logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Рада студентського самоврядування КНТЕУ

Студенту

Рада студентського самоврядування Київського національного торговельно-економічного університету (РСС КНТЕУ) — добровільне об'єднання студентів КНТЕУ, вищий виконавчий орган студентського самоврядування університету, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства університету, забезпечує захист його прав та інтересів.

Рада студентського самоврядування КНТЕУ утворена та діє на підставі "Положення про студентське самоврядування у Київському національному торговельно-економічному університеті" та Закону України "Про вищу освіту".

Метою студентського самоврядування є створення належних умов для здобуття вищої освіти та самореалізації студентів, формування у них організаторських здібностей, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність Ради спрямована на забезпечення гармонійного розвитку особистості, формування навичок майбутнього організатора, виховання духовності та культури, зростання соціальної активності студентської молоді та удосконалення навчально-виховного процесу.

Основні завдання:

  • Забезпечення захисту прав та інтересів студентів Університету.
  • Формування громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.
  • Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
  • Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності.
  • Представництво університету у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних молодіжних студентських організаціях тощо.


Петровська Дар'я Олександрівна  Голова Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету економіки менеджменту та психолої, 4 курс, 4 група.

Контактна інформація:
вул. Кіото, 19, ауд. А-506;
email: rss@knute.edu.ua
номер телефону: (093) 387-08-75;  
email: dpetrovskaa@gmail.com

Соціальні мережі РСС КНТЕУ:
Telegram: t.me/knteu
Instagram: @knute_official
Fecebook: facebook.com/knute.official


Гаврилюк Яна Миколаївна – Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ по роботі з гуртожитками, та голова профспілкового сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету інформаційних технологій, 1 курс ОС «магістр», 6м група.

Контактна інформація:
номер телефону: (099) 068-08-52;
emaillife.is.kife852@gmail.com


Войтович Яна Вікторівна   Заступник голови Ради студентського самоврядування КНТЕУ з організаційних питань.  Студентка факультету економіки менеджменту та психолої, 4 курс, 6 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (099) 074-34-57;
email: yana.voitovich98@gmail.com


Сімоненко Інна Володимирівна – секретар Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 4 курс, 2 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066)-872-04-75;
email: inna10simona@ukr.net


Рижак Аліса Геннадіївна - голова Ради студентського самоврядування факультету фінансів та обліку. Студентка факультету фінансів та обліку, 3 курс, 4 група.

Контактна інформація:
email: alisa.ryzhak8@gmail.com
номер телефону: (093) 967-06-15;

Соціальні мережі РСС ФФО:
Instagram: @ffо_info
Telegram: https://t.me/ffо_info
Fecebook: https://m.facebook.com/ffo.info/


Крутько Ксенія Володимирівна – голова Ради студентського самоврядування факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 3 курс, 4 група.

Контактна інформація:
email: ukrainekseniya@gmail.com
номер телефону: (095)-043-83-08

Соціальні мережі РСС ФРГТБ:
Telegram: t.me/frhtb_info
Instagram: @frhtb_official
Fecebook: facebook.com/frhtb.official


Дадіані Тамара Зурабівна - голова Ради студентського самоврядування факультету міжнародної торгівлі та права. Студентка факультету міжнороднї торгівлі та права,3 курс,11 група.

Контактна інформація:
номер телефону:
(093) 65 71 576;
email: ttamuna-dadiani@ukr.net

Соціальні мережі РСС ФМТП:
Telegram: t.me/myfitl
Instagram: @fmtp_official
Fecebook: facebook.com/fitl.info


Сакевич Микита Євгенович - голова Ради студентського самоврядування факультету економіки, менеджменту та психології. Студент факультету економіки, менеджменту та психології, 4 курс, 11 група

Контактна інформація:
номер телефону
: (096) 028-38-78;
еmail: n.sakevych@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФЕМП:
Telegram: t.me/FempNewsLine
Instagram: @femp_newsgram
Fecebook: facebook.com/fempnewsline/


Гавриленко Герман Олексійович – голова Ради студентського самоврядування факультету інформаційних технологій . Студент факультету інформаційних технологій, 2 курс, 9 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (096) 050-20-20;
email: german241200@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФІТ:
Telegram: t.me/knute_foais
Instagram: @fit_knute
Fecebook:  facebook.com/fitknute


