logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

XI Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні"

Загальна інформація

Інноваційний шлях розвитку університету передбачає використання різноманітних форм співпраці та методів організаційного розвитку. Інноваційність є сьогодні стратегічним завданням професійного розвитку фахівців та студентів в університеті з їх орієнтацією на практичний досвід та імплементацією сучасних нововведень у технологіях вітчизняного підприємництва. Вирішуючи це важливе стратегічне завдання, у Київському національному торговельно-економічному університеті традиційно проводяться різноманітні науково-практичні заходи за участю провідних фахівців. На вимогу часу 22 березня 2018 року відбувся XІ Міжнародний бізнес-форум "Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні", організатором якого виступив Інститут вищої кваліфікації спільно з представниками 2-х профільних кафедр ФЕМП – кафедри менеджменту та кафедри економіки та фінансів підприємства.

У цьогорічному бізнес-форумі взяли участь: директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Шовкалюк Віктор Степанович, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, канд. екон. наук, професор, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Андрощук Геннадій Олександрович, доктор технічних наук, професор Інституту інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" Цибульов Павло Миколайович, керівник департаменту комерційних закупівель торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua Наталія Ковальова.

Модератором бізнес-форуму виступила перший проректор КНТЕУ, доктор технічних наук Притульська Наталія Володимирівна. Відкриваючи подію, вона наголосила на особливості проведення бізнес-форуму в контексті парламентських слухань на тему "Національна інноваційна система України: стан та законодавче забезпечення розвитку", що відбулися напередодні – 21 березня у Верховній Раді України. У векторі піднятих на парламентських слуханнях проблем спікери бізнес-форуму акцентували увагу учасників на актуальності розвитку інновацій в Україні у всіх без винятку секторах економіки, а також необхідності розробки заходів, що можуть сприяти підвищенню інноваційного рейтингу країни.

Загалом робота учасників бізнес-форуму була присвячена обговоренню можливостей змін у законодавстві України та Європейського Союзу у сфері інноваційної діяльності, перешкод та розвитку вітчизняних стартапів, сучасних електронних інструментів продажів і закупівель. Ведучи мову про стан інноваційної політики в Україні, В. С. Шовкалюк зазначив, які саме відбулися зміни в інноваційному законодавстві протягом останніх років і які чинники найбільш гальмували сталий розвиток України. Акцентуючи увагу на ключових питаннях державної політики у сфері інтелектуальної власності, Г. О. Андрощук присвятив свою доповідь критичному аналізу законодавчих рішень, що перешкоджають ефективному інноваційному розвитку підприємницва в Україні. П. М. Цибульов акцентував увагу слухачів на необхідності розроблення інтеграційних механізмів між складовими інноваційного процесу як підсистеми національної інноваційної системи України.

Від університету на пленарному засіданні бізнес-форуму виступили викладачі кафедри економіки та фінансів підприємства. Професор Г. В. Ситник підкреслила роль інновацій у формуванні економічної безпеки держави, а доцент К. М. Афанасьєв ознайомив присутніх з особливостями та реаліями розвитку бізнес-інкубаторів в екосистемі університету. Особливий інтерес учасників бізнес-форуму викликала доповідь міжнародного експерта, економіста, заступника директора Центру бізнес-тренінгу І. М. Гарбарука щодо результатів міжнародного досвіду рітейл-інновацій, здатних вплинути на розвиток роздрібних підприємств України.

Учасники обговорювали можливості застосування інноваційних підходів до управління стартапами, перспективи інноваційної діяльності фахівців наукових установ у сучасних економічних умовах. Динамічна робота бізнес-форуму сприяла плідному обміну думками між учасниками, налагодженню низки ділових контактів задля посилення розвитку інноваційної сфери країни, розширенню та поглибленню участі у відповідних європейських структурах.

Спікери та слухачі бізнес-форуму були одностайними в рішеннях щодо необхідності розвитку інновацій у глобалізованому світі поряд із впровадженням інноваційних інструментів в освіті, визначенням першочергових кроків для розвитку інновацій, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності студентів та їх успішному працевлаштуванню в умовах поширення глобалізаційних процесів. Заключною візією бізнес-форуму стала координація спільних законодавчих ініціатив наукової спільноти для розвитку інновацій в економіці та освіті в Україні.

Матеріали форуму можна переглянути за посиланням

22.03.2018
42265
3105
остання редакція 26.03.2018
456287