економіки менеджменту та психології, 4 курс 2 група.

Контактна інформація:
email: Y_Osipchuk_FEMP_18_2_B_d@knute.edu.ua


Кірас Берк Сардарович – голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №2. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 18 група.

Контактна інформація:
email: berkkiras81@icloud.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №2:

     


Іванченко Володимир Олександрович - голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №3. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 2 курс, 10 група.

Контактна інформація:
еmail: ivanchenko7777@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №3:

     


Тоболєва Валерія Валеріївна - в.о Голови Ради студентського самоврядування гуртожитку №4. Студентка факультету фінансів та обліку, 4 курс 2 група.

Контактна інформація:
еmail: V_Tobolyeva_FFBS_18_2_B_d@knute.edu.ua

Соціальні мережі РСС гуртожитку №4:

     


Румянцева Вікторія Володимирівна - голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №6. Студентка факультету фінансів та обліку, 4 курс, 2 група.

Контактна інформація:
еmail: vrumyancevavictoria28@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №6:

     


Сколибог Сергій Олександрович – в.о. Голови Ради студентського самоврядування гуртожитку 7. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 4 курс, 18 група.

Контактна інформація:
еmail: S_Skolyboh_FTM_18_18_B_d@knute.edu.ua


Галабурда Олександр Васильович - секретар Ради студентського самоврядування КНТЕУ.
Студент факультету економіки, менеджменту та психології, 2 курс, 1 група.

Контактна інформація:
еmail: O_Halaburda_FEMP_19_1_B_d@knute.edu.ua


Мовчанюк Анастасія Віталіївна - голова організаційного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультеут економіки, менеджменту та психології, 2 курс, 15 група.

Контактна інформація:
еmail: nmovchaniuk2609@gmail.com


Пастарнак Максим Вікторович - голова спортивного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 4 курс, 19 група.

Контактна інформація:
еmail: pastarnakmaksim@ukr.net


Сливко Павло Олександрович – голова сектору графічного дизайну Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 2 курс, 11 група.

Контактна інформація:
email: p.slyvko@gmail.com


Колесник Денис Сергійович - голова сектору студентської варти Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету інформаційних технологій, 3 курс, 8 група.

Контактна інформація:
еmail: d.kolesnyk628@gmail.com


Коваль Єлізавета Олександрівна - голова профспілкового сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс, 13 група.

Контактна інформація:
еmail: Y_Koval_FEMP_18_13_B_d@knute.edu.ua


Янкова Надія Олександрівна - голова сектору декору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету фінансів та обліку, 4 курс, 6 група.

Контактна інформація:
еmail: N_Yankova_FFBS_17_6_B_d@knute.edu.ua


Комлик Максим Віталійович - голова сектору відео Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 1 курс, 31 група.

Контактна інформація:
еmail: maximkomlik2003@gmail.com


Беляк Аліна Миколаївна – голова культурно-масового сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс, 7 група.

Контактна інформація:
еmail: beliachka.alina@gmail.com


Чижов Артем Андрійович – Голова сектору Creative Media Group Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент  факультету економіки, менеджменту та психології, 4 курс, 7 група.

Контактна інформація:
еmail: art.chizhovv@gmail.com


23.03.2018
42265
65483
остання редакція 03.11.2021
433884