Белінський Максим Олександрович  виконуючий обов’язки голови Ради студентського самоврядування факультету торгівлі та маркетингу. Студент факультету торгівлі та маркетингу, 3 курс, 17 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (066) 340-77-27;
email:  belinskyi77@gmail.com

Соціальні мережі РСС ФТМ:
Telegram: t.me/FTMinform
Instagram: @ftm_official
Fecebook:  facebook.com/FTM.inform


Лавринович Олександра Віталіївна - голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №1. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 4 курс, 11 група

Контактна інформація:
номер телефону: (068) 003-46-55;
emaillavrinovich.2013@ukr.net

Соціальні мережі РСС гуртожитку №1:
Telegram: t.me/gurt1
Instagram: @gurt1_knute


Фозілов Рустам Таварович – виконуюий обов’язки голови Ради студентського самоврядування гуртожитку №2. Студент факультету економіки, менеджменту та психології , 4 курс, 8 група.

Контактна інформація:
номер телефону:
(095) 755-77-07;
email: rustam.tavarovich@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №2:
Instagram: @gurt2knute;
Telegram: t.me/gurt2knute_information


Гордійчук Микола Андрійович  - голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №3. Студент факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс, 10 група

Контактна інформація:
номер телефону:
(098) 083-40-77;
еmail: hordiychuk3512@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №3:
Telegram: @hurtozhytok3
Instagram: @hurtozhytok3


Прилукова Анна Миколаївна - голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №4. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 3 курс, 19 група.

Контактна інформація:
номер телефону:
(066) 602-98-31;
еmail: anna.prilukova@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №4:
Telegram: t.me/homeowner4
Instagram: @gurt4knute


Колдуненко Вероніка Юріївна - голова Ради студентського самоврядування гуртожитку №6. Студентка факультети міжнародної торгівлі та права, 4 курс, 1 група.

Контактна інформація:
номер телефону:
(063) 074-12-99;
еmail: nikakold99@gmail.com

Соціальні мережі РСС гуртожитку №6:
Telegram: t.me/dormitory6knute
Instagram: @ knute_dormitory6

Бойко Марина В’ячеславівна – виконуюча обов’язки голови культурно-масового сектора Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету фінансів а обліку, 3 курс, 7 група.

Контактна інформація:
номер телефону:
(067) 491-66-11;
еmail: boyko.maryna@gmail.com

Павлик Карина Олександрівна - голова інформаційного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету міжнародної торгівлі та права, 4 курс, 4 група.

Контактна інформація:
номер телефону:
(097) 395-99-98;
еmail: pvlkrn@ukr.net

Сідєльніков Данило Сергійович – виконуючий обов’язки голови організаційного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 1 курс ОС «магістр», 5м група.

Контактна інформація:
номер телефону: 050-579-09-00;
emailsdsdanik39@ukr.net

Лопуга Владислав Віталійович - голова наукового сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету інформаційних технологій , 3 курс, 9 група.

Контактна інформація:
номер телефону:
(050) 713-81-43;
еmail: vlopuga12@gmail.com


Самчук Владислав Олегович - голова споривного сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 3 курс, 1 група.

Контактна інформація:
номер телефону:
(096) 039-73-37;
еmail: vlad9b1999@gmail.com

Козік Анастасія Андріівна - голова соціального сектору Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету міжнародної торгівлі та права, 4 курс, 10 група.    

Контактна інформація:
номер телефону:
(073) 121-48-82;
еmail: kozik.anastasiya.andriyivna@gmail.com


Нагорна Поліна Михайлівна – голова сектору дизайну Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету економіки, менеджменту та психології, 3 курс  9 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (097) 929-01-68;
email: polina.nagorna2000@gmail.com


Куценко Максим Володимирович - голова сектору студентської варти Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студент факультету міжнародної торгівлі та права, 3 курс 2 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (050) 607-63-34;
еmail:  maksim12k@icloud.com


Віннікова Владислава Дмитрівна - голова сектору центру розвитку кар’єри Ради студентського самоврядування КНТЕУ. Студентка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, 4 курс 12 група.

Контактна інформація:
номер телефону: (050) 598-69-87;
еmail:  vinnikovavlada@gmail.com23.03.2018
42265
35951
остання редакція 02.06.2020
42265