logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Інноваційні комп’ютерні технології у навчальному процесі

Загальна інформація

Відбулася презентація комп’ютерного класу кафедри готельно-ресторанного бізнесу за форматом навчального коворкінгу гостинності.

На заході були присутні ректор університету д.е.н. проф. Мазаракі А. А., проректор з науково-педагогічної роботи Шаповал С. Л., проректор з адміністративно-господарської роботи Шаповал Л. Г. та головний інженер АГЧ Вовк Г. М.,  декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Ведмідь Н. І., декан факультету фінансів та банківської справи к.е.н., доц. Канева Т. В., начальник навчально-методичного відділу Божко Т. В., начальник навчального відділу Мостика К. В., директор ІОЦ ГЦІТ КНТЕУ Шестак  Я. І., завідувач кафедри менеджменту д.е.н., проф. Бай С. І., завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства Кравченко М. Ф., студенти та викладачі кафедр факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу.

Клас використовується для проведення практичних занять зі студентами рівнів вищої освіти "Бакалавр" та "Магістр" із дисциплін: "Готельна справа", "Інформаційні системи і технології в готельному та ресторанному бізнесі", "Економіка готелів і ресторанів", "Маркетинг", "Менеджмент готелів і ресторанів", "Управління дистрибуцією послуг", "Revenue менеджмент", "Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі", "Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі", "Управління бізнес-процесами".

Під час презентації 24 травня 2018 року студенти продемонстрували використання спеціалізованої прикладної програми "FIDELIO V8 – нове покоління систем управління готелем" та показали на прикладах процеси бронювання послуг, організації продажів, прийому та розміщення гостей, управління зв'язками з клієнтами, формування даних для управлінського контролю за діяльністю підприємства.

Були презентовані можливості комп’ютерного класу для:

  • проведення факультативних занять, літніх шкіл, майстер-класів для студентів через використання спеціалізованих комп’ютерних програм як інтерактивних тренажерів, що надасть можливість сформувати  професійні компетентності  фахівців сфери гостинності;
  • створення віртуального інноваційного середовища для проведення он-лайн семінарів, воркшопів тощо;
  • використання модулів спеціалізованих програм для дослідження, аналітичної оцінки бізнес-процесів об'єкта дослідження при написанні випускних кваліфікаційних робіт та проектів

Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесу підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності є запорукою їх високої конкурентноздатності та мобільності у професійному середовищі!

24.05.2018
456287
1661
остання редакція 11.07.2018
42265